Τρίτη 17 Ιουλίου 2012

Άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του ΘΕΟΛΟΓΙΑ / Articles of biblical interest in the current issue of THEOLOGIA

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού ΘΕΟΛΟΓΙΑ 83:1 (2012), το οποίο είναι ποικίλης ύλης δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:

  • Ιωάννη Μούρτζιου, "Προφητεία και λατρεία στην προαιχμαλωσιακή περίοδο", 101-132
  • Ευανθία Αδαμτζίλογλου, "Η Σοφιολογία στο οικουμενικό άνοιγμα του Δευτεροησαΐα. Διάλογος με την θεωρία του Ηρακλείτου", 133-172
  • Σωτήριος Δεσπότης, "Αίρεση και Γεωγραφία: το 'παράδειγμα' των Κολοσσών", 173-196

Νέα άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του HTS / New articles of biblical interest in the current issue of HTS

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Hervormde Teologiese Studies 68:1 (2012) έχουν αναρτηθεί κάποια νέα άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:


Κυριακή 15 Ιουλίου 2012

Η σύλληψη του ραβίνου Ελιέζερ / Rabbi Eliezer's arrest

Διαβάστε το ενδιαφέρον άρθρο των Schwartz και Tomson για τον Ραβίνο Ελιέζερ και τη σύλληψή του. Οι τρεις εκδοχές της, που διασώζονται στο Ταλμούδ, ουσιαστικά αντικατοπτρίζουν διαφορετικές πολιτικές και ιστορικοκοινωνικές συνθήκες:

Joshua Schwartz and Peter J. Tomson, "When Rabbi Eliezer Was Arrestedfor Heresy"