Σάββατο 9 Μαΐου 2015

Διεθνές συνέδριο για την παρουσία των πρώτων χριστιανών στις αρχαίες πόλεις / International conference on Christian presence in ancient cities

temple-of-athena-nike-2010To Centre for the Social-Scientific Study of the Bible (CSSSB) του Πανεπιστημίου St. Mary Twickenham London διοργανώνει διεθνές διεπιστημονικό συνέδριο με θέμα την παρουσία των πρώτων χριστιανών στις πόλεις του ελληνορωμαϊκού κόσμου:

Cities of God? An Interdisciplinary Assessment of Early Christian Engagement with the Ancient Urban Environment(s)

22-23 Μαΐου 2015

Μεταξύ των ομιλητών θα είναι οι :
 • P. Trebilco, University of Otago, New Zealand
 • Prof David Gill, University Campus Suffolk
 • Prof Eddie Adams, King’s College London
 • Prof David Horrell, University of Exeter
 • Dr Ian Paul, University of Nottingham
 • Dr Jutta Leonhardt-Balzer, University of Aberdeen
 • Dr Anders Runesson, McMaster University, Canada
 • Dr Anthony Le Donne, United Theological Seminary, Dayton, OH, USA
 • Prof Chris Keith, St Mary’s University
 • Prof Steve Walton, St Mary’s University and Tyndale House, Cambridge
 • Dr Matthew Sleeman, Oak Hill College, London
 • Prof Paul Cloke, University of Exeter
 • Dr Volker Rabens, Friedrich-Schiller-Universität, Jena
Για το πρόγραμμα και περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Δύο άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του HTS / Two articles of biblical interest in the current issue of HTS

Hervomde teologiese studies 71:1 (2015)

Η συνάντηση του Biblicum για το μήνα Μάιο / Τhe meeting of Biblicum in May

Η συνάντηση του Βiblicum του Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ θα γίνει την Δευτέρα 11.5.2015 και ώρα 19.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Θεολογικής Σχολής. 
Εισηγήτρια θα είναι η δρ. Θεολογίας κ. Ευανθία Αδαμτζίλογλου με θέμα:

"Η βιβλική σοφιολογία στην προς Ρωμαίους επιστολή ως παράδειγμα οικουμενικού ανοίγματος" 

Στο τρέχον τεύχος του JTI / In the current issue of JTI

Journal of Theological Interpretation 9:1 (2015)

 • Jason A. Fout, "What Do I Fear When I Fear My God? A Theological Reexamination of a Biblical Theme," 23-38
 • R. W. L. Moberly, "Bible and Church, Bultmann and Augustine: A Response to David Congdon," 39-48
 • Nicholas P. Lunn, "Prophetic Representations of the Divine Presence: The Theological Interpretation of the Elijah-Elisha Cycles," 49-64
 • Joshua E. Leim, "Worshiping the Father, Worshiping the Son: Cultic Language and the Identity of God in the Gospel of Matthew," 65-84
 • William Glass, "The Treasures of Wisdom and Knowledge: The Role of Esthetics in Ancient and Modern Interpretations of Paul," 85-100
 • Rebekah Eklund, "'To Us, the Word': The Double-λόγος of Hebrews 4:12–13," 101-116
 • Wil Rogan, "Toward a Christian New Testament Theology: A Response to Thomas Hatina," 117-126
 • Darian R. Lockett, "Not Whether, but What Kind of Canonical Approach: A Review Essay," 127-136
 • Peter H. Davids, "What Reading Is Truly Canonical? A Brief Response," 137-148
 • Robert W. Wall and David R. Nienhuis, "On Reading Canonical Collections: A Response," 149

Διεθνές Συνέδριο "Θρησκείες - Θεσμοί - Πολιτισμοί μέσα στο έργο του αποστόλου Παύλου" / International Conference "Religions - Institutions - Cultures in the work of the Apostle Paul"

