Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013

Ημερίδα αφιερωμένη στον απόστολο Παύλο / Academic meeting on apostle Paul

Το Κέντρο Αποστόλου Παύλου του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ διοργανώνει την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013 ημερίδα αφιερωμένη στο πρόσωπο και στη διδασκαλία του αποστόλου Παύλου. Όπως δηλώνεται και στο πρόγραμμα της ημερίδας σκοπός της "είναι να εγκαινιάσει μια ουσιαστική συνάντηση εργασίας ερευνητών στις παύλειες σπουδές, που θα καλλιεργεί την επιστημονική συζήτηση και θα εκπαιδεύει τους μεταπτυχιακούς σπουδαστές στη διαθεματική έρευνα". 

Πρόγραμμα ημερίδας
9.30-10.00 Χαιρετισμοί 
 • Καθηγήτρια Δέσπω Λιάλιου, Αναπληρώτρια Πρύτανη, Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων ΑΠΘ
 • Καθηγητής Μιχαήλ Τρίτος, Κοσμήτορας Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ
 • Καθηγητής Αθανάσιος Καραθανάσης, Πρόεδρος του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας ΑΠΘ
 • Ανακοίνωση για την ίδρυση Κέντρου Αποστόλου Παύλου


Α΄ Συνεδρία
Όψεις της οικουμενικότητας του αποστόλου Παύλου στην εποχή του
Πρόεδρος: Σεβ. Μητροπ. Προύσης Ελπιδοφόρος Λαμπρυνιάδης, Αναπλ. καθηγητής

 • 10.00-10.20 Χρήστος Οικονόμου, καθ. ΑΠΘ, "Η οικουμενική αποστολή του απ. Παύλου"
 • 10.20-10.40 Κυριακούκα Παπαδημητρίου, αναπλ. καθηγ. ΑΠΘ, "Η θύραθεν παιδεία του απ. Παύλου"
 • 10.40-11.00 Δημήτρης Δρακούλης, Δρ. Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος, Λέκτορας Τμήματος Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ, "Δίκτυα επικοινωνιών και αστικού χώρου στις παύλειες οικουμενικές περιηγήσεις"


11.00-11.30 Συζήτηση
Διάλειμμα

Β΄ Συνεδρία
Σταθμοί στην οικουμενικότητα του αποστόλου Παύλου στις μετέπειτα εποχές
Πρόεδρος: Καθηγητής Χρήστος Οικονόμου

 • 12.00-12.20 Δέσπω Λιάλιου, καθηγήτρια ΑΠΘ - Κωνσταντίνος Γεωργιάδης, Δρ. Θεολογίας ΑΠΘ, "Απόστολος Παύλος: Από τα βαπτιστήρια σύμβολα πίστεως στους Όρους των Οικουμενικών Συνόδων"
 • 12.20-12.40 Αθανάσιος Καραθανάσης, καθηγητής ΑΠΘ, "Χρήσεις Παύλειων κειμένων στη γραμματεία της Τουρκοκρατίας"
 • 12.40-13.00 Μιχαήλ Τρίτος, καθηγητής ΑΠΘ, "Ο Απόστολος Παύλος και ο ευρωπαϊκός πολιτισμός"
 • 13.00-13.30 Συζήτηση


Βυζαντινοί Ύμνοι για τον Απόστολο Παύλο
Από τη Χορωδία του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας "Οι Τρεις Ιεράρχες"
Χοράρχης π. Σπυρίδων Αντωνίου, επ. καθηγητής ΑΠΘ

Κυριακή 23 Ιουνίου 2013

Στο τρέχον τεύχος του EC / In the current issue of EC

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Early Christianity 4:1 (2013) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:


 • Loren T. Stuckenbruck, "The book of Enoch : its reception in second temple Jewish and in Christian tradition", 7-40
 • Albert L. Hogeterp, "Immaterial wealth in Luke between wisdom and apocalypticism : Luke's Jesus tradition in light of 4QInstruction", 41-63
 • Benjamin E. Reynolds, "Apocalypticism in the Gospel of John's written revelation of heavenly things", 64-95
 • Robert Mucha - Stephan J. Witetschek, "Das Buch ohne Sigel : zur zeitgeschichtlichen Referentialität der Johannesapokalypse", 96-125
 • Hans G. Bethge, "Ein neu bekannt gewordener Papyrus-Codex mit Texten aus Paulus-Briefen : ein Werkstattbericht", 129-138