Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2019

Οι ηθικές αξίες στον αρχαίο Ισραήλ / Ethical values in ancient Israel

O  James Nati παρουσιάζει το βιβλίο του John Barton, Ethics in Ancient Israel. New York: Oxford, 2014 στην ιστοσελίδα Ancient Jew Review:

Η νίκη επί των Πάρθων στα ρωμαϊκά νομίσματα / The victory over Parthians on Roman coins

Στην ιστοσελίδα CoinWeek διαβάστε ένα σύντομο άρθρο για τα ρωμαϊκά νομίσματα, τους ρωμαϊκούς πολέμους εναντίον Παρθών και το ναό του Mars Ultor στη Ρώμη:

Στο τρέχον τεύχος του HTS / In the current issue of HTS

Hervormde teologies studies 75:4 (2019)Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2019

Στο τρέχον τεύχος του SJTh / In the current issue of SJTh

Scottish Journal of Theology 72:4 (2019)

Darren Sarisky, "Theological interpretation of non-biblical texts," 385-397 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του JSJ / The current issue of JSJ

Journal for the Study of Judaism 50:4-5 (2019)

 • Eibert Tigchelaar, "Fifty Years Journal for the Study of Judaism: A Jubilee Issue," 435–436
 • John J. Collins, "A Contested Field: Half a Century of Study of Second Temple Judaism," 437–459 (abstract)
 • Hindy Najman and Tobias Reinhardt, "Exemplarity and Its Discontents: Hellenistic Jewish Wisdom Texts and Greco-Roman Didactic Poetry," 460–496 (abstract)
 • Benjamin G. Wright, "The Septuagint as a Hellenistic Greek Text," 497–523 (abstract)
 • Steve Mason, "Prophecy in Roman Judaea: Did Josephus Report the Failure of an ‘Exact Succession of the Prophets’ (Against Apion 1.41)?" 524–556 (abstract)
 • Françoise Mirguet, "The Study of Emotions in Early Jewish Texts: Review and Perspectives," 557–603 (abstract)
 • Anders Klostergaard Petersen, "50 Years of Modelling Second Temple Judaism: Whence and Wither?" 604–629 (abstract)

Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2019

Στο τρέχον τεύχος του Theology Today / In the current issue of Theology Today

Theology Today 76:3 (2019)

 • Louis C. Jonker, "Family Genealogies and Religious Ideology: The Case of the Chronicler’s Introduction," 200-208 (abstract)
 • Jörg Frey, "'Family Values' in the Gospel Tradition," 209-216 (abstract)


Στο τρέχον τεύχος του ThLZ / In the current issue of ThLZ

Theologische Literaturzeitung 144/11 (2019)

Peter Ochs,  "A scriptural pragmatism : how scriptural reasoners read and interpret scripture," 1102-1121

Open access: Τα δίκτυα γνώσης στην αρχαία Ασσύρία και Βαβυλώνα / Open access: Knowledge networks in ancient Assyria and Babylonia

Κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο UCL Press και είναι ελεύθερη σε μορφή pdf η μελέτη της Eleanor Robson για τα δίκτυα γνώσης στην αρχαία Ασσυρία και Βαβυλωνία:


Η παρουσίαση των Σαμαρειτών στις αρχαίες ιουδαϊκές και χριστιανικές πηγές / The representation of the Samaritans in ancient Jewish and Christian sources

Στην ιστοσελίδα Ancient Jew Review ο Matthew Chalmers παρουσιάζει το περιεχόμενο του βιβλίου του, το οποίο στηρίζεται στη διατριβή του, κι έχει ως θέμα την παρουσίαση των Σαμαρειτών στα αρχαία ιουδαϊκά και χριστιανικά κείμενα:

Nέα άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του HTS / New articles of biblical interest in the current issue of HTS

Hervormde teologiese studies 75:1 (2019)Hervorme teologiese studies 75:3 (2019)Hervormde teologiese studies 75:4 (2019)
Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2019

Τα αραβικά χειρόγραφα των επιστολών του Παύλου / The arabic manuscripts of Paul's letters

H χειρόγραφη παράδοση της Καινής Διαθήκης στα αραβικά είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον κομμάτι της έρευνας της ιστορίας του καινοδιαθηκικού κειμένου που μόλις πρόσφατα άρχισε να προσελκύει το ενδιαφέρον των ερευνητών. Η Sara Schulthess διερευνά την ιστορία της έρευνας και παρουσιάζει διεξοδικά την αραβική χειρόγραφη παράδοση των επιστολών του Παύλου στη μονογραφία της, η οποία διατίθεται σε open access από τον εκδοτικό οίκο Brill:

Sara Schulthess, Les manuscrits arabes des lettres de Paul: État de la question et étude de cas (1 Corinthiens dans le Vat. Ar. 13). Biblia Arabica 6. Brill 2018
Σελίδες: xii, 550 pp.

Στο τρέχον τεύχος του Acta Theologica / In the current issue of Acta Theologica

Acta Theologica 39:1 (2019)

J.-C. Loba Mkole, "Intercultural Translations of Christian Canonical Scriptures"

Η ιστορία του Ισμαήλ / Ishmael's story

Στην ιστοσελίδα The Torah o Philip Yoo παρουσιάζει και σχολιάζει συνοπτικά την ανάπτυξη της ιστορίας του Ισμαήλ στη ραββινική γραμματεία, στα ψευδεπίγραφα ιουδαϊκά κείμενα, και σε Ιουδαίους συγγραφείς όπως στον Φίλωνα και τον Ιώσηπο:

Η επίδραση του έπους του Γκιλγκαμές στη Βίβλο / The influence of Giglamesh on the Bible

Σε ένα σύντομο άρθρο, το οποίο στηρίζεται στο βιβλίο της Giglgamesh (Routledge 2019), η Louise M. Pryke (Πανεπιστήμιο του Sydney) παρουσιάζει την επίδραση του έπους του Γκιλγκαμές στη Βίβλο και σε εξωβιβλικά ιουδαϊκά κείμενα:

Οι Ιουδαίοι της Ελεφαντίνης κι οι σχέσεις τους με τις λατρείες του περιβάλλοντός τους / The Elephantine Judeans and their relation to the deities of their environment

Ο Collin Cornell παρουσιάζει μερικά ενδιαφέροντα αρχαιολογικά στοιχεία σχετικά με την πιθανή λατρεία μίας γυναικείας θεότητας στο ιερό του Γιαχβέ στη νήσο Ελεφαντίνη:

Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2019

Η καθημερινή ζωή στα χρόνια της Βίβλου / Everyday life in biblical times

Στην ιστοσελίδα The Torah o Oded Borowski (Emory University) παρουσιάζει τα στοιχεία που προκύπτουν από τα βιβλικά κείμενα σχετικά με την καθημερινή ζωή στον αρχαίο Ισραήλ: 

Open Access: Κινητικότητα και μετανάστευση στο ρωμαϊκό κόσμο / Open access: Mobility and migration in the Roman world

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εκδοτικού οίκου Brill διατίθεται ελεύθερος ο συλλογικός τόμος με τις εισηγήσεις της 12ης επιστημονικής συνάντησης του International Network Impact of Empire, που έλαβε χώρα στη Ρώμη το 2015:

Elio Lo Cascio και Laurens Ernst Tacoma (επιμ.), The Impact of Mobility and Migration in the Roman Empire, Rome 2016
ISBN: 978-90-04-33480-9 (e-Book)

Η ιδέα του άλλου (εθνικού) στον αρχαίο Ιουδαϊσμό / The notion of goy in ancient Judaism

O Tomer Persico συζητά σε άρθρο στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Haaretz τη σημασία της έννοιας των goy (εθνικών) στα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης και του αρχαίου Ιουδαϊσμού, όπως αυτή αναδεικνύεται στο ερευνητικό έργο των ερευνητών Adi Ophir και Ishay Rosen-Zvi :

Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2019

Παύλος και πολιτισμός / Paul and culture

Κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Brill η μελέτη της  Esther Kobel σχετικά με τον τρόπο που ο Παύλος ως Ιουδαίος κι απόστολος των εθνών λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ πολιτισμών:

Esther Kobel, Paulus als interkultureller Vermittler: Eine Studie zur kulturellen Positionierung des Apostels der VölkerStudies in Cultural Contexts of the Bible 1. Leiden - Boston: Ferdinand Schöningh - Brill, 2019
ISBN: 978-3-657-70746-1 

Το βιβλίο είναι open access.

Κοινωνική δικαιοσύνη και Βίβλος / Social Justice and the Bible

Στην ιστοσελίδα Ancient Jew Review ο Benjamin Porat παρουσιάζει το περιεχόμενο του βιβλίου του, που εκδόθηκε στα εβραϊκά κι έχει ως θέμα του την κοινωνική δικαιοσύνη στη Βίβλο:

Διαβάζοντας την ΠΔ υπό το πρίσμα της ιστορίας / Reading OT through the lenses of history

Ο Emanuel Pfoh (University of Buenos Aires) συζητά τα μεθοδολογικά εργαλεία που βοηθούν να διαβάσουμε την Παλαιά Διαθήκη υπό το πρίσμα της ιστορίας καθώς και τη λεπτή γραμμή μεταξύ μεταξύ ιστορίας και μύθου:

Τρία νέα άρθρα στο τρέχον τεύχος του HTS / Three new articles of biblical interest in HTS

Hervormde teologiese studies 75:3 (2019)Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2019

Το τρέχον τεύχος του ZNW / The current issue of ZNW

Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft 110:2 (2019)

 • Cilliers Breytenbach, "Metaphor in argument: The Beelzebul-controversy in the Gospel according to Mark," 133-145 (abstract)
 • Stefan Schreiber, "Der politische Lukas. Zur kulturellen Interaktion des lukanischen Doppelwerks mit dem Imperium Romanum," 146-185 (abstract)
 • Steve Reece, "Jesus as Healer: Etymologizing of Proper Names in Luke-Acts," 186-201 (abstract)
 • Ernst Baasland, "Auf der Spur einer „Grundsatzrede“ vor der Bergpredigt," 202-237 (abstract)
 • Gudrun Nassauer, "Decline and Ascension. Paul’s Apostolic Self-Definition in 2Cor 12,1–10," 238-265 (abstract)
 • Hans-Josef Klauck, "Epikurs Briefsammlung und POxy 76.5077," 266-276 (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του Bibliotheca Orientalis / In the current issue of Bibliotheca Orientalis

Bibliotheca Orientalis 76:1-2 (2019)

Andrew R. Burlingame, "Writing and Literacy in the World of Ancient Israel: Recent Developments and Future Directions," 46-74 (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του VigChr / In the current issue of VigChr

Vigiliae Christianae 73:5 (2019)

 • Ian N. Mills, "Pagan Readers of Christian Scripture: the Role of Books in Early Autobiographical Conversion Narratives," 481-506 (abstract
 • Devin L. White, "Evagrius of Pontus on Exodus and the Virtues," 516–530 (abstract)
 • Willem J. C. Blom, "Why the Testimonium Taciteum Is Authentic: A Response to Carrier," 564–581 (abstract)  

Τα τραγούδια του μυλωνά στην αρχαία Εγγύς Ανατολή / Milling songs in ancient Near East

Τι ήχο είχαν οι αγροτικές εργασίες στην αρχαιότητα;  Ποια τραγούδια τραγουδούσαν οι άνθρωποι που άλεθαν ή που ύφαιναν;  Αυτό το ερώτημα θέτει και αποπειράται να απαντήσει ο Luca Bombardieri στο άρθρο που δημοσιεύσει το ANE Today

Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2019

Οι Ασμοναίοι μέσα στην ιουδαϊκή παράδοση / Hasmonaeans in Jewish tradition

Στην ιστοσελίδα Ancient Jew Review o Daniel Picus παρουσιάζει το βιβλίο του Vered Noam, Shifting Images of the Hasmoneans: Second Temple Legends and Their Reception in Josephus and Rabbinic Literature, Oxford: Oxford University Press, 2018, σχετικά με την παρουσίαση της βασιλικής δυναστείας των Ασμοναίων στον Ιώσηπο και τη ραββινική γραμματεία:

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / A new article of biblical interest in the current issue of In die Skriflig

In die Skriflig 53:1 (2019)

Friday S. Kassa, "A home for all: The story of the inversion of hospitality in Genesis 19"

Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2019

Το τρέχον τεύχος του EC / The current issue of EC

Early Christianity 10:3 (2019)
Galilee in the Hellenistic and Roman Periods: New Perspectives on a Dynamic Region
 • Jens Schröter, Jürgen K. Zangenberg, "Galilee in the Hellenistic and Roman Periods: New Perspectives on a Dynamic Region," 261-263
 • Jürgen K. Zangenberg, "Anchoring Ancient Galilee at the Lakeshore: Towards Re-conceptualizing Ancient Galilee as a Mediterranean Environment," 265-291 (abstract)
 • Mordechai Aviam, "The Ancient Synagogues in Galilee," 292-314 (abstract)
 • Daniel N. Schowalter, "The Omrit Temple Excavations: Recovering History in the Upper Galilee," 315-332 (abstract)
 • Jacob Ashkenazi, "Kerygmatic Landscapes of the Galilee and the Quest for the Historical Jesus," 333-359 (abstract)

New Discoveries
 • Michael Eisenberg, "New Discoveries at Antiochia Hippos of the Decapolis and Its Sea of Galilee Connection," 363-382
 • Irina Levinskaya, "The Synagogue of Jews and Godfearers," 383-391Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2019

H γοητεία του Ιπποκράτη / Fascinated with Hippocrates

Η Helen King προσπαθεί να εξηγήσει γιατί ο Ιπποκράτης εξακολουθεί να μας γοητεύει μετά από τόσους αιώνες και κάνει μία χρήσιμη αναφορά στον τρόπο που κατανοούσαν την ιατρική οι αρχαίοι Έλληνες και Ρωμαίοι:

Το τρέχον τεύχος του JSHJ / The current issue of JSHJ

Journal for the Study of the Historical Jesus 17:3 (2019)
Special issue: Howard Thurman’s Jesus 70 Years Later

 • Jemar Tisby, "Howard Thurman: Spiritual Activist and Mystic of the Movement," 176–184 (abstract)
 • Abraham Smith, "‘Low in the Well’: A Mystic’s Creative Message of Hope in Jesus and the Disinherited," 185–200 (abstract)
 • Esau McCaulley, "Thurman among Modern Jesus Scholars:  Howard Thurman’s Jesus and the Disinherited in Conversation with Jens Schröter and Dale Allison," 201–213 (abstract
 • Richard A. Horsley, "Discerning What the Quest of the Historical Jesus Could Not See: Howard Thurman, Jesus and the Disinherited," 214–239 (abstract
 • Emerson Powery, "Howard Thurman’s Jesus: Recovering a Disinherited Identity," 240–255 (abstract
 • Dennis R. Edwards, "Jesus and the Disinherited and 1 Peter," 256–270 (abstract)
 • Mitzi J. Smith, "Howard Thurman and the Religion of Jesus:  Survival of the Disinherited and Womanist Wisdom," 271–291 (abstract

Στο τρέχον τεύχος του JRS / In the current issue of JRS

Journal of Roman Studies 109 (2019)

 • Brent D. Shaw, "Did the Romans Have a Future?" 1-26 (abstract)
 • Myles Lavan, "The Army and the Spread of Roman Citizenship," 27-69 (abstract)
 • Alison E. Cooley, "From the Augustan Principate to the Invention of the Age of Augustus," 71-87 (abstract)
 • Katherine McDonald, "Education and Literacy in Ancient Italy: Evidence from the Dedications to the Goddess Reitia," 131-159 (abstract)
 • Aaron Pelttari, "The Reader and the Resurrection in Prudentius," 205-239 (abstract)
 • Joshua J. Thomas, "The Illustrated Dioskourides Codices and the Transmission of Images during Antiquity," 241-274 (abstract)
 • Blake Leyerle, "Tertullian's Chameleon," 275-289 (abstract)


   
   


   

Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2019

H φεμινιστική κριτική βιβλική ερμηνεία / Feminist critical biblical interpretation

Η Sarah Shectman παρουσιάζει με ευσύνοπτο τρόπο τις αρχές και την ιστορία της φεμινιστικής κριτικής βιβλικής ερμηνείας στον ιστοτόπο The Torah.com:

Η αριστοκρατία του Ιούδα κι η συνάντησή της με την περσική αυτοκρατορία / Judaean elite meets the Persian Empire

Ο Jason M. Silverman παρουσιάζει πώς η τοπική αριστοκρατία του Ιούδα προσαρμόστηκε στην πραγματικότητα της περσικής αυτοκρατορίας και υιοθέτησε νέες μορφές αυτοπροσδιορισμού: 

Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2019

Το τρέχον τεύχος του JSPs / The current issue of JSPs

Journal for the Study of Pseudepigrapha 29:1 (2019)

 • Michael E Stone, "The Armenian Embroidered Bible," 3–11 (abstract)
 • David A Skelton, "Angels among us? The Watchers myth and angelology in Ephrem’s Commentary on Genesis and the Ethiopic tradition," 12–27 (abstract)
 • Fiodar Litvinau, "A note on the Greek and Ethiopic text of 1 Enoch 5:8," 28–35 (abstract)
 • A. D. Macdonald, "The seventy-two elders of Aristeas: An evaluation of speculation,"  36–53 (abstract)
 • Theodore A. Bergren, "5 Ezra 2:10–14: Its place in the book’s structure and in Christian supersessionism," 54–76 (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του HTS / In the current issue of HTS

Hervormde Teologiese Studies 75:4 (2019)
Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2019

Νέα εντυπωσιακά ευρήματα στην αρχαία Τενέα / New impressive finding in ancient Tenea

