Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2011

Στο τρέχον τεύχος του ZAC / In the current issue of ZAC

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Zeitschrift für antikes Christentum 14:2 (2010) δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και δύο μελέτες που σχετίζονται με τον αρχέγονο Χριστιανισμό και τον Φλ. Ιώσηπο:


Hans Förster, "„Streck dich nicht mit einer Verheirateten zum Weingelage hin“ (Sir 9,9a) Edition von P.Vindob. K. 9670", 273-305
Στο παρόν άρθρο δημοσιεύεται και σχολιάζεται ένα απόσπασμα μίας ομιλίας στα κοπτικά. Το απόσπασμα διασώζει μία ενδιαφέρουσα ιστορία για τον πειρασμό τον οποίο δέχθηκε ένας άνδρας από τη γυναίκα του συνεταίρου του. Η σκηνή οργανώνεται με βάση την ιστορία του πειρασμού του Ιωσήφ από τη γυναίκα του Πετεφρή. Είναι μόνη στο σπίτι, όταν αυτός φτάνει. Του προσφέρει φαγητό και κρασί. Κατά το γεύμα αυτή μεθά και θέλει να κοιμηθεί με το συνέταιρο του άνδρα της. Ο άνδρας αρνείται. Η ιστορία περιγράφει την επιθυμία της να κοιμηθεί μαζί του, κάτι που οφείλεται στην επίδραση του αλκοόλ κι είναι ένας πειρασμός του διαβόλου. Ωστόσο η ιστορία έχει παράξενη εξέλιξη. Και η γυναίκα και ο άνδρας δικαιολογούν τη συμπεριφορά τους. Η γυναίκα λέει ότι ήθελε να συλλάβει ένα παιδί με αυτόν τον άνδρα, γιατί ήταν παντρεμένη για μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν είχε ακόμη αποκτήσει παιδί. Έτσι εδώ τίθεται το ζήτημα της τραγικότητας της ατεκνίας στον αρχαίο κόσμο. Κατά ένα παράδοξο τρόπο ο άνδρας, που δε θέλει να διαπράξει μοιχεία, δεν ισχυρίζεται ωστόσο ότι μία τέτοια συμπεριφορά είναι ανήθικη. Αντίθετα υποστηρίζει ότι υπέγραψε μία συμφωνία με το σύζυγο στο ναό του αρχαγγέλου Γαβριήλ και ότι αυτό καθιστά αδύνατο για εκείνον να εκπληρώσει την επιθυμία της γυναίκας. Φοβάται για τη ζωή του, εάν φερθεί με αυτόν τον τρόπο, γιατί θα αθετήσει τη συμφωνία. Αυτός ο φόβος θεϊκής τιμωρίας για την αθέτηση όρκου είναι επίσης γνωστός από άλλες ομιλίες καθώς επίσης από όρκους που περιέχονται σε διάφορα συμβόλαια, όπου γίνεται λόγος για την τιμωρία του "Ανανία και της Σαπφείρας". Έτσι το συμβόλαιο μεταξύ του άνδρα και του συνεργάτη του φαίνεται να ήταν κάτι παραπάνω από μία απλή επαγγελματική συναλλαγή, όπως ήταν η πώληση ιδιοκτησίας, διότι προβλέπει την περίπτωση μοιχείας. Η γυναίκα προσπαθεί να τον κρατήσει κοντά της. Στη συμπλοκή που ακολουθεί ο άνδρας χτυπά τη γυναίκα κι εκείνη πέφτει νεκρή στο έδαφος. Μία προσευχή στον αρχάγγελο Γαβριήλ, από τον οποίο ο άνδρας ζητά να διορθώσει κάπως την κατάσταση κι η υπόσχεση να μη γευτεί κρασί, αν ο αρχάγγελος τον βοηθήσει, ολοκληρώνει την ιστορία. Επομένως αυτή η ομιλία είναι είτε μία ομιλία προς τιμήν του αρχαγγέλου Γαβριή ή η ομιλία προς τιμήν ενός έντιμου ανθρώπου.

