Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019

Ασάρωτος οίκος / Asarotos oikos

Image result for asarotos oikos
Λεπτομέρεια ψηφιδωτού με το μοτίβο του ασάρωτου οίκου, 2ος αι.
μ.Χ., 
Museo Gregoriano Profano, Βατικανό
Γιατί οι Έλληνες και κυρίως οι Ρωμαίοι διακοσμούσαν τα τρικλίνιά τους με ψηφιδωτά που αναπαρίσταναν το πάτωμα οικίας γεμάτο σκουπίδια; Διαβάστε την απάντηση στο ενδιαφέρον άρθρο της Amelia Soth στην ιστοσελίδα Atlas obscura

Το τρέχον τεύχος του BiblInt / The current issue of BiblInt

Biblical Interpretation 27:4-5 (2019)
Pasolini’s Paul: Representation, Re-Use, Religion

 • Joseph A. Marchal - Robert Seesengood, "Introducing the Unfinished: Pasolini’s Biblical, Cinematic, and Political Projects," 477–495
 • George Aichele, "Pasolini’s Pauls," 496–506 (abstract)
 • Theodore W. Jennings Jr., "Pasolini’s Specters of Paul," 507–517 (abstract)
 • Jay Twomey, "To An Unknown Apostle: Moments of Pauline Undoing in Pier Paolo Pasolini’s Saint Paul," 518–532 (abstract)
 • Laura Copier, "Reanimating Saint Paul: From the Literary to the Cinematographic Stage," 533–548 (abstract)
 • Stefania Benini, "From Blasphemy to Saint Paul: Multistable Subjectivities, Queer Cinema, and Pasolini’s Subversive Hagiographies," 549–567 (abstract)
 • Elizabeth A. Castelli, "Paul and Pasolini, Retrospectively," 568–575 (abstract)Δύο νέα άρθρα στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / Two new articles in the current issue of In die Skriflig

In die Skriflig 53:2 (2019)

Ένα νέο άρθρο βιβλικού ενδιαφέρον στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article of biblical interest in the current issue of HTS

Hervormde teologiese studies 75:3 (2019)

Stephan Joubert, "Invited into the Markan paradox: The church as authentic followers of Jesus in a superhero culture"

Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019

H επινόηση του αλφαβήτου / The invention of the alphabet

O Aren M. Wilson-Wright (Radboud University, Nijmegen) συζητά την επινόηση του αλφαβήτου σε άρθρο του που δημοσιεύεται σήμερα στη σελίδα The Bible and Interpretation:

Η βιβλιοθήκη του Κουμράν και τα χαμένα (;) κείμενα του Ενώχ / Qumran library and lost (?) Enochic literature

Ο Andrew Perrin σε ένα νέο video συζητά την πιθανότητα στη βιβλιοθήκη του Κουμράν να υπήρχαν χαμένα σήμερα κείμενα που αποδίδονταν στον Ενώχ:

Το τρέχον τεύχος του JTI / The current issue of JTI

Journal of Theological Interpretation 13:2 (2019)
 • Jonathan Rowlands, "Reception History, Theological Interpretation, and the Future of New Testament Studies," 147-167 (abstract)
 • Reginald Mary Chua, "Aquinas and Romans 11:26," 168-185 (abstract)
 • Simon Cozens - Christoph Ochs, "'Have You No Shame?' An Overlooked Theological Category as Interpretive Key in Genesis 3," 186-199 (abstract)
 • Isaac Augustine Morales, "Genesis, the Threefold End of Human Beings, and Biblical Eschatology," 200-218 (abstract)
 • Michael Glowasky, "Cognition and Visualization in Early Christian Interpretation of Psalm 23," 219-234 (abstract)
 • Kara J. Lyons-Pardue, "A Syrophoenician Becomes a Canaanite: Jesus Exegetes the Canaanite Woman in Matthew," 235-250 (abstract)
 • Joshua Heavin, "Power Made Perfect in Weakness: Theologia Crucis in 2 Corinthians 13:3–4," 251-279 (abstract)
 • Reed Metcalf, "The Atonement in the Letter to the Colossians," 280-302 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του JSNT / The current issue of JSNT

Journal for the Study of the New Testament 42:2 (2019)

 • Tucker S. Ferda, "Crowds, Bread and Fame: John 6.1-15 and History Revisited," 139-161 (abstract)
 • Jason Robert Combs, "The Polemical Origin of Luke 6.5D: Dating Codex Bezae’s Sabbath-Worker Agraphon," 162-184 (abstract)
 • Philip L. Tite, "Roman Diet and Meat Consumption: Reassessing Elite Access to Meat in 1 Corinthians 8 and 10," 185-222 (abstract)
 • Alexander P. Thompson, "Laughing to the Grave and Back Again: The Humor of Acts 20.7-12,"  223-236 (abstract)
 • Elizabeth Smith, "Himations and Fancy Hairdos: A Note on 1 Peter 3.3,"  237-241 (abstract)
 • Simon Gathercole, "Judaean/Idumaean Inscriptions and New Testament Studies: A Review of Corpus Inscriptionum Iudaeae/Palaestinae IV/1-2,"  242-247 (abstract)
Μυκήνες και Εγγύς Ανατολή / Mycenae and Near East

Στην ιστοσελίδα ANE Today διαβάστε το ενδιαφέρον κείμενο του Jorrit Kelder (Ghent University) για τις σχέσεις μεταξύ Μυκηνών και Εγγύς Ανατολής:

Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019

Οι ηθικές αξίες στον αρχαίο Ισραήλ / Ethical values in ancient Israel

O  James Nati παρουσιάζει το βιβλίο του John Barton, Ethics in Ancient Israel. New York: Oxford, 2014 στην ιστοσελίδα Ancient Jew Review:

Η νίκη επί των Πάρθων στα ρωμαϊκά νομίσματα / The victory over Parthians on Roman coins

Στην ιστοσελίδα CoinWeek διαβάστε ένα σύντομο άρθρο για τα ρωμαϊκά νομίσματα, τους ρωμαϊκούς πολέμους εναντίον Παρθών και το ναό του Mars Ultor στη Ρώμη:

Στο τρέχον τεύχος του HTS / In the current issue of HTS

Hervormde teologies studies 75:4 (2019)Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019

Στο τρέχον τεύχος του SJTh / In the current issue of SJTh

Scottish Journal of Theology 72:4 (2019)

Darren Sarisky, "Theological interpretation of non-biblical texts," 385-397 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του JSJ / The current issue of JSJ

Journal for the Study of Judaism 50:4-5 (2019)

 • Eibert Tigchelaar, "Fifty Years Journal for the Study of Judaism: A Jubilee Issue," 435–436
 • John J. Collins, "A Contested Field: Half a Century of Study of Second Temple Judaism," 437–459 (abstract)
 • Hindy Najman and Tobias Reinhardt, "Exemplarity and Its Discontents: Hellenistic Jewish Wisdom Texts and Greco-Roman Didactic Poetry," 460–496 (abstract)
 • Benjamin G. Wright, "The Septuagint as a Hellenistic Greek Text," 497–523 (abstract)
 • Steve Mason, "Prophecy in Roman Judaea: Did Josephus Report the Failure of an ‘Exact Succession of the Prophets’ (Against Apion 1.41)?" 524–556 (abstract)
 • Françoise Mirguet, "The Study of Emotions in Early Jewish Texts: Review and Perspectives," 557–603 (abstract)
 • Anders Klostergaard Petersen, "50 Years of Modelling Second Temple Judaism: Whence and Wither?" 604–629 (abstract)

Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2019

Στο τρέχον τεύχος του Theology Today / In the current issue of Theology Today

Theology Today 76:3 (2019)

 • Louis C. Jonker, "Family Genealogies and Religious Ideology: The Case of the Chronicler’s Introduction," 200-208 (abstract)
 • Jörg Frey, "'Family Values' in the Gospel Tradition," 209-216 (abstract)


Στο τρέχον τεύχος του ThLZ / In the current issue of ThLZ

Theologische Literaturzeitung 144/11 (2019)

Peter Ochs,  "A scriptural pragmatism : how scriptural reasoners read and interpret scripture," 1102-1121

Open access: Τα δίκτυα γνώσης στην αρχαία Ασσύρία και Βαβυλώνα / Open access: Knowledge networks in ancient Assyria and Babylonia

Κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο UCL Press και είναι ελεύθερη σε μορφή pdf η μελέτη της Eleanor Robson για τα δίκτυα γνώσης στην αρχαία Ασσυρία και Βαβυλωνία:


Η παρουσίαση των Σαμαρειτών στις αρχαίες ιουδαϊκές και χριστιανικές πηγές / The representation of the Samaritans in ancient Jewish and Christian sources

Στην ιστοσελίδα Ancient Jew Review ο Matthew Chalmers παρουσιάζει το περιεχόμενο του βιβλίου του, το οποίο στηρίζεται στη διατριβή του, κι έχει ως θέμα την παρουσίαση των Σαμαρειτών στα αρχαία ιουδαϊκά και χριστιανικά κείμενα:

Nέα άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του HTS / New articles of biblical interest in the current issue of HTS

Hervormde teologiese studies 75:1 (2019)Hervorme teologiese studies 75:3 (2019)Hervormde teologiese studies 75:4 (2019)