Σάββατο 1 Αυγούστου 2009

Στα 50 πρώτα ιστολόγια του μήνα

Κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο σήμερα οι δύο μηνιαίες ανασκοπήσεις του κόσμου των ιστολογίων για το μήνα Ιούλιο. Η πρώτη είναι η γνωστή ανασκόπηση Biblical Studies Carnival, αυτήν τη φορά από τον Jim West, όπου μπορεί κανείς να βρει αναφορές σε όλες τις σημαντικότερες αναρτήσεις του μήνα (πατήστε εδώ).
Επίσης αναρτήθηκε στο σχετικό ιστολόγιο ο κατάλογος των 50 πρώτων σε επισκεψιμότητα και συχνότητα ανανέωσης των αναρτήσεων. Λοιπόν η έκπληξη ήταν μεγάλη, όταν διαπίστωσα ότι στη 34η θέση βρίσκεται το ιστολόγιό μου (μεταξύ 230 περίπου ιστολογίων βιβλικού περιεχομένου). Ευχαριστώ όλους τους αναγνώστες του ιστολογίου, που με τη συμπαράστασή τους κατέστησαν δυνατή την παρουσία στο διεθνή διαδικτυακό κόσμο ενός ελληνόφωνου ιστολογίου.

EABS Conference 2009 (4)

Το απόγευμα της Τρίτης (28 Ιουλίου 2009) συνεχίστηκαν οι εργασίες του κοινού σεμιναρίου των ομάδων Early Christianity & Early Judaism/Rabbinics.

Η πρώτη εισήγηση ήταν η δική μου εξαιτίας κάποιας μικρής αλλαγής στο πρόγραμμα. Το θέμα μου ήταν "The Use of Canonical and Non-Canonical Texts by Clement of Alexandria in Polemical Contexts: An Early Christian Example of Setting Boundaries and Signifying Identities". Σε αυτήν παρουσίασα τον τρόπο που χρησιμοποιεί ο Κλήμης Αλ. την Αγία Γραφή στο διάλογό του με αυτές τις ομάδες, τις οποίες θεωρεί έξω από τη δική του εκκλησιαστική ομάδα. Συζήτησα τον τρόπο επίσης που χρησιμοποιεί τον όρο "γραφή" και παράδοση σε αυτό το διάλογο καθώς και την επιχειρηματολογία του σχετικά με τον ορθό τρόπο κατανόησης και ερμηνείας της Γραφής. Χρησιμοποιώντας στοιχεία της κοινωνιολογικής θεωρίας για την ταυτότητα της ομάδας εξήγησα ότι με την αναφορά στην αρχαιότητα (η δική του ερμηνεία είναι εκείνη που στηρίζεται στη διδασκαλία του Κυρίου και των αποστόλων) ο Κλ. επιχειρηματολογεί ότι η δική του ερμηνεία είναι η μόνη αυθεντική κι εκείνη που οδηγεί στη γνώση (σε αντιδιαστολή προς εκείνην των αντιπάλων του). Ένα ενδιαφέρον φαινόμενο είναι η χρήση χωρίων από μη κανονικά κείμενα, τα οποία χρησιμοποιούν οι αντίπαλοί του και τα οποία ο Κλ. επανερμηνεύει αναδεικνύοντας κατά τη γνώμη του το αληθινό τους περιεχόμενο. Αυτό το κάνει όχι γιατί δεν γνωρίζει την πραγματική τους θεολογική αξία, αλλά προφανώς μέσα στη γενικότερη στρατηγική της αντιμετώπισης των συνομιλητών του. Το συμπέρασμα της παρουσίασης ήταν ότι ο Κλ. χρησιμοποιεί την Αγία Γραφή ως μέσο ορισμού των ορίων της ομάδος του και ενίσχυσης της ταυτότητάς της. Σε προσεχή ανάρτηση θα κάνω μία αναλυτική παρουσίαση της εισήγησης.

Η δεύτερη εισήγηση ήταν της καθ. Catrin Williams (Παν/μιο του Bangor, Ουαλλία), η οποία χρησιμοποιώντας το μοντέλο της πολιτισμικής μνήμης (cultural memory) σχολίασε την περικοπή Ιω 8,31-59. Αξιοποιώντας και μεταλλάσσοντας τη μνήμη για τον Αβραάμ, όπως αυτή διασώζεται μέσα σε παλαιότερες ιουδαϊκές παραδόσεις, ο Ιωάννης διαμορφώνει μία συλλογική μνήμη για την κοινότητα, στην οποία απευθύνεται. Ωστόσο από την άλλη πλευρά στο κείμενο καθίσταται σαφές ότι "τέκνα του Αβραάμ" δεν είναι χαρακτηρισμός της ταυτότητας των πιστών καθώς ο Ιησούς σαφώς διακρίνεται από αυτόν, ο οποίος είναι ο πατέρας των Ιουδαίων. Η κοινότητα των πιστών συνδέεται με τον Ιησού, ο οποίος είναι σαφώς ανώτερος του Αβραάμ.

Τρίτη στη σειρά ήταν η εισήγηση του Bob Royalty (Wabash College, Crawfordsville IN), ο οποίος σύγκρινε τον τρόπο που αντιμετωπίζεται η Γραφή ως παράδοση στην Α΄ Τιμ και στο απόκρυφο ευαγγέλιο της Μαρίας ("Scripture as Tradition: Authority and Subversion in 1 Timothy and the Gospel of Mary"). Στο πρώτο μέρος της εισήγησής του ο ομιλητής παρουσίασε το θεωρητικό πλαίσιο της προσέγγισής του εξηγώντας όρους όπως "ορθοδοξία" και "αίρεση". Υποστήριξε την άποψη ότι η έννοια της αίρεσης υπάρχει πριν εμφανισθούν οι αιρετικοί. Στο δεύτερο μέρος παρουσίασε κεντρικά σημεία των δυο κειμένων σε σχέση με το θέμα της Γραφής και της παράδοσης. Σύμφωνα με την 1 Τιμ η μόνη αλήθεια είναι εκείνη που περιέχεται στην επιστολή και η οποία συνδέεται άμεσα με το πρόσωπο του Παύλου. Επιπλέον το θέμα του φύλου καταλαμβάνει μία σημαντική θέση στην επιστολή, καθώς ο συγγραφέας εκδηλώνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις σχέσεις των δύο φύλων και ορίζει το ρόλο της γυναίκας με βάση τα ρωμαϊκά πρότυπα. Από την άλλη η ομάδα που βρίσκεται πίσω από το Ευαγγέλιο της Μαρίας θεωρεί με τη σειρά του ότι είναι η ομάδα που κατέχει την αλήθεια. Επιπλέον κι εδώ το φύλο έχει μία ιδιαίτερη θέση, καθώς τώρα οι γυναίκες έχουν το δικαίωμα να διδάσκουν. Επιπλέον το ίδιο ευαγγέλιο φαίνεται να ενθαρρύνει την παραγωγή και άλλων παρόμοιων κειμένων. Εδώ η παράδοση συνδέεται με μία γυναίκα και όχι με τον Πέτρο και τους υπόλοιπους μαθητές.

Η τελευταία εισήγηση ήταν του Lautaro Roig Lanzillotta (Πανεπιστήμιο του Groningen). Ο τίτλος της εισήγησή του ήταν "Self-Demarcation in Valentinianism?". Ο ομιλητής αντιδιέστειλε την ανθρωπολογία των Βαλεντινιανών, όπως αυτή παραδίδεται από τους Κλήμεντα Αλ. και τον Ειρηναίο και εκείνη που παραδίδεται σε ορισμένα κείμενα, τα οποία σήμερα θεωρούνται βαλεντινιανά κείμενα. Κατά τους χριστιανούς συγγραφείς σύμφωνα με την βαλεντινιανή ανθρωπολογία οι άνθρωποι διακρίνονται σε πνευματικούς, ψυχικούς και υλικούς. Αντίθετα με την εικόνα που μας παραδίδουν όμως εκείνοι οι Βαλεντιανοί φαίνεται να μην αισθάνονται την ανάγκη διάκρισής τους από τις υπόλοιπες ομάδες, αλλά αντίθετα έβλεπαν μία δυνατότητα σωτηρίας όλων. Σύμφωνα με τη σωτηριολογία τους καθετί πηγάζει από την ουράνια σφαίρα και καταλήγει πάλι σε εκείνη.

Βιβλιοκρισίες στο RBL 30/07/2009

Στην ιστοσελίδα του Review of Biblical Literature έχουν αναρτηθεί οι εξής βιβλιοκρισίες:

Keith Bodner, 1 Samuel: A Narrative Commentary
Reviewed by Tim Bulkeley

J. Bretschneider, J. Driessen, and K. van Lerberghe, eds., Power and Architecture: Monumental Public Architecture in the Bronze Age Near East and Aegean
Reviewed by Aren Maeir

Adela Yarbro Collins and John J. Collins, King and Messiah as Son of God: Divine, Human, and Angelic Messianic Figures in Biblical and Related Literature
Reviewed by Stephen Reed

Stacy Davis, This Strange Story: Jewish and Christian Interpretation of the Curse of Canaan from Antiquity to 1865
Reviewed by David M. Whitford

Michael B. Dick, Reading the Old Testament: An Inductive Introduction
Reviewed by George C. Heider

Tamara Cohn Eskenazi and Andrea L. Weiss, eds., The Torah: A Women's Commentary
Reviewed by Yael Shemesh

Friedhelm Hartenstein, Das Angesicht JHWHs: Studien zu seinem hφfischen und kultischen Bedeutungshintergrund in den Psalmen und in Exodus 32-34
Reviewed by Mark W. Hamilton

Brad E. Kelle and Frank Ritchel Ames, eds., Writing and Reading War: Rhetoric, Gender, and Ethics in Biblical and Modern Contexts
Reviewed by Pierre Johan Jordaan

Seyoon Kim, Christ and Caesar: The Gospel and the Roman Empire in the Writings of Paul and Luke
Reviewed by Warren Carter

Tat-siong Benny Liew, What Is Asian American Biblical Hermeneutics? Reading the New Testament
Reviewed by Jae Won Lee

Evan Powell, The Myth of the Lost Gospel
Reviewed by Sarah E. Rollens

Moses Taiwo, Paul's Rhetoric in 1 Corinthians 10:29b-30
Reviewed by Mark A. Jennings

James W. Thompson, Hebrews
Reviewed by Alan C. Mitchell

Jason A. Whitlark, Enabling Fidelity to God: Perseverance in Hebrews in Light of Reciprocity Systems in the Ancient Mediterranean World
Reviewed by Ryan D. Chivington

Παρασκευή 31 Ιουλίου 2009

Ενδιαφέροντα ευρήματα στο όρος Σιών

Σε παλαιότερη ανάρτηση είχαμε αναφερθεί στην ανεύρεση λίθινου αγγείου που φέρει επιγραφή και μια πληθώρα κοχυλιών πορφύρας (πατήστε εδώ για να διαβάσετε την προηγούμενη ανάρτηση). Ένα άρθρο της ηλεκτρονικής έκδοσης του Israel National News παρουσιάζει αναλυτικότερα τα ευρήματα και τις εκτιμήσεις των ειδικών σχετικά με αυτά. Ειδικότερα οι ειδικοί δεν είναι βέβαιοι για τη γλώσσα της επιγραφής κι εκτιμούν ότι ίσως σε αυτήν αναφέρεται κρυπτογραφημένο το όνομα του Θεού. Σχετικά με τα κοχύλια πορφύρας οι ειδικοί επισημαίνουν ότι πορφυρά ήταν τα ενδύματα του ιερέα καθώς και τα tzitziz ή φυλακτήρια που φορούσαν οι Ιουδαίοι κατά την αρχαιότητα. Για να διαβάσετε το άρθρο και να δείτε τις φωτογραφίες των ευρημάτων, πατήστε εδώ.
(Πηγή: PaleoJudaica)

Πέμπτη 30 Ιουλίου 2009

Ένα σύντομο άρθρο για τον Ιούδα

Στην ηλεκτρονική έκδοση του The New Yorker μπορεί να διαβάσει κανείς το σύντομο άρθρο της Joan Acocella σχετικά με τον Ιούδα, την προδοσία του και το πώς αντιμετωπίσθηκε τόσο ο ίδιος όσο και η πράξη του από το συγγραφέα του γνωστού Ευαγγελίου του Ιούδα. Αν και το άρθρο δεν προσφέρει ουσιαστικά τίποτε νέο στη συζήτηση, είναι ωστόσο μία καλή επισκόπηση του προβλήματος της μορφής του Ιούδα. Για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο, πατήστε εδώ.