Emanuele Castelli, "Un insospettato caso di pseudepigrafia nel terzo secolo: l'attribuzione del Περί του παντός a Flavio Giuseppe", 306-326
Το θέμα της παρούσας μελέτης είναι η απόδοση του έργου Περὶ τοῦ παντὸς στον Φλ. Ιώσηπο. Εξετάζονται τρεις πηγές: α) Refutatio IX 18-30, β) ένα απόσπασμα από τα Excerpta Constantiniana, γ) μία σημείωση στο έργο του Πορφύριου De abstinentia IV 11. Η εξέταση της Refutatio καθιστά σαφές ότι ο συγγραφέας γνώριζε τη σημείωση του Ιωσήπου στον Ιουδ. Πόλεμο ΙΙ 119-166 για τους Εσσαίους, τους Φαρισαίους και τους Σαδουκαίους. Είναι δυνατόν ο συγγραφέας της Refutatio να χρησιμοποίησε τον Ιώσηπο κι όταν έγραφε το Περὶ τοῦ παντός; Η εξέταση των Excerpta Constantiniana οδηγεί στον εντοπισμό ενός αποσπάσματος από το Contra Apionem, όσον αφορά στην αρχαιότητα της ιουδαϊκής παράδοσης, το οποίο ξαναχρησιμοποιήθηκε στο Περὶ τοῦ παντός. Το έργο του Πορφύριου De abstinetia IV 11 αναφέρει τους Εσσαίους και συνδέθηκε με το Contra Apionem στην προηγούμενη έρευνα, αν και δεν υπάρχει καμιά αναφορά στους Εσσαίους σε αυτό το έργο ούτε μπορεί η αναφορά "στους Έλληνες" να αναφέρεται σε αυτό. Αντίθετα αυτή η σημείωση μπορεί να συνδέεται με το De universo το οποίο ήδη κυκλοφορούσε με το όνομα του Φλ. Ιώσηπου. Αυτό το έργο στην πραγματικότητα απευθυνόταν "στους Έλληνες", διαιρούνταν σε δύο βιβλία και πιθανόν πραγματευόταν το θέμα των Εσσαίων. Φαίνεται ότι στο κείμενο Περὶ τοῦ παντὸς ο συγγραφέας χρησιμοποίησε συγκεκριμένα αποσπάσματα από τον Ιώσηπο σε εκείνο το τμήμα που αναφερόταν στον Ιουδαϊσμό. Έτσι μπορεί να εξηγηθεί η απόδοση αυτού του κειμένου στον Ιουδαίο ιστορικό. Ο συγγραφέας της Refutatio ήταν ο σχισματικός αντίπαλος του Ρωμαίου επισκόπου Καλλίστου (217-222). Εξαιτίας αυτής της σχισματικής δραστηριότητας τα έργα του κυκλοφόρησαν με το όνομα άλλων συγγραφέων. Η Refutatio αποδόθηκε στον Ωριγένη, το Περὶ τοῦ παντός, από την άλλη, αποδόθηκε στον Φλ. Ιώσηπο με βάση το γεγονός ότι σε αυτό το έργο χρησιμοποιήθηκαν αποσπάσματα από το έργο του.

EABS-Ελληνορωμαϊκός Κόσμος: Πρόσκληση για συμμετοχή / EABS - Graeco-Roman World Call for Paper

Η φετινή συνάντηση της European Association of Biblical Studies θα λάβει χώρα από τις 8 έως 11 Αυγούστου στη Θεσσαλονίκη.

Παραθέτω την πρόσκληση συμμετοχής στο σεμινάριο της ομάδας Graeco-Roman Society and the New Testament που φέτος θα έχει ως θέμα της την "Ελληνορωμαϊκή Θεσσαλονίκη" και μάλιστα σε σχέση με τις αφηγήσεις των Πράξεων και τις Α΄ και Β΄ Θεσσαλονικείς. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που δίνονται στην πρόσκληση. Όσοι επιθυμούν να ενημερωθούν για τις υπόλοιπες ομάδες εργασίες, μπορούν να πατήσουν εδώ.


