Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2014

Οι μολύβδινοι κώδικες ξανά / The Lead Codices Again

Οι μολύβδινοι κώδικες, που βρέθηκαν στην Ιορδανία, αποτελούν το θέμα του σύντομου άρθρου του Jim West που δημοσιεύεται στην γνωστή ιστοσελίδα The Bible and Interpetation. Στο άρθρο γίνεται μια σύντομη ανασκόπηση της ιστορίας δημοσίευσης αυτών των κωδίκων και της επιστημονικής κριτικής που ακολούθησε. Αναμφισβήτητα οι κώδικες αντιμετωπίστηκαν με μεγάλη δυσπιστία από την επιστημονική κοινότητα, εξακολουθούν όμως να γοητεύουν αρκετούς και να αποτελούν από ό,τι φαίνεται αντικείμενο αντιπαράθεσης κυρίως σε διαδικτυακές αναρτήσεις:

Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2014

Στο τρέχον τεύχος του Annali di storia dell'esegesi / In the current issue of Annali di storia dell'esegesi

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Annali di storia dell'esegesi 30:2 (2013) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:
  • William Tabbernee, "Material evidence for early Christian groups during the first two centuries C.E.", 287-301
  • Michael A. Daise, "Processual modality in Qumran ritual : induction into the counsel of the Yachad in 1QS", 303-315
  • Trent Rogers, "The functions of hoste in the New Testament", 317-331
  • Edmondo Lupieri, "To Bible or not to Bible : how on earth does a text become scripture? ; (in Jewish, Christian, and derived traditions)", 335-345
  • John MacCarthy, "Script to scripture : multivalent textuality", 347-367
  • Colby Dickinson, "Canons and canonicity : late modern reflections on cultural and religious canonical texts", 369-392 

Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2014

EABS/ SBL Vienna 2014 - CFP: Graeco-Roman Society and the New Testament

GRAECO-ROMAN SOCIETY AND THE NEW TESTAMENT


Description of the Group 

The research group focuses a) on various aspects of the social life of the Graeco-Roman world (e.g. household networks and religion, kinship, friendship and other relationships, slavery, prostitution, social and geographical mobility, social groups, everyday life in Graeco-Roman cities etc.) that consist part of the socio-historical context of the New Testament texts and could therefore provide insight into them, and b) on artifacts from the Graeco-Roman world (e.g. inscriptions, papyri and archeological findings) that can shed light to various aspects of the New Testament texts and events. Papers that present interdisciplinary approaches to the topics under discussion and offer new insights and fresh interpretations of New Testament texts placing them within their socio-historical context are welcome.

CFP VIENNA 2014

In 2014 there will be a joint conference of the EABS with the ISBL in Vienna, Austria (July 6-10). All paper proposals will be submitted on the SBL conference pageor on EABS webpage.
For any inquiries you can contact the group co-ordinators Ekaterini Tsalampouni (etsala@past.auth.gr) or Birgit van der Lans (b.e.a.l.van.der.lans@rug.nl). 

Two sessions are scheduled for the meeting in Vienna:
 • an open session where papers on any topic within the range of the interests of the research group are welcome.
 • a session focused on “Papyri and the New Testament”. Since Vienna’s Department of Papyri houses one of the largest papyrus collections of the world, a special session is devoted to insights offered by Greek, Coptic and Latin papyri and ostraca into the religious, social and political context of Christians and Jews in the first centuries CE. We welcome papers that deal with private letters, administrative and legal documents, religion and magic; as well as papyrological evidence for the development of authoritative scripture: text collections, scribes, copyists and literacy.

Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2014

RBL 22/1/2014

Wendy J. Cotter, The Christ of the Miracle Stories: Portrait through Encounter
Reviewed by Teresa Okure

Zev Garber, ed., The Jewish Jesus: Revelation, Reflection, Reclamation
Reviewed by J. Edward Wright

Jaco Gericke, The Hebrew Bible and Philosophy of Religion
Reviewed by Steven Dunn

Christine Hayes, Introduction to the Bible
Reviewed by James Bos

Jens Kamlah, ed., Temple Building and Temple Cult: Architecture and Cultic Paraphernalia of Temples in the Levant (2.–1. Mill. B.C.E.). Proceedings of a Conference on the Occasion of the 50th Anniversary of the Institute of Biblical Archaeology at the University of Tübingen (28th–30th of May 2010)
Reviewed by Jeffrey L. Morrow

Hanna Liss and Manfred Oeming, eds., Literary Construction of Identity in the Ancient World: Proceedings of the Conference Literary Fiction and the Construction of Identity in Ancient Literatures: Options and Limits of Modern Literary Approaches in the Exegesis of Ancient Texts, Heidelberg, July 10–13, 2006
Reviewed by Jean-François Racine

Melvin K. H. Peters, ed., XIV Congress of the International Organization for Septuagint and Cognate Studies: Helsinki, 2010
Reviewed by Sean Adams

Ludger Schwienhorst-Schönberger and Elisabeth Birnbaum, Das Buch Kohelet
Reviewed by Detlef Dieckmann

Peter Spitaler, ed., Celebrating Paul: Festschrift in Honor of Jerome Murphy-O’Connor, O.P., and Joseph A. Fitzmyer, S.J.
Reviewed by Nijay K. Gupta

Jonathan Stökl, Prophecy in the Ancient Near East: A Philological and Sociological Comparison
Reviewed by J. H. Price

Jozef Tino, King and Temple in Chronicles: A Contextual Approach to Their Relations
Reviewed by César Melgar

Στο τρέχον τεύχος του JECS / In the current issue of JECS

Στο τρέχον τεύχος του Journal of Early Christian Studies 21:4 (2013) δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και δύο άρθρα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον από πλευράς ιστορίας της πρόσληψης:


  • Khaled Anatolios, "'Christ the Power and Wisdom of God': Biblical Exegesis and Polemical Intertextuality in Athanasius’s Orations against the Arians", 503-535


  • Matthew R. Crawford, "The Triumph of Pro-Nicene Theology over Anti-Monarchian Exegesis: Cyril of Alexandria and Theodore of Heraclea on John 14.10–11", 537-567

Εθνότητα και ταυτότητα / Ethnicity and identity

Στη σελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί ένα ενδιαφέρον κείμενο του ομότιμου καθηγητή της Παλαιάς Διαθήκης, Philip Davies, σχετικά με την έννοια της εθνότητας και εκείνης της ταυτότητας στα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης.

Philip Davies, "Ethnicity"

Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2014

Στο τρέχον τεύχος του JSPs / In the current issue of JSPs

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Journal for the Study of Pseudepigrapha 23:2 (2013) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

Ted M. Erho and Loren T. Stuckenbruck, "A Manuscript History of Ethiopic Enoch", 87-133
Ενώ πολλοί ερευνητές έχουν μία έστω γενική γνώση του Α΄ (Αιθιοπικού) Ενώχ, πολλοί λίγοι αναγνωρίζουν τις εξελίξεις που οδήγησαν και βρίσκονται πίσω από τις εκδόσεις του κειμένου που έχουν στη διάθεσή τους.  Σε αυτό το άρθρο οι συγγραφείς αποπειρώνται να σκιαγραφήσουν μία σύντομη ιστορική στην ανάπτυξη της παράδοσης του αιθιοπικού χειρογράφου, όπως αυτό είναι σήμερα στη διάθεσή μας. Στο πρώτο μισό του άρθρου γίνεται λόγος για τα χειρόγραφα, ο τρόπος που αποκτήθηκαν και έφτασαν στις δυτικές βιβλιοθήκες και συλλογές από τον 18ο αι. κι εξής. Στο δεύτερο μέρος περιγράφονται περισσότερα από 20 επιπλέον χειρόγραφα του Αιθιοπικού Ενώχ, τα οποία στην πλειοψηφία τους βρίσκονται σήμερα στην Αιθιοπία και τα οποία αντιπροσωπεύουν τη ζωντανή κληρονομιά της Αιθιοπικής Εκκλησίας. Λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο αριθμό των χειρογράφων που φυλάσσονται στα μοναστήρια και τις εκκλησίες της Αιθιοπίας και τα οποία δεν έχουν ακόμη εξεταστεί, οι συγγραφείς υπογραμμίζουν την ανάγκη ψηφιοποίησης των σημαντικότερων μαρτύρων του αιθιοπικού Ενώχ, ώστε να μελετηθεί καλύτερα το κείμενο. 

Beth Langstaff, "The Book of Enoch and the Ascension of Moses in Reformation Europe: Early Sixteenth-Century Interpretations of Jude 9 and Jude 14–15", 134-174 
Στο άρθρο εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο οι Ρωμαιοκαθολικοί και ευαγγελικοί ερμηνευτές της πρώιμης περιόδου της Μεταρρύθμισης (1516–1553) εξήγησαν και αξιολόγησαν τη χρήση των απόκρυφων και των εξωκανονικών πηγών στην περίπτωση της ερμηνείας της επιστολής του Ιούδα. Εντόπισαν δύο περιπτώσεις τέτοιας χρήσης: (1) το διάλογο μεταξύ του Μιχαήλ και του Σατανά όσον αφορά στο σώμα του Μωυσή στο Ιούδας 9 και (2) την προφητεία του Ενώχ στους Ιούδα 14-15. Στηριζόμενοι στην πατερική μαρτυρία, διατύπωσαν εντελώς διαφορετικές γνώμες όσον αφορά τις ίδιες τις πηγές και τις συνέπειες που έχει μία τέτοια χρήση για την αποστολική ιδιότητα και θέση της Ιούδα μέσα στον κανόνα της Καινής Διαθήκης. Η ερμηνεία των Ιούδα 9 και 14-15 όχι μόνο διαφωτίζει την ιστορία της πρόσληψης των βιβλίων του Ενώχ και της Ανάληψης Μωυσέως (όπως ονομαζόταν) στην πρώιμη νεότερη Ευρώπη. Αντικατοπτρίζει επιπλέον τις γενικότερες συζητήσεις στην περίοδο της Μεταρρύθμισης όσον αφορά την αυθεντία της Γραφής, την παράδοση (γραπτή κι άγραφη), την εκκλησία και τους Πατέρες της Εκκλησίας.  

Στο τρέχον τεύχος του JOCABS / In the current issue of JOCABS

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού JOCABS 6:1 (2013) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:

Αρχαιολογία και θρησκεία / Archaeology and Religion

Στη ραδιοφωνική εκπομπή Beyond Belief του ΒΒc Radio 4 η καθηγήτρια της Παλαιάς Διαθήκης στο πανεπιστήμιο του  Exeter, Francesca Stavrakopoulou, έδωσε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη με το τίτλο "Archaeology and Religion". Για να ακούσετε ή να καταφορτώσετε την συνέντευξη πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο: