Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020

Στο τρέχον τεύχος του Acta Theologica / The current issue of Acta Theologica

Acta Theologica 40:1 (2020)

Το τρέχον τεύχος του PzB / The current issue of PzB

Protokolle zur Bibel 29:1 (2020)

Το τρέχον τεύχος του Biblical Interpretation / The current issue of Biblical Interpretation

Biblical Interpretation 28:3 (2020)

 • Lydia Lee, "Reflections on the Scholarly Imaginations of Good and Evil in the Book of Esther," 273–302 (abstract)
 • Johnny Miles, "A Tale of Two Purims: Food-Identity Ideology and Purim Reception from the Late Persian to the Byzantine Christian Era," 303–326 (abstract)
 • Daniel James Waller, "Sympathy for a Gentile King: Nebuchadnezzar, Exile, and Mortality in the Book of Daniel," 327–346 (abstract)
 • Amy Lindeman Allen, "Babies and Building Blocks: A Re-constructive Reading of God’s Household in 1 Peter in light of the Absent Child," 347–370 (abstract)

Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020

Το τρέχον τεύχος του HeBAI / The current issue of HeBAI

Hebrew Bible and Ancient Israel 9:1 (2020)

 • Abraham Winitzer, "New Historical Perspectives on the Babylonian Exile," 1-3 
 • Paul-Alain Beaulieu, "Judah in the Shadow of Babylon," 4-19 (abstract)
 • Michael Jursa, Ran Zadok, "Judeans and Other West Semites: Another View from the Babylonian Countryside," 20-40 (abstract)
 • David S. Vanderhooft, "Babylon as Cosmopolis in Israelite Texts and Achaemenid Architecture," 41-61 (abstract)
 • Ronnie Goldstein, "Casting Nets and Burning Temples: The Babylonian and Persian Background of Jer 43:8–13," 62-90 (abstract)

Ο δίκαιος στην Καινή Διαθήκη / The righteous in the New Testament

Kυκλοφόρησε από το εκδοτικό οίκο Peeters ένας νέος συλλογικός τόμος με θέμα την έννοια του δικαίου ανθρώπου, όπως αυτή παρουσιάζεται κυρίως στα κείμενα της Καινής Διαθήκης. Από τις μελέτες που φιλοξενούνται στον τόμο προκύπτει ότι η έννοια του δικαίου εξαρτάται πάνω από τη συνάφεια μέσα στην οποία απαντά στα βιβλικά κείμενα. Συνδέεται άμεσα με την προσδοκία της θείας δικαιοσύνης και σωτηρίας και μπορείτε να χαρακτηρίζει μεμονωμένα πρόσωπα (ο Ιησούς ως ο διδάσκαλος της δικαιοσύνης) αλλά και συλλογικότητες. Ο δίκαιος έρχεται σε σύγκρουση με το κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον του και συχνά καθίσταται η τραγική εκείνη μορφή που εμπνέει τις επόμενες γενιές:

D. Fricker - N. Siffer (eds.), La figure biblique du juste et ses enjeux théologiques dans le Nouveau Testament, Cahiers de la Revue Biblique 97, Leuven: Peeters 2020
ISBN: 9789042941960
X+124 σελίδες
49 ευρώ

Στο τρέχον τεύχος του RHPR / In the current issue of RHPR

Revue d'Histoire et de Philosophie religieuses 100:2 (2020)

 • Thomas Römer, "Sigmund Mowinckel et la question de l’aniconisme dans la religion yahwiste," 207-221 (abstract)
 • Christian Grappe, "La RHPR et la littérature intertestamentaire," 243-269 (abstract)
 • Alfred Max, "« Marcher dans les chemins de vérité » (Tobit 1,3): Origine et histoire d’une locution," 307-322 (abstract)

Το τρέχον τεύχος της Revue Biblique / The current issue of Revue Biblique

Revue Biblique 172:2 (2020)

 • Étienne Nodet, "Les Samaritains, Aristée et le Pentateuque," 161 - 195 (abstract)
 • Aron Pinker, "An Examination of a Breaking (אשבר) in Job 38:10,"  196 - 214 (abstract)
 • R.W.L. Moberly, "Justice and the Recognition of the True God: A Reading of Psalm 82," 215 - 236 (abstract)
 • Adrian Schenker, "Critique textuelle d'Isaïe 66,5: Deux attitudes opposées face aux Samaritains?" 237 - 245 (abstract)
 • David Luria, "Notes on the Entrances and Water Logistics of the Northern Palace at Masada," 246 - 259 (abstract)
 • Jean-Baptiste Humbert, "Revoir la jarre à manuscrits de Qumrân," 260 - 294 (abstract)
Στο τρέχον τεύχος του ZThK / In the current issue of ZThK

Zeitschrift für Theologie und Kirche 117:2 (2020)
 • Reinhard Müller, "Von des Menschen Bestimmung: Alttestamentliche Perspektiven zum Verhältnis von menschlicher Freiheit und göttlicher Vorsehung," 141-163 (abstract)
 • Marco Hofheinz, "». . . der Bund und Treue hält ewiglich«: Der Bund als Grundmetapher einer theologischen Ethik," 164-195 (abstract)