Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2018

+ Joachim Gnilka (1928-2018)

Στις 17.1.2018 έφυγε από τη ζωή ο γνωστός καινοδιαθηκολόγος Joachim Gnilka. Δίδαξε στα πανεπιστήμια του Würzburg, Münster και Mονάχου. Διετέλεσε μέλος της  Pontifical Biblical Commission και της  International Theological Commission. Υπήρξε ένας εξαιρετικά παραγωγικός συγγραφέας και τα υπομνήματά του στο κατά Μάρκον, το κατά Ιωάννην και τις επιστολές προς Φιλιππησίους, Κολασσαείς και Φιλήμονα αποτελούν σημαντικά έργα αναφοράς. Εκτός από αυτά έγραψε 12 μονογραφίες και διετέλεσε εκδότης Neuer Echter Bibel. Μαθητές του υπήρξαν οι  Hans-Josef Klauck, Detlev Dormeyer, Katharina D. Oppel, Thomas Schmeller και ηElisabet Schüssel Fiorenza.