Οι εργασίες της αρχαιολογικής ομάδας που εργάζεται στην τοποθεσία της αρχαίας Τενέας έφεραν στο φως νέα εντυπωσιακά ευρήματα μεταξύ των οποίων κι ένα λουτρό της ρωμαϊκής περιόδου:

Βιβλιοκρισία του νέου βιβλίου της Laura Nasrallah / Review of Laura Nasrallah's new book

Ο Bruce W. Longenecker παρουσιάζει το νέο βιβλίο της Laura Nasrallah, Archaeology and the Letters of Paul, Oxford University Press, 2019 στη σελίδα του Bryn Mawr Classical Review: 

Laura Salah Nasrallah, Archaeology and the Letters of Paul. Oxford; New York:  Oxford University Press, 2019

Η πορφύρα κι οι απομιμήσεις της / Purple colour and its imitations

Στο ρωμαϊκό κόσμο το πορφυρό χρώμα ήταν ένδειξη υψηλής κοινωνικής θέσης και πλούτου. Αυτό, μαζί με το γεγονός ότι η παρασκευή του από τα θαλάσσια σαλιγκάρια της οικογένειας Muricidae ήταν ιδιαίτερα απαιτητική, καθιστούσε τα πορφυρά ενδύματα εξαιρετικά ακριβά. Φαίνεται όμως πως η λύση και στην αρχαιότητα ήταν η παρασκευή της πορφυρής βαφής από φτηνότερα υλικά, όπως βεβαιώνουν μία σειρά από ευρήματα. Αυτές τις φτηνότερες απομιμήσεις της πορφύρας παρουσιάζει η Naama Sukenik στην ανάρτησή της στη σελίδα ANE Today

Το σκάνδαλο του σταυρού / The scandal of the cross

Στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Time ο Tom Holland συζητά το σκάνδαλο του σταυρού ως αποτρόπαιας θανατικής ποινής και τη μεταμόρφωσή του στο κατεξοχήν σύμβολο του Χριστιανισμού στα χρόνια του Βυζαντίου:


Στο τρέχον τεύχος του Biblical Annals / In the current issue of The Biblical Annals

The Biblical Annals 9:4 (2019)Στο τρέχον τεύχος του JRF / In the current issue of JRF

Journal of Religion and Film 23:2 (2019)

Richard G. Walsh, "Biblical Coens: Can We Laugh Now?"

Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2019

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του JFSR / An article of biblical interest in the current issue of JFSR

Journal of Feminist Studies in Religion 35:2 (2019)

In-Hee Park, "Women and Q: Metonymy of the Basileia of God," 41-54 (abstract)

Το λεξιλόγιο της μετάφρασης των Ο΄ και το ελληνιστικό του υπόβαθρο / The Vocabulary of the Septuagint and its Hellenistic Background

The Vocabulary of the Septuagint and its Hellenistic BackgroundΑπό τον εκδοτικό οίκο Mohr Siebeck κυκλοφόρησε ένας συλλογικός τόμος με θέμα την ανάλυση του λεξιλογίου της μετάφρασης των Ο΄ και την αναζήτηση των ελληνιστικών καταβολών του. Ο τόμος φιλοξενεί μελέτες από ειδικούς, οι οποίες παρουσιάστηκαν σε επιστημονικές συναντήσεις κατά το 2013 και 2017 και αποτελούν μέρος του ερευνητικού προγράμματος Historical and Theological Dictionary of the Septuagint. Μέσα από την ανάλυση συγκεκριμένων παραδειγμάτων οι μελέτες του τόμου αποπειρώνται να απαντήσουν σε μία σειρά ερευνητικών ερωτημάτων: ποια ήταν η σημασία, η χρήση κι εξέλιξη λέξεων που απαντούν στη μετάφραση των Ο΄; Πού και πώς χρησιμοποιούνται αυτές οι λέξεις μέσα στη μετάφραση των Ο΄ κι ως ποιο σημείο αντιστοιχούν ως προς τη σημασία στις εβραϊκές ή αραμαϊκές λέξεις που αποδίδουν; Πώς μπορούν οι πάπυροι να βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση αυτών των λέξεων; 

E. Bons - P. Pouchelle - D. Scialabba, The Vocabulary of the Septuagint and its Hellenistic Background. WUNT II.496. Tübingen: Mohr Siebeck, 2019
157 σσ. 
69,00 €

Περιεχόμενα
 • Eberhard Bons/Patrick Pouchelle/Daniela Scialabba, "Introduction"
 • Anna Passoni Dell'Acqua, "Le vocabulaire de la Septante à la lumière des papyrus Nesina Grütter: Die Blöße der Stadt-Frauen: Überlegungen zur Verwendung der Substantive αἰσχύνη und ἀσχημοσύνη und in der Septuaginta"
 • Patrick Pouchelle, "La main de Cyrus ou la main de Dieu? Étude de l'expression ἀποστέλλω τὴν χεῖρα dans la Septantε"
 • Justus Ghormley, "Coining Silver: The Translation of kæsæp in the Septuagint"
 • Marieke Dhont, "Why is God not designated as an ἄρχων in the Septuagint?"
 • Daniela Scialabba, "οὗτος δὲ οὐδὲν ἄτοπον ἔπραξεν (Luke 23:41). What Did the Good Thief Want to Say? A New Testament Citation and its Papyrological Background"
 • David S. Hasselbrook, "Nuances of Meaning with Compound Words in the Septuagint: A Case Study of διαγογγύζω and εἰσακούω in Contexts of Grumbling"
 • Eberhard Bons, "Die Übersetzung παρὰ τὰς διεξόδους τῶν ὑδάτων in Psalm 1,3 und ihr griechischer Hintergrund"
 • Kyriakoula Papademetriou, "The Semantic Evolution of the Word παρρησία through its Pragmatic and Sociolinguistic Fields"
 • Beatrice Perego, "Παράδεισος and Κῆπος: The Garden Terminology of the Septuagint"
 • Miriam Carminati, "The Verb συναντιλαμβάνομαι: The History of a New Compound Created in the Hellenistic Epoch"

Dead Sea Scrolls Digital Shorts Ep. 2 & 3

Στη σειρά των σύντομων μαγνητοσκοπημένων διαλέξεων για το Κουμράν ο Andrew Perrin συζητά την ερμηνεία της ιστορίας της Γενέσεως στα κείμενα του Κουμράν και την ιστορία των Γιγάντων που απαντούν και πάλι στο βιβλίο της Γενέσεως:


Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του Millenium / An article of biblical interest in the current issue of Millenium

Millenium 16:1 (2019)

Felix John, "Erzählungen von Leben und Tod: Das Markusevangelium im narratologischen Vergleich mit Plutarchs Biographie Catos des Jüngeren," 25-46 (abstract)

Κυριακή, 27 Οκτωβρίου 2019

Στο τρέχον τεύχος του JThS / In the current issue of JThS

Journal of Theological Studies 70:2 (2019)

 • Adam K Harger, "Reading Jeremiah 52 in Exile: Purpose in the Composition of Jeremiah," 511-522 (abstract)
 • Andrew T Abernethy, "‘Mountains Moved into the Sea’: The Western Reception of Psalm 46:1 and 3 [45:1 and 3 LXX] From the Septuagint to Luther," 523-545 (abstract)
 • Stephen Hultgren, "Hilastērion (Rom. 3:25) and the Union of Divine Justice And Mercy. Part II: Atonement in the old Testament and in Romans 1–5," 546-599 (abstract)
 • Garrick V Allen, "Paratexts and the Reception History of the Apocalypse," 600-632 (abstract)
 • Nathan C Johnson, "When Seventy Equals Seventy-Two: A Reception-Historical Contribution to the Text-Critical Problem of Luke 10:1, 17," 633-651 (abstract)
 • Alan Vincelette, "On the Frequency of Voluntary Martyrdom in the Patristic Era," 652–679 (abstract)Στο τρέχον τεύχος του ExpT / In the current issue of ExpT

Expository Times 131/3 (2019)

Inchol Yang, "The Metaphor of Tyre as a ship in Ezekiel 27: Ezekiel’s Resistance against the Neo-Babylonian Empire," 105–114 (abstract)

To τρέχον τεύχος του Vetus Testamentum / The current issue of Vetus Testamentum

Vetus Testamentum 69/4-5 (2019)

 • Niek Arentsen, "Diachrony and Second Isaiah: The Preposition את and Aramaisms," 511–525 (abstract)
 • Moshe Bar-Asher, "Concerning the Phrase יוֹם הַקָּהָל   ,"       (abstract) 526–542
 • Ken Brown, "The Firstborn of Death: Monotheism and the Mythology of Death in Job 18," 543–566 (abstract
 • Ronald Hendel, "Abram’s Journey as Nexus: Literarkritik and Literary Criticism," 567-593 (abstract)
 • Peter C. W. Ho, "The Macrostructural Logic of the Alphabetic Poems in the Psalter," 594–616 (abstract)
 • Robert D. Holmstedt, "Hebrew Poetry and the Appositive Style: Parallelism, Requiescat in pace," 617–648 (abstract)
 • Sheree Lear, "The Relationship of Scriptural Reuse to the Redaction of Malachi: Genesis 31-33 and Malachi 3.24," 649–669 (abstract)
 • Atar Livneh, "Garments of Shame, Garments of War: Clothing Imagery in 1 Maccabees 1:25-28, 14:9," 670–681  (abstract)
 • Anat Mendel-Geberovich /  Shira Faigenbaum-Golovin / Arie Shaus / Barak Sober / Michael Cordonsky / Eli Piasetzky / Israel Finkelstein / Ianir Milevski, "A Renewed Reading of Hebrew Ostraca from Cave A-2 at Ramat Beit Shemesh (Naḥal Yarmut), Based on Multispectral Imaging," 682–701 (abstract)
 • Josef Sykora, "Only Be Like the Philistine Priests! A Comparison of the Philistines’ Offering in 1 Sam 6 and the Sacrificial Actions of Eli’s House in 1 Sam 2-4," 702–721 (abstract)
 • Ellen van Wolde, "A Stairway to Heaven? Jacob’s Dream in Genesis 28:10-22," 722–735 (abstract)
 • Heath D. Dewrell, "'Swearing to Yahweh, but Swearing by Mōlek-Sacrifices': Zephaniah 1:5b," 737–741 (abstract)
 • Stuart A. Irvine, "The ‘Rock’ of the King’s Sword? A Note on צור in Psalm 89:44," 742–747 (abstract)
 • Christine Mitchell, "David and Darics: Reconsidering an Anachronism in 1 Chronicles 29," 748–754 (abstract)

To τρέχον τεύχος του BTB / The current issue of BTB

Biblical Theology Bulletin 49:4 (2019)

 • David J. Zucker, "Three Faces of Eve: What Went Wrong?" 187–197 (abstract)
 • Harry Hagan, "Basic Plots in the Bible: A Literary Approach to Genre," 198–213 (abstract)
 • Rebecca L. Copeland, "'Their Leaves Shall Be for Healing': Ecological Trauma and Recovery in Ezekiel 47:1–12,"  214-222 (abstract)
 • Fergus J. King, "Betrayal or Blasphemy? “Handing over” God's Agent in the Portrayals of Judas in the Gospels," 223–230 (abstract)


Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2019

Η στήλη του Μερνεπτά / Merneptha Stele

Στο ιστολόγιό του Biblical Historical Context ο Nat Ritmeyer παρουσιάζει την ιστορία της εύρεση της στήλης του Μερνεπτά και συζητά τη μαρτυρία της για τον αρχαίο Ισραήλ:

Στο τρέχον τεύχος του CMT / In the current issue of CMT

Currents in Mission and Theology 46:4 (2019)


Στο τρέχον τεύχος του JJS / In the current issue of JJS

Journal of Jewish Studies 70:2 (2019)

Martin Goodman, "The politics of Judaea in the 50s CE: the use of the New Testament," 225-236
In an article in JJS LXVIII:2 (Autumn 2017), Peter Tomson took issue with my arguments against the traditional view that the politics of Judaea witnessed an increase in tension between Jews and Gentiles in the 50s CE. In responding to Tomson, this study examines in particular the New Testament texts he cites in support of the traditional view and enquires more generally into the value of the New Testament as evidence for Judaean politics in this period, with a close investigation, in particular, into the significance of Galatians 6:12 and the depiction of Agrippa II in the Acts of the Apostles.

Emmanuel Mastey, "Some unique lexica in the Jerusalem Talmud," 237-255
The article discusses a few Hebrew words and meanings unique to the Jerusalem Talmud: (1) A newly discovered version – הגנגמ – is suggested to have been derived from a Greek word meaning ‘to mumble’. (2) The verb תפטפטמ in connection with sunrise is examined in light of a possible Syriac cognate; another solution, based on a rare Hebrew verb, is also presented. (3) The word םיִנַיבֵּ as found in a specific context is explained on the basis of a parallel Tosefta as signifying an architectural item. Two of the findings are supported particularly by their attestations in manuscripts from the Cairo Genizah (T-S NS 329.343 and Antonin 324). As is often the case, the Genizah manuscripts record the text of the Jerusalem Talmud more authentically than other manuscripts.

Στο τρέχον τεύχος του EQ / In the current issue of EQ

The Evangelical Quarterly 89:4 (2019)

 • Desta Helso, "Is Grace Free? Charts and Christ in Romans in Conversation with John Barclay's Paul and the Gift," 293-310
 • Conrad Gempf, "Paul, the Gift, and Jesus; or What Happened to the Jesus Tradition?" 311-317
 • Mattnew C. Jones, "Barclay's Gift via XAPIΣ : Grace and Race/ Place from St. Paul to King Jr," 318-328
 • Graham W. P. McFarlane,  "Derrida, the Gift and John Barclay's Paul and the Gift," 329-338
 • John A. G. Barclay, "A Conversation Around Grace," 339-345
 • K. R. Harriman, "The Raising of Lazarus and the Historical Deeds of Jesus," 346-364

Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2019

Το τρέχον τεύχος του CBQ / The current issue of CBQ

Catholic Biblical Quarterly 81:4 (2019)

 • Laura Quick, "Through a Glass, Darkly: Reflections on the Translation and Interpretation of Exodus 38:8," 595-612 (abstract)
 • Jennie Grillo, "'The Entire Place Had Become Fire': Heavenly Worship in Greek Daniel 3," 613-626 (abstract)
 • Michael Kochenash, "Cornelius's Obeisance to Peter (Acts 10:25-26) and Judaea Capta Coins," 627-640 (abstract)
 • Joshua T. King, "Sabbath Keeping as Metaphor in the Gospel of Thomas," 641-656 (abstract)
 • J. R. C. Cousland, "Soundings in the Christology of the Infancy Gospel of Thomas: The Rewriting of Luke 2:41-52 in Paidika 17,"  657-678 (abstract)

Η ιστορία και η γραμματεία του βαβυλωνιακού ραββινισμού της Ύστερης Αρχαιότητας / History and literature of Babylonian Rabbinism of Late Antiquity

Ο  Richard Kalmin, The Jewish Theological Seminary, σχολιάζει μία σειρά κειμένων του βαβυλωνιακού Ταλμούδ κι εξηγεί τις επαφές των ραββίνων της Βαβυλώνας κατά την Ύστερη Αρχαιότητα με το εθνικό και χριστιανικό περιβάλλον:

Ο Ιώσηπος για την καταγωγή των Σαμαρειτών / Josephus on the origins of the Samaritans

Με αφορμή το νέο του βιβλίο, Jesus the Samaritan: Ethnic Labeling in the Gospel of John (Brill 2019), ο Stewart Penwell συζητά τον τρόπο που ο Ιώσηπος παρουσιάζει τους Σαμαρείτες κι εξηγεί την καταγωγή τους:

Στο τρέχον τεύχος του JQR / In the current issue of JQR

Jewish Quarterly Review 109:4 (2019)

Yair Furstenberg, "Provincial Rabbis: Shaping Rabbinic Divorce Procedure in a Roman Legal Environment," 471-499 (abstract)

Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2019

Δύο άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του HTS / Two articles of biblical interest in the current issue of HTS

Hervormde teologiese studies 75:3 (2019)

Ο Δαυίδ στην ιουδαϊκή και χριστιανική τέχνη και γραμματεία

Στην ιστοσελίδα ANE Today η Catherine Hezser δημοσιεύει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται ο Δαυίδ στη γραμματεία και τέχνη στην ιουδαϊκή και χριστιανική παράδοση:

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / A new article of biblical interest in the current issue of In die Skriflig

In die Skriflig 53:1 (2019)

Jakobus M. Vorster, "The theological-ethical implications of Galatians 3:28 for a Christian perspective on equality as a foundational value in the human rights discourse"

Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2019

H πόλη στα Ησα 24-27 και ο ρόλος της Ramat Raḥel στην ιστορία του Ιούδα / The city in Isa 24-27 and the role of Ramat Raḥel in the history of Judah

Σε άρθρο του που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation ο Christopher B. Hays προτείνει τη σύνδεση μεταξύ της πόλης στα Ησα 24-27 και τα αρχαιολογικά ευρήματα που συνδέονται με την ύπαρξη ενός ανακτόρου στη Ramat Raḥel. 

Στο τρέχον τεύχος του RThL / In the current issue of RThL

Revue Théologique de Louvain 50:3 (2019)

 • Béatrice Oiry, "L'histoire comme récit: Enjeux d'une lecture narrative de l'historiographie biblique," 329-361 (abstract)
 • Céline Rohmer, "Le bonheur selon Matthieu: Perspectives (Mt 5) et contre-perspectives (Mt 23)," 362 - 381 (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του ETL / In the current issue of ETL

Ephemerides Theologicae Lovanienses 95:3 (2019)

 • Reinhart Ceulemans, "Fact and Fiction in the Biblical Scholarship of Anastasius (CPG 7770: On the Hexaëmeron)," 375 - 396 (abstract)
 • Yannis Papadoyiagannakis, "The Use of Question-and-Answer Method and Process in Anastasius' Hexaemeron," 397 - 414 (abstract)
 • Dimitrios Zaganas, "The Reception of Origen in the Hexaemeron by Anastasius Sinaita: Between Criticism and Approval," 415 - 426 (abstract)
 • Konstantinos Terzopoulos, "Exegetical and Rhetorical Appropriations of Scripture in the Homilies of Anastasius Sinaita," 439 - 504 (abstract)Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2019

Το τρέχον τεύχος του RB / The current issue of RB

Revue Biblique 126:3 (2019)

 • Yoel Elitzur, "The Meaning of 'Gilgal'," 321-343 (abstract)
 • Yoo-ki Kim, "Responses to Polar Questions in Biblical Hebrew," 344-359 (abstract)
 • Jacqueline Richard, "1 Chroniques 25: Réalité et signification de la prophétie des chantres," 360-389 (abstract)
 • Philippe Saudraix, "Frères, huile et rosée (Ps 133)," 390-400 (abstract)
 • Jean-Claude Haelewyck, "«Sub Abiathar principe sacerdotum»: Réflexion sur la méthode en critique textuelle à partir de l'épisode des épis arrachés en Mc 2,23-28," 401-414 (abstract)
 • Hans Förster, "Philologische und historische Überlegungen zum 'Passa der Juden' im Johannesevangelium," 415-427 (abstract)
 • Anthony Giambrone, "Ἐκκλησία in Context:  The Narrative Shape of Ecclesiology in Acts," 428-450 (abstract)

Notes philologiques

 • Charles-Antoine Fogielman, "Ithiel and Ucal in Prov 30:1: Proper Names or Verbal Forms?" 451-456

Notes archéologiques

 • Shimon Gibson - Egon H.E. Lasson - Rafael Y. Lewis - James D. Tabor, "John the Baptist or Lazarus, the Patron Saint of Leprosy? A Response," 457-463


Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του HTS / An article of biblical interest in the current issue of HTS

Hervormde teologiese studies 75:2 (2019)

Mark Wilson, "Praxeis as praxis: Odegeology as practical theology in the book of Acts"

Μια πολυτελής ταφή / A luxurious burial

Νεκρική ταφή με άρμα και δύο άλογα στην ανατολική Κροατία
(Φωτο: Franjo Sorčik/Novosti.hr)
Αρχαιολόγοι που εργάζονται στο Stari Jankovci (ανατολική Κροατία) έφεραν στο φως έναν πολυτελή τάφο και την εντυπωσιακή ταφή ενός άρματος μαζί με τα δύο άλογα που το έσερναν. Το εύρημα τοποθετείται χρονολογικά στον 3ο αι. μ.Χ. και συνδέεται με κάποια τοπική αριστοκρατική οικογένεια των ρωμαϊκών χρόνων. Ας σημειωθεί ότι από τη γειτονική προς την αρχαιολογική τοποθεσία πόλη Vinkovci κατάγονται δύο Ρωμαίοι αυτοκράτορες, ο Ουαλεντιανός κι ο Ουάλης:

Οπτικοποίηση αρχαίων αποθηκευτικών χώρων / Visualisation of ancient storage rooms

Στην ιστοσελίδα ANE Today ο Tim Frank παρουσιάζει τις δυνατότητες και χρησιμότητα οπτικοποιήσεων και αναπαραστάσεων των αρχαίων αποθηκευτικών χώρων και σκευών, οι οποίες αξιοποιούν τα δεδομένα των αρχαιολογικών ανασκαφών και τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών:

Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2019

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / An article of biblical interest in the current issue of In die Skriflig

In die Skriflig 53:1 (2019)

Gert Breed, "Diakonia in the New Testament and a vision for a biblically based ministry plan"

Ulrich Luz (1938-2019)

Image result for ulrich luzΈφυγε από τη ζωή ο γνωστός καινοδιαθηκολόγος Ulrich Luz. Ο Ulrich Luz διετέλεσε καθηγητής της Καινής Διαθήκης στο Πανεπιστήμιου της Βέρνης, μέχρι τη συνταξιοδότησή του το 2003, ενώ νωρίτερα δίδαξε στο Τόκιο και στο Göttingen. Με το όνομά του συνδέεται η ανάπτυξη της ερμηνευτικής οπτικής της ιστορίας της επίδρασης του βιβλικού κειμένου (Wirkungsgeschichte), ερμηνευτική προσέγγιση που επικράτησε τελικά στη λεγόμενη Σχολή της Βέρνης. Χαρακτηριστικό έργο αυτής της ανάγνωσης αποτελεί το υπόμνημα στο κατά Ματθαίον του Ulrich Luz στη σειρά Evangelisch-Katholischer Kommentar (EKK) (μία αγγλική εκδοχή του κυκλοφορεί από τη σειρά Hermeneia). Μολονότι κι άλλα υπομνήματα της ίδιας σειράς αξιοποιούν την οπτική της Wirkungsgeschichte, ο Luz στηρίζεται περισσότερο συστηματικά στις αρχές του G. Gadamer για την ιστορία της επίδρασης και συμπεριλαμβάνει στο εκτενές τμήμα που αφιερώνει κάθε φορά σε αυτήν την ιστορία και τα έργα τέχνης. Για τον Luz βασική αρχή είναι η πεποίθηση ότι η Αγία Γραφή είναι το βιβλίο της Εκκλησίας και το σημείο αναφοράς της μέσα. Όπως, όμως, ο ίδιος λέει, ερμηνεύοντας διασταλτικά τον όρο "Εκκλησία", όλοι όσοι ενδιαφέρονται για τη Βίβλο ανήκουν στην Εκκλησία. Η Βίβλος είναι η βάση της Εκκλησίας και την καθιστά ένα κάλεσμα και μια κοινότητα ανοικτή και συμπεριληπτική. Για τον Luz αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της εκκλησιαστικής ιστορίας ανάγνωσης της Βίβλου είναι οι Πατέρες, την ερμηνεία των οποίων θεωρεί περισσότερο ολιστικά και την  προτιμά από την αποσπασματική των σύγχρονων εξηγητικών προσεγγίσεων. Υιοθετεί σε πολλά πράγματα τις θέσεις του Έλληνα θεολόγου Ι. Παναγόπουλου κι είναι εντυπωσιακό το πόσο καλά γνώριζε την Ορθόδοξη θεολογία. Ο Ulrich όχι μόνο γνώρισε την Ορθόδοξη πραγματικότητα αλλά και την αγάπησε με ειλικρίνεια και ανιδιοτέλεια. Για αυτόν το λόγο υπήρξε η ψυχή πίσω από την πρωτοβουλία διαλόγου βιβλικών θεολόγων Ανατολής και Δύσης της SNTS, η οποία μέχρι και σήμερα συνεχίζει το έργο του. Στήριξε με κάθε τρόπο την προσπάθεια αποφοίτων των Ορθόδοξων Θεολογικών Σχολών από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια να σπουδάσουν βιβλική θεολογία και εξήγηση στα Πανεπιστήμια της Ευρώπης και διετέλεσε σύμβουλος σε αρκετούς από αυτούς. Η πλούσια βιβλιοθήκη του σήμερα βρίσκεται στο Κέντρο Βιβλικών Σπουδών στη Θεολογική Σχολή του Βελιγραδίου με την οποία διατηρούσε ιδιαίτερες σχέσεις. Αισθάνομαι εξαιρετικά ευτυχισμένη για τις ευκαιρίες που είχα να βρεθώ μαζί του σε συνέδρια και για τις συζητήσεις που είχα μαζί του. Έγινα σοφότερη κι από όσα άκουσα από τον Ulrich αλλά κι από όσα διάβασα στα βιβλία του. Για όσους επιθυμούν να διαβάσουν κάποια από τα έργα του σαφώς σημαντικό είναι το υπόμνημά του στο κατά Ματθαίον αλλά και το άρθρο του για την πατερική ερμηνευτική παράδοση των βιβλικών κειμένων που κυκλοφορεί και στα ελληνικά σε μετάφραση του καλού φίλου, αναπλ. καθ. Κωνσταντίνου Μπελέζου: «῾Η σημασία τῶν Πατέρων τῆς ᾽Εκκλησίας γιά τήν ἑρμηνεία τῆς ῾Αγίας Γραφῆς. (Μία δυτική- προτεσταντική θεώρηση)», Δελτίο Βιβλικῶν Μελετῶν 17 (1998) 7-35.

Ας είναι αιωνία η μνήμη του αγαπητού Ulrich. 

Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019

Η ιστορία της πόλης Πέτρα / The history of Petra

Γνωρίστε την ιστορία της πόλης Πέτρα της σημερινής Ιορδανίας μέσα από το εκτενές άρθρο της Sarah Toth Stub στην ιστοσελίδα Archaeology: 

Οι κανόνες του Ευσεβίου / The Eusebian canons

Διαβάστε την ανάρτηση των  Andrew J. Patton και Leigh Ann Thompson στο ιστολόγιο του CSNTM σχετικά με τους κανόνες του Ευσεβίου, ένα αρχαίο σύστημα σύγκρισης των παράλληλων περικοπών στα τέσσερα ευαγγέλια:

Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2019

Το τρέχον τεύχος του Sémiotique et Bible / The current issue of Sémiotique et Bible

Sémiotique et Bible 175/2019
 • Pascal Marin, "En catholicisme la formation des clercs à l'interprétation des Écritures. Étudier la théologie au sein d'une communauté formatrice" (abstract)
 • Jean Delorme - Jean-Yves Thériault, "L’aveugle-né qui devient voyant et les voyants qui deviennent aveugles (Jean 9)" (abstract)
 • Kyriakoula Papademetriou, "Quelle est la signification du mot ekklesia ? Apports émantico-dynamiques de l’étymologie grecque" (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του ETR / In the current issue of ETR

Études théologiques et religieuses 94:2 (2019)
François Nault, "Jésus dans le désert (Lc 4,1-13). La tentation politique et quelques autres," 293-312 (abstract)
Guilhen Antier, "Des miettes pour les chiens (Mt 15,21-28) ou comment jouer théopoétiquement avec la police," 313-336 (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του JRA / In the current issue of JRA

Journal of Roman Archaeology 32 (2019)

 • Katherine A. Larson, "Cheap, fast, good: the Roman glassblowing revolution reconsidered," 7-22 (abstract
 • Giorgio Rizzo - Violeta Moreno Megías, "Roma e le prime importazioni di alimenti ispanici trasportati in anfora," 23-38 (abstract)
 • Philip T. Stinson, "The multifaceted architectural refinements in the Julio-Claudian Sebasteion at Aphrodisias," 39-65 (abstract)
 • Imed Ben Jerbania - J. Andrew Dufton - Elizabeth Fentress - Ben Russell, "Utica’s urban centre from Augustus to the Antonines," 66-96 (abstract)
 • Francesca Bologna, "Water and stone: the economics of wall-painting in Pompeii (A.D. 62-79)," 97-128 (abstract)
 • Irene Bragantini, "Towards a cultural biography of Roman painting," 129-147 (abstract)
 • John Bodel - Andreas Bendlin - Seth Bernard - Christer Bruun - Jonathan Edmondson, "Notes on the elogium of a benefactor at Pompeii," 148-182 (abstract)
 • Myles Lavan, "The manpower of the Roman fleets," 183-200 (abstract)
 •  Select Capricorno Alae VII Phrygum … (i) Interim report on the fort near Tel Shalem
 • Benjamin Arubas - Michael Heinzelmann - David Mevorah - Andrew Overman, "Capricorno Alae VII Phrygum … (i) Interim report on the fort near Tel Shalem," 201-213 (abstract)
 • Avner Ecker, - Benjamin Arubas - Michael Heinzelmann - David Mevorah, "(ii) Interim report on the inscriptions from the aedes of the fort near Tel Shalem," 214-222 (abstract)
 • Matthew M. McCarty - Mariana Egri - Aurel Rustoiu, "The archaeology of ancient cult: from foundation deposits to religion in Roman Mithraism," 279-312 (abstract)
 • Katherine M. D. Dunbabin - Işık Adak Adıbelli - Mehmet Çavuş - Doğukan Alper, "The man who came late to dinner. A sundial, a raven, and a missed dinner party on a mosaic at Tarsus," 329-358 (abstract


Advances in the archaeology of the Roman conquest

 • Nico Roymans - Manuel Fernández-Götz, "Reconsidering the Roman conquest: new archaeological perspectives," 415-420 
 • Hannah Cornwell, "Roman attitudes to empire and imperialism: the view from history," 478-484 

Archaeological Notes

 • Francesco D’Andria, " The Ploutonion of Hierapolis in the 5th-7th c. A.D.," 505-515 (abstract)
 • Ursula Quatember, "The Bouleuterion and its environs in Early Imperial Aphrodisias," 516-528 (abstract)

Παράσταση μονομάχων στην Πομπηία / Depiction of gladiators in Pompeii

The new gladiator fresco discovered in Pompeii. Photo courtesy of the Italian Cultural Ministry ©2019.
Παράσταση των δύο μονομάχων από την Regio V της αρχαίας
Πομπηίας (Φωτο:  Italian Cultural Ministry ©2019)
Μία νέα παράσταση μονομαχικού αγώνα εντοπίστηκε από τους αρχαιολόγους που εργάζονται στη Regio V της αρχαίας Πομπηίας. Πρόκειται για τοιχογραφία ενός murmillo και ενός Θράκα μονομάχου, όπου ο πρώτος φαίνεται να έχει καταφέρει σημαντικά κτυπήματα στον δεύτερο. Εντύπωση μάλιστα προκαλεί η ρεαλιστική απεικόνιση των πληγών του νικημένου μονομάχου. Η παράσταση βρέθηκε στο υπόγειο ενός κτιρίου που μάλλον λειτουργούσε ως ταβέρνα και στην οποία σύχναζαν μονομάχοι της πόλης. Άλλωστε κοντά στην περιοχή υπήρχε το στρατόπεδό τους. Από την ίδια περιοχή προέρχονται κι άλλες τοιχογραφίες, οι οποίες ήρθαν στο φως την άνοιξη του 2019:


 

Iudaea recepta

Iudaea recepta (Φωτο: JewishPress)
Ένας aureus, που κυκλοφόρησε μετά την καταστολή της ιουδαϊκής επανάστασης που κατέληξε στην καταστροφή του 70 μ.Χ. είναι το θέμα της μελέτης της ιστορικού Linda Zollschan, το οποίο θα δημοσιευθεί στο τεύχος του 2020 του περιοδικού Israel Numismatic Research Journal. Το τέλος του Ιουδαϊκού Πολέμου και η υποταγή των επαναστατημένων Ιουδαίων υπήρξε το θέμα πολλών νομισμάτων αυτής της περιόδου σε όλη την αυτοκρατορία και προσέδωσε στον Βεσπασιανό και στη δυναστεία των Φλαβίων εξαιρετική δύναμη και αίγλη. Δύο θρίαμβοι, του Βεσπασιανού και του Τίτλου, οργανώθηκαν μέσα σε έναν χρόνο -κάτι εξαιρετικά σπάνιο στη ρωμαϊκή ιστορία- με απόφαση της Συγκλήτου για να εορτάσουν το γεγονός. Ανάμεσα στις κοπές νομισμάτων ξεχωρίζει ο σπάνιος aureus με την επιγραφή Iudaea recepta (φωτο). Η γενική εκτίμηση στην έρευνα είναι ότι η λέξη recepta δηλώνει την επιστροφή της Ιουδαίας στο διοικητικό σύστημα της αυτοκρατορίας. Η Zollschan, ωστόσο, συνδέει το συγκεκριμένο νόμισμα με το τελετουργικό της παράδοσης ενός κράτους στην εξουσία των Ρωμαίων. Έτσι, δεν πρόκειται για μία περισσότερο ήπια έκφραση της κατάκτησης αλλά μάλλον παραπέμπει στην ίδια την πράξη και το λεκτικό της τελετής παράδοσης. Επομένως, σκοπό είχε να προσδώσει τιμή και κύρος στον Βεσπασιανό και να τον κατοχυρώσει πολιτικά στη Ρώμη:

Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2019

Οι αναστάσιμες αφηγήσεις στην Καινή Διαθήκη / The New Testament resurrection narratives

Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου με τον τίτλο Resurrection Logic (Baylor Univ. Press, 2019), o Bruce Chilton παρουσιάζει την πολυμορφία των ευαγγελικών αφηγήσεων για την ανάσταση και τις εμφανίσεις του αναστημένου Ιησού κι αναδεικνύει τα βασικά ζητήματα αυτών των διαφορετικών μεταξύ τους εκδοχών της Ανάστασης του Ιησού:

Τρία άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στα πρόσφατα τεύχη του Concordia Theological Quarterly / Three articles of biblical interest in the recent issues of Concordia Theological Quarterly

Concordia Theological Quarterly 83 1/2 (2019)
 • James G. Bushur,  "The Early Christian Appropriation of Old Testament Scripture : The Canonical Reading of Scripture in 1 Clement," 63-83
Concordia Theological Quarterly 83 3/4 (2019)
 • Adam C. Koontz, "Scripture as Philosophy in Origen’s Contra Celsum," 237-250
 • Peter J. Scaer, "Passion and Persecution in the Gospels," 251-266


Στα τελευταία τεύχη του Reformed Theological Review / In the most recent issues of Reformed Theological Review

Reformed Theological Review 78/1 (2019)

 • Larry James Kraskevich, "Isaiah 14 and the problem of Baal worship," 1-27
 • Jaime Wright, "Ambitious translations? : The meaning of Ἐριθεία in the New Testament," 28-50

Reformed Theological Review 78/2 (2019)
 • Daryn Graham, "The apostle Paul and the success of the Jerusalem donation," 117-140
 • Paul Barnett, "Did Jesus speak Greek?" 141-151

