Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2015

Ένα νέο υπόμνημα για τις επιστολές Ιούδα και Β΄ Πέτρου / A new commentary on Jude and 2 Peter

Der Brief des Judas und der zweite Brief des PetrusΚυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Evangelischer Verlagsanstalt το υπόμνημα του Jörg Frey για τις επιστολές Ιούδα και Β΄ Πέτρου. Ο συγγραφέας του δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις ιστορικές συνθήκες μέσα στις οποίες οι επιστολές γράφηκαν, την φυσιογνωμία των αντιπάλων που αντιμετωπίζουν και τη θεολογία επιχειρηματολογία σε κάθε περίπτωση. Σε ξεχωριστά παραρτήματα γίνεται εξετάζονται ζητήματα κριτικής του κειμένου καθώς κι η χρήση παλαιοδιαθηκικών κι άλλων ιουδαϊκών παραδόσεων. Από την ανάλυση προκύπτουν ενδιαφέροντα συμπεράσματα για τη θέση της Ιούδα στην παύλεια και δευτεροπαύλεια παράδοση και για την Β΄ Πέτρου ο ρόλος της ως μάρτυρα για τις θεολογικές συζητήσεις του 2ου αιώνα.  

Jörg Frey, Der Brief des Judas und der zweite Brief des Petrus, Theologischer Handkommentar zum Neuen Testament, 15/II (Leipzig: Evangelischer Verlagsanstalt, 2015)
380 σελίδες
ISBN 978-3-374-02391-2
48 ευρώ

Στο νέο τεύχος του BASP / In the recent issue of BASP

Bulletin of the American Society of Papyrology 72 (2015)

Zachary J. Cole, "Evaluating Scribal Freedom and Fidelity: Number-Writing Techniques in Codex Washingtonianus (W 032)," 225-238

JAJ 6:1 (2015)

Journal of Ancient Judaism 6:1 (2015)

 • Eva Mroczek, "The Hegemony of the Biblical in the Study of Second Temple Literature," 2-35
 • Karin Finsterbusch, Norbert Jacoby, "Völkergericht und Fremdvölkersprüche," 36-57
 • Sarit Kattan Gribetz, "The Shema in the Second Temple Period," 58-84
 • Atar Livneh, "The “Beloved Sons” of Jubilees," 85-96
 • Heidi Wendt, "Iudaica Romana," 97-126
 • Peter Kovacs, Péter Prohászka et al., "A Gold Lamella for Migraine from Aquincum," 127-142
 • Arnon Atzmon, "'In the Third Month'," 143-156

Οι γίγαντες στην ΠΔ και στον αρχαίο Ιουδαϊσμό / Giants in OT and ancient Judaism

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί το κείμενο του Brian R. Doak για την παρουσία των γιγάντων στα κείμενα της ΠΔ και στις παραδόσεις του αρχαίου Ιουδαϊσμού:

Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2015

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του CRR / An article of biblical interest in the current issue of CRR

Current Research on Religion 3:3 (2015)

Aaron W Hughes, "The politics of biblical interpretation: A review essay," 282-296 (abstract)

Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015

Το τρέχον τεύχος του ZAW / The current issue of ZAW

Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 127:3 (2015)

 • Jaeyoung Jeon, "The Zadokites in the Wilderness: The Rebellion of Korach (Num 16) and the Zadokite Redaction," 381-411 (abstract)
 • Joachim J. Krause, "The Book of the Torah in Joshua 1 and 23 and in the Deuteronomistic History," 412-428 (abstract)
 • Henrik Pfeiffer, "»Retterbuch« und Richterbuch," 429-439 (abstract)
 • Kristin Weingart, "Juda als Sachwalter Israels Geschichtstheologie nach dem Ende des Nordreiches in Hos 13 und Ps 78," 440-458 (abstract)
 • William A. Ross, "Text-Critical Question Begging in Nahum 1,2–8: Re-evaluating the Evidence and Arguments," 459-474 (abstract)
 • Mika S. Pajunen, "The Praise of God and His Name as the Core of the Second Temple Liturgy," 475-488 (abstract)
 • Aron Pinker, "A Confrontation with Youngsters in Job 30,12–13," 489-496 (abstract)
 • Julia Rhyder, "Holiness Language in II Kings 23? A Note on a Recent Proposal," 497-501 (abstract)
 • Philip Y. Yoo, "On Nehemiah 8,8a," 502-507 (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του ETR / In the current issue of ETR

Etudes théologiques et religieuses 90:3 (2015)

 • John D. Caputo, "Insistance et hospitalité : Marthe et Marie dans un monde postmoderne" (abstract)
 • Vincent Delecroix, "La Bible à la lettre. Délittéralisation et lecture littérale chez Caputo" (abstract)
 • Élian Cuvillier, "Puissance de la faiblesse divine. Relire 1 Co 1,18-25 en compagnie de John D. Caputo" (abstract)

Ένα νέο βιβλίο για το κατά Ιωάννην / A new book on John

The Gospel of John as Genre MosaicΚυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Vandenhoeck & Ruprecht ένας συλλογικός τόμος με θέμα τη διερεύνηση των φιλολογικών ειδών που συναπαρτίζουν το κατά Ιωάννην ευαγγέλιο. Κατά τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον των ειδικών εστιάζεται στο ερώτημα πώς το κατά Ιωάννην αξιοποιεί τα διάφορα φιλολογικά είδη και μορφές της εποχής κατά την οποία αυτό συντάσσεται. Οι μελέτες του τόμου συζητούν την status quaestionis και διερευνούν νέες κατευθύνσεις στην εξήγηση του ευαγγελίου. Επιπλέον, αξιοποιούν αρχαίες και σύγχρονες θεωρίες για το είδος τόσο όσον αφορά το ευαγγέλιο στο σύνολό του (ευαγγέλιο, αρχαία βιογραφία, δράμα, περιπέτεια κ.ά.) κι όσον αφορά τα επιμέρους τμήματα της ιστορίας, τα οποία τελικά συναπαρτίζουν το μωσαϊκό φιλολογικών ειδών του τετάρτου ευαγγελίου.

Kasper Bro Larsen (Hg.), The Gospel of John as Genre Mosaic (SANt 3), Vandenhoeck & Ruprecht 2015
414 σελίδες
ISBN 978-3-525-53619-3
89,99 €

Περιεχόμενα / Εισαγωγή

Το τρέχον τεύχος του RRE / The current issue of RRE

Religion in the Roman Empire 1:3 (2015)

 • Jörg Rüpke, "Narratives as a Lens into Lived Ancient Religion, Individual Agency and Collective Identity," 289-296
 • Harriet I. Flower, "Sulla's Memoirs as an Account of Individual Religious Experience," 297-320
 • Georgia Petridou," Emplotting: the Divine Epiphanic Narratives as Means of Enhancing Agency," 321-342
 • Simon Goldhill, "Lived Experience, History, and Narrative Form in the Rabbinical Writings," 343-377
 • Teresa Morgan, "Living with the Gods in Fables of the Early Roman Empire," 378-402
 • Malcolm Choat, "Narratives of Monastic Genealogy in Coptic Inscriptions," 403-430

Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2015

Η συνάντηση του Exegeticum για το μήνα Νοέμβριο / The November meeting of Exegeticum

Η συνάντηση του EXEGETICUM για τον μήνα Νοέμβριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 18:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 4ου ορόφου της Θεολογικής Σχολής.

Εισηγητής: Gert J. Steyn, kαθηγητής της Καινής Διαθήκης της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Πραιτώρια, στη Νότια Αφρική

ΘΕΜΑ: «The Literary Function of Paul's Jewish Opponents in Greece according to the Acts of the Apostles»

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του Synthesis / An article of biblical interest in the current issue of Synthesis

Synthesis 4:1 (2015)

Χαράλαμπος Ατματζίδης, "Ο Πάπας Λέων Α´ (ο Μέγας) και η πρόσληψη της Βίβλου στην 28η Επιστολή του ("Τόμος")"

Το τρέχον τεύχος του JOCABS / The current issue of JOCABS

The Journal of OCABS 8:1 (2015)

Το τρέχον τεύχος του HeΒAI / The current issue of HeBAI

Hebrew Bible and Ancient Israel 4:2 (2015)
 • Cynthia Edenburg / Reinhard Müller, "A Northern Provenance for Deuteronomy? A Critical Review," 148-161 (abstract)
 • Gary N. Knoppers, "The Northern Context of the Law-Code in Deuteronomy," 162-183 (abstract)
 • Ingrid Hjelm, "Northern Perspectives in Deuteronomy and its Relation to the Samaritan Pentateuch," 184-204 (abstract)
 • Magnar Kartveit, "The Place That the Lord Your God Will Choose," 205-218 (abstract)
 • Adrian Schenker, "Der Ort, an dem Jhwhs Name wohnt. Eine oder mehrere Stätten?," 219-229 (abstract)

Δύο νέα άρθρα στο τρέχον τεύχος του VE / Two new articles in the current issue of VE

Verbum et ecclesia 36:3 (2015)

Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2015

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο RHPR / An article on hermeneutics in the current issue of RHPR

Revue d'Histoire et de Philosophie Religieuses 95:3 (2015)

Gilbert Vincent, "Exégèse, herméneutique, théologie. II. Les engagements théologiques de Paul Ricœur," 305-337
In the field of theology, exegesis – more than the theology suspected of adopting too speculative an approach – was a privileged companion of Paul Ricœur. But within this preference (which he never denied) lie two distinct hermeneutical approaches, which take their turn over time : the first, largely inspired by Mircea Eliade, makes much of the notion of symbol ; the second, grounded in the theory of metaphor, better allows us to see the biblical texts as literature and, thanks to a novel coupling of “the poetic” and “the possible world”, to connect literature and ethics. We will try to show in this paper that this second perspective gives more room than the first to theological discourse and to the dialectic which constitutes theology and exegesis.

Η ερμηνεία του δεκαλόγου από τον Κλήμεντα τον Αλεξανδρέα / The interpretation of the Decalogue by Clement of Alexandria

Journal of Early Christian Studies 23:4 (2015)

Robert G. T. Edwards, "Clement of Alexandria’s Gnostic Exposition of the Decalogue," 501-528 (abstract)

To τρέχον τεύχος του JSOT / The current issue of JSOT

Journal for the Study of the Old Testament 40:2 (2015)

 • Deena E. Grant, "Fire and the Body of Yahweh," 139-161 (abstract)
 • David Pettit, "When the Lord Seeks to Kill Moses: Reading Exodus 4.24–26 in its Literary Context," 163-177 (abstract)
 • Samuel Hildebrandt, "The Servants of Saul: ‘Minor’ Characters and Royal Commentary in 1 Samuel 9–31," 179-200 (abstract)
 • Michael D. Press, "‘Where Are the Gods of Hamath?’ (2 Kings 18.34 // Isaiah 36.19): The Use of Foreign Deities in the Rabshakeh's Speech," 201-223 (abstract)
 • O. Palmer Robertson, "The Alphabetic Acrostic in Book I of the Psalms: An Overlooked Element of Psalter Structure," 225-238 (abstract)
 • Eric Ortlund, "Deconstruction in Qohelet: A Response to Mark Sneed," 239-256 (abstract)