Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2011

Στο νέο τεύχος του Δελτίου Βιβλικών Μελετών / In the new issue of Deltion Biblikon Meleton

Το τρέχον τεύχος του περιοδικού Δελτίον Βιβλικών Μελετών 27 (2009) περιέχει ένα αφιέρωμα στον απόστολο Παύλο:

 • Jan Lambrecht, "Ο Παύλος τότε και τώρα. Πέντε επιμέρους σημεία", 10-25
 • Karl Donfried, "Οι λατρείες της Θεσσαλονίκης και οι Προς Θεσσαλονικείς επιστολές", 26-53
 • Otfried Hofius, "Η "αλήθεια του ευαγγελίου". Ερμηνευτικές και θεολογικές σκέψεις σχετικά με την αξίωση αλήθειας του παύλειου κηρύγματος", 54-77
 • Hermann Lichtenberger, "Οι απαρχές της ερμηνείας του Ρωμ 7. Το Ρωμ 7, 25", 78-91
 • Morna D. Hooker, "Ὑποτασσόμενοι ἀλλήλοις. Η μεταμόρφωση των σχέσεων εν Χριστώ (Εφ 5, 21-6, 9)", 92-119
 • Michael Wolter, "Η ηθική του Παύλου ως εφαρμοσμένη εκκλησιολογία", 120 136
 • Βιβλιοκρισίες
 • Βιβλικός στοχασμός (Α. Παπαρίζος, "Ο φόνος-θυσία του Ιησού Χριστού και η συνοχή των χριστιανικών κοινωνιών", 149-154)
 • Η Βίβλος στη σχολική αίθουσα (Καλλιρρόη Ακανθοπούλου, 155-164)
 • Χρονικά

Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2011

Tα πρακτικά συνεδρίου για το Μεσσιανισμό / The proceedings of a conference on Messianism

Κυκλοφόρησαν από το ίδρυμα ΑΡΤΟΣ ZΩΗΣ τα πρακτικά του συνεδρίου που πραγματοποίηθηκε με πρωτοβουλία του ιδρύματος το Νοέμβριο 2010 και το οποίο έφερε τον τίτλο "Η μεσσιανική ιδέα και οι μεταμορφώσεις της".

Στ. Ζουμπουλάκης (επιμ.), Η μεσσιανική ιδέα και οι μεταμορφώσεις της. Από την Παλαιά Διαθήκη ως τους πολιτικούς μεσσιανισμούς του 20ου αιώνα (Συναντήσεις 1), εκδ. ΑΡΤΟΣ ΖΩΗΣ, Αθήνα 2011
ISBN: 978-960-8053-35-9
524 σελίδες
25 ευρώ

Από το οπισθόφυλλο του τόμου
Ο μεσσιανισμός, γέννημα και θρέμμα της Βίβλου, πήρε ποικίλες μορφές στην ιστορία, πολλές φορές αντιφερόμενες μεταξύ τους, διαπότισε την ευρωπαϊκή σκέψη και επηρέασε καθοριστικά, συχνά με τραγικό τρόπο, την ευρωπαϊκή ιστορία. Ο Άρτος Ζωής, στην προσπάθειά του να φέρει τη Βίβλο στον δημόσιο χώρο της σκέψης και να συμβάλει στη συνάντηση ανθρώπων που σκέπτονται εντός της πίστης με στοχαστές του εκκοσμικευμένου Λόγου, αφιέρωσε το πρώτο συνέδριό του στη μεσσιανική ιδέα και τις μεταμορφώσεις της. Οι εισηγήσεις θεολόγων, φιλοσόφων, ιστορικών και πολιτικών στοχαστών, που περιέχονται όλες στον παρόντα τόμο μαζί με τη συζήτηση που τις ακολούθησε, αναδεικνύουν το γεγονός ότι ο μεσσιανισμός είναι ακατανόητος χωρίς τη βιβλική πηγή του, αλλά και ότι η πηγή αυτή φωτίζεται αναδρομικά από τις μεταγενέστερες ερμηνείες και εμπνεύσεις που γέννησε.

Περιεχόμενα τόμου
 • Μ. Κωνσταντίνου, "Η διαμόρφωση της μεσσιανικής ιδέα στην Π.Δ. και η επανερμηνεία της στην Κ.Δ.", 13-33
 • Π. Βασιλειάδης, "Από τον ιουδαϊκό μεσσιανισμό στην πρωτοχριστιανική χριστολογία", 34-51
 • Χ. Καρακόλης, "Το καινοφανές του πρωτοχριστιανικού μεσσιανισμού. Ενότητα και εκδοχές του χριστολογικού κηρύγματος της πρώτης Εκκλησίας", 52-76
 • Αικ. Τσαλαμπούνη, "Το κήρυγμα του αποστόλου Παύλου για τον Μεσσία-Χριστό: Η θέση του μέσα στην παύλεια θεολογία και ο ρόλος του στη διαμόρφωση της ταυτότητας των παύλειων κοινοτήτων", 77-113
 • π. Αντώνιος Πινακούλας, "Βυζαντινός μεσσιανισμός. Η περίοδος της ουτοπίας", 129-147
 • Ν.Ε. Καραπιδάκης, "Πολιτικές και ιδεολογικές χρήσεις της έννοιας "μεσσίας" στη δυτική μεσαιωνική ιστορία", 148-166
 • Κ.Θ. Ζάρρας, "Μεσσιανικές αντιλήψεις στον ραββινικό και μεσαιωνικό ιουδαϊσμό", 175-210
 • Αγγ. Ζιάκα, "Μεσσιανικές προσδοκίες στο σιιτικό Ισλάμ", 211-236
 • Σ. Μιχαήλ, "Incipit Vita Nova ή το Γκόλεμ και ο Μεσσίας", 237-253
 • Χ. Μαρσέλλος, "Η εποχή του πνεύματος και οι μεσσιανισμοί της ή η κληρονομιά του αββά Ιωακείμ εκ Φλωρίδος", 271-311
 • Μ. Πάγκαλος, "Ουτοπία και μεσσιανισμός", 312-338
 • Ν. Πίσσης, "Αποκαλυπτικός λόγος και μεσσιανική προσδοκία: Χρήσεις και λειτουργίες από τη βυζαντινή στην οθωμανική περίοδο", 339-359
 • Γ. Σαγκριώτης, "Ο πολιτικός μεσσιανισμός του Βάλτερ Μπένγιαμιν", 385-405
 • Γ. Παπαφράγκος, "Ubi Lenin, ibi Jerusalem: Η αναζήτηση της ουτοπίας και οι πολιτικές συνέπειές της στο έργο του Έρνστ Μπλοχ", 406-423
 • Στ. Ζουμπουλάκης, "Εμμανουήλ Λεβινάς: η υπέρβαση του μεσσιανισμού", 424-437
 • Α. Πανταζόπουλος, "Αυτός που ήρθε απ' έξω: η σωτηριολογική διάσταση του λαϊκιστή ηγέτη", 455-469
 • Θ. Λίποβατς, "Ο εθνικοσοσιαλισμός ως πολιτικός μεσσιανισμός", 470-483
 • Γ. Βώκος, "Το χαμόγελο του Αμπλόγκιν", 484-510

Στα δύο τελευταία τεύχη του περιοδικού Revue Biblique / In the two recent issues of Revue Biblique

Στα δύο τελευταία τεύχη του περιοδικού Revue Biblique δημοσιεύονται τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:
 
118:3 (2011)
 • Émile Puech, "Inscriptions d'un hypogée de Shafât et du tombeau des rois", 321-330
 • Bernd U. Schipper, "Gen 41:42 and the Egyptian background to the investiture of Joseph", 331-338
 • Deena Grant, "Human anger in biblical literature", 339-361
 • Étienne Nodet, "Chronologies de la Passion : leur sens", 362-407
 • Matthew W. Bates, "Why do the seven sons of Sceva fall? : exorcism, magic, and oath enforcement in Acts 19,13-17", 408-421
 • Michel Gourgues, "'Tout a été crée par lui et pour lui' (Col 1,16) : sens et portée d'une proclamation christologique", 422-442

 
118:4 (2011)
 • Jan Joosten, "Discours prophétique et rhétorique populaire dans la Bible hébraïque", 481-495
 • Anne E. Gardner, "SKL in the Hebrew Bible : key to the identity and function of the maskilim in Daniel", 496-514
 • Axel van de Sande, "'Amour' ou 'seins' dans le Cantique des Cantiques (TM-LXX)? : conflit d'interprétation et profil linguistique du traducteur", 515-532
 • Jerome Murphy-O'Connor, "The descent from the cross and the burial of Jesus (Jn 19:31-42)", 533-557
 • Joseph Patrich, "The pre-Herodian temple II : the building project of Simeon the Just on the Temple Mount", 558-574
 • Tomáš Petrácek, "The École Biblique and its influence on Czech Catholic exegesis and Church", 575-594
 • Étienne Nodet, "Moïse ou Platon ou ...?", 595-604

Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2011

Στο τρέχον τεύχος του Bibel und Kirche / In the current issue of Bibel und Kirche

Το τρέχον τεύχος του περιοδικού Bibel und Kirche 66:4 (2011) είναι αφιερωμένο στο πρόσωπο του Ηλία:

Bettina Eltrop, "Was wissen wir über den historischen Elija?", 190-191

Jürgen Werlitz, "Vom feurigen Propheten zum Versöhner: Ein Überblick über die biblischen Elijatexte mit Schwerpuntk auf dem Alten Testament", 192-201

Eleonore Reuter, "Besser arm und fromm als reich und böse: Elija und die Witwe von Sarepta (1 Kön 17)", 202- 207

Frank Crüsemann, "Gottes leise Stimme gegen Gewalt im Namen Gottes: Elija, Mose und die Anfänge des biblischen Monotheismus", 208-214

Roland Kachler, "Wege aus der Wüste: Elijas Krise als Archetypus einer Lebenskrise (1 Kön 19)", 215-218

Andreas Bedenbender, "Warum am Horeb? Zur Lokalisierung von Gottesoffenbarungen in der Hebräischen Bibel", 219-223

Bernhard Lehnart, "Regenmacher, Schamane oder was?: Elija, der Tischbitter - eine komplexe Gestalt", 224-228

Anna Maria Schwemer, "Die Elijagestalt im Wandel der Zeiten: Elijatraditionen aus hellenistisch-römischen Zeit", 229-233

Franz-Josef Ortkemper, "Mendelsohns Elias und die Bibel: Das Oratorium und die Erzählungen aus den Königsbüchern im Vergleich", 236-242