Η αρχαιότερη παράσταση ενός θαύματος του Ιησού / The very first depiction of a miracle by Jesus

HEALING OD THE PARALYTIC
Φωτο: Yale University Art Gallery
Στην ηλεκτρονική εφημερίδα Aleteia ο Daniel Esparza παρουσιάζει την αρχαιότερη παράσταση θαύματος του Ιησού, της θεραπείας του παραλυτικού στην Καπερναούμ (Μκ 2,1-12). Προέρχεται από την εκκλησία των μ. 3ου αι. στην Dura Europos. H παράσταση -η οποία μαζί με τις υπόλοιπες από τον ίδιο αρχαιολογικό χώρο βρίσκονται σήμερα στην Πινακοθήκη του Πανεπιστημίου του Yale- στόλιζε κάποιους από τους τοίχους του βαπτιστηρίου αυτού του αρχαίου κτίσματος. Η παρουσία της εκεί δεν φαίνεται να ήταν τυχαία· το βάπτισμα ήταν για τους αρχαίους χριστιανούς ένα ανάλογο θαύμα ανόρθωσης και θεραπείας διά της αφέσεως των αμαρτιών:

Αρχαία αργυρά νομίσματα από την κεντρική Ελλάδα / Ancient silver coins from central Greece

Στη σελίδα CoinWeek διαβάστε μία σύντομη παρουσίαση αργυρών νομισμάτων των ελληνιστικών κυρίως χρόνων από την αρχαία Ελλάδα:

Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2019

Τα σημαντικότερα υπομνήματα στις Ποιμαντικές Επιστολές / The most important contemporary commentaries on the Pastorals

Στην ιστοσελίδα theLAB οNujay Gupta ανάρτησε έναν χρήσιμο κατάλογο των σημαντικότερων κατά την κρίση του υπομνημάτων στις Ποιμαντικές Επιστολές:


[Α.Τ.: Και πάλι να προσθέσω σε αυτόν τον χρήσιμο κατάλογο τα εξής επίσης πολύ σημαντικά υπομνήματα. Το υπόμνημα του William D. Mounce στη σειρά Word Biblical Commentary και του George W. Knight III στη σειρά New International Greek Testament Commentary. Γερμανόφωνα αξιόλογα είναι τα υπομνήματα στη σειρά Evangelisch-Katholischer Kommentar (Roloff, Weiser) και του Oberlinner στη σειρά Herders Theologischer Kommentar zum NT. Tέλος, ελληνόφωνα υπομνήματα είναι το πρόσφατο του καθηγητή της Καινής Διαθήκης στο ΕΚΠΑ Σωτήριου Δεσπότη στην Α΄ προς Τιμόθεον και το παλαιότερο υπόμνημα στην προς Τίτον του καθηγητή Γεώργιου Γαλίτη]. 

Τι είναι η επίμονη αναζήτηση για τις πηγές (sourceomania) / What is sourcemania

Στην ομιλία του ως προέδρου της Society of Biblical Literature το 1961 o ραββίνος κι ειδικός στη μελέτη του αρχαίου Ιουδαϊσμού, Samuel Sandmel, εισήγαγε τον όρο parallelomania για να υπογραμμίσει την τάση συχνά των ειδικών να αποδώσουν όλες οι ομοιότητες των βιβλικών κειμένων (και στην περίπτωση της Καινής Διαθήκης) στην εξάρτηση του ενός από τον άλλο. Ο Mark Goodacre συζητά έναν εντελώς διαφορετικό νεολογισμό, την sourceomania (τη μανία για τις πηγές) σε μία σύντομη διαδικτυακή ραδιοφωνική μετάδοση (podcast). Πρόκειται για την τάση των καινοδιαθηκολόγων με μεγάλη ευκολία να αποδίδουν υλικό των ευαγγελιστών στις πηγές τους, για τις οποίες όμως τις περισσότερες φορές δεν έχουμε απτές αποδείξεις. Η ανασύνταξη αυτών των πηγών είναι συχνά μία εντελώς υποθετική εργασία με αμφίβολα και αντικρουόμενα σε κάποιες περιπτώσεις αποτελέσματα. Αντίθετα, περισσότερο συγχρονικές προσεγγίσεις, όπως η αφηγηματολογική ή λογοτεχνική ανάλυση, μπορούν να αναδείξουν τη δυναμική του κειμένου και το ρόλο του συντάκτη του: 


Ανάλογη ανάρτηση είχε ο Goodacre και στο ιστολόγιό του το καλοκαίρι, όπου μπορείτε να δείτε πολλά από τα στοιχεία που αναφέρει στην εκπομπή του. 

Το τρέχον τεύχος του AfP / The current issue of AfP

Archiv für Papyrusforschung 65:1 (2019)

 • Jean-Yves Carrez-Maratray,  "La « carte d’Artémidore » ? Le delta des Ptolémées!" 1-19 (abstract)
 • María Paz López Martínez, "The Ninus Romance: New Textual and Contextual Studies," 20-44 (abstract)
 • Michael Zellmann-Rohrer, "New Greek Medical Recipes," 45-51 (abstract)
 • Giuseppina Azzarello, "SB XX 15071 + P.Mich. III 146: The American Journey of a Parted “Table of Parts”," 52-98 (abstract)
 • Daniela Colomo / Marius Gerhardt, "Von eisernen Ringen Neue Fragmente zu SM II 71 in der Jenaer Papyrussammlung," 99-116 (abstract)
 • Kerstin Sänger-Böhm, "Eine merkwürdige griechische Randnotiz Überlegungen zum koptischen Kodexblatt Paris BNCopte164 II fol. 16m recto," 117-123 (abstract)
 • Kilian Fleischer, "Zur Abstammung der akademischen Philosophen Melanthios von Rhodos und Metrodor von Stratonikeia (PHerc. 1021, Kol. 23,10–20)," 124-132 (abstract)
 • Ágnes T. Mihálykó, "Two Coptic Prayers on Ostracon (P.Berol. 709 and 9444+4790)," 133-155 (abstract)
 • Tonio Sebastian Richter, "Die koptischen Papyri aus dem „Ankauf aus Edfû (Apollinopolis magna) vom Jahre 1911“ der Jenaer Papyrussammlung (P.Ien. Inv. 446–453)," 156-175 (abstract)
 • T.M. Erho / W.B. Henry, "The Ethiopic Jannes and Jambres and the Greek Original," 176-223 (abstract)


Μια κριτική ιουδαϊκή φωνή από τον 9ο αι. μ.Χ. / A critical Jewish voice from the 9th c.

Ο Pieter van der Horst δημοσιεύει ένα σύντομο άρθρο στην ιστοσελίδα aeon σχετικά με έναν κριτικό Ιουδαίο στοχαστή των μ. του 9ου αι., τον Ḥiwi al-Balkhi, στο Balkh του σημερινού Αφγανιστάν. Ο Ḥiwi συζητά κριτικά τα προβλήματα που δημιουργεί στον αναγνώστη η βία και η σκληρότητα της Παλαιάς Διαθήκης. Το έργο του έχει χαθεί και διασώζονται τμήματά του μόνο στις αντικρούσεις του από τους αντιπάλους του. Για τον van der Horst ο Ḥiwi δικαιολογημένα θα μπορούσε να θεωρηθεί ο πνευματικός πρόγονος του Spinoza:


Το τρέχον τεύχος του Near Eastern Archaeology / The current issue of Near Eastern Archaeology

Near Eastern Archaeology 82:3 (2019)
The Fate of the Temple Vessels in Jewish Antiquity

 • Debra Scoggins Ballentine, "Exile and Return of the First Temple Vessels: Competing Postexilic Perspectives and Claims of Continuity," 132-139 (abstract)
 • Nathaniel DesRosiers, "Another Temple, Another Vessel: Josephus, the Arch of Titus, and Roman Triumphal Propaganda," 140–147 (abstract)
 • Steven Fine, "When Yosa Meshita Took the Temple Menorah: A Rabbinic Legend," 148–155 (abstract)
 • Steven D. Fraade, "Facing the Holy Ark, in Words and in Images," 156–163 (abstract)
 • Karen B. Stern, "When Is a Menorah Not Just a Menorah? Rethinking Menorah Graffiti in Jewish Mortuary Contexts," 164–171 (abstract)
 • Cavan Concannon, "Remembering the Destruction(s) of the Temple at the Museum of the Bible," 172–178 (abstract)

Exhibit Review

 • Stephanie Lynn Budin, "The World Between Empires, Metropolitan Museum of Art, New York,"  179–185 (abstract)

Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2019

James Henry Breasted και το Oriental Institute (Chicaco) / James Henry Breasted and the Oriental Institute (Chicaco)

Με αφορμή των εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυση του Oriental Institute του Πανεπιστημίου του Chicago η Meredith Francis δημοσιεύει ένα σύντομο άρθρο για το έργο του ιδρυτή του James Henry Breasted και για τις προοπτικές του Ινστιτούτου. 

