Πέμπτη 23 Απριλίου 2020

Το απόκρυφο ευαγγέλιο του Ψ-Ματθαίου και οι γυναίκες / The apocryphal gospel of Ps-Matthew and women

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation ο Brandon W. Hawk συζητά τον τρόπο που παρουσιάζονται οι γυναίκες και κυρίως η Μαρία, η μητέρα του Ιησού, στο εξωκανονικό ευαγγέλιο του Ψευδο-Ματθαίου:

Το τρέχον τεύχος του BBR / The current issue of BBR

Bulletin of Biblical Research 30:1 (2020)

 • J. David Stark, "To Your Seed I Will Give . . . : The Land(s) Promised to Abraham in Genesis and Second Temple Judaism," 1-21 (abstract)
 • David G. Firth, "Reading Psalm 46 in Its Canonical Context: An Initial Exploration in Harmonies Consonant and Dissonant," 22-40 (abstract)
 • Edmund Neufeld, "Vulnerable Bodies and Volunteer Slaves: Slave Parable Violence in the Rest of Matthew," 41-63 (abstract)
 • David M. Shaw, "Restoring a Hemorrhaged Identity: The Identity and Impact of the Bleeding Woman in Luke 8:40–56," 64-85 (abstract)
 • Paul M. Hoskins, "Another Possible Interpretation of the Seven Heads of the Beast and the Eighth King (Revelation 17:9–11)," 86-102 (abstract)Στο τρέχον τεύχος του JECH / In the current issue of JECH

Journal of Early Christian History 9:2 (2019)

 • Chris L. de Wet, "John Chrysostom on the Healing of the Woman with a Flow of Blood: Exegesis, Tradition, and Anti-Judaism," 1-28 (abstract)
 • Rudolph Scharneck, "The Song of Moses Which Is Not (Also) the Song of the Lamb: An Investigation into the Number of Songs at Play in Rev. 15," 59-73 (abstract)
 • Ginka I. Tchervenkova, "Rhodopa and Early Christianity," 74-97 (abstract)

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article in the current issue of HTS

Hervormde teologiese studies 76:4 (2020)

Uri Zur, "The additional phrases on a Genizah fragment of Bavli Eruvin 4b–5a"

Τρίτη 21 Απριλίου 2020

Το τρέχον τεύχος του JAJ / The current issue of JAJ

Journal of Ancient Judaism 10:3 (2019)
 • Jodi Magness, "Herod the Great’s Self-Representation Through His Tomb at Herodium," 258–287 (abstract)
 • Zeev Gur, "The Bathsheba Affair as a Royal Apology of King Solomon," 288–353 (abstract)
 • Eliran Arazi, "Corpse Impurity in Second Temple Judaism: A Revised Approach in Light of the Order of Meaning of Honor and Shame," 354–394 (abstract)
 • Jonathan Klawans, "Masked: Sagacity, Sophistry and Pseudepigraphy in Aristeas," 395–415 (abstract)
 • Karin Hügel, "Jüdische gesetzliche Auslegungen zu weiblicher Homoerotik," 416–454 (abstract)

Δευτέρα 20 Απριλίου 2020

Η ιστορία του ναού του Παναγίου Τάφου / The history of the Church of the Holy Sepulchre

Σχετικά παλιά δημοσίευση του National Geographic που καταγράφει τις αρχιτεκτονικές αλλαγές και την κτηριακή εξέλιξη του ναού του Παναγίου Τάφου στην Ιερουσαλήμ:

Το τρέχον τεύχος του Vetus Testamentum / The current issue of Vetus Testamentum

Vetus Testamentum 70:2 (2020)

 • Tova Ganzel, "'And the Name of the City from That Day on: ‘YHWH’ is There' (Ezek. 48:35): A New Interpretation," 237–244 (abstract)
 • Leonid Kogan, "Soqotrano-Biblica," 245–269 (abstract
 • Theo A. W. van der Louw. "The Unity of LXX Genesis and Exodus," 270–284 (abstract)
 • Bradley John Marsh Jr., "The Samareitikon, the “κατὰ Σαµαρειτῶν” Marginalia in Codex M, and P. Carl 49," 285–297 (abstract)
 • Harald Samuel, "Contact between Old Persian and Hebrew? A Rejoinder to A. Wilson-Wright," 298–315 (abstract)
 • Avi Shveka - Avraham Faust, "Premarital Sex in Biblical Law: a Cross-Cultural Perspective," 316–339 (abstract)
 • Ellen van Wolde, "A Prayer for Purification: Psalm 51:12-14, a Pure Heart and the Verb ברא," 340–360 
 • Dong-Hyuk Kim, " לֹא as “Yes” and לֹא as “No”," 361–368 (abstract)