Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του Louvain Studies / In the current issue of Louvain Studies

Louvain Studies 40:2 (2017)

Ma. Marilou S. Ibita, "The Proclamation of Truth between Exclusivity and Inclusivity: A Critical Analysis of the Use of John 14:6 in Vatican II," 170-183 (abstract)

Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2017

Η ιστορία της παλαιοδιαθηκικής έρευνας / The history of the Old Testament research

Από τον εκδοτικό οίκο Vandenhoeck & Ruprecht κυκλοφόρησε ένα νέο βιβλίο με την ιστορία της έρευνας της Παλαιάς Διαθήκης. Ο συγγραφέας του, Rudolf Smend, παρουσιάζει το έργο 54 σημαντικών ερευνητών, μεταξύ των οποίων των J. Buxtorf, B. Spinoza, J. Astruc, R Lowth, J. D. Michaelis, J. G. Herder, E. W. Hengstenberg, A. Kuenen, J. Wellhausen, B. Duhm, R. Kittel, H. Gunkel, M. Buber, A. Alt, W. Vischer, G. v. Rad, M. Noth, I. L. Seeligmann, W. Zimmerli, H. W. Wolff. 

Rudolf Smend, Kritiker und Exegeten: Porträtskizzen zu vier Jahrhunderten alttestamentlicher Wissenschaft, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2017
1005 σελίδες με 53 εικόνες
ISBN 978-3-525-53142-6
90 ευρώ

Ένα πολύτιμο βότανο / A valuable herb

Nόμισμα της Κυρήνης με παράσταση του silphium. Το
φυτό ευδοκιμούσε αποκλειστικά σε αυτήν την περιοχή
κι αποτελούσε σημαντική πηγή πλουτισμού. 
Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο για ένα χαμένο σήμερα βότανο, το silphium, το οποίο έχαιρε μεγάλης εκτίμησης από τους Ρωμαίους δημοσιεύεται διαδικτυακά στη σελίδα του BBC: 

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον του HTS / An article of biblical interest in the current issue of HTS

Hervomde teologies studies 73:3 (2017)

Benjamin W.W. Fung, / Aida B. Spencer  / Francois P. Viljoen, "Do the writing methodologies of Greco-Roman historians have an impact on Luke’s writing order?"

Στο τρέχον τεύχος του ExpT / In the current issue of ExpT

Expository Times 128:12 (2017)
  • Il-Seung Chung, "Hagar and Ishmael in light of Abraham and Isaac: Reading Gen. 21:8–21 and Gen. 22:1–19 as a Dialogue," 573-582 (abstract)
  • Sherri Brown, "The Challenge of 2 Peter and the Call to Theosis," 583-592 (abstract)