CALL FOR PAPERS
The main topic of the Thessaloniki meeting will be “ Graeco-Roman Thessaloniki”. Papers presenting aspects of the social, political and religious situation in Thessaloniki in the first Christian centuries (and esp. in the 1st c. CE) and therefore contributing to the understanding of the socio-historical background of the Pauline community of the city and the New Testament texts that refer to it (Acts and 1 & 2 Thessalonians) are welcome. In Thessaloniki the “ Graeco-Roman world” group will work together with the “Theology and Theologizing in the Pauline Literature” group, which will devote its session to the Thessalonian correspondence. The session(s) of the “Graeco-Roman Society and the New Testament” will thus cover the first part of the joint sessions and offer an historical introduction to the discussion of the two epistles to the Thessalonians. Paper abstracts should be sent to Prof. Raimund Bieringer (Reimund.Bieringer@theo.kuleuven.be) or Dr. Ekaterini Tsalampouni (etsala@past.auth.gr) by 15th February 2011.

Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2011

Τροφή και ποτό στη Βίβλο / Food and drink in the Bible


Από τον εκδοτικό οίκο Gütersloher Verlagshaus κυκλοφόρησε ένας συλλογικός τόμος προς τιμήν του καθηγητή της Π.Δ. Rainer Kessler. Θέμα των μελετών που φιλοξενούνται σε αυτόν τον τόμο είναι οι διάφορες βιβλικές αναφορές στη διατροφή:

Μ. Geiger et al. (εκδ.), Essen und Trinken in der Bibel : ein literarisches Festmahl für Rainer Kessler zum 65. Geburtstag, Gütersloh : Gütersloher Verlags-Haus
2009
428 σελίδες
ISBN 978-3-579-08111-3
44 ευρώ

Περιεχόμενα τόμου

 • Michaela Geiger, "Erinnerungen an das Schlaraffenland : Dtn 8 als Theologie des Essens", 15-32
 • Christl Maier, "Wer sorgt für das tägliche Brot, den Wein und das Öl? : Überlegungen zur Metaphorik von Hosea 2,4-15", 33-48
 • Klara Butting, "Zwei Brote für Saul : ein Einspruch gegen die Stilisierung Sauls zur tragischen Figur", 49-59
 • Luise Schottroff, "'Wir sind Ein Brot' (1 Kor 10,17) : Manna, Abendmahl und Opferfleisch in 1 Kor 10", 60-71
 • Ingrun Weiß, "Wie geschmackvoll ist das Hohelied?", 72-82
 • Frank Crüsemann, "Essen und Erkennen (Gen 2f.) : Essen als Akt der Verinnerlichung von Normen und Fähigkeiten in der hebräischen Bibel", 85-100
 • Friedhelm Hartenstein, "'Und weit war seine Einsicht' (Gilgamesch I,202) : Menschwerdung im Gilgamesch-Epos und in der Paradieserzählung Genesis 2-3", 101-115
 • Ruth Poser, "'Das Gericht geht durch den Magen' : die verschlungene Schriftrolle (Ez 2,8b-3,3) und andere Essensszenarien im Ezechielbuch", 116-130
 • Rainer Albertz, "Die soziale und rituelle Bedeutung von Essen und Trinken in der Jakobserzählung", 131-146
 • Claudia Janssen, "Alltagserfahrungen : Essen und Auferstehung (Lk 24,13-35)", 147-159
 • Martina Kepper, "'Schäme dich, ... dich beim Essen mit deinem Arm aufzustützen' : schlechte Tischmanieren oder feindliches Verhalten?", 163-178
 • Erhard S. Gerstenberger, "Speisetabus (Lev 11;Dtn 14) : Ängste und Hoffnungen", 179-195
 • Jürgen Ebach, "'Dann aß er wie ein Knecht zu Abend ißt' : Rainer Maria Rilke liest 1 Samuel 28", 196-211
 • Marlene Crüsemann, "'Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen' : sozialgeschichtliche Beobachtungen zu 2 Thess 3,6-13", 212-223
 • Gerlinde Baumann, "JHWH - ein essender Gott? : ein Menü in wenigen Gängen", 227-237
 • Renate Jost, "Kuchen für die Himmelskönigin in Jer 7,17f. und Jer 44,15-25", 238-253
 • Martin Leutzsch, "Essen Engel? : über das Ernährungsverhalten himmlischer Wesen", 254-268
 • Walter Dietrich, "Essen und Trinken : ein zentrales Nebenthema in den Samuelbüchern", 269-285
 • Angela Standhartinger, "'Mit einer verheirateten Frau schmause nicht beim Wein' (Sir 9,9)? : egalitäre Tischgemeinschaften im Kontext antiker, jüdischer und frühchristlicher Symposiumskultur", 286-300
 • Kristian Hungar, "Tischgemeinschaft und rationaler Kapitalismus : ein Gedankenexperiment zum "anderen" hermeneutischen Problem sozialgeschichtlicher Auslegung der Bibel", 301-315
 • Jürgen Kegler, "Hunger", 319-329
 • Franz Segbers, "Die Hungerkrise und eine Eucharistische Vision für die ganze Ökumene", 330-345
 • Jörg Jeremias, "'Der Weinstock verdorrt, der Feigenbaum verwelkt' (Joel 1,12) : bedrohte Existenz in Joel 1", 346-361
 • Haroldo Reimer, "Essen und Trinken am Pranger (Arnos)", 362-373
 • Christof Hardmeier, "Geschichtsblindheit und politischer Opportunismus in Jes 22,1-14: 'Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot' (Jes 22,13)", 374-395
 • Uta Schmidt, "Versprochenes Essen und maßloses Fressen (Jes 55,1-3a; 56,9-12)", 396-409

BMCR: S. Mitchell / P. van Muffelen, Monotheism between Pagan and Christians

Στην ιστοσελίδα του Bryn Mawr Classical Review έχει αναρτηθεί η βιβλιοκρισία ενός συλλογικού τόμου που κυκλοφόρησε πρόσφατα και οι μελέτες του οποίου έχουν ως θέμα τους το μονοθεϊσμό και τις ενοθεϊστικές τάσεις κατά την ύστερη αρχαιότητα καθώς και τις σχετικές συζητήσεις μεταξύ Χριστιανών και εθνικών.Stephen Mitchell, Peter Van Nuffelen (ed.), Monotheism between Pagans and Christians in Late Antiquity, (Interdisciplinary Studies in Ancient Culture and Religion 12), Leuven: Peeters, 2010. Pp. 225. ISBN 9789042922426
Reviewed by Jane Heath, University of Aberdeen

Αρχαιολογικά νέα / Archaeological news

Στο διαδίκτυο αναρτήθηκαν αυτές τις μέρες διάφορα κείμενα σχετικά με ενδιαφέροντα αρχαιολογικά ευρήματα στην Παλαιστίνη:
Το πρώτο κείμενο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation και αποτελεί σύντομη αναφορά στις αρχαιολογικές εργασίες κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2010 στο Ισραήλ. Μεταξύ των ειδήσεων ξεχωρίζουμε εκείνη για το λουτρό που χρησιμοποιούσε η δέκατη λεγεώνα που ήταν εγκαταστημένη στην Ιερουσαλήμ και που ήταν άμεσα συνδεδεμένη με την καταστροφή της Ιερουσαλήμ κατά την επανάσταση του Bar Kοchba και την εκ νέου ανέγερσή της ως Aelia Capitolina. Για να διαβάσετε το κείμενο του Steven Gabriel Rosenberg πατήστε εδώ.

Από την Ιερουσαλήμ και η επόμενη είδηση. Η Αρχαιολογική Εταιρεία του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκαν -παρά τις αντιρρήσεις των κατοίκων της περιοχής Σιλοάμ - οι εργασίες καθαρισμού της σήραγγας που συνέδεε την πόλη του Δαυίδ με περιοχή κοντά στο δυτικό τείχος. Για να διαβάσετε το σχετικό κείμενο στη Haaretz, πατήστε εδώ.

Η τελευταία είδηση αφορά στις ανασκαφές στο σπήλαιο Qesem κοντά στο Tel Aviv, όπου πιστεύεται ότι βρέθηκαν κάποια από τα αρχαιότερα ανθρώπινα υπολείμματα και εργαλεία (κάποια 200.000 χρόνια παλιά). Για να διαβάσετε την είδηση στο BAR Daily News πατήστε εδώ, και για την αρχική είδηση στην ηλεκτρονική σελίδα του VOAnews πατήστε εδώ.

Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2011

Στο τρέχον τεύχος του CBQ / In the current issue of CBQ

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Catholic Biblical Quarterly 73:1 (2011) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:
 • S. M. Schneiders, "The Lamb of God and the Forgiveness of Sin(s) in the Fourth Gospel", 1-29
 • D. S. Earl, "Toward a Christian Hermeneutic of Old Testament Narrative: Why Genesis 34 Fails to Find Christian Significance", 30-49
 • M. Sneed, "Is the “Wisdom Tradition” a Tradition?", 50-71
 • K. M. Hogan, "Mother Earth as a Conceptual Metaphor in 4 Ezra", 72-91
 • M. Peppard, "Adopted and Begotten Sons of God: Paul and John on Divine Sonship", 92-110

Η σειρά IVBS / The IVBS series

Η γνωστή βιβλική εταιρεία Society of Biblical Literature εγκαινίασε μία νέα σειρά, η οποία είναι διαθέσιμη online και δωρεάν με τον τίτλο International Voices in Biblical Studies, της οποίας η θεματική ανήκει στο χώρο της ιστορίας πρόσληψης του βιβλικού κειμένου και την κριτική προσέγγισή του. Ήδη έχει αναρτηθεί η πρώτη μελέτη με τον τίτλο:

Κnut Holter / L.C. Jonker, Global Hermeneutics?: Reflections and Consequences

Το νέο τεύχος του Novum Testamentum / In the current issue of Novum Testamentum

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Novum Testamentum 53:1 (2011) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

Eric Ottenheijm, "The Shared Meal—a Therapeutical Device The Function and Meaning of Hos 6:6 in Matt 9:10-13", 1-21
Στο Μτ 9, 10-13, οι μαθητές του Ιησού ερωτώνται γιατί ο δάσκαλός τους συντρώγει με τελώνες και αμαρτωλούς. Τόσο η ερώτηση όσο κι η τριπλή απάντηση αναλύονται στην παρούσα μελέτη. Οι σοφιολογικές παραδόσεις ζητούν από τους διδασκάλους της Τορά να μην αναπτύσσουν σχέσεις με αμαρτωλούς. Αυτή η στάση ωστόσο υποστηρίζεται κατά τον 1ο αι. μ.Χ., όπως καθίσταται σαφές από τις συζητήσεις των Φαρισαίων για τους αμαρτωλούς και τους τελώνες. Στην απάντησή του ο Ιησούς χαρακτηρίζει τον εαυτό του ως τον θείο ιατρό που προκαλεί μετάνοια και μόνο με την παρουσία του. Η παράθεση από τον Ωσηέ συμβάλλει στη νομιμοποίηση αυτής της στρατηγικής. Στο Ωσ 6, 6 γίνεται λόγος για τα καλά έργα, τις πράξεις ευεργεσίας που μπορούν να δώσουν και τους μεγαλύτερους αμαρτωλούς.

Carl R. Holladay, "Acts and the Fragmentary Hellenistic Jewish Authors", 22-51
Στην παρούσα μελέτη ο συγγραφέας συζητά την πρόσφατη έρευνα των αποσπασμάτων των Ιουδαίων συγγραφέων της ελληνιστικής εποχής σε σχέση προς τις Πράξεις των Αποστόλων. Εδώ συζητώνται τα ιουδαϊκά κείμενα που γράφηκαν στα ελληνικά κατά την ελληνιστική-ρωμαϊκή εποχή και τα οποία διασώθηκαν στη μορφή παραθεμάτων από τους μεταγενέστερους χριστιανούς συγγραφείς και κυρίως από τον Ευσέβιο Καισαρείας στην Ευαγγελική Προπαρασκευή. Σκοπός της παρούσας ανάλυσης είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο αυτά τα κείμενα εξετάσθηκαν, ειδικότερα στο πλαίσιο της μελέτης του Ιουδαϊσμού του Δεύτερου Ναού και στις μελέτες για την ιουδαϊκή ιστοριογραφία κατά την ελληνορωμαϊκή περίοδο και πώς αυτή η έρευνα συμβάλλει στη μελέτη των Πράξεων.

Preston T. Massey, "Long Hair as a Glory and as a Covering Removing an Ambiguity from 1 Cor 11:15", 52-72
Το θέμα της παρούσας μελέτης είναι η εξέταση του στ. 15 του 1 Κορ 11, 2-16 υπό το φως της πρακτικής του καλύμματος. Αν το θέμα εδώ είναι η κάλυψη της κεφαλής (θέση την οποία υιοθετεί ο συγγραφέας εδώ), τότε πώς μπορεί ο ερμηνευτής να συμβιβάσει τη γενικότερη κειμενική συνάφεια με την δήλωση στο στ. 15 ότι τα μακριά μαλλιά είναι η δόξα της γυναίκας; Αν, όπως υποστηρίζει το κείμενο, τα μακριά μαλλιά πρέπει να θεωρηθούν "δόξα", με ποια λογική θα πρέπει η γυναίκα να τοποθετεί κάλυμμα στο κεφάλι της. Ο συγγραφέας προτείνει μία διέξοδο από αυτό το δίλημμα καταδεικνύοντας πώς ένα κάλυμμα μπορεί να επιτελέσει τη διπλή λειτουργία αναδεικνύοντας την ομορφιά των μαλλιών και παράλληλα να παραμείνει ένα σύμβολο της γυναικείας σεμνότητας.

Abraham J. Malherbe, "Godliness, Self-Sufficiency, Greed, and the Enjoyment of Wealth 1 Timothy 6:3-19 Part II", 73-96
Στο 1 Τιμ 5 ο συγγραφέας αναφέρεται στην οικονομική ενίσχυση της εκκλησίας από κάποια μέλη της και στο κεφ. 6 συζητά τη στάση των μεμονωμένων ατόμων απέναντι στο χρήμα και στη χρήση του. Ο συγγραφέας της παρούσας μελέτης επικεντρώνεται στο κεφ. 6 και ειδικότερα στους στ. 17-19 και υποστηρίζει ότι, ενώ τα φιλοσοφικά κείμενα είναι πρώτιστης σημασίας για την περιγραφή της ηθικής διδασκαλίας, η λαϊκή ηθική, που εκφράζεται μέσα από αποφθέγματα, παροιμίες, γνώμες, δράμα, σάτιρα και επιγραφές, καθιστά ευκολότερη την περιγραφή του ηθικού κόσμου των Ποιμαντικών Επιστολών. Αυτό που προκύπτει είναι μία ποικιλία κάποιων σχετικά παρόμοιων διδασκαλιών όσον αφορά στον πλούτο. Η ποικιλία των απόψεων σχετικά με το ίδιο θέμα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι είναι περισσότερο ρεαλιστικό να αντιμετωπίσει κανείς το 1 Τιμ 6, 17-19 ως μία στάση μεταξύ πολλών παρά ως μία στάση που προκύπτει από τη μία την άλλη αντίληψη του περιβάλλοντος. Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι η έμφαση που δίνεται στην απόλαυση που προκύπτει από την σωστή χρήση του πλούτου.

Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2011

Το μυστικό κατά Μάρκον και πάλι / Secret Mark again

Με το γνωστό Μυστικό κατά Μάρκον έχουμε ασχοληθεί σε πολλά παλαιότερα σχόλια και αναρτήσεις. Στην ιστοσελίδα του περιοδικού Biblical Archaeology Review έχουν αναρτηθεί τα σχόλια των Scott Brown και Peter Jeffery στις παλαιογραφικές εκτιμήσεις του απόκρυφου κειμένου. Για να τις διαβάσετε, πατήστε εδώ και εδώ.

Νέο κοπτικό απόκρυφο / A new coptic apokryphon

Στο ιστολόγιο Apocryphicity διαβάζουμε την είδηση της έκδοσης ενός κοπτικού αποσπάσματος απόκρυφου, το οποίο προέρχεται από κώδικα που βρέθηκε στο Λευκό Μοναστήρι. Σύμφωνα με τον εκδότη του, Suciu Thomassen, το κείμενο διατηρεί αναφορές στις χριστολογικές έριδες του 5ου αι. και γι' αυτό θα πρέπει να μην θεωρηθεί ως ιδιαίτερα αρχαίο.

Ένα νέο παλίμψηστο λεξιονάριο / A new palimpsest lectionary

Από το ιστολόγιο Evangelical Textual Criticism μας έρχεται η είδηση ότι ο Wieland Wilker ανάρτησε στην ιστοσελίδα του τη μεταγραφή και φωτογραφίες ενός νέου λεξιοναρίου, από τη Βρέμη (Codex Bremensis Manuscripta c. 11)το οποίο χρονολογείται στον 8ο αι. (αρ. στον κατάλογο Nestle-Aland L2451). , Περιέχει τα εξής κείμενα: Ιω 18, 18-28. Μκ 1, 2-3. 5.7-8 και Ιω 20, 4-15. Για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο, πατήστε εδώ.

Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2011

Τιμητικός τόμος για τον Τhomas H. Tobin / Festschrift for Thomas H. TobinΚυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Brill ένας συλλογικός τόμος προς τιμήν του καθηγητή του Πανεπιστημίου Loyola του Chicago Thomas H. Tobin. Οι μελέτες του τόμου κινούνται στο χώρο της πρόσληψης και μεταμόρφωσης παραδόσεων του πολιτισμικού περιβάλλοντος από τον Ιουδαϊσμό και τον αρχέγονο Χριστιανισμό:

Patricia Walters (εκδ.), From Judaism to Christianity : tradition and transition ; a Festschrift for Thomas H. Tobin, S.J., on the occasion of his sixty-fifth birthday (Novum Testamentum, Supplements, 136), Leiden ; Boston : Brill 2010
ΙSBN: 978-90-04-18769-6
372 σελίδες
€ 126.00

Περιεχόμενα τόμου

 • Robert A. DiVito, "Interpretive disagreements and the ontology of a text : scandal or possibility?", 3-30
 • Pauline A. Viviano, "Qara' and anâ in the Hebrew Scriptures", 33-41
 • Eileen M. Schuller, "The Dead Sea Scrolls and Jewish-Christian dialogue", 43-58
 • John J. Collins, "Artapanus revisited", 59-68
 • Ellen Birnbaum, "Exegetical building blocks in Philo's interpretation of the Patriarchs", 69-92
 • Hans Svebakken, "Exegetical traditions in Alexandria : Philo's reworking of the 'Letter of Aristeas' 145-149 as a case study", 93-112
 • Adela Y. Collins, "The Second Temple and the arts of resistance", 115-129
 • Edmondo Lupieri, "Mammona iniquitatis : can we make sense of the parable of the dishonest steward?", 131-143
 • Brian C. Dennert, "A survey of the interpretative history of the parable of the dishonest steward (Luke 16:1-9)", 145-152
 • David E. Aune, "Galatians 3:28 and the problem of equality in the church and society", 153-183
 • Wendy J. Cotter, "'Welcome him as you would welcome me' (Philemon 17) : does Paul call for virtue or the actualization of a vision?", 185-206
 • Lawrence DiPaolo, "The God transformed : Greco-Roman literary antecedents to the incarnation", 207-219
 • Urban C. VonWahlde, "The Johannine literature and gnosticism : new light on their relationship?", 221-254
 • Harold W. Attridge, "The Acts of John and the fourth Gospel", 255-265
 • Brian E. Daley, "Christ, the church, and the shape of Scripture : what we can learn from Patristic exegesis", 267-288