Σάββατο 17 Μαρτίου 2012

Δύο νέα άρθρα στο τρέχον τεύχος του JHS / Two new articles in the current issue of JHS

Στην ιστοσελίδα του τρέχοντος τεύχους του περιοδικού Journal of Hebrew Scriptures 12 (2012) δημοσιεύονται δύο νέα άρθρα:

Ιστορικός Ιησούς και απολογητική / Historical Jesus and Apologetics

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation αναρτήθηκε ένα σύντομο ενδιαφέρον άρθρο του Sebastian Moll (Θεολογική Σχολή του Mainz) σχετικά με τη σχέση του ζητήματος του ιστορικού Ιησού με την απολογητική, μία σύνδεση, την οποία κανείς στο έργο του Albbert Schweizer για τον ιστορικό Ιησού (Geschichte der Leben-Jesu-Forschung):

Παρασκευή 16 Μαρτίου 2012

Δύο άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του RestQ/ Two articles of biblical interest in the current RestQ

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Restoration Quarterly 54:1 (2012) δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:


 • Todd D.Still, "'Since we believe that Jesus died and rose again' : the gospel Paul preached in Thessalonica as evidenced by 1 Thessalonians", 7-18
 • John T.Willis, "Mediating conditional and unconditional promises in the Hebrew Bible", 39-47

Πέμπτη 15 Μαρτίου 2012

RBL 14/3/2012

Peter Altmann, Festive Meals in Ancient Israel: Deuteronomy's Identity Politics in Their Ancient Near Eastern Context
Reviewed by Stephen A. Reed

Wes Howard-Brook, "Come Out My People!": God's Call Out of Empire in the Bible and Beyond
Reviewed by Matthew Forrest Lowe

Mary L. Coloe and Tom Thatcher, eds., John, Qumran, and the Dead Sea Scrolls: Sixty Years of Discovery and Debate
Reviewed by John Painter

Catherine Gunsalus Gonzàlez, 1 and 2 Peter and Jude
Reviewed by Peter H. Davids

Martin Hallaschka, Haggai und Sacharja 1-8: Eine redaktionsgeschichtliche Untersuchung
Reviewed by Lena-Sofia Tiemeyer

Murray J. Harris, Colossians and Philemon
Reviewed by Michael F. Bird

Thomas Kazen, Jesus and Purity Halakhah: Was Jesus Indifferent to Impurity?
Reviewed by Kevin McCruden

Tod Linafelt, Claudia V. Camp, and Timothy Beal, eds., The Fate of King David: The Past and Present of a Biblical Icon
Reviewed by Dr. Ilse Muellner

E. A. Myers, The Ituraeans and the Roman Near East: Reassessing the Sources
Reviewed by Mark A. Chancey

Adam Winn, Mark and the Elijah-Elisha Narrative: Considering the Practice of Greco-Roman Imitation in the Search for Markan Source Material
Reviewed by Dean Deppe

Κυριακή 11 Μαρτίου 2012

Το τρέχον τεύχος του περιοδικού CBQ / The current issue of CBQ

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Catholic Biblical Quarterly 74:1 (2012) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:
 • Mark S. Smith, "God in Israel's Bible : divinity betweeen the world and Israel, between the Old and the New",1-27
 • Walter Brueggemann, "Theology of the Old Testament : testimony, dispute, advocacy revisited",  28-38
 • Katherine M. Hayes, "'A spirit of deep sleep' : divinely induced delusion and wisdom in Isaiah 1-39",  39-54
 • Nancy L. DeClaissé-Walford, "Psalm 145 : all flesh will bless God's holy name",  55-66
 • Samantha Joo, "Job, the biblical atlas",  67-83
 • Brian J. Wright, "Greek syntax as a criterion of authenticity : a new discussion and proposal", 84-100
 • Hellen Mardaga, "The repetitive use of hypsoo in the Fourth Gospel",  101-117
 • Alice L. Laffey, "In memoriam: Frederick Murphy", 118-119

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του ThLZ / An article of biblical interest in the current issue of ThLZ

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Theologische Literaturzeitung 137:2 (2012) δημοσιεύεται το εξής άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος:

Wilhelm Pratscher, "Die Rezeption des Neuen Testaments bei den Apostolischen Vätern", 139-152

Το τρέχον τεύχος του περιοδικού Bibel und Kirche / In the current issue of Bibel und Kirche

Το πρώτο τεύχος του περιοδικού Bibel und Kirche 67:1 (2012) είναι αφιερωμένο στον άνθρωπο, όπως αυτός παρουσιάζεται μέσα στα βιβλικά κείμενα:
 • B. Janowski, "Was ist der Mensch? Grundzüge einer biblischen Sicht des Menschen", 4-9
 • M. Häusl, "Verköpertes Leben. Körperbilder und -konzepte im Alten Testament", 10-15
 • J. Dietrich, "Um der Ehre willen. Formen der Ehre im Altern Israel", 16-20
 • S. Gillmayr-Bucher, "Rauchende Nase, bebendes Herz. Gefühle zur Sprache bringen", 21-25
 • D. Erbele-Küster, "Kult(un)fähigkeit des geschlechtlichen Körpers. Die so genannten Reinheitsbestimmungenin Lev 15", 26-29
 • M. Rösel, "Von der Kehle zur Seele. Neue Akzente im Menschenbild der Septuaginta", 30-35
 • Th. Söding, "Berührung als Heilung. Die handfeste Gnade in den Wunder Jesu", 46-40
 • Cl. Janssen, "Zerbrechlicher Körper und Körprer Christi. Die Kraft der Auferstehung in 1 Kor 15", 41-45
 • Il. Müllner, "Zwischenruf. Dürfen wir tun, was wir können? Optimierung der Körper und die Grenzen der Machbarkeit", 46-47