Δευτέρα 3 Ιανουαρίου 2022

Στο τρέχον τεύχος του Scriptura / In the current issue of Scriptura

 Scriptura 120/1 (2021)Στο τρέχον τεύχος του Scrinium / In the current issue of Scrinium

 Scrinium 17/1 (2021)

Στο τρέχον τεύχος του ExpT / In the current issue of ExpT

 Expository Times 133/3 (2021)

Το τρέχον τεύχος του AABNER / The current issue of AABNER

Advances in Ancient Biblical and Near Eastern Research 1/3 (2021)

Το τρέχον τεύχος του JSOT / The current issue of JSOT

 Journal Study of the Old Testament 46/2 (2021)

Το τρέχον τεύχος του Novum Testamentum / The current issue of Novum Testamentum

 Novum Testamentum 64/1 (2022)

  • Barry L. Blackburn, "The Meaning of a Matthean Redaction: Ἀπ’ ἄρτι in Matthew 26:64," 1-17 (abstract)
  • Thomas Tops, "A Philological Study of the Reflexive-Possessive Use of Personal Pronouns in the Fourth Gospel," 18–35 (abstract)
  • W. Gil Shin, "The Double Entendre of Paul’s Trade as σκηνοποιός (Acts 18:3): Working for Israel’s Restoration in the Greco-Roman World," 36–53 (abstract)
  • Richard Last, "Paul among the Fluent in Corinth: Introducing Paul and the “Associated Behaviours” of Stuttering into the Study of Dysfluency in Antiquity," 54–78 (abstract)
  • Ryan S. Schellenberg, "'Making My Prayer with Joy': Epistolary Prayer as Emotional Practice in Philippians and 1 Thessalonians," 79–98 (abstract)
  • Michael Bachmann, "Die Christus-Metapher „Widderlamm“: Beobachtungen zum Terminus ἀρνίον der Johannesoffenbarung," 99–114 (abstract)
  • Andrew J. Patton, "Greek Catenae and the 'Western' Order of the Gospels," 115–129 

Το τρέχον τεύχος του JSPs / The current issue of JSPs

 Journal for the Study of Pseudepigrapha 31/2 (2021)