Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017

Christine Hayes για τη στάση του Παύλου απέναντι στους εθνικούς / Christine Hayes on Paul's position towards the gentiles

Στη σειρά των αναρτήσεων από τη στρογγυλή τράπεζα για τις παύλειες επιστολές στην SBL του 2016 δημοσιεύεται η παρέμβαση της Christine Hayes (Yale University) για την στάση του Παύλου όσον αφορά στο ζήτημα των εθνικών:

Το τρέχον τεύχος του JSPs / The current issue of JSPs

Journal for the Study of Pseudepigrapha 26:4 (2017)

 • Pauline P. Buisch, "The Absence and Influence of Genesis 48 (the Blessing of Ephraim and Manasseh) in the Book of Jubilees," 255-273 (abstract)
 • Eyal Ben-Eliyahu, "Josephus's Lands: Mining the Evolution in the Depiction of the Land of Israel in the Works of Josephus," 275-304 (abstract)
 • M. John-Patrick O'Connor, "Satan and Sitis: The Significance of Clothing Changes in the Testament of Job," 305-319 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του ΕC / The current issue of EC

Early Christianity 8:2 (2017)

 • John S. Kloppenborg, "Fiscal Aspects of Paul's Collection for Jerusalem," 153-198 (abstract)
 • Ronald Charles, " Paul and Plutarch on Religion," 199-217 (abstract)
 • James Carleton Paget, "Paget, James Carleton," 218-250 (abstract)
 • Zachary B. Smith, "Of Firstfruits and Social Fixtures: How Didache 13 Uses Torah to Reform Roman Patronage," 251-268 (abstract)
 • George M. Hollenback, "An Overlooked Backdrop to the Coining of αρσενοκοιτης," 269-273 (abstract)


New Projects

 • Peter J. Williams, "The Greek New Testament, Produced at Tyndale House," 277-281 

Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017

Ένα νέο άρθρο για τις παραβολές / A new article on the parables

Hervomde teologiese studies 73:4 (2017)

Νέες επιστολές από την Vindolanda / New letters in Vindolanda

Ένα από τα νέα πινακίδια που βρέθηκαν στο φρούριο της Vindolanda
(Φωτο: The Vindolanda Trust)
Σύμφωνα με την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας the Guardian οι αρχαιολόγοι έφεραν στο φως μία νέα συλλογή 25 επιστολών Ρωμαίων στρατιωτών που ήταν εγκατεστημένοι στο φρούριο της Vindolanda. To 1992 είχε εντοπιστεί μία σημαντική συλλογή επιστολών γραμμένων σε ξύλινα πινακίδια  οι οποίες απεκάλυπταν σημαντικές πτυχές των Ρωμαίων στρατιωτών που ήταν εγκαταστημένοι σε αυτό το άκρο του τείχους του Αδριανού. Οι νέες επιστολές βρίσκονται σε διαδικασία συντήρησης. Από τις πρώτες όμως αναγνώσεις των ευρημάτων στα κείμενα εμφανίζονται πρόσωπα που ήταν ήδη γνωστά από τις προηγούμενες επιστολές. Για όσους ενδιαφέρονται για αυτά τα προηγούμενα κείμενα, μπορούν να επισκεφτούν την σχετική ιστοσελίδα, πατώντας εδώ:

Κυριακή 9 Ιουλίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του Pacifica / In the current issue of Pacifica

Pacifica 29:2 (2016)

 • Adam G. Cooper, "Fruit of divine mercy, mark of true faith: Luther on friendship in John 15:14–16," 117-126 (abstract)
 • Kevin Lenehan, "Unfolding in friendship: Revelation and the analogy of friendship in Dei verbum," 175-191 (abstract)
 • Sean Winter, "Friendship traditions in the New Testament: An overview," 192-204 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του RQ / The current issue of RQ

Revue de Qumran 29:1/109 (2017)

 • Benjamin  Wold, "Is the 'Firstborn Son' in 4Q369 a Messiah? The Evidence from 4QInstruction," 3-20 (abstract
 • Jonathan Ben-Dov / Daniel Stökl ben Ezra /  Asaf Gayer, "Reconstruction of a Single Copy of the Qumran Cave 4 Cryptic-Script Serekh haEdah," 21-77 (abstract)
 • Hannan Birenboim, "The Ordination of the High Priest and the Consecration Days in the Temple Scroll," 79-104 (abstract

Notes


 • Lincoln H. Blumell, "A Proposal for a New LXX Text amog the Cave 7 Fragments," 105-117 (abstract)
 • Émile Puech, "Les fragments de papyrus 7Q6 1-2, 7Q9 et 7Q7 = pap7QLXXDt," 119-127 (abstract)
 • James Nati, "New Readings in 4Q118 I (4QChronicles) and a Parallel at 4Q381 31 (4QNon-Canonical Psalms B)," 129-138 (abstract)
 • Marcello Fidanzio, "De nouvelles découvertes dans la grotte XII/53 (12?) à Qumrâm," 139-144 (abstract)

Nέα ψηφιδωτά από τη συναγωγή του Huqoq / New mosaics from the Huqoq synagogue

Με τα ενδιαφέροντα ψηφιδωτά της συναγωγής της Huqoq στη Γαλιλαία είχαμε ασχοληθεί και παλαιότερα (βλ. εδώ). Στην επίσημη ιστοσελίδα του University of North Carolina-Chapel Hill έχει αναρτηθεί μία σύντομη ανακοίνωση για νέα ψηφιδωτά τα οποία ήρθαν στο φως στη συναγωγή. Στα νέα ευρήματα συγκαταλέγονται παράσταση του Ήλιου και του ζωδιακού κύκλου, της ιστορίας του Ιωνά και λεπτομέρειας από την κατασκευή του Πύργου της Βαβέλ: