Σάββατο 4 Απριλίου 2015

Τα ευρήματα στο Tel Burna / The Tel Burna findings

Διαβάστε στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation μία σύντομη παρουσίαση των ευρημάτων στη λατρευτική τοποθεσία Tel Burna (13ος αι. π.Χ.):

Το περιοδικό TYCHE online! / TYCHE Journal online!

To επιστημονικό περιοδικό του Τμήματος Αρχαίας Ιστορίας, Παπυρολογίας και Επιγραφικής του Πανεπιστημίου της Βιέννης διατίθεται ελεύθερο στο διαδίκτυο. Προς το παρόν μόνο τα τελευταία τεύχη από το 2011 κι εξής είναι διαθέσιμα, αλλά στο πρόγραμμα είναι να ψηφιοποιηθούν και παλαιότερα τεύχη:

Το τρέχον τεύχος του BBR / The current issue of BBR

Bulletin of Biblical Research 25:1 (2015)

 • Richard S. Hess, "Personal Names in the Hebrew Bible with Second-Millennium B.C. Antecedents," 5-12
 • Tremper Longman III, "The 'Fear of God' in the Book of Ecclesiastes," 13-22
 • Craig A. Evans, "How Long Were Late Antique Books in Use? Possible Implications for New Testament Textual Criticism," 23-38
 • Bruce Chilton, "The Gospel according to John's Rabbi Jesus," 39-54
 • Craig S. Keener, ""The Dead Are Raised" (Matthew 11:5 // Luke 7:22): Resuscitation Accounts in the Gospels and Eyewitness Testimony," 55-80

RBL 3/4/3015

Itzhak Benyamini, Narcissist Universalism: A Psychoanalytic Reading of Paul’s Epistles
Reviewed by Kari Syreeni

Wim M. de Bruin, Isaiah 1–12 as Written and Read in Antiquity
Reviewed by Ibolya Balla

Trevor J. Burke and Brian S. Rosner, eds., Paul as Missionary: Identity, Activity, Theology, and Practice
Reviewed by Ronald R. Clark

J. Patout Burns Jr., Romans: Interpreted by Early Christian Commentators
Reviewed by Daniel Patte
Reviewed by Adam Ployd

Beverly Roberts Gaventa, ed., Apocalyptic Paul: Cosmos and Anthropos in Romans 5–8
Reviewed by Timothy Gombis

Barbara Green, Jeremiah and God’s Plans of Well-Being
Reviewed by Lissa M. Wray Beal

Richard H. Hiers, Women’s Rights and the Bible: Implications for Christian Ethics and Social Policy
Reviewed by L. Juliana Claassens

William S. Kurz, Acts of the Apostles
Reviewed by Thomas E. Phillips
Reviewed by Troy M. Troftgruben

A. James Murphy, Kids and Kingdom: The Precarious Presence of Children in the Synoptic Gospels
Reviewed by Marianne Blickenstaff

Ruth Poser, Das Ezechielbuch als Trauma-Literatur
Reviewed by Michael S. Moore

Robert M. Price, The Amazing Colossal Apostle: The Search for the Historical Paul
Reviewed by Corneliu Constantineanu
Reviewed by Glenn E. Snyder

Ephraim Stern, The Material Culture of the Northern Sea Peoples in Israel
Reviewed by Raz Kletter

Τετάρτη 1 Απριλίου 2015

Ένα νέο άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του VE / A new article of biblical interest in the current of VE

Verbum et Ecclesia 36:1 (2015)

Jacobus W. Gericke, "A comprehensive typology of philosophical perspectives on Qohelet"

Ρωμ 13,1-7 κι αυτοκρατορική λατρεία / Romans 13:1-7 and the imperial cult

Hervomde teologiese studies 71:1 (2015)

Sung U. Lim, "A double-voiced reading of Romans 13:1–7 in light of the imperial cult"

Μνήμη και παρελθόν / Memory and the Past

Ένα ενδιαφέρον σύντομο κείμενο του Daniel Pioske σχετικά με την αξιοποίηση των πορισμάτων των σπουδών για τη μνήμη στην μελέτη της αρχαίας ιστορίας και εκείνης του αρχαίου Ισραήλ έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation

Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015

Το τρέχον τεύχος του BN / The current issue of BN

Biblische Notizen 164 (2015)

 • Jeremy Corley, "Elements of Jewish Identity in Ben Sira," 3-19
 • James K. Aitken, "Why is the Giraffe Kosher? Exoticism in Dietary Laws of the Second Temple Period," 21-34
 • Kristin De Troyer, "'A Man Leaves his Own Father …' – On Relationships in 1 Esdras," 35-50
 • Núria Calduch-Benages, "The Name of the Beloved City in Baruch 4:5-5:9," 51-64
 • Friedrich V. Reiterer, "'In Fact his Life is Unlike that of Others' (Wisd 2:15). Retaining Identity in a Context of Social Diversity," 65-85
 • Renate Egger-Wenzel, "Acceptance into the Jewish Community in the Book of Tobit: Conversion and Circumcision," 87-113
 • Stefan C. Reif, "On Some Issues of Identity Facing the Early Rabbi," 115-130CFP: "Good and Evil in Biblical and Post-Biblical Traditions" / 5th University of Birmingham Biblical Studies Postgraduate Conference

'Good and Evil in Biblical and Post-Biblical Traditions'

CALL FOR PAPERS

The 5th University of Birmingham Biblical Studies Postgraduate Conference will be hosted by the Department of Theology and Religion, University of Birmingham, on Thursday 25th June 2015.
Paper proposals are invited from postgraduates on the conference theme, 'Good and Evil in Biblical and Post-Biblical Traditions'. Abstracts of no more than 300 words should be e-mailed to Tupá Guerra (tgd396@bham.ac.uk) by 27th April 2015; various perspectives (including text-critical, sociological, theological) on the theme are welcome.
Examples of possible topics include:
• Philosophical perspectives on good and evil in biblical and post-biblical traditions
• Sociological/Political perspectives on good and evil in biblical and post-biblical traditions
• Morality in biblical and post-biblical traditions
• Studies on particular words, such as tob, tahor, ra‘, rasha‘ (Hebrew); kalos, agathos, kakos, ponēros, (Greek); bonum, pius, probus, malus, perversus (Latin)
• Angels and demons
• Interpretations of the Adam and Eve story
• God and evil (Did God create evil?)
• Questions of purity
• Characterizations of evil woman in biblical and post-biblical traditions
• Biblical and/or post-biblical perspectives on sin
• Good and evil in the Dead Sea scrolls, pseudepigrapha, or rewritten Bible.

The keynote speakers will be Prof. George Brooke (University of Manchester) and Dr. Helen Bond (University of Edinburgh). The conference will conclude with a round-table discussion.
Further enquiries: Tupá Guerra (tgd396@bham.ac.uk)

Δύο νέα άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του Verbum et Ecclesia / Two new articles of biblical interest in the current issue of Verbum et ecclesia

Verbum et ecclesia 36:1 (2105)

Madipoane Masenya / Hulisani Ramantswana, "Anything new under the sun of African Biblical Hermeneutics in South African Old Testament Scholarship?: Incarnation, death and resurrection of the Word in Africa"

Κυριακή 29 Μαρτίου 2015

Μερικά ακόμη ψηφιοποιημένα χειρόγραφα της Βρετανικής Βιβλιοθήκης / Some more digitized manuscripts of the British Library

Μεταξύ της τελευταίας ομάδας των ελληνικών χειρογράφων που ψηφιοποιήθηκαν στην Βρετανική Βιβλιοθήκη συγκαταλέγονται και μερικά χειρόγραφα της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης:

Egerton MS 2610, τέσσερα ευαγγέλια (Gregory-Aland 700). 11ος αι.
Egerton MS 2783, τέσσερα ευαγγέλια (Gregory-Aland 714). 12ος-13ος αι.
Harley MS 5785, ευαγγελιστάριο (Gregory-Aland l 151).  12ος αι.
Harley MS 5796, New Testament (Gregory-Aland 444; Scrivener evan. 444, Act. 153, Paul 240; von Soden δ 551). α' μ. 15ου αι.
Royal MS 1 B II, Παλαιά Διαθήκη: Μεγάλοι και μικροί προφήτες, Ο΄ (Rahlfs 22). α΄ τέταρτο του 12ου αι.
Royal MS 2 A VI, Ψαλτήρι(Rahlfs 175). 12ος αι.

Εισαγωγικές παρατηρήσεις στην ιστορία του Ισραήλ / Introductory remarks to the history of Israel

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation οι Bill T. Arnold και Richard S. Hess ανάρτησαν ένα κείμενο με εισαγωγικές παρατηρήσεις σχετικά με την ιστορία του Ισραήλ:

Peter Brown: Between Athens and Jerusalem

H ομιλία του Peter Brown στο Πανεπιστήμιο της Georgetown (James M. and Margaret H. Costan Lecture in Early Christianity) με τον τίτλο: "What Has Athens to do with Jerusalem?" δημοσιεύθηκε στο youtube κι οι ενδιαφερόμενοι αναγνώστες μπορούν να την παρακολουθήσουν επιλέγοντας τον παρακάτω τίτλο:

Ένα νέο άρθρο στο In die Skriflig / A new article in In die Skriflig

In die Skriflig 49:2 (2015)

Marius Nel, "Mark’s distinctive emphasis on the temple’s torn curtain"