Σάββατο 15 Ιουνίου 2019

Ένα νέο βιβλίο για τα παιδιά στον κόσμο της Βίβλου / A new book on Children in the Biblical World

Media of T&T Clark Handbook of Children in the Bible and the Biblical WorldΑπό τον εκδοτικό οίκο T & T Clark κυκλοφόρησε ένας νέος συλλογικός τόμος με κείμενα αφιερωμένα στον τρόπο που αντιμετωπίζεται το παιδί στη Βίβλο και στον κόσμο της:


Sharon Betsworth, Julie Faith Parker (επιμ.), T&T Clark Handbook of Children in the Bible and the Biblical World, Τ & Τ Clark, 2019
ISBN: 9780567672575 
£117.00

Περιεχόμενα
List of Tables and Illustrations
List of Contributors
Acknowledgments
List of Abbreviations

1. Introduction - Sharon Betsworth, Oklahoma City University, USA and Julie Faith Parker, Trinity Lutheran Seminary, USA

Part One Orientation to the Field
2. History of Research on Children in the Bible and the Biblical World: Past Developments, Present State-and Future Potential - Reidar Aasgaard
3. Accessing Childhoods: Interdisciplinary Tools at the Intersection of Biblical Studies and Childhood Studies - Laurel W. Koepf Taylor

Part Two Hebrew Bible
4. Methodology: Who Is a Child and Where Do We Find Children in the Ancient Near East? - Kristine Henriksen Garroway
5. The Logic of Sacrificing Firstborn Children - Heath D. Dewrell
6. Children of Diaspora: The Cultural Politics of Identity and Diasporic Childhood in the Book of Esther - Dong Sung Kim
7. Children in Proverbs, Proverbial Children - Ericka S. Dunbar and Kenneth N. Ngwa
8. God as a Child in the Hebrew Bible? Playing with the Possibilities - Julie Faith Parker 155

Part Three Intertextual Issues and Intertestamental Texts
9. Children and the Memory of Traumatic Violence - Kathleen Gallagher Elkins
10. A Road-Trip to Manhood: Tobias's Coming of Age in Tobit 6–12 - Stephen M. Wilson

Part Four New Testament
11. Methodology: Who Is a Child and Where Do We Find Children in the Greco-Roman World? - John W. Martens
12. Children Playing in the Marketplaces - Sharon Betsworth
13. “Theirs is the Kingdom”: Children as Proprietors of the Kingdom of God in Luke 18:15–17 - Amy Lindeman Allen
14. The “Lost Boys” (and Girls) of Q's “Neverland” - A. James Murphy
15. Children, Parents, and God/Gods in Interreligious Roman Households and the Interpretation of 1 Corinthians 7:14 - Judith M. Gundry
16. Fathers and Daughters in 1 Corinthians 7:36–38: The Social Implications of Marriage in EarlyChristian Families - John W. Martens

Part Five Early Christian Apocrypha
17. Absence and Presence of Children in the Apocryphal Acts - Anna Rebecca Solevåg
18. Traveling with Children: Flight Stories and Pilgrimage Routes in the Apocryphal Infancy Gospels -Tony Burke

Bibliography
Scripture Index
Ancient Source Index 

Η ιστορία της πόλης της Πομπηίας μέσα από μία νέα αρχαιολογική έρευνα / The history of Pompeii uncovered by a new archaeological research

Στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Archaeology δημοσιεύεται μία εκτενής έρευνα σχετικά με την ιστορία της πόλης της Πομπηίας από την στιγμή της ίδρυσής της μέχρι εκείνη της καταστροφής της:

Το τρέχον τεύχος του JBL / The current issue of JBL

Journal of Biblical Literature 183:2 (2019)

 • Cynthia R. Chapman, "The Breath of Life: Speech, Gender, and Authority in the Garden of Eden," 241-262 (abstract)
 • Jonathan S. Greer, "The  'Priestly Portion' in the Hebrew Bible: Its Ancient Near Eastern Context and Its Implications for the Composition of P," 263-284 (abstract)
 • Jonathan Grossman, "The Significance of Frankincense in Grain Offerings," 285-296 (abstract)
 • F. W. Dobbs-Allsopp and Elaine T. James, "The Ekphrastic Figure(s) in Song 5:10–16," 297-323 (abstract)
 • Daniel E. Carver, "The Use of the Perfect in Daniel 7:27," 325-344 (abstract)
 • Gard Granerød, "Canon and Archive: Yahwism in Elephantine and Āl-Yāḫūdu as a Challenge to the Canonical History of Judean Religion in the Persian Period," 345-364 (abstract)
 • Ariel Feldman, "An Overlooked Psalm Addressing Zion from Wadi Murabbaʿat,"  365-376 (abstract)
 • Joshua Berman, "The Biblical Criticism of Ibn Hazm the Andalusian: A Medieval Control for Modern Diachronic Method," 377-390 (abstract)
 • Matthew D. Jensen, "Some Unpersuasive Glosses: The Meaning of ἀπείθεια, ἀπειθέω, and ἀπειθής in the New Testament," 391-412 (abstract)
 • Delbert Burkett, "The Transfiguration of Jesus (Mark 9:2–8): Epiphany or Apotheosis?" 413-432 (abstract)
 • Michael Kochenash, "Better Call Paul 'Saul': Literary Models and a Lukan Innovation," 433-449 (abstract)
 • Ian Phillip Brown, "Where Indeed Was the Gospel of Thomas Written? Thomas in Alexandria," 451-472 (abstract)

 
 
 
 
 

Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019

Το τρέχον τεύχος του JBR / The current issue of JBR

Journal of the Bible and its Reception 6:1 (2019)

 • Richard Walsh, "Ready for His Closeup? Pasolini’s San Paolo and Paul, Apostle of Christ (2018)," 1-38 (abstract)
 • David Clark, "Exploring Metaphors for the Reception History of the Lord’s Prayer," 39-66 (abstract)
 • Daniel R. Driver, "Genesis by the Numbers: A Reassessment of the Years of the Patriarchs, Beginning with the Joseph Story," 67-96 (abstract)
 • Andrew Crislip, "Emotions in Eden and After: Ancient Jewish and Christian Perspectives on Genesis 2–4," 97-134 (abstract)
 • N. Clayton Croy, "Sword Handling: The Early Christian Reception of Matthew 10:34," 135-162 (abstract)


Προφορικότητα, το κατά Μάρκον και το μυθιστόρημα Ιωσήφ και Ασενέθ / Orality, Mark's Gospel and the novel Joseph and Aseneth

Στην ιστοσελίδα Ancient Jew Review ο Nicholas Elder παρουσιάζει το περιεχόμενο της διατριβής του, στην οποία συγκρίνει τις λογοτεχνικές τεχνικές στο κατά Μάρκον και στο μυθιστόρημα Ιωσήφ και Ασενέθ και καταλήγει ότι αυτές οφείλονται κυρίως στην προφορική παράδοση που υπάρχει πίσω από αυτά τα κείμενα αλλά και στο γεγονός ότι και τα δύο είναι αποτέλεσμα υπαγόρευσης:

Στο τρέχον τεύχος του JAH / In the current issue of JAH

Journal of Ancient History 7:1 (2019)Το τρέχον τεύχος του ZAW / The current issue of ZAW

Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 131:2 (2019)

 • Michaela Bauks, "Intratextual Exegesis in the Primeval History – the Literary Function of the Genealogies in View of the Formation of Gen 1–11," 177-193 (abstract)
 • Richard Pleijel, "To Be or to Have a nephesh?" 194-207 (abstract)
 • Andrew Tobolowsky, "Othniel, David, Solomon: Additional Evidence of the Late Development of Normative Tribal Concepts in the South," 207-219 (abstract)
 • Szabolcs-Ferencz Kató, "Der Tempelweihspruch Salomos (I Reg 8,12–13/LXX III Bas 8,53): Ein neuer Vorschlag," 220-234 (abstract)
 • Madadh Richey, "The Thunder of the Prophets: Elijah and Elisha’s גה’’ר (1Kgs 18:42; 2Kgs 4:34–35)," 235-243 (abstract)
 • Rony Kozman, "There is No »Fear« in »the Fear of the LORD«: Translating יראה as εὐσέβεια in Old Greek Isaiah," 244-256 (abstract)
 • Bryan Beeckman, "Proverbia de Animalibus: The Greek Rendering of Hebrew Animal Names in Proverbs," 257-270 (abstract)


Mitteilungen 

 • Brent A. Strawn, "Who Anointed Whom in Numbers 35:25?" 271-278 (abstract)
 • Raanan Eichler, "Jehu, Horses, Camels, and Job: The Meaning of šip‘at," 279-286 (abstract)
 • Oded Tammuz, "The Sabbath as The Seventh day of the Week and a Day of Rest: Since When?" 287-294 (abstract)

Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019

Το τρέχον τεύχος του Antiquity / The current issue of Antiquity

Antiquity 93/369 (2019)

Η νέα προοπτική στον Παύλο και πολιτισμική στροφή / New perspective in Paul and cultural turn

Στο ιστολόγιο canon fodder ο Michael J. Kruger εξετάζει κατά πόσο η νέα προοπτική στον Παύλο συνδέεται όχι μόνο με τις εξελίξεις στο θεολογικό χώρο αλλά και με τις γενικότερες πολιτισμικές και πολιτικές εξελίξεις στο δυτικό κόσμο από το δεύτερο μισό του 20ου αι. κι εξής:


Διαβάστε επίσης την απάντηση του Michael F. Bird στο παραπάνω κείμενο.

Το τρέχον τεύχος του JTI / The current issue of JTI

Journal of Theological Interpretation 13:1 (2019)

 • Gregory Goswell, "The Ordering of the Books of the Canon and the Theological Interpretation of the Old Testament," 1-20 (abstract)
 • Steven Edward Harris, "Greater Resurrections and a Greater Ascension: Figural Interpretation of Elijah and Jesus," 21-35 (abstract)
 • Tucker S. Ferda, "The Ending of Mark and the Faithfulness of God: An Apocalyptic Resolution to Mark 16:8," 36-52 (abstract)
 • Steven William Tyra, "'Christ Has Come to Gather Together All the Creatures': What a Sixteenth-Century Debate Teaches about the Theological Interpretation of Scripture," 53-75 (abstract)
 • Pablo T. Gadenz, "Hermeneutical Insights on the Gospels: Ratzinger’s Jesus of Nazareth in Retrospect," 76-93 (abstract)
 • Will Bankston, "An Active Reading of Scripture: Biblical Understanding, the Concept of Resurrection, and the Criterion of Confession," 94-112 (abstract)
 • Catherine Petrany, "Words Fail Me: Silence, Wisdom, and Liturgy in Psalm 73," 113-127 (abstract)
 • Francis M. Macatangay, "Divine Providence and the Dog in the Book of Tobit," 128-143 (abstract)


Marcus Licinius Crassus

To περιοδικό National Geographic φιλοξενεί ένα εκτενές άρθρο σχετικά με τον  Marcus Licinius Crassus, έναν από τους σημαντικότερους δημόσιους άνδρες των τελευταίων χρόνων της Δημοκρατίας:

Η έννοια της ειρήνης στην αρχαία Αίγυπτο / The concept of peace in ancient Egypt

Στο ιστολόγιο ANE Today η Vanessa Davies συζητά την έννοια της ειρήνης στην αρχαία Αίγυπτο με αφορμή τη συνθήκη ειρήνη του Ραμσή Β΄ και του Χιτίτη βασιλιά Hattušili Γ΄:

Τρίτη 11 Ιουνίου 2019

Δούλοι και θρησκευτική ηγεσία / Slaves and religious leadership

Στην ιστοσελίδα Ancient Jew Review η Meredith J. C. Warren παρουσιάζει το νέο βιβλίο της Katherine Shaner,  Enslaved Leadership in Early Christianity (Νew York: Oxford University Press, 2018) σχετικά με την παρουσία των δούλων σε ηγετικές θέσεις μέσα σε λατρευτικές ομάδες του ρωμαϊκού κόσμου κι ειδικά μέσα στις παύλειες κοινότητες:

Στο τρέχον τεύχος του REJ / In the current issue of REJ

Revue des Études Juives 178:1-2 (2019)

 • Yigal Bloch / Jonathan Ben-Dov/ Daniel Stökl be Ezra, "The Rule of the Congregation from Cave 1 of Qumran: A New Annotated Edition," 1-46 (abstract)
 • Yochanan Breuer, "Coping with Word-Order Differences between Hebrew and Aramaic in a Hebrew-Aramaic Translation," 47-57 (abstract)
 • Eran Viezel, "The Attitude of Modern Scholarship to the Views of Medieval Jewish Exegetes on the Question of the Authorship of the Biblical Books," 79-99 (abstract)
 • Michael Avioz, "Geography in Josephus's Antiquities 5-7," 133-143 (abstract)
 • Jean-Louis Podvin, "À propos des isiaca de l'ancienne Palestine romaine," 145-158 (abstract)
Τα νέα ευρήματα στην Καισάρεια / The new findings of Caesarea

Οι ανασκαφές με σκοπό την αποκατάσταση του λιμένος της αρχαίας Καισάρειας έφεραν στο φως μία σειρά από ενδιαφέροντα ευρήματα κυρίως από τη Βυζαντινή περίοδο ζωής της πόλης:

Η Ευχαριστία στον Παύλο και στο κατά Ιωάννη / Eucharist in Paul and John's Gospel

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation ο Gary Greenberg (Biblical Archaeology Society of New York) συγκρίνει τις διαφορετικές παραδόσεις σχετικά με την ευχαριστία στα συνοπτικά, στον Παύλο και στον Ιωάννη. Μολονότι δεν είμαι σίγουρη ότι τα συμπεράσματα του Greenberg είναι δεσμευτικά όσον αφορά το ρόλο του Παύλου στη διαμόρφωση της παράδοσης της ευχαριστίας το κείμενό του αναδεικνύει τα κυριότερα ερμηνευτικά ζητήματα και θέτει το πρόβλημα της ιστορίας αυτής της παράδοσης:

Στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / In the current issue of In die Skriflig

In die Skriflig 53:4 (2019)

Francois P. Viljoen, "Perspectives from the Christ hymn in Colossians 1:13–20 on cosmic powers and spiritual forces within an African context"

Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019

Στο τρέχον τεύχος του VigChr / In the current issue of VigChr

Vigiliae Christianae 73:3 (2019)

 • David Lincicum, "Two Overlooked Greek Manuscripts of 1 Clement," 241–253 (abstract)
 • Bruce W. Longenecker, "Pompeian Artifacts and Jesus-Devotion: The Contours of the Issue in the Early Twenty-First Century," 271–296 (abstract)
 • Paul Saieg, "Lived Theology: Spirit, Economy, and Asceticism in Irenaeus and His Readers," 297–332 (abstract)