Σάββατο 1 Αυγούστου 2015

Οι εισηγήσεις του 62ου Colloquium Biblicum Lovaniense / The Papers of the 62th Colloquium Biblicum Lovaniense

coverΚυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Peeters o τόμος με τις εισηγήσεις που διαβάστηκαν στο 62ο Colloquium Biblicum Lovaniense που έλαβε χώρα στις 16 έως 18 Ιουλίου 2013 στο Leuven κι είχε ως θέμα τον Παύλο ως πολίτη του ελληνορωμαϊκού κόσμου:

C. Breytenbach (επιμ.), Paul's Graeco-Roman Context (BELT 277), Peeters, Leuven 2015
XXII-751 p.
ISBN: 978-90-429-3271-5
94 ευρώ

RBL 31.7.2015

Eve-Marie Becker, Troels Engberg-Pedersen, and Mogens Muller, eds., Mark and Paul: Comparative Essays Part II For and Against Pauline Influence on Mark
Reviewed by Thomas P. Nelligan

Shaye J. D. Cohen, From the Maccabees to the Mishnah
Reviewed by John J. Collins

Jerome N. Douglas, A Polemical Preacher of Joy: An Anti-apocalpytic Genre for Qoheleth’s Message of Joy
Reviewed by Mark Sneed

Peter Frick, Paul in the Grip of the Philosophers: The Apostle and Contemporary Continental Philosophy
Reviewed by Mark Elliott
Reviewed by Jay Twomey

Jione Havea, David J. Neville, and Elaine M. Wainwright, eds., Bible, Borders, Belonging(s): Engaging Readings from Oceania
Reviewed by Yak-Hwee Tan

Marietta Horster and Anja Klöckner, eds., Cities and Priests: Cult Personnel in Asia Minor and the Aegean Islands from the Hellenistic to the Imperial Period
Reviewed by John S. Kloppenborg

James A. Kelhoffer, Conceptions of “Gospel” and Legitimacy in Early Christianity
Reviewed by Albert Lukaszewski

Simon Mainwaring, Mark, Mutuality, and Mental Health: Encounters with Jesus
Reviewed by Edwin K. Broadhead

Christoph Markschies, Hellenisierung des Christentums: Sinn und Unsinn einer historischen Deutungskategorie
Reviewed by Harold W. Attridge

Jeffrey Jay Niehaus, Biblical Theology, Volume 1: The Common Grace Covenants
Reviewed by Jens Bruun Kofoed

Lena-Sofia Tiemeyer and Hans M. Barstad, eds., Continuity and Discontinuity: Chronological and Thematic Development in Isaiah 40–66
Reviewed by Marvin A. Sweeney

Philip L. Tite, The Apocryphal Epistle to the Laodiceans: An Epistolary and Rhetorical Analysis
Reviewed by Christopher R. Matthews

Craig W. Tyson, The Ammonites: Elites, Empires, and Sociopolitical Change (1000–500 BCE)
Reviewed by Aren M. Maeir

Herman C. Waetjen, The Letter to the Romans: Salvation as Justice and the Deconstruction of Law
Reviewed by M. Eugene Boring

Υψηλή Χριστολογία και αρχέγονος Χριστιανισμός / High Christology and Early Christianity

Στη γνωστή ιστοσελίδα The Bible and Interpretation δημοσιεύεται το κείμενο του Michael Kok σχετικά με τις χριστολογικές πεποιθήσεις του αρχέγονου Χριστιανισμού. Ο Kok συζητά κριτικά τις θέσεις για την υψηλή Χριστολογία του αρχέγονου Χριστιανισμού που εκπροσωπούνται στον αγγλοσαξωνικό κόσμο κυρίως από τους L. Hurtado και R. Bauckham και υπογραμμίζει την πολυμορφία του αρχέγονου χριστιανισμού και την ανάγκη της κατανόησης των θεολογικών θέσεων κάθε ομάδας μέσα στην ιστορική συνάφεια της κάθε ομάδας.


Κι η απάντηση του L. Hurtado, "'Early High Christology': Taking up a Dialogue"

Παρασκευή 31 Ιουλίου 2015

Το τρέχον τεύχος του ASE / The current issue of ASE

Annalli di storia dell' esegesi 32:1 (2015)

 • Enrico Norelli, "L' Ascension d’Esaïe est-elle vraiment un écrit unitaire? Une discussion avec Richard Bauckham," 11-37 

La datazione dei Vangeli: una discussione sulle proposte di Pier Franco Beatrice, Dennis McDonald e Markus Vinzent

 • Claudio Gianotto, "La datazione degli scritti protocristiani.  A proposito di due nuove ipotesi per la datazione dei vangeli canonizzati (P.F. Beatrice, 2006 e M. Vinzent, 2014)," 39-54
 • Markus Vinzent, "Marcion’s Gospel and the Beginnings of Early Christianity," 55-87


Libri per una de-metafsicizzazione della storia del cristianesimo antico, a cura di Roberto Alciati

 • Roberto Alciati, "Introduzione," 88-98
 • Matteo Tubiana, "Studi cognitivi e ricerca biblica: il viaggio celeste di Paolo (2Cor 12,1-10)," 99-128
 • Luca Arcari, "Archivi, enunciati, strategie. Michel Foucault e una possibile archeologia delle “origini” cristiane," 129-152
 • Emiliano Rubens Urciuoli, " Disfare le cose fatte con le parole. Auto-lettura di Un’archeologia del “noi” cristiano," 153-167
Modern interpretations of Early Christianity

 • Gianluca Piscini, " L’apologiste Justin et Usbek: une possible citation patristique dans les Lettres Persanes," 169-182
 • Cristiana Facchini, "Dall’eresia del liberalismo a quella del nazismo," 183-197 
 • Luigi Walt, "L’origine delle origini.  Jonathan Z. Smith e la storia naturale del cristianesimo," 199-216
 • Simon C. Mimouni, "Reply to Stephen J. Shoemaker. From a Senior Scholar to a Junior Scholar," 217-219

Discussioni di libri
 • Enrico Norelli e Emanuela Prinzivalli discutono il libro di Adriana Destro e Mauro Pesce,  La morte di Gesù. Indagine su un mistero, Milano, Rizzoli, 2014,  221-237
 • Marinella Perroni, "La Bibbia e le donne. Un progetto inter-nazionale di teologia in prospettiva di genere," 239-245
 • Jean-Claude Haelewyck, "Une nouvelle revue gratuite online¨Babelao. Electronic Journal for Ancient
 • and Oriental Studies," 247-251
Πέμπτη 30 Ιουλίου 2015

Το τρέχον τεύχος του ZAW / The current issue of ZAW

Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 127:2 (2015)

 • Hans-Christoph Schmitt, "Die Josefs- und die Exodus-Geschichte: Ihre vorpriesterliche weisheitstheologische Verbindung," 171-187 (abstract)
 • Israel Finkelstein, "Migration of Israelites into Judah after 720 BCE: An Answer and an Update," 188-206 (abstract)
 • Anselm C. Hagedorn, "Place and Space in the Song of Songs," 207-223 (abstract)
 • Jan Dietrich, "Sozialanthropologie des Alten Testaments: Grundfragen zur Relationalität und Sozialität des Menschen im alten Israel," 224-243 (abstract)
 • Carsten Ziegert, "Theologische Wahrnehmung von Fremdheit. Das griechische Numeribuch als Dokument der alexandrinischen Diaspora," 244-261 (abstract)
 • W. Randall Garr, "On the Alternation between Bound and Free Pronominal Objects in Biblical Hebrew," 262-280 (abstract)
 • Bernard Gosse, "Les reprises du Ps 105 dans le livre d’Isaïe comme réinterprétations de la substitution de l’alliance avec David du Ps 89 par l’alliance avec Abraham du Ps 105," 281-293 (abstract)
 • Shira J. Golani, "Three Oppressors and Four Saviors – The Three-Four Pattern and the List of Saviors in I Sam 12,9–11," 294-303 (abstract)
 • Benjamin Scolnic / Thomas Davis, "How Kittim became ›Rome‹: Dan 11,30 and the Importance of Cyprus in the Sixth Syrian War," 304-319 (abstract)
 • Mark Leuchter, "Jehoiakim and the Scribes: A Note on Jer 36,23," 320-325 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του JESOT / The current issue of JESOT

Journal for the Evangelical Study of the Old Testament 4:1 (2015)

Το Διδασκαλείο της Αλεξάνδρειας / The Didaskaleion of Alexandria

Verbum et Ecclesia 36:1 (2015)

Willem H. Oliver, "The heads of the Catechetical School in Alexandria"

Δύο νέα άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον HTS / Two articles of biblical interest in the current issue of HTS

Hervomde teologiese studies 71:1 (2015)

Τετάρτη 29 Ιουλίου 2015

Η έννοια της αίρεσης στον αρχέγονο Χριστιανισμός / Heresy in early Christianity

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο του Robert M. Royalty, Jr. (Wabash College) σχετικά με το περιεχόμενο που έχει η έννοια της αίρεσης στα κείμενα του Παύλου και κυρίως στις δύο προς Κορινθίους επιστολές του. 

+ Ferdinand Hahn (1926-2015)

Prof. em. Dr. Dr. h.c. Ferdinand HahnΑπό το διαδίκτυο πληροφορήθηκα την είδηση του θανάτου του ομότιμου καθηγητή της Καινής Διαθήκης στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου Ferdinand Hahn, ενός εξαιρετικού επιστήμονα στο χώρο της ερμηνείας και της θεολογίας της Καινής Διαθήκης. Σπούδασε θεολογία στα πανεπιστήμια του Mainz, Göttingen και Heidelberg. Η διατριβή του με την εποπτεία του Günther Bornkamm είχε ως θέμα τους χριστολογικούς τίτλους στην Καινή Διαθήκη, ένα βιβλίο που παραμένει ακόμη και σήμερα σημείο αναφοράς (Christologische Hoheitstitel:Ihre Geschichte im frühen Christentum). Δίδαξε ως καθηγητής της ΚΔ στο Kiel και στο Maiz κι από το 1976 και μέχρι τη συνταξιοδότησή του το 1994 στην Ευαγγελική Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μονάχου. Από το πλούσιο συγγραφικό του έργο ξεχωρίζω εκτός από το προαναφερθέν έργο και την εξαιρετική δίτομη θεολογία του της Καινής Διαθήκης (Theologie des Neuen Testaments I: Die Vielfalt des Neuen Testaments, Tübingen 2002 και II: Die Einheit des Neuen Testaments, Tübingen 2003). Είχα την τιμή να τον γνωρίσω κατά την παραμονή μου στο Μόναχο στις επιστημονικές συναντήσεις της Θεολογικής Σχολής. Ένας άνθρωπος με πολλές γνώσεις, ευγενής και με οικουμενικές ευαισθησίες. Ο Θεός να τον αναπαύσει!

Δευτέρα 27 Ιουλίου 2015

Δυο νέα άρθρα στο τρέχον τεύχος του TC / Two new articles in the current issue of TC

TC: A Journal of Textual Criticism 20 (2015)

RBL 27.7.2015

Robert L. Cole, Psalms 1–2: Gateway to the Psalter
Reviewed by W. Dennis Tucker Jr.

Paba Nidhani De Andrado, The Akedah Servant Complex: The Soteriological Linkage of Genesis 22 and Isaiah 53 in Ancient Jewish and Christian Writings
Reviewed by John W. Fadden

David A. Lamb, Text, Context and the Johannine Community: A Sociolinguistic Analysis of the Johannine Writings
Reviewed by Wendy E. S. North

Jennifer Houston McNeel, Paul as Infant and Nursing Mother: Metaphor, Rhetoric, and Identity in 1 Thessalonians 2:5-8
Reviewed by Thomas R. Blanton IV

Gregory Mobley, The Return of the Chaos Monsters—and Other Backstories of the Bible
Reviewed by Bernard F. Batto

Dietmar Neufeld, Mockery and Secretism in the Social World of Mark’s Gospel
Reviewed by Joshua D. Garroway

Thomas Römer, Dark God: Cruelty, Sex, and Violence in the Old Testament
Reviewed by Juan Miguel Betancourt

Laura C. Sweat, The Theological Role of Paradox in the Gospel of Mark
Reviewed by M. Geert van Oyen

Arthur P. Urbano, The Philosophical Life: Biography and the Crafting of Intellectual Identity in Late Antiquity
Reviewed by Edmund P. Cueva

H. H. Drake Williams III, Jesus Tried and True: Why the Four Canonical Gospels Provide the Best Picture of Jesus 
Reviewed by Richard A. Burridge