Το Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, με πρωτοβουλία του Κέντρου Αποστόλου Παύλου του Τμήματος και μέσα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Κέντρου για την προώθηση και καλλιέργεια των Παύλειων σπουδών, διοργανώνει το δεύτερο διεθνές επιστημονικό του συνέδριο με θέμα:

«ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ, ΘΕΣΜΟΙ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΠΑΥΛΟΥ. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩι»

Το συνέδριο θα διεξαχθεί την Τρίτη 12 Μαΐου και την Τετάρτη 13 Μαϊου 2015 στη Θεολογική Σχολή του Α.Π.Θ. Η εναρκτήρια συνεδρία θα γίνει στην αίθουσα τελετών της Ι. Μ. Θεσσαλονίκης (Βογατσικού 7).

Για να διαβάσετε το πρόγραμμα πατήστε εδώ.

RBL 7.5.2015

Markus Bockmuehl and Guy G. Stroumsa, eds., Paradise in Antiquity: Jewish and Christian Views
Reviewed by Pieter G. R. de Villiers

Tony Burke, ed., Ancient Gospel or Modern Forgery?: The Secret Gospel of Mark in Debate: Proceedings from the 2011 York University Christian Apocrypha Symposium
Reviewed by James F. McGrath

Andrew R. Davis, Tel Dan in Its Northern Cultic Context
Reviewed by Bob Becking
Reviewed by Aren M. Maeir

Stephen Finlan, The Family Metaphor in Jesus’ Teaching: Gospel Imagery and Application
Reviewed by Joanna Dewey

Kai Kaniuth, Anne Löhnert, Jared L. Miller, Adelheid Otto, Michael Roaf, and Walther Sallaberger, eds., Tempel im Alten Orient
Reviewed by Jeffrey L. Morrow

Emma Loosley, The Architecture and Liturgy of the Bema in Fourth- to-Sixth-Century Syrian Churches
Reviewed by Robert Morehouse

Elvira Martín Contreras and Guadalupe Seijas de los Ríos-Zarzosa, Masora: La transmisión de la tradición de la Biblia Hebrea
Reviewed by Amparo Alba Cecilia

Halvor Moxnes, Jesus and the Rise of Nationalism: A New Quest for the Nineteenth Century Historical Jesus
Reviewed by Craig A. Evans

Pheme Perkins, First Corinthians
Reviewed by H. H. Drake Williams III

Δευτέρα 4 Μαΐου 2015

Το τρέχον τεύχος του Sacra scripta / The current issue of Sacra Scripta

Sacra Scripta 12:1 (2014)

Mihai Handaric, "Zechariah 9,9-19 in the OT and Early Judaism," 7-42
The scholars accept that the second part of Zechariah, known also as the Deutero-Zecharia (chapters 9-14), creates some of the most difficult problems concerning its literary structure, authorship, historical setting and its relationship with Proto-Zechariah (chapters 1-8). The passage from Zechariah 9,9-10 is one of these texts intensely debated by theologians. This paper intended to show that Zechariah 9,9-10 may have been circulated as an independent unit before being introduced in the book of Zechariah. Comparing this text with other similar biblical passages, it was supported that the text circulated in the form of a special oracle vision. Based on the internal evidences, it was suggested that Zechariah 9,9-10 could be composed during the time of Josiah's reign, a Davidic king, who represented the hope for Judah. Even though the sudden death of Iosiah cut down the hope of his generation, it was considered that the passage could circulate as a motif of hope for the next generations. The passage could have been introduced into Deutero-Zechariah, some time at the end of the sixth century, after the year 520 BC, when the prophet Zechariah's wrote his book. It was argued that Zechariah could write Deutero-Zechariah, some time later than Proto-Zechariah, in a different context. The paper presents the work of Yahweh and his coming king. It is underlined the moral character of the king, described as being צדיק saddiq – righteous. Looking to the context, we understand, that the same moral character of the king was expected also from the community to which the king is coming. As far as the reception of Zechariah 9,9-10 in Judaism and in LXX, we observed a variant reading of Zechariah 9,10, between the Masoretic text and Septuagint, which could support an identification of Yahweh with the coming king. The New Testament identified the king with Jesus Christ entering triumphantly in Jerusalem.

