Σάββατο 18 Μαΐου 2019

O κίονας του Τραϊανού / Trajan's column

Στις 18 Μαΐου 113 μ.Χ. στήνεται ο κίονας του Τραϊανού σε ανάμνηση της νίκης του αυτοκράτορα επί της Δακίας. Στο National Geographic υπάρχει σχετικό αφιέρωμα με ανάλυση και εικονική ξενάγηση σε αυτό το εντυπωσιακό μνημείο:

O Πέτρος στη Ρώμη / Peter in Rome

Η Nicola Denzey Lewis απαντά σε ερωτήσεις σχετικά με την πιθανή επίσκεψη και το μαρτύριο του Πέτρου στη Ρώμη:

Ο Ναός στον αρχαίο Χριστιανισμό / The Temple in ancient Christianity

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation ο Eyal Regev εξετάζει τον τρόπο που ο Ναός λειτουργεί ως σημείο αναφοράς στα κείμενα της Καινής Διαθήκης:

Παρασκευή 17 Μαΐου 2019

Τα ελληνορωμαϊκά γυμνάσια / The Graeco-Roman Gymnasia

Από τις εκδόσεις του ερευνητικού προγράμματος Topoi κυκλοφόρησε ένας συλλογικός τόμος με μελέτες για τη μορφή, λειτουργία κι εξέλιξη των γυμνασίων στις πόλεις του ελληνορωμαϊκού κόσμου:

Ulrich Mania and Monika Trümper (Eds.), Development of Gymnasia and Graeco-Roman Cityscapes, Berlin: Edition Topoi, 2018

Το τρέχον τεύχος του Revue Biblique / The current issue of Revue Biblique

Revue Biblique 126:1 (2019)

 • Émile Puech, "Les manuscrits des Livres de Samuel dans les grottes 1 et 4 de Qumrân: 1Q7, 4Q51-52-53, l'Apocryphe de Samuel - 4Q160 et l'Apocryphe de Samuel-Rois - 6Q9," 5-51 (abstract)
 • Bernard Gosse, "Moïse dans le Psautier," 52-63 (abstract)
 • Wim Hendriks, "Church Fathers Quoting Jesus: A Study of Matthew 11:27 // Luke 10:22," 64-85 (abstract)
 • Joe Zias, "John the Baptist or Lazarus, the Patron Saint of Leprosy?" 86-108 (abstract)
 • Émile Puech, "Le sceau de Miqnêyaw, serviteur de Yhwh, revisité," 109-112 

Το τρέχον τεύχος του Biblica / The current issue of Biblica

Biblica 100:1 (2019)

 • Maurice Gilbert, "Le centenaire de la revue Biblica," 1-13
 • Leonardo Pessoa da Silvan Pinto, "The Beginning of the Καίγε Section of 2 Samuel," 14-33 (abstract)
 • Tobias Häner, "The Exegetical Function of the Additions to Old Greek Job (42, 17a-e)," 34-49 (abstract)
 • Richard J. Clifford, "Another Look at Qoheleth 7,23-29," 50-59 (abstract)
 • Ronald Hendel, "The Life of Metaphor in Song of Songs: Poetics, Canon, and the Cultural Bible," 60-83 (abstract)
 • Morten Horning Jensen, "Atonement Theology in the Gospel of Mark as Isaianic Proximity to the Divine," 84-104 (abstract)
 • Jean-Noël Aletti, "The Rhetorical Approach: A Better Method for Interpreting the Letters of Paul? Rom 1,18-3,20 as a Test Case," 105-116 (abstract)
 • Debbie Hunn, "The Hagar-Sarah Allegory: Two Convenants, Two Destinies," 117-134 (abstract)


Πέμπτη 16 Μαΐου 2019

Ο χαρακτήρας του Νικόδημου στο κατά Ιωάννην / Nicodemus as a character in John's Gospel

Στη σελίδα The Bible and Interpretation ο Michael R. Whitenton (Baylor University) συζητά το ρόλο του χαρακτήρα του Νικοδήμου στην αφήγηση του κατά Ιωάννην ευαγγελίου:

Τετάρτη 15 Μαΐου 2019

Το τρέχον τεύχος του BiblInt / The current issue of BiblInt

Biblical Interpretation 27:2 (2019)

 • David Janzen, "Claimed and Unclaimed Experience: Problematic Readings of Trauma in the Hebrew Bible," 163–185 (abstract)
 • Stephen Coleman, "The Psalmic Oral Formula Revisited: A Cognitive-Performative Approach," 186–207 (abstract)
 • Paul K.-K. Cho, "'I Have Become a Brother of Jackals': Evolutionary Psychology and Suicide in the Book of Job," 208–234 (abstract)
 • Robert J. Myles, "Peeling Back the Layers of Jesus," 235–250 (abstract)
 • Louise J. Lawrence, "Vital (Johannine) Signs: ‘Crip-tic’ Enactments of a Man at the Pool (John 5:1-18)," 251–273  (abstract)
 • Nina E. Livesey, "Is Freedom an Existential Category in Ancient Discourse?" 274–297 (abstract)

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article in the current issue of HTS

Hervormde teologiese studies 75:4 (2019)

Pieter M. Venter, "A cognitive analysis of Proverbs 1:20–33"


Τρίτη 14 Μαΐου 2019

Το νέο βιβλίο του Joel Marcus για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή / Joel Marcus' new book on John the Baptist

https://wp-media.patheos.com/blogs/sites/468/2019/05/JOhn-the-baptist-book-cover.jpgΔιαβάστε την παρουσίαση του νέου βιβλίου του Joel Marcus, John the Baptist in History and Theology (2019) από τον Barth Ehrman: 

Οι γυναίκες του Ισραήλ στην Εποχή του Σιδήρου / Women of Israel in the Iron Age

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation  η Beth Alpert Nakhai (University of Arizona) εξετάζει τους λόγους που οδήγησαν τελικά στους προηγούμενους αιώνες στην υποβάθμιση της μελέτης της παρουσίας των γυναικών στον Ισραήλ της Εποχής του Σιδήρου:

Δευτέρα 13 Μαΐου 2019

Ο ύμνος της Μιριάμ στο Κουμράν / The Song of Mirian in Qumran

Η Hanna Tervanotko παρουσιάζει τον Ύμνο της Μιριάμ, όπως αυτός διασώζεται στο 4Q365 του Κουμράν: 

Τα ζώα στην προνεωτερική χριστιανική και ιουδαϊκή ερμηνευτική παράδοση / Animals in pre-modern Christian and Jewish hermeneutical tradition

Το περιοδικό Interfaces: A Journal of Medieval European Literatures αφιερώνει το τελευταίο του τεύχος του στον τρόπο που τα ζώα προσλαμβάνονται και αξιοποιούνται ερμηνευτικά στα κείμενα της χριστιανικής και ιουδαϊκής παράδοσης:

Interfaces :  A Journal of Medievanl European Literatures 5 (2018)

Τιμητικός τόμος για τον W. Edward Glenny / FS for W. Edward Glenny

Ο τιμητικός τόμος για τον καθηγητή W. Edward Glenny, καθηγητή στο University of Northwestern – St. Paul με πολλές μελέτες σχετικές με παλαιοδιαθηκικά και καινοδιαθηκικά θέμα είναι ελεύθερος σε μορφή pdf για να τους ενδιαφερόμενους:

Ardel B. Caneday - Anna Rask - Greg Rosauer, For it Stands in Scripture: Essays in Honor of W. Edward Glenny, 2019