Σάββατο 18 Ιουνίου 2016

Και πάλι το ευαγγέλιο της Συζύγου του Ιησού / GJW again

Διαβάστε ένα ακόμη άρθρο για το παρασκήνιο του γνωστού Ευαγγελίου της Συζύγου του Ιησού από τον Christian Askeland στο γνωστό ιστολόγιο Evangelical Textual Criticism: 

Ένα νέο άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του VE / A new article of biblical interest in the current issue of VE

Verbum et ecclesia 37:1 (2016)

McGlory Speckman, "A kairos for the lowly? Reflections on Luke's story of a rejected fortune or tyche and lessons for South Africa"

To τρέχον τεύχος του HeBAI / The current issue of HeBAI

Hebrew Bible and Ancient Israel 5:1 (2016)
 • Yael Avrahami, "The Study of Sensory Perception in the Hebrew Bible : Notes on Method," 3-22 (abstract)
 • Greg Schmidt Goering, "Honey and Wormwood Taste and the Embodiment of Wisdom in the Book of Proverbs," 23-41 (abstract)
 • Nicole L. Tilford, "When People Have Gods: Sensory Mimicry and Divine Agency in the Book of Job," 42-58 (abstract)
 • Samuel I. Thomas, "Hearing the Vision: in Qumran Sectarian Texts," 59-74 (abstract)

Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016

Το απόκρυφο ευαγγέλιο της Συζύγου του Ιησού: το παρασκήνιο κι η διάψευση / GJW: its background and rejection

'
Ενα κείμενο σχετικά με τα πρόσωπα που κρύβονται πίσω από το απόκρυφο Ευαγγέλιο της Συζύγου του Ιησού, το οποίο δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο στη σελίδα του ηλ. περιοδικού The Atlantic απασχολεί αυτές τις μέρες τους ειδικούς. Επιπλέον, φαίνεται ότι οδήγησε τελικά και την Karen King, που πρώτη παρουσίασε πριν μερικά χρόνια το απόκρυφο σε συνέδριο, να παραδεχτεί ότι ίσως τελικά το χειρόγραφο ήταν πλαστό: 


Τρίτη 14 Ιουνίου 2016

Το τρέχον τεύχος του JSJ / The current issue of JSJ

Journal for the Study of Judaism 47:2 (2016)

 • Ishay Rosen-Zvi, "What if We Got Rid of the Goy? Rereading Ancient Jewish Distinctions," 149-182 (abstract)
 • Matan Orian, "Josephus’s Seven Purities and the Mishnah’s Ten Holinesses," 182-211 (abstract)
 • Lydia Gore-Jones, "The Unity and Coherence of 4 Ezra: Crisis, Response, and Authorial Intention," 212-252 (abstract)
 • Michael Sommer, "Ein Text aus Palästina? Gedanken zur einleitungswissenschaftlichen Verortung der Apokalypse des Abraham,"  236-256 (abstract)
 • Joshua Levinson, "The Language of Stones: Roman Milestones on Rabbinic Roads," 257-276 (abstract)

Ένα νέο άρθρο στο VE / A new article in the current issue of VE

Verbum et Ecclesia 37:1 (2016)

Jacobus (Kobus) Kok & Walter P. Maqoma, "The imago Dei Weltanschauung as narrative motif within the Corinthian correspondence"

Στα τελευταία τεύχη του ThZ / In the recent issue fo ThZ

Theologische Zeitschrift 72:1 (2016)

 • Moisés Mayordomo, "Was ist und zu welchem Ende studiert man Wirkungsgeschichte. Hermeneutische Überlegungen mit einem Seitenblick auf Borges und die Seligpreisungen (Mt 5,3-12)," 42-67 (abstract)


Theologische Zeitschrift 72:2 (2016)

 • Hans-Peter Mathys, "Wie praktisch ist die Bibel?" (abstract)

Κυριακή 12 Ιουνίου 2016

Το τρέχον τεύχος του RivBib / The current issue of RivBib

Rivista Biblica 63:3 (2015)

 • Marida Nicolaci, "Cercare il Messia e cercare la Sapienza : il rilievo delle tradizioni sapienziali sul messianismo giovanneo," 273-306
 • Elena DiPede, "Quando Geremia fa il falso profeta : la tentazione dei recabiti (Ger 35) come riflessione sulla vera e la falsa profezia," 307-326 
 • Giuseppe Baldanza, "L' euloghia di 1Pt 1,3-12 e il suo dinamismo trinitario," 327-339
 • Giuseppe DeVirgilio, "Logos paraklēseōs (At 13,15) : attestazione e funzione del genere omiletico nel Nuovo Testamento," 341-370 
 • Israel Finkelstein, "History of Ancient Israel : archaeology and the biblical record - the view from 2015," 371-392 
 • Francesco Aleo, "Condiscendenza divina nell'esegesi di Giovanni Crisostomo : sygkatabasis nelle "Homiliae in Genesim" 1-67," 393-422

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του ThRev/ An article of biblical interest in the current issue of ThRev

Theologische Revue 112:2 (2016)

Jens Schröter, "Tendenzen und Perspektiven der Erforschung des frühen Christentums," 91-110