Hans Klein, "Paulus als Verkündiger, Apostel und Lehrer in den Pastoralbriefen," 43-64
Die Pastoralbriefe sind durch und durch lehrhaft geprägt. Die Vermittlung der „gesunden Lehre“ ist ihr Hauptanliegen. Dennoch wird Paulus auch als Verkündiger und Apostel gekennzeichnet. Die beiden werden zusammen gesehen und kennzeichnen Paulus in seiner Verkündigung, die er in überlieferten Texten der Gemeinde einschärft und seiner Autorität, die ihm Leiden einbringt. Als Lehrer bedient sich der Autor auch traditioneller jüngerer Texte, die er mit einer Bekräftigungsformel abschließt und so einzuschärfen anweist. Er kann aber auch mit Elementen der Tradition souverän umgehen. Die „gesunde Lehre“ dient dem Heil aller Glaubenden.

Valeriy Alikin, "'Come Lord Jesus!' The Eschatological Character of the Early Christian Communities," 64-76
The earliest Christians lived in expectation of the parousia and this influenced the character of their communal gatherings. This eschatological character of their gatherings was expressed in the intense expectation of the eschaton and an orientation toward the future rather than the past and present. The eschatology of the earliest Christians was expounded in various activities that took place during the early Christian gatherings. The eucharistic and other types of communal prayers that were pronounced during and after the communal meal were filled with words that expressed future coming of Jesus Christ and establishment of God’s Kingdom. Early Christians also read texts which looked toward the Second Coming of Jesus Christ, the resurrection, and the final fate of all people. Extant texts of early Christian sermons also contained eschatological appeals. As for early Christian singing, the texts of songs do not contain clear eschatological material; however some of them have eschatological motifs. During their assemblies, early Christians also expressed eschatologically-oriented liturgical exclamations. Thus, on the basis of the extant early Christian texts that were heard in their gatherings and described their content, one can conclude that those gatherings clearly had an eschatological character in the first and second centuries.

Romeo Popa, "Das Blut Jesus und 'das ganze Volk'. Mt 27,24-25 in narrativen Rahmen der Matthäischen Konfliktgeschichte,"  87-119 
Die vorliegende Studie nimmt sich vor, Mt 27,24-25 erneut zur Debatte zu stellen. Um die s.g. ‚Selbstverfluchung‘ des Volkes vor dem Richterstuhl des Pilatus einzuordnen, kommt man weder ausschließlich durch punktuelle Begriffsuntersuchungen, noch durch theologische oder historische Betrachtungen voran. Erst eine narrative Analyse der gesamten Konfliktgeschichte schafft den passenden Rahmen, um das Verhältnis ὄχλος / λαός im Sinne der matthäischen Konzeption zu bestimmen. Die Volksmenge erweist sich bei näherer Betrachtung als die treibende Kraft des narrativen Konflikts zwischen Jesus und den jüdischen Autoritäten. Sie unterscheidet sich von den letzten in Bezug auf wichtige Konfliktthemen und entdeckt allmählich bei Jesus die ihr entsprechende christologische Dimension – die Davidssohnschaft. Die Gegner Jesu versuchen aber ständig, das Volk von diesem Kurs abzubringen, und es für die eigenen Ziele zu instrumentalisieren; zu dieser Strategie gehört auch die Tötung Jesu. Matthäus bemüht sich, sowohl das Volk und die führenden Kräfte als auch die Landesbevölkerung und die Bewohner Jerusalems durch redaktionelle Arbeit voneinander zu halten. Von diesem erzählerischen Entwurf her muss auch Mt 27,24-25 gelesen werden. Die gezielten Querbezüge legen eher eine narrative Verbindung der Pilatus-Szene mit der Kindheitserzählung nahe, die zusammen einen großen Bogen über die ganze Konfliktgeschichte spannen.

Σεμινάριο για τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό της αρχαίας Μεσογείου / Seminar on Literature and Culture in the Ancient Mediterranean

Advanced Seminar in the Humanities 2015– 2016

Literature and Culture in the Ancient Mediterranean: Greece, Rome, and the Near East

From November 23 to December 4, 2015 Università Ca’ Foscari Venezia, in cooperation with Venice International University, will offer an advanced seminar on “Literature and Culture in the Ancient Mediterranean: Greece, Rome and the Near East”.

The Program
The program is conceived as a two year commitment over two successive years (2015 and 2016). The first session (November 23 – December 4, 2015) will consist of lectures by scholars with a seminar approach on the origins and development of literary genres and literacy in Ancient Greece, Rome and the Near East. Some of the lectures will run simultaneously and will be devoted respectively to the interpretation of specific classical and near eastern texts, with more focus on textual analysis. Two or three evening lectures by special guests are also under consideration.
The lectures will alternate with a series of site visits, for example, to the Marciana Library, the Library of San Lazzaro degli Armeni, and the Basilica of San Marco.
The aim of the program is firstly to investigate the relationship between themes, motifs and structures of the texts and/or of the myths involved, starting with the early examples of epic poetry and of wisdom and didactic literature; secondly, to examine the processes involved in their transmission and preservation in both oral and written forms. A variety of issues concerning the history of literate cultures will also be reviewed, such as, for example, the textual traditions, the creation and organization of libraries, the classification of genres, and the relationship between literature and politics, and between literature and religion.
During the first session the fellows will identify a research project according to their own scholarly interests and under the supervision of one of the faculty. The research project will be presented in the form of an essay of about 20 pages in the second session of the seminar, which will run between September and October 2016 (an eight day slot, still to be determined).

The second session will also host a number of lectures by invited speakers. The invited speakers in the last session of the seminar were Antoine Cavigneaux (Université de Genève), Marco Fantuzzi (Università di Macerata/Columbia University), Mark Geller (Freie Universität Berlin), Johanna Hanink (Brown University), Michele Lowrie (University of Chicago), Douglas Olson (University of Minnesota) and Suzanne Said (Columbia University).

The Faculty
The faculty consists of scholars active in the field of Greek, Latin and Ancient Near Eastern literature, including: Alessandro Barchiesi (Università di Siena - Stanford University); Ettore Cingano (Università Ca’ Foscari Venezia); Joy Connolly (New York University); Richard Hunter (Trinity College, Cambridge); Lucio Milano (Università Ca’ Foscari Venezia); Dirk Obbink (Christ Church, Oxford); Alessandro Schiesaro (Università di Roma La Sapienza); David Sider (New York University); Antoine Cavigneaux (Université de Genève); Yoram Cohen (Tel Aviv University), Rocio Da Riva (Universitat de Barcelona) and Dina Katz (Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten).

Pre-requisites
Good knowledge of Greek and Latin, and/or of some of the ancient Near Eastern languages, is expected. Lectures will be in English. Good knowledge of spoken and written English is also a prerequisite.

Where?
The lectures will take place at Venice International University, on the Island of San Servolo, in Venice (Italy).
Fellows and faculty will arrive on Sunday, November 22; they will be hosted in the residential halls on the island of San Servolo. Fellows will share twin rooms with ensuite bathroom or 3-bed rooms with 2 ensuite bathrooms.
Lunch and dinner are served at the cafeteria on the Island of San Servolo.
The program will cover room and board for the fellows accepted.

Who is it for?
The program is open to 20 fellows who will be either in an advanced stage of doctoral research, or recently completed Ph.D.s. The candidates will be selected by a committee whose decision will be final.
Day of arrival: Sunday, November 22 (or Saturday, November 21)
Day of departure: Saturday, December 5
Application deadline: Monday, June 15

Conveners:
Ettore Cingano, professor of Greek Literature, Università Ca' Foscari Venezia
Lucio Milano, professor of History of the Ancient Near East, Università Ca' Foscari Venezia

Application forms are available on-line at http://www.univiu.org/other-programs/humanities-seminar.
The completed form together with the requested documents should be sent by e-mail, fax or regular mail to Venice International University (see address below) and must reach our offices no later than Monday, June 15, 2015.

For information, please contact:
Ms. Silvia Casalini
E-mail: classics@univiu.org

Venice International University
Ref: Literature and Culture in the Ancient Mediterranean: Greece, Rome and the Near East
Isola di San Servolo
30100 Venezia - Italy

Tel. +39 041 2719 581 / +39 041 2719 511
Fax +39 041 2719 510

Το βυζαντινό κείμενο του κατά Ιωάννην ευαγγελίου / The Byzantine text of John's Gospel

Για όσους ενδιαφέρονται για την ιστορία του κειμένου η ιστοσελίδα για το βυζαντινό, λατινικό και κοπτικό κείμενο του κατά Ιωάννην του International Greek New Testament Project (IGNTP) είναι ένα ιστοτόπος που αξίζει να επισκεφτούν. Ήδη ηλεκτρονικά διατίθεται η δεύτερη έκδοση του κριτικού κειμένου (2014), ενώ το κείμενο κυκλοφορεί από τις Ηνωμένες Βιβλικές Εταιρίες και σε έντυπη μορφή:


Aυτή τη στιγμή τρέχει επίσης ένα πρόγραμμα μεταγραφής του κειμένου των παύλειων επιστολών, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2031:

Κυριακή 3 Μαΐου 2015

Το τρέχον τεύχος του EC / The current issue of EC

Early Christianity 6:1 (2015)

 • David B. Capes, "Introduction: A Centenary Celebration of Bousset's Kyrios Christos," 3-4
 • Cilliers Breytenbach, "Bousset's Kyrios Christos: Imperfections of a Benchmark," 5-16 (abstract)
 • Larry W. Hurtado, "Wilhelm Bousset's Kyrios Christos: An Appreciative and Critical Assessment," 17-29 (abstract)
 • Kelley Coblentz Bautch, "Kyrios Christos in Light of Twenty-First Century Perspectives on Second Temple Judaism," 30-50 (abstract)
 • Lutz Doering, "Wilhelm Bousset's Die Religion des Judentums im neutestamentlichen Zeitalter," 51-66 (abstract)
 • Robert Matthew Calhoun, "The Power of the Call: Wilhelm Bousset on Miracle, and Mark 1:16–20," 67-88 (abstract)
 • Richard Bauckham - Stefano De Luca, "Magdala As We Know It," 91-118 


Στο τρέχον τεύχος του JSQ / In the current issue of JSQ

Jewish Studies Quarterly 22:1 (2015)

 • Eran Viezel, " Context, Harmonization, and the Uniqueness of the Commentaries to the Book of Chronicles," 1-35
 • Yael Wilfand, "From the School of Shammai to Rabbi Yehuda the Patriarch's Student: The Evolution of the Poor Man's Tithe," 36-61

Στο τρέχον τεύχος του JETS / In the current issue of JETS

Journal of the Evangelical Theological Society 58:1 (2015)

 • Gregory Goswell, "Having the Last Say: The End of the OT," 15-30
 • Terrance R. Wardlaw Jr., "Shaddai, Providence, and the Narrative Structure of  Ruth," 31-42
 • Brian J. Tabb, "Salvation, Spreading, and Suffering: God's Unfolding Plan in Luke-Acts," 43-62
 • Ben Witherington III, "'Almost Thou  Persuadest  Me...': The Importance of  Greco-Roman Rhetoric for the Understanding of the Text and Context of  the NT," 63-88