Τρίτη 5 Ιουνίου 2018

Στο τρέχον τεύχος του ThR / In the current issue of ThR

Theologische Rundschau 83:1 (2018)

Andreas Lindemann, "»Die Wunder der Apostel« Zu Band 2 des Kompendiums der urchristlichen Wundererzählungen," 1-26 (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του DSD / In the current issue of DSD

Dead Sea Discoveries 25:1 (2018)

  • Meike Christian, "The 'Sons of Seth': A New Interpretation of 4Q417 1 i 14–16," 1-14 (abstract)
  • Shem Miller, "'Sectual' Performance in Rule Texts," 15-38 (abstract)
  • Brett Maiden, "Psychological Essentialism in Serek ha-Yaḥad and the Two Spirits Treatise," 39-56 (abstract)
  • Pierre Van Hecke, "Computational Stylometric Approach to the Dead Sea Scrolls: Towards a New Research Agenda," 57-82 (abstract)
  • Kasper Siegismund, "Once Again on Word Order in the War Scroll (1QM)," 83-106 (abstract)

Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018

Η Laura Nasrallah για τις επιστολές του Παύλου και την πολιτισμική τους συνάφεια / Laura Nasralah: Paul's letters and their cultural context

Στη σελίδα του Πανεπιστημίου του Harvard διατίθεται μία εξαιρετική σειρά μαθημάτων της καθηγήτριας της Κ.Δ και του Αρχέγονου Χριστιανισμού, Laura Nasrallah, για τις επιστολές του Παύλου και το πολιτισμικό τους υπόβαθρο. Ένα συναρπαστικό υλικό από μία εξαιρετική συνάδελφο: 

Philip Davies

Διαβάστε στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation τη νεκρολογία για τον Philip Davies γραμμένη από τον Thomas L. Thompson: