Παρασκευή 10 Ιουνίου 2016

Αρχαιολογικές μαρτυρίες για την Έξοδο / Archaeological evidence for Exodus

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation αναρτήθηκε το άρθρο του Benjamin J. Noonan (Columbia International University) στο οποίο σχολιάζει αρχαιολογικές μαρτυρίες σχετικά με την Έξοδο και την περιπλάνηση των Ισραηλιτών στην έρημο:

Στο τρέχον τεύχος του VigChr / In the current issue of VigChr

Vigiliae Christianae 70:3 (2016)

 • Thomas J. Whitley, "Poison in the Panarion: Beasts, Heretics, and Sexual Deviants," 237–258 (abstract)
 • David T. Runia, "Philo in Byzantium," 259–281 (abstract)
 • Devin L. White, "The Problematic Text of Athenagoras of Athens’s Leg. 12.3: A Proposed Emendation," 319–334 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του CurBR / The current issue of CurBR

Currents in Biblical Research 14:3 (2016)

 • Russell L. Meek, "Twentieth- and Twenty-first-century Readings of Hebel (הֶבֶל) in Ecclesiastes," 279-297 (abstract)
 • Amy Erickson and Andrew R. Davis, "Recent Research on the Megilloth (Song of Songs, Ruth, Lamentations, Ecclesiastes, Esther)," 298-318 (abstract)
 • Garrick V. Allen, "Scriptural Allusions in the Book of Revelation and the Contours of Textual Research 1900-2014: Retrospect and Prospects," 319-339 (abstract)
 • Patrick Schreiner, "Space, Place and Biblical Studies: A Survey of Recent Research in Light of Developing Trends," 340-371 (abstract)
 • Yael Shemesh, "Directions in Jewish Feminist Bible Study," 372-406 (abstract)

Δύο άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / Two articles of biblical interest in the current issue of In die Skriflig

In die Skriflig 50:1 (2016)

In die Skriflig 50:4 (2016)

Πέμπτη 9 Ιουνίου 2016

Το τρέχον τεύχος του JBR / The current issue of JBR

Journal of the Bible and its Reception 3:1 (2016)

 • Tarmo Toom, "Hilary of Poitiers’ 'Ruled' Exegesis in His De Trinitate: A Case-Study of John 1:1–2," 1-26 (abstract)
 • Anthony C. Swindell, "Gog and Magog in Literary Reception History: The Persistence of the Fantastic," 27-54 (abstract)
 • Jonathan Downing, "Southcottians and Shiloh: Genesis 49:10 and the Morphology of a Messianic Hope," 55-82 (abstract)
 • Pedro Lima Vasconcellos,  / Paulo Augusto de Souza Nogueira, "Between Exodus and the Final Judgment: “Sertaneja” Worldview and the Trajectory of Antonio Conselheiro’s Belo Monte (Brazil, 1893–1897)," 83-108 (abstract)
 • Brooke Sherrard, "Mystical Unification or Ethnic Domination? American Biblical Archeologists’ Responses to the Six-Day War," 109-134 (abstract)
 • Robert J. Myles, "Winston Peters “Puts His Hand to the Plow”: The Bible in New Zealand Political Discourse," 135-154 (abstract)

Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016

Στο τρέχον τεύχος του ZThK / In the current issue of ZThK

Zeitschrift für Theologie und Kirche 113:2 (2016)

Knut Backhaus, "Reformation als Gewissensstachel. Das Schriftprinzip im Spiegel katholischer Exegesegeschichte," 123-155 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του NovT / The current issue of NovT

Novum Testamentum 58:3 (2016)

 • Michael Theobald, "'Ihr habt die Blasphemie gehört!' (Mk 14:64): Warum der Hohe Rat in Jerusalem auf den Tod Jesu hinwirkte," 233-258 (abstract)
 • David P. Moessner, "Luke as Tradent and Hermeneut: 'As one who has a thoroughly informed familiarity with all the events from the top' (παρηκολουθηκότι ἄνωθεν πᾶσιν ἀκριβῶς, Luke 1:3)," 259-300 (abstract)
 • Bernhard Lang, "The Baptismal Raising of Lazarus: A New Interpretation of John 11," 301-317 (abstract)
 • Simon Butticaz, "Auctorialité et autorité dans les lettres de Paul," 318-337 (abstract)

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του VE / A new article in the current issue of VE

Verbum et ecclesia 37:1 (2016)

Timothy A. van Aarde, "The use of οἰκονομία for missions in Ephesians"

Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016

Το τρέχον τεύχος του JBL / The current issue of JBL

Journal of Biblical Literature 135:2 (2016)

 • Joshua Berman, "Supersessionist or Complementary? Reassessing the Nature of Legal Revision in the Pentateuchal Law Collections," 201-222 (abstract)
 • Jonathan Burnside, "At Wisdom's Table: How Narrative Shapes the Biblical Food Laws and Their Social Function," 223-245 (abstract)
 • Amy Kalmanofsky, "Israel's Open Sore in the Book of Jeremiah," 247-263  (abstract)
 • Seoung-Yun Shin, "A Diachronic Study of the Language of Haggai, Zechariah, and Malachi," 265-281 (abstract)
 • Gregory Goswell, "Jonah among the Twelve Prophets," 283-299 (abstract)
 • Dennis Mizzi and Jodi Magness, "Was Qumran Abandoned at the End of the First Century BCE?," 301-320 (abstract)
 • Matthew W. Mitchell`, "The Yoke Is Easy, but What of Its Meaning? A Methodological Reflection Masquerading as a Philological Discussion of Matthew 11:30," 321-340 (abstract)
 • Matthew D. Jensen, "John Is No Exception: Identifying the Subject of εἰμί and Its Implications, 341-353 (abstract)
 • Benjamin D. Gordon, "On the Sanctity of Mixtures and Branches: Two Halakic Sayings in Romans 11:16–24," 355-368 (abstract)
 • Heidi Wendt, "Galatians 3:1 as an Allusion to Textual Prophecy," 369-389 (abstract)
 • Mark Letteney, "Toward a New Scribal Tendency: Reciprocal Corruptions and the Text of 1 Corinthians 8:2–3," 391-404 (abstract)
 • Brent Nongbri, "Reconsidering the Place of Papyrus Bodmer XIV–XV (𝔓75) in the Textual Criticism of the New Testament," 405-437 (abstract)

Νέα άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του HTS / New articles of biblical interest in the current issue of HTS

Hervomde teologiese studies 72:3 (2016)

Κυριακή 5 Ιουνίου 2016

The Basics of New Testament Textual Criticism

Το Center for the Study of New Testament Manuscripts (CSNTM) διαθέτει δωρεάν στο διαδίκτυο και μέσω iTunes μία σειρά από σύντομες διαλέξεις σχετικά με την κριτική του κειμένου. Αξίζει τον κόπο να τις παρακολουθήσουν ιδιαίτερα όσοι ξεκινούν στο χώρο της κριτικής του κειμένου της ΚΔ:

Στο τρέχον τεύχος του JECS / In the current issue of JECS

Journal of Early Christian Studies 24:2 (2106)

Meghan Henning, "Chreia Elaboration and the Un-healing of Peter’s Daughter: Rhetorical Analysis as a Clue to Understanding the Development of a Petrine Tradition," 145-171 (abstract)

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article in the current issue of HTS

Hervomde teologiese studies 72:1 (2016)

Zorodzai Dube, "Discursive investigation into John’s internalised spirit identity and its implication"

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / A new article in the current issue of In die Skriflig

In die Skriflig 50:1 (2016)

Raymond Potgieter, "‘Israel’ in biblical and Christological terms"