Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022

Δυο νέα άρθρα στο τρέχον τεύχος του JHS / Two new articles in the current issue of JHS

 Journal of Hebrew Scriptures 21 (2021)

Review Essays

Στο τρέχον τεύχος του Expository Times / In the current issue of Expository Times

 The Expository Times 133/4 (2022)

Το τρέχον τεύχος του Biblische Zeitschrift / The current issue of Biblische Zeitschrift

 Biblische Zeitschrift 66/1 (2022)

  • Benjamin D. Giffone, "‘Anger Exhausted’ for the Sake of YHWH’s Name in Ezekiel 20: Did YHWH Really Relent from Wrath Poured Out on Israel?" 1–15 (abstract)
  • Bryan Beeckman, "Absentia Nominum Sacrorum in Libro Iob: The Examination of אֱלוֹהַּ in Job without Counterpart in the LXX," 16–30 (abstract)
  • Adrian Wypadlo, "„Freikauf“ oder „Erlösung in Jesus Christus“? (Röm 3,24): Exegetische Überlegungen zu einer nicht vernachlässigbaren Frage der Römerbrief-Exegese," 31–58 (abstract)
  • Johannes Beutler SJ, "Der johanneische Auferstehungsbericht und die Überlieferung vom leeren Grab," 59–75 (abstract)
  • Constantin Pogor, "Les béatitudes du Nouveau Testament (Mt 5,3–12a ; Lc 6,20b–26) à la lumière de celles de Qumrân (4Q525 2 ii 1–6 ; 1QHa VI 13–16) et de la littérature intertestamentaire," 76–92 (abstract)

Kleiner Beiträge

  • Bernard Gosse, "Remarques sur le Psautier Coréite et Asaphite, Ps 42–49 ; 84–85.87–89," 93–107 (abstract)
  • Benjamin Ziemer, "Was ist realistische Literarkritik? Eine Antwort auf Überlegungen von Hermann-Josef Stipp," 108–117 (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του JECS / In the current issue of JECS

 Journal of Early Christian Studies 29/4 (2021)

  • Travis W. Proctor, "A Cartography of Kinship: Domestic Space, Tomb Cult, and the Re-Mapping of Ephesus in the Acts of John," 463-493 (abstract)
  • Karl Heiner Dahm, "Commotion, Rebellion, and War: Eusebius of Caesarea's Narrative of Jewish Revolts against Roman Rule in His Ecclesiastical History," 495-523 (abstract)