Καινή Διαθήκη και αντι-ιουδαϊσμός / New Testament's antijudaism

Στη σελίδα Bible Odyssey η Amy-Jill Levine συζητά κατά πόσο η Καινή Διαθήκη προϋποθέτει και προωθεί μία εχθρική προς τους Ιουδαίους στάση:

Το τρέχον τεύχος του Die Bibel in der Kunst (BiKu) / Bible in the Arts

Die Bibel in der Kunst (BiKu) / Bible in the Arts 3 (2019)

Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2019

Στο τρέχον τεύχος του JECH / In the current issue of JECH

Journal of Early Christian History 9:1 (2019)

Michael J. Kok, "Classifying Cerinthus’s Christology," 30-48 (abstract)

Η διάδοση της γνώσης στον αρχαίο κόσμο / Knowledge transmission in the ancient world

Κυκλοφόρησαν κι είναι διαθέσιμα ως open access τα πρακτικά ενός διεπιστημονικού συνεδρίου που έλαβε χώρα στην Nantes το 2007 κι είχε ως θέμα τους τρόπους διάδοσης της γνώσης γενικότερα και της τεχνογνωσίας ειδικότερα στον ελληνορωμαϊκό κόσμο:

Frédéric Le Blay (επιμ.), Transmettre les savoirs dans les mondes hellénistique et romain. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2010 (ηλεκτρονική έκδοση 2019)

Η φροντίδα των ηλικιωμένων στα Σούσα / Taking care of elderly at Susa

Η νέα ανάρτηση στη σελίδα ANE Today έχει ως θέμα της τη φροντίδα των ηλικιωμένων από τα παιδιά τους, όπως αυτή προκύπτει από τα νομικά κείμενα στα ακκαδικά που βρέθηκαν στα αρχαία Σούσα (α΄ μ. 2ης χιλιετίας π.Χ.). Ο Hossein Badamchi παρουσιάζει κάποια από αυτά τα κείμενα κι εξηγεί την πρακτική διάσταση αυτής της φροντίδας που εξασφαλίζουν νομικά αυτά τα κείμενα:

Άγγελοι και δαίμονες στο Κουμράν / Angels and Demons in Qumran

Στην ιστοσελίδα Bible History Daily εγκαινιάζεται μία σειρά σύντομων βιντεοσκοπήσεων με θέμα τη γνωριμία με τον κόσμο των ιδεών των κειμένων της Νεκράς Θαλάσσης. Στο πρώτο επεισόδιο ο καθηγητής Andrew Perrin (Dead Sea Scrolls Institute,Trinity Western University στο Langley, British Columbia, Canada) εξηγεί το πώς οι ιδέες της κοινότητας του Κουμράν για τους αγγέλους και δαίμονες επηρέασαν τη χριστιανική αγγελολογία και δαιμονολογία:

Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2019

Το τρέχον τεύχος του OTE / The current issue of OTE

Old Testament Essays 32:2 (2019)

Stephen Pisano (+ 7.10.2019)

Prof. PisanoΈφυγε από τη ζωή ο Ιησουΐτης μοναχός Stephen Pisano S.J. καθηγητής της Κριτικής του Κειμένου στο Ποντιφικό Ινστιτούτο Βιβλικών Σπουδών της Ρώμης, μέλος για πολλά χρόνια της εκδοτικής επιτροπής των United Bible Societies. O εκλιπών σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Fribourg (Ελβετία) και το 1982 διορίστηκε καθηγητής της κριτικής του κειμένου και της εξήγησης της Παλαιάς Διαθήκης στο Pontificio Istituto Biblico, στο οποίο επίσης υπηρέτησε ως κοσμήτορας. Υπήρξε επίσης ένας από τους εκδότες της Biblia Hebraica Quinta (BHQ). Είχα την χαρά να τον γνωρίσω στην Αθήνα, το 2016, κατά την συνάντηση της εκδοτικής επιτροπής NA/UBS και τη συμμετοχή του στην ημερίδα που οργανώθηκε για την κριτική του κειμένου με πρωτοβουλία του Τομέας Μελέτης της Χειρόγραφης Παράδοσης της Καινής Διαθήκης της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου σε συνεργασία με τη Θεολογική Σχολή ΕΚΠΑ. Ας είναι αιωνία η μνήμη του.

Βιβλιογραφία για το Ευαγγέλιο του Θωμά / Gospel of Thomas bibliography

Στην ιστοσελίδα e-Clavis Christian Apocypha ο Christopher W. Skinner συγκέντρωσε βιβλιογραφία και άλλο χρήσιμο υλικό για το απόκρυφο Ευαγγέλιο του Θωμά. Πολύ χρήσιμο εργαλείο για όσους ασχολούνται με την έρευνα και τη διδασκαλία του διάσημου αυτού εξωκανονικού κειμένου:

Ένα αυτόγραφο του φιλόσοφου Φιλόδημου; / An autograph of philosopher Philodemus

Για την αξιοποίηση της τεχνολογίας στην ανάγνωση των απανθρακωμένων πλέον χειρογράφων των πόλεων του Βεζουβίου έγινε λόγος σε παλαιότερη ανάρτηση. Σύμφωνα με το άρθρο της ομάδας που εργάστηκε στην ανάγνωση του PHerc. 1691/1021 τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Ο συγκεκριμένος πάπυρος είναι ένας από τους λίγους παπύρους του Herculaneum που περιέχει κείμενο στο verso. Το πρόβλημα με αυτόν τον πάπυρο, όπως και με άλλους από την ίδια πόλη, ήταν ότι όταν ο πάπυρος ξετυλίχθηκε στα 1796-1798 τα κομμάτιά του κολλήθηκαν επάνω σε χαρτόνι για να διατηρηθούν. Η πρώτη μεταγραφή επίσης δεν ήταν σε θέση να καταγράψει με ακρίβεια όλο το κείμενο. Σήμερα, με την αξιοποίηση της λεγόμενης τεχνικής της υπερφασματικής απεικόνισης στο βραχύ υπέρυθρο τμήμα του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, οι ειδικοί κατόρθωσαν να αναγνώσουν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό την πλευρά recto του παπύρου αλλά και τα κείμενα που είναι γραμμένα στη verso. Πρόκειται για το κείμενο του φιλοσόφου Φιλοδήμου της Ιστορίας της Ακαδημίας του Πλάτωνα. Ο PHerc. 1691/1021 φαίνεται να είναι το κείμενο που δούλευε μάλλον ο ίδιος ο Φιλόδημος κι οι σημειώσεις στο verso (όπως κι εκείνες στα περιθώρια του recto) είναι διορθώσεις και προσθήκες στο κείμενο εργασίας. Στην ταυτοποίηση των σημειωμάτων στο verso βοήθησαν και τα σχεδιάσματά τους που έγιναν πριν τα τμήματα του παπύρου κολληθούν στο χαρτόνι και τα οποία σήμερα φυλάσσονται στην Οξφόρδη. Κάποια άλλα από αυτά τα σημειώματα μας ήταν γνωστά από άλλους παπύρους του έργου. Σε κάθε περίπτωση ο γραφικός χαρακτήρας στη verso φαίνεται να είναι διαφορετικός από εκείνον του recto και τα σημειώματα να προστέθηκαν μετά την ολοκλήρωση της recto πλευράς. Ένα τέτοιο εύρημα είναι πραγματικά μοναδικό στο είδους του για πολλούς λόγους. Πρώτον, γιατί μας παρέχει πρόσβαση σε ένα κείμενο της αρχαίας ελληνικής γραμματείας για το οποίο δεν έχουμε πολλές πληροφορίες. Δεύτερον, γιατί μας δίνει πληροφορίες για τον τρόπο συγγραφής κι έκδοσης ενός κειμένου στον αρχαίο κόσμο και το τι μπορεί να σημαίνει αυτόγραφο. Ιδιαίτερα το τελευταίο έχει σημασία και για την αναζήτηση των αυτόγραφων των κειμένων της Καινής Διαθήκης. Κείμενα, όπως ο PHerc. 1691/1021, αποδεικνύουν ότι μάλλον είναι εξαιρετικά δύσκολο να ταυτοποιηθεί ένα τέτοιο κείμενο καθώς ακόμη και το γραπτό κείμενο χαρακτηρίζεται από ρευστότητα ήδη στα πρώτα του βήματα. Η διάσωση του PHerc. 1691/1021 αποτελεί ένα ευτυχές αλλά σπάνιο ατύχημα:

Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2019

Αποκαλυπτική και Ιησούς / Jesus and Apocalypticism

Το θέμα της αποκαλυπτικής διδασκαλίας και σκέψης του Ιησού έχει απασχολήσει αρκετά τη βιβλική έρευνα. Στη σελίδα Ancient Jew Review η Lynne Moss Bahr παρουσιάζει το περιεχόμενο του νέου της βιβλίου με τον τίτλο “The Time Is Fulfilled”: Jesus’s Apocalypticism in the Context of Continental Philosophy, Τ & T Clark 2019:

Στο τρέχον τεύχος του Biblical Annals / In the current issue of Biblical Annals

Biblical Annals 9:3 (2019)