Σάββατο 25 Ιουνίου 2016

H Αποκάλυψη των Ζώων και η Καινή Διαθήκη / The Animal Apocalypse and the NT

Η λεγόμενη "Αποκάλυψη των Ζώων" (A΄ Ενώχ 85-90), η οποία είναι ένα αποκαλυπτικό κείμενο σχετικά με το μέλλον του Ισραήλ, φαίνεται να έχει επηρεάσει την αποκαλυπτική γλώσσα της ΚΔ (μαζί με το βιβλίο του Δανιήλ). Ο  Phillip J. Long συζητά αυτές τις επιδράσεις σε ένα σύντομο κείμενο στο ιστολόγιο About Reading Acts. 


Aναλυτική για την Αποκάλυψη των Ζώων εδώ κι εδώ.

The Historical and Theological Lexicon of the Septuagint, 4-7 July 2016

Ένα ενδιαφέρον συνέδριο σχετικά με τη γλώσσα της μετάφρασης των Ο΄ θα λάβει χώρα στο διάστημα 4-7 Ιουλίου 2016 στην Μπολώνια στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Historical and Theological Lexicon of the Septuagint (HTLS)

HTLS Workshop 2016: The Language of the Septuagint in the Context of the Graeco-Roman World
chaired by Eberhard Bons (Université de Strasbourg, Faculté de Théologie Catholique)
and Marco Settembrini (Facoltà Teologica dell'Emilia-Romagna, Dipartimento di Storia della teologia)

Location: Facoltà Teologica dell'Emilia-Romagna, P.le Bacchelli 4, 40136 Bologna (Italy)

Monday 4th July 2016
9.30 Introduzione: Lo 'Historical and Theological Lexicon of the Septuagint' (Eberhard Bons, Strasbourg)
10.30 Greek Oracular Traditions and the Language of the Septuagint (Ingo Schaaf, Konstanz)
11.30 The HTLS Project: An Illustration for New Contributors (Eberhard Bons, Daniela Scialabba, Ralph Brucker)
15.00-19.30 Workshop

Tuesday 5th July
9.00 "Make me intelligent" - The Origin and Early History of the Verb συνετίζω (Jan Joosten, Oxford)
9.30 The Ambiguous Boundary between Humans and God in the Greek Literature of the Second Temple (Patrick Pouchelle, Paris)
10.00 Translating Emotions in the Septuagint: The Case of παροξύνω (Dorota Hartman, Napoli)
11.00-12.45 & 15.00-17.00 Workshop

Wednesday 6th July
9.00 Καθαρός κτλ nelle Omelie sui Salmi del Codex Monacensis Graecus 314 (Antonio Cacciari, Bologna)
9.30 The Concept of ethos in the Septuaginta (Michele Lucchesi, Torino)
15.00-19.30 Workshop

Thursday 7th July
9.00 Loyal to the Text and to the King? Two Examples from the Old Greek Version of Isaiah 58 and Daniel 11(Marco Settembrini, Bologna)
9.30 Interesting Renderings in the Septuagint of Proverbs (Lorenzo Cuppi, Bologna)
10.00 L'uso religioso di τὰ βιβλία nella letteratura greca classica (Antonella Bellantuono, Strasbourg)
11.00-12.45 & 15.00-19.30 Workshop

Στο τρέχον τεύχος του JETS / In the current issue of JETS

Journal of the Evangelical Theological Society 59:2 (2016)

 • Gary Yates, "The 'Weeping Prophet' and 'Pouting Prophet' in Dialogue: Intertextual Connections Between Jeremiah and Jonah," 223-240
 • Mark A. Hassler, "The Setting of Obadiah: When Does the Oracle Concerning Edom Transpire?," 241-224
 • Alexander E. Stewart, "The Temporary Messianic Kingdom in Second Temple Judaism and the Delay of the Parousia: Psalm 110:1 and the Development of Early Christian Inaugurated Eschatology," 225-270
 • Charles L. Quarles, "Matthew 27:51-53: Meaning, Genre, Intertextuality, Theology, and Reception History," 271-286
 • Timothy N. Mitchell, "What are the NT Autographs? An Examination of the Doctrine of Inspiration and Inerrancy in Light of Greco-Roman Publication," 287-308

Στο τρέχον τεύχος του HeyJ / In the current issue of HeyJ

Heythrop Journal 57:4 (2016)

 • Richard Green, "The Apostle Paul: Public Relations Expert," 621-624
 • Giosuè Ghisalberti, "The Christology of Shame and the Re-evaluations of Hellenic Ideas in 1 and 2 Timothy," 625–637
 • Joshua E. Madden, "A Rapprochement between Origen and the ‘New Perspective’ on Paul: Christ and the Law in Origen's Commentary on Romans," 638-648
 • Michael Rhodes, "‘Apart from Works’: An Exegetical and Theological Reflection on Romans 3.21–4.25 and the New Perspective on Paul," 649–652

Geza Vermes: μία σύντομη βιογραφία / Geza Vermes: a short biography

Mε αφορμή την επέτειο της επετείου της γέννησης του Geza Vermes (1924-2013) στις 22.6 η ηλεκτρονική έκδοση της Haaretz έχει ένα σύντομο αφιέρωμα σε αυτόν και στη συμβολή του στις κουμρανικές σπουδές, κυρίως όμως στην έμφαση που έδωσε στο έργο του στην ιουδαϊκή καταγωγή του Ιησού (εξαιρετικά ενδιαφέρον το βιβλίο του Jesus the Jew: A Historian's Reading of the Gospels).


Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016

Στο τρέχον τεύχος CTM / In the current issue of CTM

Currents in Theology and Mission 43:3 (2016)

Στο τρέχον τεύχος του Numen / In the current issue of Numen

Numen 63:4 (2016)

 • Laura Feldt, "Religion, Nature, and Ambiguous Space in Ancient Mesopotamia: The Mountain Wilderness in Old Babylonian Religious Narratives," 347-382 (abstract)

Νέα άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του HTS / New articles of biblical interest in the current issue of HTS

Hervomde teologiese studies 72:1 (2016)

Hervomde teologiese studies 72:3 (2016)

Hervomde teologiese studies 72:4 (2016)

To τρέχον τεύχος του VT / The current issue of VT

Vetus Testamentum 66:3 (2016)

 • Itzhak Amar, "Chaotic Writing as a Literary Element in the Story of Ahaz in 2 Chronicles 28," 349-364 (abstract)
 • Hee-Sook Bae, "Bin ich Hüter meines Bruders? Eine Überlegung zur Stellung Kains in Gen 4,1-16," 365-377 (abstract)
 • Gianni Barbiero, "The Two Structures of Psalm 29," 378-392 (abstract)
 • Sonja Noll, "Rereading Samuel’s Silence in 1 Samuel 7:8," 393-405 (abstract)
 • Aron Pinker, "Bildad’s Contribution to the Debate—A New Interpretation of Job 8:17–19," 406-432 (abstract)
 • Alexander Rofé, "Properties of Biblical Historiography and Historical Thought," 433-455 (abstract)
 • Michael R. Simone, "A 'Chariot of Fire' in Amos 7:4: A Text Critical Solution for qōrē’ lārīb bā’ēš," 456-471 (abstract)
 • Klaas A. Worp, "Psalm 9.22-26 in a 4th-Century Papyrus from the Western Desert in Egypt," 473-478 (abstract)

Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016

Το τρέχον τεύχος του Interpretation / The current issue of Interpretation

Interpretation 70:3 (2016)

 • John Barton, "James Barr and the Future of Biblical Theology," 264-274 (abstract)
 • Walter Brueggemann, "Testimony that Breaks the Silence of Totalism," 275-287 (abstract)
 • John J. Collins, "The Friends of Job and the Task of Biblical Theology," 288-300 (abstract)
 • Kathleen M. O’Connor, "Stammering Toward the Unsayable: Old Testament Theology, Trauma Theory, and Genesis," 301-313 (abstract)
 • Marvin A. Sweeney, "Jewish Biblical Theology: An Ongoing Dialogue," 314-325 (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του RThL / In the current issue of RThL

Revue theologique de Louvain 47:1 (2016)

Guilhen Antier, "L'alliance, la migration et leur envers: l'inceste: Lecture psycho-anthropologique du cycle de Loth," 1-29 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του BN / The current issue of BN

Biblische Notizen 169 (2016)

 • Israel Finkelstein, "Does Rehob of the Beth-Shean Valley appear in the Bible?," 3-9
 • Hee-Sook Bae, "Elijah’s Magic in the Drought Narrative: Form and Function," 11-26
 • Matthieu Richelle, "La structure littéraire du livre d’Abdias," 27-45
 • Michael P. Maier, "'Lift Up Your Eyes and Look Around!': Point of View in Isaiah 60," 47-57
 • Mathis Adrian Sieber, Zur Stellung und Funktion von Psalm 88, insbesondere imBlick auf Psalm 89 – Teil,1," 59-76
 • Thomas Krüger, "Zur Sicht des Todes in Psalm 139," 77-82
 • Nora Molnár-Hídvégi, The Paths Not Taken: Novel Insights on the Function and the Use of Mashal in the Old Testament," 83-109
 • Rolf Krauss, "Beiträge zum שָׁפָׁן) Klippschliefer, rock badger, daman) in der Wissenschaftsgeschichte vom 17. Jahrhundert bis heute," 111-128
 • Bernard Gosse, "Balaam et la dynastie davidique," 129-139
 • Herbert Migsch, "Jeremia 35Vulg,14a* – eine hexaplarische Lesart," 141-145
 • Stefan Bojowald, "Eine neue Parallele zwischen der ägyptischen und akkadischen Sprache: Die Benennung von Angehörigen unterer Bevölkerungsschichten nach Insekten," 147-152

Τρίτη 21 Ιουνίου 2016

Το τρέχον τεύχος του BBR / The current issue of BBR

Bulletin of Biblical Research 26:2 (2016)

 • Christine Curley & Brian Peterson, "Eve's Curse Revisited: An Increase of 'Sorrowful Conceptions'," 157-172
 • Clint Tibbs, "Mediumistic Divine Possession among Early Christians: A Response to Craig S. Keener's 'Spirit Possession as a Cross-cultural Experience'," 173-194
 • Michael S. Heiser, "Co-regency in Ancient Israel's Divine Council as the Conceptual Backdrop to Ancient Jewish Binitarian Monotheism," 195-226 
 • Paul A. Himes, "Why Did Peter Change the Septuagint? A Reexamination of the Significance of the Use of Τίθημι in 1 Peter 2:6," 277-244

Οικολογία και Παύλος / Ecology and Paul

Theological Studies 77:2 (2016)

Brendan Byrne, "A Pauline Complement to Laudato Si’," 308-327 (abstract)

Οι γυναίκες στη δυναστεία του Δαυίδ / Women in David's dynasty

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί το άρθρο της Rachel Adelman σχετικά με το ρόλο που διαδραμάτισαν οι γυναίκες στη δαυιδική δυναστεία: