Κυριακή 17 Ιουνίου 2012

Υποτροφία του Ιδρύματος ΑΡΤΟΣ ΖΩΗΣ

Το Θρησκευτικό, Εκπαιδευτικό και Φιλανθρωπικό Λυμπεροπούλειο Ίδρυμα «Άρτος Ζωής» προκηρύσσει μία (1) υποτροφία, εις μνήμην Σάββα Αγουρίδη, με ημερομηνία έναρξης την 1η Οκτωβρίου 2012 και μέγιστη διάρκεια 36 μηνών, για διδακτορικές σπουδές που οδηγούν στη λήψη διδακτορικού διπλώματος στο αντικείμενο των βιβλικών σπουδών.
Για να ενημερωθείτε για τις λεπτομέρειες σχετικά με τους όρους και τη διαδικασία υποβολής, πηγαίνετε στην παρακάτω διεύθυνση: