Σάββατο 5 Μαρτίου 2016

Στο τρέχον τεύχος του ExpT / In the current issue of ExpT

Expository Times 127:6 (2016)
 • Zachary J. Cole and Elijah Hixson, "A Majuscule Lectionary Manuscript of John's Gospel at the University of Edinburgh," 261-268 (abstract)
 • Bradly S. Billings, "The apistoi and idiotes in 1 Corinthians 14:20?25: The Ancient Context and Missiological Meaning," 277-285 (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του HTR / In the current issue of HTR

Harvard Theological Review 109:1 (2016)

 • Malka Z. Simkovich, "Echoes of Universalist Testament Literature in Christian and Rabbinic Texts," 1-32 (abstract)
 • Christopher A. Frilingos, "Parents Just Don't Understand: Ambiguity in Stories about the Childhood of Jesus," 33-55 (abstract)
 • Oded Yisraeli, "Cain as the Scion of Satan: The Evolution of a Gnostic Myth in the Zohar," 56-74 (abstract)
 • Todd S. Berzon, "Known Knowns and Known Unknowns: Epiphanius of Salamis and the Limits of Heresiology," 75-101 (abstract)

Το ζήτημα του Δευτερονομιστή / The Deuteronomistic debate

Στη σελίδα The Bible and Interpretation δημοσιεύεται η μελέτη του Hans Ausloos σχετικά με το ζήτημα του Δευτερονομιστή και της πιθανής επίδρασής του στα πρώτα τέσσερα βιβλία της Πεντατεύχου: 

Παρασκευή 4 Μαρτίου 2016

Το τρέχον τεύχος του NTS / The current issue of NTS

New Testament Studies 62:2 (2016)

 • Judith M. Lieu, "Letters and the Topography of Early Christianity," 167-182 (abstract)
 • Kelly R. Iverson, "Oral Fixation or Oral Corrective? A Response to Larry Hurtado," 183-200 (abstract)
 • Larry W. Hurtado, "Correcting Iverson's Correction," 201-206
 • Alan Garrow, "Streeter's ‘Other’ Synoptic Solution: The Matthew Conflator Hypothesis," 207-226 (abstract)
 • James R. Edwards, "‘Public Theology’ in Luke-Acts: The Witness of the Gospel to Powers and Authorities," 227-252 (abstract)
 • Matthew R. Crawford, "The Diatessaron, Canonical or Non-canonical? Rereading the Dura Fragment," 253-277 (abstract)
 • Camille Focant, "La portée de la formule τὸ εἶναι ἴσα θεῷ en Ph 2.6," 278-288 (abstract)
 • Jean-René Moret, "Le rôle du concept de purification dans l’Épître aux Hébreux : une réaction à quelques propositions de David M. Moffitt," 289-307 (abstract)
 • David M. Moffitt, "The Role of Jesus' Resurrection in the Epistle to the Hebrews, Once Again: A Brief Response to Jean-René Moret," 308-314
 • Jermo Van Nes, "On the Origin of the Pastorals' Authenticity Criticism: A ‘New’ Perspective," 315-320 (abstract)

Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016

Στο τρέχον τεύχος του ThZ / In the current issue of ThZ

Theologische Zeitschrift 71:2 (2015)

 • Edgar Kellenberger, "Der schweigende Mose in Lev 10,16-20," 136-143 (abstract)
 • Michael Avioz, "The Philistines in Josephus’ Writings," 144-155 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του περιοδικού Revue de Qumran / The current issue of Revue de Qumran

Revue de Qumran 27:2 (2016)

 • Hanna Tervanotko, "Members of Levite Family and Ideal Marriages in Aramaic Levi Document, Visions of Amram, and Jubilees," 155-176 (abstract)
 • Gerhard Karner, "Ben Sira Ms A fol. I recto and fol. VI verso (T-S 12.863) Revisited," 177-203 (abstract
 • Paul Heger, "The Husband's or Father's Authority to Annul his Wife's or Daughter's Vows Introduction," 205-223 (abstract
 • Todd Scacewater, "The Literary Unity of 1QM and its Three-Stage War," 225-248 (abstract)
 • Lydia Lee, "Fiery Sheol in the Dead Sea Scrolls," 249-270 (abstract
 • Jesper Hoegenhaven, "The Language of the Copper Scroll: A Renewed Examination," 271-301 (abstract
 • Garrick V. Allen, "The Reuse of Scripture in 4QCommentary Genesis C (4Q254) and 'Messianic Interpretation' in the Dead Sea Scrolls," 303-317 (abstract