Διακειμενικότητα και Βίβλος

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Baylor University Press ένας νέος συλλογικός τόμος με θέμα τη διακειμενική προσέγγιση των βιβλικών κειμένων:

R.B. Hays / S. Alkier / L.A. Huizenga, Reading the Bible intertextually, Waco, Tex. : Baylor University Press 2009

ISBN: 978-1-60258-180-7
$49.95

Περιγραφή εκδοτικού οίκου
Ο παρών τόμος διερευνά τις ερμηνευτικές πρακτικές των συγγραφέων των τεσσάρων ευαγγελίων. Κάθε άρθρο εξετάζει τους ιδιαίτερους τρόπους, με τους οποίους οι ευαγγελιστές υφαίνουν την ιστορία του Ιησού μέσα από μία νέα ανάγνωση με διάφορους τρόπους της Π.Δ. Επιπλέον οι διάφοροι τρόποι, με τους οποίους οι ευαγγελιστές διαβάζουν τη Βίβλο του Ισραήλ είναι σύμφωνη προς τις διαφορετικές αντιλήψεις για τη ζωή της κοινότητας του Ιησού. Αυτή η νέα ανάγνωση οδηγεί σε διεπιστημονικές και διακειμενικές αναγνώσεις του κειμένου, γραμμένες από μερικούς από τους σημαντικότερους καινοδιαθηκολόγους της εποχής μας.

Περιεχόμενα
 • Stefan Alkier, "Intertextuality and the semiotics of biblical texts", 3-21
 • Steve Moyise, "Intertextuality and historical approaches to the use of scripture in the New Testament", 23-32
 • Michael Schneider, "How does God act? : intertextual readings of 1 Corinthians 10", 35-52
 • Eckart Reinmuth, "Allegorical reading and intertextuality : narrative abbreviations of the Adam story in Paul (Romans 1:18-28)", 53-61
 • Leroy A. Huizenga, "The Matthean Jesus and the Isaac of the early Jewish encyclopedia", 63-81
 • Florian Wilk, "Paul as user, interpreter, and reader of the book of Isaiah", 83-99
 • Richard B. Hays, "The liberation of Israel in Luke-Acts : intertextual narration as countercultural practice", 101-117
 • Marianne Grohmann, "Psalm 113 and the song of Hannah (1 Samuel 2:1-10) : a paradigm for intertextual reading?", 119-135
 • George Aichele, "Canon as intertext: restraint or liberation?", 139-156
 • Peter von Möllendorff, "Christian apocalypses and their mimetic potential in pagan education : a contribution concerning Lucian's 'True history'", 157-169
 • Thomas A. Schmitz, "Nonnus and his tradition", 171-189
 • Magdolna Orosz, "Literary reading(s) of the Bible : aspects of a semiotic conception of intertextuality and intertextual analysis of texts", 191-204
 • Hans G. Heimbrock, "Reading the Bible in the context of "thick description" : reflections of a practical theologian on a phenomenological concept of contextuality", 205-220
 • Stefan Alkier, "New Testament studies on the basis of categorical semiotics", 223-248

Τετάρτη 29 Ιουλίου 2009

Το νέο τεύχος του PEQ

Στο νέο τεύχος του Palestine Exploration Quarterly 141:2 (2009) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

 • Konstantinos D. Politis, "Father Michele Piccirillo 1944-2008", 86
 • Garth Gilmour, "An Iron Age II pictorial inscription from Jerusalem illustrating Yahweh and Asherah", 87-103
 • Adam Zertal - Dror Ben-Yosef - Oren Cohen -Ron Beeri, "Kh Aujah el-Foqa (Ataroth) : an Iron Age fortified city in the Jordan Valley", 104-123
 • Ziony Zevit, "Is there an archaeological case for phantom settlements in the Persian period?", 124-137
 • Michael Brown, "Ancestral veneration and the settlement history of Tell Sukas", 138-151

Άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο νέο EThL

Στο νέο τεύχος του Ephemerides Theologicae Lovanienses 85:1 (2009) δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:

 • Rainer Schwindt, "Die Erwartung eschatologischer Mitherrschaft der Erlösten bei Paulus", 23-45
 • Isaac Kalimi, "Robbers on the road to Jericho : Luke's story of the Good Samaritan and its origin in Kings/Chronicles", 47-53
 • Elie Assis, "Family and community as substitutes for the Temple after its destruction : new readings in Psalms 127 and 133", 55-62
 • Reinhart Ceulemans, "A 'catena Hauniensis' discovered for the book of Canticles", 63-70
 • Michael MacLoughlin, "Synoptic pericope order", 71-97
 • Daniel A. Smith, "Matthew and Q : the Matthean deployment of Q and Mark in the apocalyptic discourse", 99-116
 • Delbert R. Burkett, "The return of Proto-Mark : a response to David Neville", 117-134
 • Jan Lambrecht, "Critical reflections on Paul's "partisan ek" as recently presented by Don Garlington", 135-141
 • Jan Lambrecht, "From glory to glory (2 Corinthians 3,18) : a reply to Paul B. Duff", 143-146

EABS Conference 2009 (3)

Την Τρίτη το πρωί μία από τις συνεδρίες ήταν εκείνη του New Testament Open Forum. To κύριο μέρος ήταν αφιερωμένο στην Αποκάλυψη, διαβάστηκαν όμως επίσης δύο εισηγήσεις σχετικά με κείμενα άλλων βιβλίων της Κ.Δ.

Η πρώτη εισήγηση ήταν της Gillian Poucher (Παν/μιο του Sheffield) και είχε ως θέμα της την παραβολή των ζιζανίων (“The Parable of the Weeds among the Wheat as Narrative Framework for the Mustard Seed and Leaven”). Η ομιλήτρια παρουσίασε τις παράλληλες διηγήσεις με το Λκ και το Ευαγγέλιο του Θωμά, σε συγχρονικό επίπεδο εξέτασε τις ομοιότητες μεταξύ της παραβολής των ζιζανίων και της ζύμης και συζήτησε το ρόλο της παραβολής μέσα στο γενικότερο πλαίσιο του Μτ. Υποστήριξε ότι η παραβολή λειτουργεί ως το αφηγηματικό πλαίσιο των δύο παραβολών, του κόκκου σινάπεως και της ζύμης και ότι ως σκοπό της δεν έχει να καθησυχάσει τους αναγνώστες ότι η βασιλεία του Θεού θα επικρατήσει, αλλά να περιγράψει την πραγματικότητα τώρα μέσα στη βασιλεία, όπου το καλό και το κακό υπάρχουν μαζί μέχρι να έρθουν τα έσχατα.

Η δεύτερη εισήγηση ήταν εκείνη της Rebecca Skaggs, Παν/μιο του Patten, USA, (“Hearing/Seeing in the Apocalypse of John”). Η ομιλήτρια παρουσίασε τις περιπτώσεις, όπου απαντά το ζεύγος ακοή / όρασης στην Αποκ. Η εισήγηση ήταν ουσιαστικά το πρώτο βήμα ομαδοποίησης των περιπτώσεων που αυτό το μοτίβο εμφανίζεται στην Αποκ. Η όραση συνδέεται άμεσα με την προφητική αποκάλυψη ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που η όραση προηγείται της ακοής. Στη συζήτηση που ακολούθησε επισημάνθηκε η ανάγκη να αναζητηθεί η σχέση με ανάλογα μοτίβα στην Π.Δ. και να ερευνηθεί, εάν πραγματικά έχει κάποια σημασία, εάν η ακοή προηγείται της οράσεως ή το αντίστροφο.

Ο Joseph Poon (Παν/μιο του Sheffield) παρουσίασε την εργασία του με τον τίτλο “What Do We Learn from the Hierarchical Relationships Between the Dragon, the Beast from the Sea, and the Beast from the Land in Revelation 12-13?” Η εργασία ήταν η μεταπτυχιακή εργασία που βραβεύτηκε στο φετινό διαγωνισμό για την Κ.Δ. (η EABS δίνει δύο τέτοια βραβεία, ένα για την Π.Δ. κι ένα για την Κ.Δ., σε μεταπτυχιακούς ή επί διδακτορικώ φοιτητές). Ο ομιλητής υποστήριξε ουσιαστικά ότι στο σχήμα δράκων – θηρίο από τη θάλασσα – θηρίο από την ξηρά απαντούμε ένα ιεραρχικό σχήμα με τον δράκοντα, στην κορυφή της κλίμακας, το οποίο απαντά στο τριαδικό σχήμα οργάνωση του κόσμου το οποίο κατά τη γνώμη του κυριαρχεί στους Ινδοευρωπαίους. Συνειδητά ή ασυνείδητα ο συγγρ. της Αποκ υιοθέτησε αυτό το σχήμα παρέχοντας μία νέα ιεραρχία.

Ο Michael Labahn (Wuppertal – Wittenberg) παρουσίασε ένα τμήμα του ερευνητικού προγράμματος, στο οποίο είναι υπεύθυνος, δημιουργίας μίας βάσης δεδομένων για τις αναφορές έμμεσες και άμεσες χωρίων της Π.Δ. την Αποκ. Παρουσίασε δύο περιπτώσεις Αποκ 3,1 και 1,4 και συζήτησε το ζήτημα, εάν ο Ιωάννης παραθέτει από τη μετάφραση των Ο΄ ή το εβραϊκό κείμενο. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είναι δύσκολο να οδηγηθεί κανείς σε κάποιο συμπέρασμα σχετικά με αυτό το ζήτημα. Αυτό που μπορεί με ασφάλεια να σημειωθεί είναι ότι έχουμε παράθεση ενός ελληνικού κειμένου, το οποίο ο συγγραφέας παραθέτει από μνήμης επηρεασμένος από την εβραϊκή σκέψη.

H επόμενη εισήγηση του L.-A. Hubbes (Παν/μιο της Transylvania) είχε ως θέμα της τις παραστάσεις δαιμονικών όντων, του Αντίχριστου κτλ. στην πρώιμη χριστιανική τέχνη και στην χριστιανική αποκαλυπτική. Στην αρχή έκανε μία σύντομη εισαγωγή σχετικά με την αποκαλυπτική και τα χαρακτηριστικά της χριστιανικής αποκαλυπτικής και στη συνέχεια παρουσίασε κάποια μοτίβα, τα οποία απαντούν τόσο στην Αποκ όσο και στη μετέπειτα χριστιανική αποκαλυπτική.

Η τελευταία εισήγηση ήταν του A.L.A. Hogeterp (“The Greek of the Lucan Hymns between Semitisms and Septuagintalisms”), του Παν/μίου της Utrecht. Ο ομιλητής παρουσίασε τους τρεις βασικούς ύμνους του Λκ (1,45-55. 1,68-79. 2,29-32) και τους σύγκρινε με κείμενα της μετάφρασης των Ο΄, της εβραϊκής Βίβλου και του Κουμράν. Διαπίστωσε ομοιότητες με κείμενα του Κουμράν και υποστήριξε ότι πιθανόν ο Λουκάς να βρίσκεται στην πορεία πρόσληψης της εβραϊκής ψαλμογραφίας κατά την εποχή του Δεύτερου Ναού κατά έναν ανάλογο τρόπο όπως τα κείμενα του Κουμράν.

Τρίτη 28 Ιουλίου 2009

EABS Conference 2009 (2)

Στην πρώτη συνάντηση της κοινής ομάδας Early Christianity and Early Judaism / Rabbinics διαβάστηκαν 4 εισηγήσεις. Για δεύτερη συνεχή χρονιά το κοινό σεμινάριο των δύο ομάδων εργασίας ασχολείται με το ρόλο της Αγίας Γραφής ως στοιχείο ταυτότητας ομάδων κατά την περίοδο του Δεύτερου Ναού και την Ύστερη Αρχαιότητα.

Η πρώτη ομιλήτρια, η καθ. Kristin Joachimson (Παν/μιο του Tromsø) ασχολήθηκε με το ζήτημα του Νόμου και του ρόλου του ως στοιχείου ταυτότητας στο Νεεμία 8 (“Law and Boundaries in Flux in Nehemiah 8”). Στο πρώτο μέρος της εισήγησής της παρουσίασε την ιστορία της έρευνας σχετικά με το συγκεκριμένο κείμενο μέχρι σήμερα, τη θέση του Νεεμ 8 στην ευρύτερη συνάφεια του βιβλίου και διάφορα επιμέρους ερμηνευτικά ζητήματα του κεφαλαίου. Υποστήριξε ότι ο Νόμος κατά την Περσική περίοδο λειτουργεί ως παράγοντας δημιουργίας μίας συλλογικής ταυτότητας. Ενώ η έρευνα σήμερα έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το «βιβλίο του Μωυσή» στην πραγματικότητα έλαβε μορφή κατά την περσική περίοδο, στο Νεεμ 8 τονίζεται η αρχαιότητά του. Καθώς μάλιστα σύμφωνα με το κείμενο ο λαός κατανοεί το βιβλίο του Νόμου μόνο όταν οι Λευίτες το ερμηνεύουν, η ομιλήτρια διαπίστωσε την ενδιαφέρουσα διαδικασία το μεταγενέστερο κείμενο (η ερμηνεία και η πρόσληψη) να επιβεβαιώνει την εγκυρότητα το προσλαμβανόμενου κειμένου (του βιβλίου του Μωυσή).

