Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014

Το χαμένο ευαγγέλιο του Ιησού / The lost Gospel of Jesus

Μία σειρά από σοβαρές αντιδράσεις και βιβλιοκρισίες του βιβλίου των Wilson & Jacobovici The Lost Gospel έχουν αναρτηθεί σε διάφορες σελίδες και ιστολόγια στο διαδίκτυο. Με το θέμα πολύ σύντομα είχαμε ασχοληθεί κι εδώ σε παλαιότερη ανάρτηση 
Εδώ παραθέτω μερικά ενδιαφέροντα κείμενα κριτικής:

Ο James H. Charlesworth, "Has Lost Gospel Been Found Proving Jesus Married Mary of Migdal?" (στο academia.edu)

Richard Bauckham, "Assessing the Lost Gospel"


Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2014

Το τρέχον τεύχος του DSD / In the current issue of DSD

Dead Sea Discoveries 21:3 (2014)
  • Loren T. Stuckenbruck, "“Qumran Aramaic” Today: Reflections on the Contributions in this Issue of Dead Sea Discoveries," 277-288 (abstract)
  • Michael Segal, "Who is the ‘Son of God’ in 4Q246? An Overlooked Example of Early Biblical Interpretation," 289-312 (abstract)
  • Joseph L. Angel, "Reading the Book of Giants in Literary and Historical Context," 313-346 (abstract)
  • Jan Joosten, "The Verb גער “to Exorcize” in Qumran Aramaic and Beyond," 347-355 (abstract)
  • Edward M. Cook, "Qumran Aramaic, Corpus Linguistics, and Aramaic Retroversion," 356-384 (abstract)

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του Lectio Difficilior / A new article of biblical interest in the current issue of Lectio Difficilior

Lectio Difficilior 2/2014

Marie-Theres Wacker, "Homme sauvage et femmes étrangères. Le Cycle d’Élie (1 R 17- 2 R 2) selon les perspectives de « genre » / gender (I-II)"