Σάββατο 14 Ιουνίου 2014

Οι αποσυνάγωγοι του κατά Ιωάννην / The aposynagogoi of John's Gospel

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation δημοσιεύεται το κείμενο του Johnathan Bernier, ο οποίος ασχολείται με την ιστορική πραγματικότητα, την οποία μπορεί να αντικατοπτρίζουν οι αναφορές στην εκδίωξη από τη συναγωγή στο κατά Ιωάννην ευαγγέλιο.

RBL 13/6/2014

Marielle Frigge, Beginning Biblical Studies
Reviewed by Markus Lang

Jenny R. Labendz, Socratic Torah: Non-Jews in Rabbinic Intellectual Culture
Reviewed by Joshua Schwartz

Bruce W. Longenecker, Hearing the Silence: Jesus on the Edge and God in the Gap—Luke 4 in Narrative Perspective
Reviewed by Dieter T. Roth

Jill Middlemas, David J. A. Clines, and Else K. Holt, eds., The Centre and the Periphery: A European Tribute to Walter Brueggemann
Reviewed by Chadwick Eggleston

Timothy Milinovich, Beyond What Is Written: The Performative Structure of 1 Corinthians
Reviewed by Matthew R. Malcolm

Joel B. Green and Lee Martin McDonald, eds., The World of the New Testament: Cultural, Social, and Historical Contexts
Reviewed by John J. Pilch

Eileen M. Schuller and Carol A. Newsom, The Hodayot (Thanksgiving Psalms): A Study Edition of 1QHa
Reviewed by Philippus J. Botha

 Ekkehard W. Stegemann; Christina Tuor and Peter Wick, eds., Der Römerbrief: Brennpunkte der Rezeption
Reviewed by Oda Wischmeyer

Thomas L. Thompson, Biblical Narrative and Palestine’s History: Changing Perspectives 2
Reviewed by Ralph K. Hawkins

Caroline Vander Stichele and Hugh S. Pyper, eds., Text, Image, and Otherness in Children's Bibles: What Is in the Picture?
Reviewed by David R. Jackson

Τετάρτη 11 Ιουνίου 2014

Το τρέχον τεύχος του Biblische Notizen / In the current issue of Biblische Notizen

Biblische Notizen 160 (2014)

 • Viktor Kókai Nagy, "„Guter Baum – gute Früchte“ – ist es prädestinatorisch?," 3-17
 • Stephanie Ernst, "Gott als Kriegsherr? – Theologische Lösungen zum Umgang mit militärischen Niederlagen," 19-35
 • André Bohnet, "Kultbezüge im Danielbuch," 37-49
 • Dominik Elkowicz, "Der ammonitische Mondtempel von Ruğm el-Kursi und die Tempel des syrischen Tempeltypus," 51-57
 • Nadav Na’aman, "The Fortified Cities of the Ṣiddim (Joshua 19,35)," 59-67
 • Aron Pinker, "Happiness or Accusation: A Short Note on the Crux Job 12,6c," 49-75
 • Stefan Bojowald, "Eine ägyptisch-akkadische Parallele zur Götterreise im Wind," 77-84
 • Pierre Auffret, "L’arrestation de Jésus en Marc 14,43-52 – Etude structurelle," 85-93
 • Harald Schweizer / Oskar Dangl, "Jesus ein Postmoderner – Zur Aktualität biblischer Texte," 95-107
 • Bonaventure Ramboasolomanana, "Un plan de l’épître aux Éphésiens: Deuxième partie sur d’autres connexions à l’interieur d’Ep.," 109-130

Paul Trebilco, Early Christian Self-Designations

Από το ιστολόγιο Biblical Studies Online δανειζόμαστε την πληροφορία για την διαδικτυακή αναπαραγωγή της εισήγησης του Paul Trebilco με θέμα τον αυτοπροσδιορισμό των πρώτων χριστιανών. 

Για να την παρακολουθήσετε πατήστε στον παρακάτω τίτλο:

Συνέδριο για τα απόκρυφα στη Θεσσαλονίκη / Conference on apocrypha in Thessaloniki

To Tμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας σε συνεργασία με το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών - ΑΠΘ και την AELAC διοργανώνει συνέδριο στο διάστημα 26-29 Ιουνίου 2014 στη Θεσσαλονίκη. Πληροφορίες για τη συμμετοχή και το πρόγραμμα θα βρείτε εδώ:

Δευτέρα 9 Ιουνίου 2014

Προφορικότητα και επιτέλεση στον αρχέγονο Χριστιανισμό / Orality and Performance in Ancient Christianity

Ο Larry Hurtado ανέβασε στο ιστολόγιό του το πρόσφατο κείμενό του στο περιοδικό New Testament Studies 60 (2014)

"Oral Fixation and New Testament Studies? ‘Orality’, ‘Performance’ and Reading Texts in Early Christianity"

To ευαγγέλιο του Θωμά - μία νέα έκδοση / The Gospel of Thomas - a new edition

Κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Brill μία νέα έκδοση με εισαγωγή και μετάφραση από τον S. Gathercole του Ευαγγελίου του Θωμά. 

Simon Gathercole, The Gospel of Thomas. Introduction and Commentary (Texts and Editions for New Testament Study 11). Brill, Leiden 2014Δύο άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του RThL / Two articles of biblical interest in the current issue of RThL

Revue théologique de Louvain 45:2 (2014)
 • André Wénin, "La dimension axiologique de la narration biblique de meurtres. Les exemples d'Éhud (Jg 3,16-22) et de Joab (2 S 3,27-30; 20,8-10)," 211-231 (abstract)
 • Jan Lambrecht, " Le raisonnement de Paul en 2 Corinthiens 12,1-10. Une réponse à Daniel Marguerat," 253-258 (abstract)