Η επόμενη εισήγηση, του Christoph Berner (Παν/μιο του Göttingen) παρουσίασε τις επταδικές χρονολογίες κατά την περίοδο του Δεύτερου Ναού και στον πρώιμο Χριστιανισμό (“Heptadic Chronologies in Second Temple Judaism and Early Christianity”). Ο ομιλητής ανάλυσε το Δαν 9 και τα κεφάλαια 16 και 17 της Διαθήκης Λευί (T.Levi). Στο δεύτερο κείμενο έχουμε ουσιαστικά την προσαρμογή της ιδέας οργάνωσης της ιστορίας σε ομάδες των 7 εβδομάδων σε μία χριστιανική συνάφεια. Το κεφ. 16 κάνει λόγο για εβδομάδες και σύμφωνα με τον ομιλητή είναι ένα εξαρχής χριστιανικό κείμενο ενώ το κεφ. 17, το οποίο κάνει λόγο για ιωβηλαία στην αρχή και συνέχεια για εβδομάδες, διασώζει αρχαιότερες ιουδαϊκές παραδόσεις σχετικά με την παρακμή του ιουδαϊκού ιερατείου. Ο ομιλητής υποστήριξε ότι οι διάφορες αυτές ομάδες έχουν ένα κοινό επταδικό σύστημα χρονολόγησης, η θεολογία όμως που κρύβεται πίσω από το κάθε σύστημα είναι διαφορετική.

Ο Michal Hemenway (Παν/μιο του Denver / Iliff School of Theology) παρουσίασε τη χρήση του όρου Perush στο κείμενο της Δαμασκού και το ρόλο που αυτό διαδραματίζει μέσα στην ερμηνευτική διαδικασία ως στοιχείο ταυτότητας. Η λ. perush προέρχεται από το ρήμα parash = εξηγώ και απαντά στο κείμενο 13 φορές. Ο ομιλητής υποστήριξε στην εισήγησή του ότι δεν πρόκειται για μεθοδολογικό όρο, όπως συνήθως υποστηρίζεται αλλά δηλώνει την αυθεντική ερμηνεία, η οποία παρέχει ουσιαστικά κοινωνική δύναμη σε αυτόν που την επιτελεί. Η ερμηνεία αυτή έχει ως στόχο να θέσει ένα όριο μεταξύ της ομάδας που την αποδέχεται και των άλλων ομάδων που προωθούν άλλες ερμηνείες. Διάφορα κείμενα που δεν ανήκουν στον κανόνα αποκτούν εγκυρότητα, επειδή μπορούν να ερμηνευθούν μέσα στο συγκεκριμένο ερμηνευτικό πλαίσιο.

Η τελευταία εισήγηση ήταν εκείνη της Birgit van der Lars, η οποία ασχολήθηκε με τον όρο «πάτριος / πάτρια» ως στοιχείο ταυτότητας και διάκρισης μεταξύ Ιουδαίων και μη Ιουδαίων (“Legitimizing Particularity: Ancestral Boundary Markers Between Jews and Non-Jews”). Η ομιλήτρια παρουσίασε μία σειρά από κείμενα του Ιωσήπου, όπου απαντά ο όρος, πάντα στη συνάφεια της διάκρισης των Ιουδαίων από τους μη Ιουδαίους. Η έννοια των «πατρίων νόμων» / «πατρίων εθών» / «πατρίων» απαντά στο περιβάλλον των Ιουδαίων και υιοθετείται για να δηλώσει τις εντολές της Πεντατεύχου αλλά και γενικότερα του ιουδαϊκού νόμου. Είναι ενδιαφέρον ότι ο όρος δε χρησιμοποιείται σε συνάφειες άλλες, όπου δε γίνεται λόγος γι’ αυτήν τη διάκριση. Μάλιστα η αναφορά στους προγονικούς νόμου φαίνεται να λειτουργεί μέσα στα πλαίσια της ρητορικής του κειμένου και συνήθως αναφέρεται σε συγκεκριμένες διατάξεις σχετικές με: το Σάββατο, τους νόμους τροφής, τις ιερές τελετουργίες, την καταβολή εισφορών, την συγκέντρωση του φόρου για το Ναό. Ο τονισμός αυτών των συγκεκριμένων διατάξεων φαίνεται να οφείλεται στη συγκεκριμένη συνάφεια του κειμένου και δε φαίνεται να δηλώνει ότι ο Ιώσηπος θεωρούσε ως «πάτριους νόμους» μόνο τους συγκεκριμένους που αναφέρει ξεχωριστά.

Δευτέρα 27 Ιουλίου 2009

H Αποκάλυψη του Γαβριήλ

Στην ηλεκτρονική έκδοση του yale Alumn Magazine δημοσιεύεται ένα σύντομο άρθρο του John J. Collins καθηγητή της Π.Δ. στο Παν/μιο του Yale σχετικά με την επιγραφή που φέρει συχνά το όνομα "Αποκάλυψη του Γαβριήλ".
Ο καθηγητής παρουσιάζει το κείμενο της επιγραφής, συζητά τη θέση του εκδότη της Knohl και καταλήγει:

But even if Knohl's interpretation were right, it would hardly warrant the ensuing fuss. Everyone who has taken an introductory New Testament course knows that the early Christians understood Jesus in light of Jewish prophecies and expectations. The motif of resurrection after three days is based on a passage from the prophet Hosea about restoration of the people: "on the third day he will raise us up that we may live before him." If Knohl's interpretation should prove to be right, it would be an interesting contribution to the history of religion. But its supposed threat to Christian theology is no more than a marketing strategy. In that respect, the Vision of Gabriel is only the latest of many discoveries that have been sensationalized for the sake of publicity.

Για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο, πατήστε εδώ.

(Πηγή: David Meadows)

EABS Conference 2009 (1)

Το συνέδριο της European Association of Biblical Studies στο Lincoln της Αγγλίας άρχισε επίσημα χθες τις εργασίες του με την ομιλία του αποχωρούντος προέδρου Philip Davies με θέμα "Europe and the Bible". O ομιλητής τη σημασία που έχει διαδραματίσει και εξακολουθεί να έχει η Βίβλος για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και τόνισε την ανάγκη να τονισθεί από τον ακαδημαϊκό κόσμο των βιβλικών επιστημόνων η ο ρόλος της Βίβλου όχι μόνο ως θρησκευτικό αγαθό, το οποίο θα μοιράζονται κάποιες ομάδες, αλλά και ως πολιτιστικός παράγοντας.

Η ομάδα που συμμετέχω (Early Christianity and Rabbinic Judaism) αρχίζει τις εργασίες της σήμερα, οπότε περιλήψεις και εντυπώσεις από τις σημερινές παρουσιάσεις θα αναρτήσω αύριο το πρωί (δυστυχώς η πρόσβαση στο διαδίκτυο δεν είναι εύκολη).

Το νέο τεύχος του Bibliotheca sacra

Στο νέο τεύχος του Bibliotheca sacra 166/663 (2009) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

 • Robert B. Chisholm, "How a hermeneutical virus can corrupt theological system", 259-270
 • Richard D. Patterson, "Psalm 92:12-15 : the flourishing of the righteous", 271-288
 • Gordon H. Johnston, "The enigmatic genre and structure of the Song of Songs : part 3", 289-305
 • S.J. Murphy, "The quest for the structure of the book of Jeremiah", 306-318
 • James P. Tanner, "Is Daniel's seventy-weeks prophecy messianic? : part 2", 319-335
 • Andrew R Simmonds, "'Woe to you ... hypocrites!' : re-reading Matthew 23:13-36", 336-349
 • Thomas Ice, "The meaning of 'earth dwellers' in Revelation", 350-365

Κυριακή 26 Ιουλίου 2009

Lincoln: EABS 2009

Αγαπητοί αναγνώστες του ιστολογίου,
καθώς από αύριο θα είμαι στο Lincoln της Αγγλίας για να συμμετάσχω στο ετήσιο συνέδριο της European Association of Biblical Studies (EABS), είναι πιθανό να μην είναι δυνατή η καθημερινή ενημέρωση του ιστολογίου μέχρι και την Πέμπτη (αυτό θα εξαρτηθεί από το εάν θα υπάρξει πρόσβαση στο διαδίκτυο). Σε περίπτωση που θα υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης, τότε θα φροντίσω να έχετε ενημέρωση για τα πεπραγμένα του συνεδρίου.
Προς το παρόν και ζητώντας συγνώμη για τη σημερινή απουσία ενημέρωσης (βρίσκομαι στην τελική προετοιμασία των handouts και στις τελικές διορθώσεις της εισήγησής μου) σας παραπέμπω στο πρόγραμμα της EABS, το οποίο μπορείτε να διαβάσετε πατώντας εδώ.