Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021

Η ιστορία του Nimrod / Nimrod's story

 Στην ιστοσελίδα TheTorah.com η Carol Bakhos (UCLA) παρουσιάζει την ιστορία του βασιλιά Nimrod, όπως την αφηγείται η Βίβλος κι η μετέπειτα ιουδαϊκές, χριστιανικές και ισλαμικές πηγές:

Nimrod: The Making of a Nemesis


Το τρέχον τεύχος του DSD / The current issue of DSD

 Dead Sea Discoveries 28/3 (2021)

Special Issue: Formation of the Subject—Essays in Honor of Carol Newsom’s 70th Birthday

Η δουλεία στην αρχαία Εγγύς Ανατολή / Slavery in ancient Near East

Στην ιστοσελίδα ANE Today οι Ella Karev (University of Chicago) και Seth Richardson (Journal of Near Eastern Studies) παραθέτουν μία σειρά από ενδιαφέροντα δεδομένα για τη δουλεία στην αρχαία Εγγύς Ανατολή και την συγκρίνουν με ανάλογα φαινόμενα σε νεότερες εποχές:

Rethinking Slavery in the Ancient Near East

Στο τρέχον τεύχος του ExpT / In the current issue of ExpT

 Expository Times 133/1 (2021)

Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021

Open Access: Digital Editions of Historical Fragmentary Texts

Monica Berti, Digital Editions of Historical Fragmentary Texts. Digital Classics Books, Band 5. Heidelberg: Propylaeum, 2021  

Το τρέχον τεύχος του JECH / The current issue of JECH

 Journal of Early Christian History 11/1 (2021)

Masculinity, Historiography and Uses of the Past

 • Blossom Stefaniw, "Masculinity, Historiography, and Uses of the Past: An Introduction," 1-14 (abstract)
 • Grace Emmett, "The Apostle Paul’s Maternal Masculinity," 15-37 (abstract)
 • Tyler Schwaller, "Picturing the Enslaved Christ: Philippians 2:6–8, Alexamenos, and a Mockery of Masculinity," 38-65 (abstract)
 • Blossom Stefaniw, "Masculinity as Flight: Vulnerability, Devotion, Submission and Sovereignty in the Teachings of Silvanus," 66-87 (abstract)
 • Jamie Wood, "Military Manuals, Masculinity, and the Making of Christian Soldiers in Late Antiquity," 88-128 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του SJOT / The current issue of SJOT

 Scandinavian Journal of the Old Testament 35/2 (2021)

 • Melissa Sayyad Bach, "How Hard is it to Get into the Community Rule? Exploring Transmission in 1QS from the Perspective of the Modes of Religiosity," 159-186 (abstract)
 • Inchol Yang, "The Presence and Absence of Marduk and YHWH," 187-200 (abstract)
 • Neil O’Hara, "Man Cannot Serve Two Masters: The Characterisation of Gideon and Doublets in Judges 6," 201-206 (abstract)
 • Juan Chapa, "The “Jewish” LXX Papyri from Oxyrhynchus: Witnesses of Ways that did not Part?" 207-229 (abstract)
 • Ellena C. Lyell, "Cognitive Linguistics & Chromatic Language: Applying Modern Theories of Colour Perception to the Hebrew Bible," 230-241 (abstract)
 • Gregory Goswell, "The Glorification of the Temple in Haggai 2,1-9," 242-255 (abstract)
 • Graeme Auld, "Tracing the Writing of Kings with Nadav Na’aman and Klaus-Peter Adam," 256-273 (abstract)
 • Caio Peres, "A Lion Ate Grass like an Ox: Nebuchadnezzar and Empire Transformation in Daniel Four," 274-300 (abstract)
 • Bernhard Lang, "God and Time: An Essay on the Bible’s Cyclical View of History," 301-314 (abstract)

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του Open Theology / A new article in the current issue of Open Theology

 Open Theology 7/1 (2021)

Achia Anzi, "Migration, Exile, and Homecoming in the Book of Ruth"


Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του Verbum et Ecclesia / A new article in the current issue of Verbum et Ecclesia

 Verbum et Ecclesia 42/1 (2021)

Hans-Georg Wuench, "The structure of Ezra-Nehemiah as a literary unit"