Πέμπτη 14 Μαΐου 2020

Στο τρέχον τεύχος του JThS / In the current issue of JThS

Journal of Theological Studies 71:1 (2020)
 • Jan Joosten, "A New Interpretation of Leviticus 18:22 (Par. 20:13) and its Ethical Implications," 1-10 (abstract)
 • Mark W Hamilton, "Divine (In)Corporeality in Psalms and Job," 11-35 (abstract)
 • Denise Flanders, "Freeing Ahasuerus, Haman, and Mordechai: Liberating the Oppressor in the Book of Esther," 36-61 (abstract)
 • Elizabeth E Shively, "Purification of the Body and the Reign of God in the Gospel of Mark," 62-89 (abstract)
 • Douglas Estes, "Dualism or Paradox? A New ‘Light’ on the Gospel of John," 90-118 (abstract)
 • H A G Houghton, Mina Monier, "Greek Manuscripts in Alexandria," 119-133
 • J R C Cousland, "Adam and Evel: Did Satan Sleep with Eve in the Greek and Latin Lives of Adam and Eve?" 134-157 (abstract)
 • Devin L White, "Jesus at Fifty: Irenaeus on John 8:57 and the Age of Jesus," 158-163 (abstract)
 • Matthijs den Dulk, "Origen of Alexandria and the History of Racism as a Theological Problem," 164-195 


Δευτέρα 11 Μαΐου 2020

Στο τρέχον τεύχος του RSR / In the current issue of RSR

Recherches de Science Religieuse 108:2 (2020)
Vivre le temps de l’histoire: II. La Sagesse

 • Maurice Gilbert, "La contemporanéité entre sagesse et apocalyptique," 185-202 (abstract)
 • Benoît Bourgine, "La sagesse comme instance d’accomplissement dans la théologie biblique de Paul Beauchamp," 203-220 (abstract)
 • Stéphane Beaubœuf, "Salut et technique: Les enjeux contemporains du rapport entre apocalyptique et sagesse," 243-260 (abstract)
 • Gilbert Vincent, "Apocalypse et livres sapientiaux: Sagesse et apocalyptique," 261-284 (abstract)


   
   

   
   

   
   

   

   

Στο τρέχον τεύχος του RThL / In the current issue of RThL

Revue Théologique de Louvain 51:1 (2020)

 • Pierre-Maurice Bogaert, "Un canon biblique en vingt-quatre livres: L'alphabet, les Anciens de l'Apocalypse et Homère," 1-14 (abstract)
 • André Wénin, "Le chef de synagogue de Lc 13,14-17: Un exemple biblique de cléricalisme?" 15 - 34


Στο τρέχον τεύχος του Tel Aviv / In the current issue of Tel Aviv

Tel Aviv 46:2 (2019)

 • Nahshon Szanton, Moran Hagbi, Joe Uziel & Donald T. Ariel, "Pontius Pilate in Jerusalem: The Monumental Street from the Siloam Pool to the Temple Mount," 147-166 (abstract)
 • Israel Finkelstein, Matthew J. Adams, Erin Hall & Eythan Levy, "The Iron Age Gates of Megiddo: New Evidence and Updated Interpretations," 167-191 (abstract)
 • Nadav Na'aman, "The Alleged ‘Beth David’ in the Mesha Stele: The Case Against It," 192-197 (abstract)
 • Tallay Ornan, "The Throne and the Enthroned: On the Conceived Human Image of Yahweh in Iron II Jerusalem," 198-210 (abstract)
 • Baruch Brandl & Gilad Itach, "A Locally-made Scaraboid from Khallat es-Sihrij Near Tel Aphek and Its Neo-Assyrian Connection," 211-226 (abstract)
 • Lidar Sapir-Hen, "Late Bronze and Iron Age Livestock of the Southern Levant: Their Economic and Symbolic Roles," 227-236 (abstract)
 • Joe Uziel, Tehillah Lieberman & Avi Solomon, "The Excavations beneath Wilson’s Arch: New Light on Roman Period Jerusalem," 237-266 (abstract)
 • Dvir Raviv, "Granting of the Toparchies of Ephraim, Ramathaim and Lod to Hasmonean Judea," 267-285 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του JSPs / The current issue of JSPs

Journal for the Study of Pseudepigrapha 29:3 (2020)

 • Isaac T Soon, "'In strength' not 'by force': Re-reading the circumcision of the uncircumcised ἐν ἰσχύι in 1 Macc 2:46," 149–167 (abstract)
 • Mateusz Kusio, "The origin of Beliar in Sibylline Oracle 3.63: A new proposal," 168–183 (abstract)
 • Kai Akagi, "The Treatise of the Vessels (Massekhet Kelim) and traditions concerning Eden and the gold of Parvaim," 184–196 (abstract)
 • Meron M Piotrkowski, "Artapanus as a Source for the Building of the Temple of Onias in Egypt,"  197–214 (abstract)

Κυριακή 10 Μαΐου 2020

Μελέτες της σειράς Brown Judaic Studies σε Open Access / Open access: Brown Judaic Studies Monographies

52 τόμοι της σειράς Brown Judaic Studies διατίθενται ελεύθεροι στο διαδίκτυο για κάθε ενδιαφερόμενο. Πρόκειται για ο πρώτο πακέτο ψηφιοποιημένων παλαιότερων εκδόσεων της σειράς, ενώ θα ακολουθήσουν κι άλλοι τόμοι. Ανάμεσα στους ήδη αναρτημένους τόμους διατίθενται πολλοί που σχετίζονται με τον αρχαίο Ιουδαϊσμό και την Καινή Διαθήκη:

Στο τρέχον τεύχος του Religions / In the current issue of Religions

Religions 11:4 (2020)

James W. Watts, "Biblical Rhetoric of Separatism and Universalism and Its Intolerant Consequences"