Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019

Το τρέχον τεύχος του Biblica / The current issue of Biblica

Biblica 99:4 (2018)
 • Shimon Gesundheit, "Proto-Midrash in the Biblical Ancestor Narratives," 471 - 483 (abstract)
 • Denise Flanders, "A Thousand Times, No: אלף does not Mean 'Contingent' in the Deuteronomistic History," 484 - 506 (abstract)
 • Francis M. Macatangay, "Raphael's Instruction to 'Write Everything Down' in the Book of Tobit," 507 - 524 (abstract)
 • Timothy Milinovich, "Once More, with Feeling: Rom 8,31-39 as Rhetorical Peroratio," 525 - 543 (abstract)
 • Richard Fellows, "Paul, Timothy, Jerusalem and the Confusion in Galatia," 544 - 566 (abstract)
 • Pasquale Basta, "Only the One Who Works Enters into Rest: The Homiletic Logic of Heb 3,7-4,11," 567 - 591 (abstract)
 • Ruben van Wingerden, "Horizontal or not? The Patibulum in Sallust, Hist. 3 Frg. 9," 592 - 599  (abstract)

Η οικονομία της Παλαιστίνης κι η γλώσσα του νεοφιλελευθερισμού / Palestine economy and neoliberal language

Στη σελίδα The Bible and Interpretation ο Robert J. Myles (Murdoch University) έχει δημοσιεύσει ένα κείμενο για την οικονομία στην αρχαία Παλαιστίνη της εποχής της Καινής Διαθήκης και τον τρόπο που αυτή συχνά κατανοείται στη σύγχρονη έρευνα μέσα από όρους καπιταλισμού. Καταλήγει με τις εξής σκέψεις:

"I have argued that we must make a serious and sober effort to rethink the first-century Galilean fishing trade and the more extensive agrarian social formation in non-capitalist terms—challenging the universality of its constitutive categories such as conceptions of enterprise, innovation, individualism, the free-market, and capital accumulation. Historical disciplines can and should play a crucial role in relativizing the inviolable reality of entrepreneurialism. This can be achieved simply by emphasizing how individual entrepreneurialism is an inadequate heuristic device for reading ancient texts. As an alternative, I suggest we regard Jesus’ call of fishermen in the Synoptic tradition as indicative of social peasant unrest that was, in fact, widespread during the frequent upheavals of first-century Roman Palestine. When viewed in tandem with other social, political, and economic forces that were intruding on the daily lives of Jewish peasants, the Synoptic narratives suddenly take on new life."

Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019

Δυο άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του HTS / Two articles of biblical interest in the current issue of HTS

Hervormde Teologiese Studies 75:3 (2019)

Το τρέχον τεύχος του JSOT / The current issue of JSOT

Journal for the Study of the Old Testament 43:2 (2018)

 • Mitka R. Golub - Shira J. Golani, " Judean personal names in the book of Jeremiah in light of archaeological evidence,"  133-145 (abstract)
 • Jonathan Kaplan, "Jonah and moral agency," 146-162 (abstract)
 • Samuel L Boyd, "The flood and the problem of being an Omnivore,"  163-178 (abstract)
 • Matthew Michael, "The dead trickster and his shrewd children? The persuasive use of the double quotations of a dead patriarch in Genesis 49:29-50:21,"  179-190 (abstract)
 • Gili Kugler, "Moses died and the people moved on: A hidden narrative in Deuteronomy,"  191-204 (abstract)
 • Judah Kraut, "The literary roles of Reuben and Judah in Genesis narratives: A ‘reflection complex’," 205-227 (abstract)
 • Katherine Southwood, "Metaphor, illness, and identity in Psalms 88 and 102," 228-246 (abstract)
 • Jeffery M. Leonard, "Let the day perish: The nexus of personification and mythology in Job 3,"  247-270 (abstract)

International Conference "Josephus between the Bible and the Mishnah"

Ένα εξαιρετικό συνέδριο για τον Ιώσηπο και το έργο του διοργανώνεται από το The Humanities and Social Sciences Fund Seminar on Josephus between the Bible and the Mishnah: An Interdisciplinary Seminar στο Ισραήλ στο διάστημα 7-11 Απριλίου 2019. 
Ευχαριστώ πολύ τον αγαπητό συνάδελφο για την εξαιρετική είδηση: