Σάββατο 23 Απριλίου 2016

Το τρέχον τεύχος του BibInt / The current issue of BiblInt

Biblical Interpretation 24:2 (2016)

 • Brennan Breed, "Reading Job as a Kierkegaardian Text: The Incarnation of Indirect Communication," 127 - 152 (abstract)
 • Ron M. Serino, A Sign in the Dark: Moses’s Cushite Wife and Boundary Setting in the Book of Numbers
," 153 - 177 (abstract)
 • Nissim Amzallag, "The Subversive Dimension of the Story of Jehoshaphat’s War against the Nations (2 Chron. 20:1–30)
," 178 - 202 (abstract)
 • Michal Beth Dinkler, "New Testament Rhetorical Narratology: An Invitation toward Integration
," 203 - 228 (abstract)
 • David H. Sick, "Zacchaeus as the Rich Host of Classical Satire
," 229 - 244 (abstract)
 • Andrew P. Wilson, "'Beholding the Man': Viewing (or is it Marking?) John’s Trial Scene alongside Kitsch Art
," 245 - 264 (abstract)


Το τρέχον τεύχος του BTB / The current issue of BTB

Biblical Theology Bulletin 46:2 (2016)

 • Zachary Thomas, "Debating the United Monarchy: Let's See How Far We've Come," 59-69 (abstract)
 • David J. Zucker and Moshe Reiss, "David's Wives: Love, Power, and Lust," 70-78 (abstract
 • Aaron W. White, "Revisiting the ?Creative? Use of Amos in Acts and What It Tells Us About Luke," 79-90 (abstract)
 • Eric C. Stewart, "Masculinity in the New Testament and Early Christianity," 91-102 (abstract)

Πέμπτη 21 Απριλίου 2016

Το τρέχον τεύχος του ZNT / The current issue of ZNT

Zeitschrift für Neues Testament 18/36 (2015)
Το τρέχον τεύχος είναι αφιερωμένο στο κατά Ματθαίον ευαγγέλιο.

 • Uta Poplutz, "»M-Quelle« oder Konglomerat? Forschungsüberblick zum sogenannten matthäischen »Sondergut«" 
 • Stefan Alkier, "Konzeptionen, Beobachtungen und Überlegungen zur intertextuellen Schreibweise des Matthäusevangeliums"
 • Klaus Wengst, "Keine »Antithesen«, sondern Auslegung der Tora. Zu Mt 5,17-48"
 • Michael Schneider, "Dialog der Gegner. Ein Blick auf das Matthäusevangelium mit Michail Bachtin" 
 • Hanna Roose, "»Gerechtigkeit« bei Matthäus: Ethisch oder christologisch?"
 • Roland Deines, "Gerechtigkeit, die zum Leben führt. Die christologische Bestimmtheit der Glaubenden bei Matthäus"
 • Manuel Vogel, "Die Ethik der »besseren Gerechtigkeit« im Matthäusevangelium"
 • Elaine M. Wainwright, "»Das Wort G*ttes ist lebendig und wirksam«. Eine neue Lektüre von Mt 9,18-26" 

Στο τρέχον τεύχος του SemBib / In the current issue of SemBib

Sémiotique et Bible 161 (2016)

 • Monique Léonhardt, "Au fil des écritures" (abstract)
 • Denis Lombard, "D’une lecture première à une lecture figurale : impact sur le lecteur" (abstract)
 • Ioanna Berthoud- Papandropoulou, "Explorer « les raisons du dire » dans le texte évangélique" (abstract)
 • Marie-Jo Laroche, "Raconter des récits bibliques pour que la parole s’entende" (abstract)
 • Gérard Degrond, "Vous parler bouche vers bouche afin que notre joie soit accomplie (2 Jn, 12)" (abstract)

Ο αριθμός 480 στο Α΄ Βασ 6,1 (ΜΤ) / The number 480 in 1 Kings 6:1 (MT)

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί το κείμενο του Antti Laato στο οποίο προτείνεται μία λύση για τον αριθμό 480 ως έτος χρονολόγησης στο Α΄ Βασ 6,1 (ΜΤ):


Τρίτη 19 Απριλίου 2016

Ένα άρθρο για την Εύα στο τρέχον τεύχος του FSR / An article on Eve in the current issue of FSR

Feminist Studies in Religion 31:2 (2015)

Shelly Colette, "Eroticizing Eve: A Narrative Analysis of Eve Images in Fashion Magazine Advertising" 5-24 (abstract)

Δευτέρα 18 Απριλίου 2016

Οι αρχαίες διαιρέσεις κεφαλαίων στα χειρόγραφα της ΚΔ / The ancient kephalaia divisions in the NT manuscripts

Ο James Snapp, Jr. στο ιστολόγιό του The Text of the Gospels έχει αναρτήσει ένα ενδιαφέρον κείμενο για τις αρχαίες διαιρέσεις των κεφαλαίων στα χειρόγραφα της Καινής Διαθήκης:

Δύο άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του VE / Two articles of biblical interest in the current issue of VE

Verbum et Ecclesia 37:1 (2016)

The Traianos Gagos Fund

The Traianos Gagos Fund was established in 2010 by friends and colleagues to honor the late Traianos Gagos, Professor of Papyrology and Greek and Archivist of the Papyrus Collection at the University of Michigan. 

The Fund can be used to help students (graduate and undergraduate) as well as recent recipients of the PhD (within three years of the degree) to use the resources of the University of Michigan Papyrus Collection. Funds may be used to visit Michigan and work with the collection; travel to conferences to present work based on the collection; or travel to other collections relevant to Michigan papyri.


The Department of Classical Studies is inviting applications for use of this fund for 2016. Awards from this Fund will be no more than $2,000 total. The application should consist of:


1) A narrative description of the intended use of the grant

2) A detailed budget

3) Current curriculum vitae

4) One letter of recommendation

 Applications must be submitted as email attachments to classics@umich.edu. The subject line of the email should read as follows: “Application for 2016 Traianos Gagos Fund.” Applications are due at 5:00 pm Eastern Time on May 20, 2016.

Στο τρέχον τεύχος του ET / In the current issue of ET

Expository Times 127:8 (2016)

Cornelis Bennema, "Character Reconstruction in the New Testament (1): The Theory," 365-374 (abstract)