Τρίτη 1 Μαΐου 2012

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Biblical 93:1 (2012) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

Hans Ausloos - Valérie Kabergs , "Paronomasia or Wordplay? A Babel-Like Confusion. Towards a Definition of Hebrew Wordplay", 1-20


Nadav Na’aman , "Biblical and Historical Jerusalem in the Tenth and Fifth-Fourth Centuries BCE", 21-42

Jensen Morten Hørning, "Rural Galilee and Rapid Changes: An Investigation of the Socio-Economic Dynamics and Developments in Roman Galilee", 43-67 

George C. Heider , "The Gospel according to John: The New Testament’s Deutero-Deuteronomy?",  68-85

Joseph Blenkinsopp , "The Baal Peor Episode Revisited (Num 25,1-18)", 86-97

Jin Park Sung , "A New Historical Reconstruction of the Fall of Samaria", 98-106

Shalom E. Holtz, "Why are the Sins of Ephraim (Hos 13,12) and Job (Job 14,17) Bundled?",  107-115

Οστεοφυλάκιο του Ιακώβου και Talpiot / James ossuary and Talpiot tombs

Και τα δύο αρχαιολογικά ευρήματα έχουν προκαλέσει μεγάλες συζητήσεις στους ακαδημαϊκούς κύκλο και προβλήθηκαν με τη συνηθισμένη υπερβολή από τα ΜΜΕ. Ο λόγος για το οστεοφυλάκιο του Ιακώβου και τα ευρήματα από τους τάφους του Talpiot και την πιθανή σύνδεσή τους με τον Ιησού και την οικογένειά του. 
Δύο νέα άρθρα έχουν αναρτηθεί στη γνωστή σελίδα The Bible and Interpetation. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να τα διαβάσει πατώντας στους παρακάτω τίτλους:

RBL 30/4/2012

Bob Becking and Susan Hennecke, eds., Out of Paradise: Eve and Adam and their Interpreters
Reviewed by Robert C. Kashow

Martin M. Culy, Echoes of Friendship in the Gospel of John
Reviewed by Anne M. O''Leary

James D. G. Dunn, Jesus, Paul, and the Gospels
Reviewed by Raymond F. Collins

Tchavdar S. Hadjiev, The Composition and Redaction of the Book of Amos
Reviewed by Beth Stovell

Geir Otto Holmes, Prayer and Vindication in Luke-Acts: The Theme of Prayer within the Context of the Legitimating and Edifying Objective of the Lukan Narrative
Reviewed by Kenneth D. Litwak

Jack R. Lundbom, The Hebrew Prophets: An Introduction
Reviewed by Goran Eidevall

Marty Alan Michelson, Reconciling Violence and Kingship: A Study of Judges and 1 Samuel
Reviewed by Klaas Spronk

Seth D. Postell, Adam as Israel: Genesis 1-3 as the Introduction to the Torah and Tanakh
Reviewed by John E. Anderson

Jaroslav Rindos, He of Whom It Is Written: John the Baptist and Elijah in Luke
Reviewed by Clare K. Rothschild

Clint Tibbs, Religious Experience of the Pneuma: Communication With the Spirit World in 1 Corinthians 12 and 14
Reviewed by John Poirier