Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013

Στο τρέχον τεύχος του Svensk exegetisk årsbok / In the current issue of Svensk exegetisk årsbok

Στο τρέχον τεύχος του Svensk exegetisk årsbok 78 (2013) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα (μπορείτε να τα καταφορτώσετε πατώντας στον τίτλο του κάθε άρθρου):

Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013

Δύο νέα άρθρα στο τρέχον τεύχος του JHS / Two new articles in the current issue of JHS

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Journal of Hebrew Scriptures 13 (2013) έχουν αναρτηθεί τα εξής δύο νέα άρθρα:

Νέα άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του HTS / New articles of biblical interest in the current issue of HTS

Στη σελίδα του περιοδικού Hervomde teologiese studies 69:1 (2013) έχουν αναρτηθεί τα εξής νέα άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος: 

Στο τρέχον τεύχος του JBL / In the current issue of JBL

Στο τρέχον τεύχος του Journal of Biblical Literature 132:3 (2013) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:


  • Daniel Frayer-Griggs, "Spittle, clay, and creation in John 9:6 and some Dead Sea Scrolls", 659-670 
  • Ruth Sheridan, "Issues in the translation of hoi Iudaioi in the fourth gospel", 671-695 
  • David G. Horrell /Bradley Arnold /Travis B. Williams, "Visuality, vivid description, and the message of 1 Peter : the significance of the roaring lion (1 Peter 5:8)", 697-716

RBL 19.11.2013

Georg Fischer, Theologien des Alten Testaments
Reviewed by Martin Leuenberger

Mercedes L. García Bachmann, Women at Work in the Deuteronomistic History
Reviewed by Susanne Scholz

Yung Suk Kim, ed., 1 and 2 Corinthians: Texts @ Contexts
Reviewed by Matthew R. Malcolm

Yulin Liu, Temple Purity in 1–2 Corinthians
Reviewed by S. Aaron Son

Jodi Magness, Seth Schwartz, Zeev Weiss, and Oded Irshai, eds., “Follow the Wise”: Studies in Jewish History and Culture in Honor of Lee I. Levine
Reviewed by Rami Arav

Susan E. Myers, ed., Portraits of Jesus: Studies in Christology
Reviewed by Francis J. Moloney

Daniel C. Olson, A New Reading of the Animal Apocalypse of 1 Enoch: “All Nations Shall be Blessed”
Reviewed by David R. Jackson

Colleen Shantz and Rodney A. Werline, eds., Experientia, Volume 2: Linking Text and Experience
Reviewed by Scott D. Mackie

Eric A. Seibert, The Violence of Scripture: Overcoming the Old Testament’s Troubling Legacy
Reviewed by Ralph K. Hawkins


Martin Williams,The Doctrine of Salvation in the First Letter of Peter
Reviewed by Jennifer G. Bird