Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2013

Στο τρέχον τεύχος του HTR / In the current issue of HTR

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Harvard Theological Review 106:4 (2013) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος: 
  • D. Andrew Teeter, "On 'Exegetical Function' in Rewritten Scripture: Inner-Biblical Exegesis and the Abram/Ravens Narrative in Jubilees", 373-402
  • Frank Shon, "'Hellenistic Judaism' in the works of Edwyn Robert Bevan", 403-431 
  • Terence L. Donaldson, "'Gentile Christianity' as a category in the study of Christian origins", 433-458
  • Daniel Frayer-Griggs, "The beasts at Ephesus and the cult of Artemis", 459-477

Quatuor Evangelia Graece (1778)

Με αφορμή το τέλος του κατά Μάρκον στο 16, 8 στο ιστολόγιο The Amsterdam NT Blog ο Bart Kamphuis αναφέρει την ψηφιοποίηση από τη Βασιλική Βιβλιοθήκη της Κοπεγχάγης της μελέτης του Αndreas Birch, Quatuor Evangelia Graece (1788), όπου ο σηγγραφέας συζητά την απουσία των στίχων Μκ 16, 9 εξ. από τον Βατικανό κώδικα. Για να καταφορτώσετε τη μελέτη, πατήστε εδώ.

Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2013

O τάφος του Πέτρου / Peter's grave

Ένα εξαιρετικά κριτικό κείμενο του Antonio Lombatti σχετικά με την παράδοση για την ταφή του Πέτρου στη Ρώμη δημοσιεύεται στη γνωστή ιστοσελίδα The Bible and Interpretation: 

Antonio Lombatti, "Restless Bones. Where was Peter buried?"

Το τρέχον τεύχος του Lectio difficilior / In the current issue of Lectio difficilior

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Lectio difficilior 2/2013 δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:


RBL 20.12.2013

Philip Alexander, Armin Lange, and Renate Pillinger, eds. In the Second Degree: Paratextual Literature in Ancient Near Eastern and Ancient Mediterranean Culture and Its Reflections in Medieval Literature
Reviewed by Anthony Swindell

Gary A. Anderson, Ruth A. Clements, and David Satran, eds. New Approaches to the Study of Biblical Interpretation in Judaism of the Second Temple Period and in Early Christianity 
Reviewed by William A. Tooman

Ulrich F. Berges, The Book of Isaiah: Its Composition and Final Form
Reviewed by Bo H. Lim

Bruno Dyck, Management and the Gospel: Luke’s Radical Message for the First and Twenty-First Centuries
Reviewed by Jack Barentsen 

Serge Frolov, Judges  
Reviewed by Kenneth Way

Rolf A. Jacobson and Karl N. Jacobson, Invitation to the Psalms: A Reader’s Guide for Discovery and Engagement
Reviewed by David Firth

Dominik Markl, Gottes Volk im Deuteronomium
Reviewed by Simone Paganini

Stephen D. Moore and Yvonne Sherwood, The Invention of the Biblical Scholar: A Critical Manifesto 
Reviewed by Matthew V. Novenson

Phillip Michael Sherman, Babel’s Tower Translated: Genesis 11 and Ancient Jewish Interpretation
Reviewed by Bradley Embry

Michael Smith and Rami Shapiro, Mount and Mountain, Volume One: A Reverend and a Rabbi Talk about the Ten Commandments
Reviewed by William Rutherford