Σάββατο 20 Αυγούστου 2022

Στο τρέχον τεύχος του Greece & Rome / In the current issue of Greece & Rome

Greece & Rome 69/1 (2022)

Curses in Context IV: Curse Tablets in the Wider Realms of Execrations, Commerce, Law, and Technology 

Δύο νέα άρθρα στο HTS / Two new articles in the current issue of HTS

 Hervormde Teologiese Studies 78/1 (2022)

Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022

Το τρέχον τεύχος του Revue Biblique / The current issue of Revue Biblique

Revue Biblique 129/3 (2022)

 • Christa Müller-Kessler, "New Palimpsest Fragments for 1 Kingdoms with Lucian and Origen Additions in a Christian Palestinian Aramaic Witness (Sinai, Greek NF MG 14)," 321 - 340 (abstract)
 • Jean-Claude Haelewyck, "Le cantique vieux latin d'Azarias (Dn 3,26-45) dans le manuscrit Verona, Biblioteca Capitolare IV fol. 6," 341 - 349 (abstract)
 • Karin Finsterbursch, "To So Called Preface to Dan 5: Remarks on its 'Career' in the Variant Literary Editions of Daniel (LXX967-Dan; LXX88-Dan; Th-Dan)," 350 - 358 (abstract)
 • Mariusz Burdajewicz - Juliane Stein, "Un protomé anthropomorphe en terre cuite de Tell Keisan, en Galilée, " 359 - 375 (abstract)
 • Asher Ovadiah, "Two Bouleutai, Father and Son, and a Bronze Statue of Poseidon Referenced in a Greek Inscription from the Samaria Region," 376 - 391 (abstract)

Notes philologiques

 • Christophe Rico, "La conjonction ἕως en grec ancien: À propos de Mt 1,25. III. Textes de la Septante à substrat hébraïque," 408 - 416


Μεικτοί γάμοι των Ιουδαίων στη Βαβυλώνα / Jewish intermarriage in Babylon

 Μπορεί το βιβλίο του Έσδρα να ασκεί κριτική στους μεικτούς γάμους των Ισραηλιτών που έμειναν πίσω στην Παλαιστίνη κατά τη Βαβυλώνια Αιχμαλωσία, στην πραγματικότητα όμως βαβυλωνιακές πηγές μαρτυρούν ότι τέτοιοι μεικτοί γάμοι ήταν συνηθισμένοι μεταξύ των Ιουδαίων εξορίστων στη Βαβυλώνα. Η Laurie Pearce (Berkeley, UC) σχολιάζει το κείμενο του Έσδρα και το αντιπαραβάλλει προς τις βαβυλωνιακές μαρτυρίες:

Jews Intermarried Not Only in Judea but Also in Babylonia

Το τρέχον τεύχος του JTI / The current issue of JTI

 Journal of Theological Interpretation 16/1 (2022)

 • Alexander H. Pierce, "Tertullian's Case for the Christiani Creatoris in Adversus Marcionem," 1-22 (abstract)
 • Rory J. Balfour, "“Heavy Is the Head”: Election, Grace, and Humility in the Climax of the Jacob-Esau Cycle (Genesis 32–33)," 23-39 (abstract)
 • Kangil Kim, "A Theology of Forgiveness: Theosis in Matthew 18:15–35," 40-56 (abstract)
 • Peter Baker, "The Prodigal Returns? Karl Barth’s Christological Interpretation of Luke 15:11–32," 57-73 (abstract)
 • Jonathan M. Platter - Jacob Lett, "“Christ Who is Our Peace”: Ephesians 2 and a Theological Ontology of Place," 74-89 (abstract)
 • Colton F. Moore, "No One Has Ascended into Heaven except the One Who Descends: The Climax of Ascension in Scripture," 90-109 (abstract)
 • Jonathan Rowlands, "The Theological Lineage of N. T. Wright’s Historical Method," 110-131 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του RRE / The current issue of RRE

Religion in the Roman Empire 8/1 (2022)

Georg Wissowa on Roman Religion of the Imperial Period

 • Jörg Rüpke, "Preface: Georg Wissowa's View of Religious Change in the Imperial Period," 3
 • Elisabeth Begemann, Jörg Rüpke, "Early Christianity in the Framework of Roman Religion: Georg Wissowa," 4-22 (abstract)
 • Elisabeth Begemann, Jörg Rüpke, "Note on the Text," 23-81
 • Elisabeth Begemann, "Georg Wissowa and Paul Hinneberg: The Hinneberg-Wissowa Correspondence," 82-97
 • Elisabeth Begemann, "Introduction to the Teubner Correspondence: The Teubner-Wissowa Correspondence," 98-113
 • Elisabeth Begemann, "The Correspondence between Georg Wissowa and Franz Cumont , 1888 to 1913," 114-156 (abstract)
 

Πέμπτη 18 Αυγούστου 2022

Το τρέχον τεύχος του BBR / The current issue of BBR

 Bulletin of Biblical Research 32/2 (2022)

 • Nathan Lovell. "Immanuel in Imperial Context: Isaiah, God, and History," 123-140 (abstract)
 • J. Brittain Brewer, "The Origins of the Romans 16 Doxology: Reconsidering Its Form and Provenance," 141-164 (abstract)
 • Daniel C. Fredericks, "A Question of First Importance: ἐν πρώτοις in 1 Corinthians 15:3," 165-181 (abstract)
 • Daniel K. Eng, "“The Refining of Your Faith”?: Metallurgic Testing Imagery in James," 182-201 (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του JAAR / In the current issue of JAAR

Journal of the Americal Academy of Religion 90/1 (2022)
 • Amy L Balogh, "Mapping the Path to Ecological Reparation: An Ecopsychological Reading of the Epic of Gilgamesh and Its Implications for the Study of Religion,"  86-120 (abstract)
 • Peter Sabo, "Exploring the Human and Animal Relationship in the Hebrew Bible Through the Blood Prohibition," 150-175 (abstract)

Τετάρτη 17 Αυγούστου 2022

Open Access: "Instrumenta domestica" from Pompeii and Their Design


Adrian Hielscher, ›Instrumenta domestica‹ aus Pompeji und ihr Design:  Eine Untersuchung zur decorativen Gestaltung der Kleinfunde aus Insula I 10. Decorative Principles in Late Republican and Early Imperial Italy (Decor) 4. DeGruyter 2022

Το τρέχον τεύχος του DSD / The current issue of DSD

 Dead Sea Discoveries 29/2 (2022)

Review Essay

 • Jonathan Klawans, "Shapira’s Deuteronomy, Its Decalogue, and Dead Sea Scrolls Authentic and Forged," 199–227 (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του Studies in Christian Ethics / In the current issue of Studies in Christian Ethics

 Studies in Christian Ethics 35/3 (2022)

 • Cornelis Bennema, "A Model of Johannine Ethics," 433–456 (abstract)
 • Ryan Buesnel, "The Sermon on the Mount and Christian Ethics in the Nazi Bible," 457–470 (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του VigChr / In the current issue of VigChr

 Vigiliae Christianae 76/2 (2022)

Emanuele Scieri, "The Catena Manuscripts on Acts: A Revised Classification," 281–305 

Κυριακή 14 Αυγούστου 2022

Το βασίλειο της Aram-Δαμασκού μέσα από τα αρχαιολογικά ευρήματα / The Aram-Damascus kingdom on the basis of archaeological findings

 Στην ιστοσελίδα The Torah.com ο Assaf Kleiman (Πανεπιστήμιο Ben-Gurion, Negev) παρουσιάζει τα αρχαιολογικά ευρήματα και τις ιστορικές μαρτυρίες για την στρατιωτική και πολιτική εξάπλωση του βασιλείου της Αram-Δαμασκού κατά τον 9ο αι. π.Χ.:

King Hazael of Aram-Damascus Subjugates Israel, 9th Century B.C.E.


Μία διδακτική πρόταση για την εισαγωγή στην κριτική του κειμένου / A teaching proposal for the introductio to textual criticism

 Στην ιστοσελίδα Ancient Jew Review  η Lisa J. Cleath δημοσιεύει μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση για την εισαγωγή των φοιτητών στο ζήτημα της κριτικής του κειμένου και των αρχαίων χειρογράφων: 

Teaching Textual Criticism through Manuscript Creation

Το τρέχον τεύχος του JIBS / The current issue of JIBS

 Journal for Interdisciplinary Biblical Studies 4/1 (2022)

Ένα νεκροταφείο μονομάχων; / A gladiators' graveyard?

Τούρκοι αρχαιολόγοι που εργάζονται στις ανασκαφές της αρχαίας Αναζάρβου (Κιλικία της Μ. Ασίας) ανακοίνωσαν την ανακάλυψη ενός νεκροταφείου μονομάχων. Τα σχετικά δημοσιεύματα στον τύπο δε δίνουν αρκετές πληροφορίες και συνδυάζουν το νέο εύρημα με την παλαιότερη εκτίμηση ότι στο αμφιθέατρο της πόλης, που ήρθε στο φως, φιλοξενούνταν μονομαχικοί αγώνες (βλ. σχετικό δημοσίευμα της Hurriyet Daily).  Αν η εκτίμηση των αρχαιολόγων ισχύει, τότε πρόκειται για ένα εξαιρετικά εντυπωσιακό και μοναδικό εύρημα, καθώς δεν έχουν εντοπιστεί πολλοί τέτοιοι τόποι ταφής μονομάχων στον αρχαίο κόσμο.  Για τις επιγραφικές μαρτυρίες από ταφικά μνημεία μονομάχων στο ανατολικό τμήμα της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας βλ. την κλασική μελέτη του Louis Robert, Les gladiateurs dans l' orient grec (1940). 

Gladiator tombs discovered in ancient city in southern Turkiye