Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021

Μετακινήσεις πληθυσμών στη Νεο-Ασσυριακή αυτοκρατορία / Deportations in thw Neo-Assyrian state

 Διαβάστε στο ιστολόγιο ANE Today το άρθρο του Jonathan Valk (Leiden University) σχετικά με τις μετατοπίσεις πληθυσμών στη Νεο-Ασσυριακή αυτοκρατορία ως μέσο άσκησης εξουσίας και τιμωρίας:

Neo-Assyrian Deportation and the Levant

Το τρέχον τεύχος του Revue de Qumran / The current issue of Revue de Qumran

Revue de Qumran 32/2 (2020)

 • Markus Bockmuehl, "Introduction: Dead Sea Scrolls Research in Oxford," 165 - 169
 • Martin Goodman, "Oxford and the Dead Sea Scrolls," 171 - 175
 • George J. Brooke, "Dead Sea Scrolls Scholarship in Oxford:  Past, Present and Future," 177 - 193 (abstract)
 • Eibert Tigghelaar, "A Further Look at the Cave 1 Hodayot Scroll: The Material Evidence," 195 - 211 (abstract)
 • Yael Fisch, "'Midrash-Pesher':  A Shared Technique of Interpretation in Qumran, Paul, and the Tannaim," 213 - 233 (abstract)
 • Daniel Schumann, "The Eschatologization of the Exodus Narrative in 1 Enoch 1-5," 235 - 250 (abstract)
 • John Screnock, "A Reading of Psalm 104:1-13 According to the Text Contained in 4QPsalmsd," 251 - 265 (abstract)

Notes

 • Eibert Tighelaar, "4Q263 (4QSi): Hand, Text, Another Fragment," 267 - 271
 • Eibert Tigchelaar, "Fragments of 4QIsae (4Q59) and 4QIsaf (4Q60)," 273 - 278
 • Émile Puech, "Psaume et prière pour le roi Jonathan (4Q448) revisités," 279 - 291
 • Eibert Tigchelaar, "Not 4Q101a (4QJobd), but 4Q82 (4QXIIg) Hosea 2:5-7," 293 - 294

Στο τρέχον τεύχος του Historia / In the current issue of Historia

 Historia 70/1 (2020)

 • Panayiotis Christoforou, "‘An Indication of Truly Imperial Manners’: The Roman emperor in Philo’s Legatio ad Gaium," 83-115 (abstract)
 • Aitor Blanco Pérez, "Western Asia Minor and its Epigraphic Sources under the Tetrarchy: The End of a Habit?" 116-132 (abstract)


Στο τρέχον τεύχος του HTR / In the current issue of HTR

 Harvard Theological Review 114/1 (2021)

 • Harry Tolley, "The Jewish–Christian Dialogue Jason and Papiscus in Light of the Sinaiticus Fragment," 1-26 (abstract)
 • Eugene C. Tibbs, "'Do Not Believe Every Spirit': Discerning the Ethics of Prophetic Agency in Early Christian Culture," 27-50 (abstract)
 • Sarah Parkhouse, "Identity, Death, and Ascension in the First Apocalypse of James and the Gospel of John," 51-71 (abstract)
 • Amit Gvaryahu, "Usury and Poverty: A Case Study of the Post-Rabbinic Moment in Midrash and Piyyut," 72-95 (abstract)
 • Michael Motia, "Three Ways to Imitate Paul in Late Antiquity: Ekstasis, Ekphrasis, Epektasisl," 97-117 (abstract)
 • Lincoln H. Blumell, Korshi Dosoo, "A Coptic Magical Text for Virginity in Marriage: A Witness to “Celibate Marriage” from Christian Egypt," 118-142 (abstract)

    

    

    

    

    

Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021

Το τρέχον τεύχος του JSJ / The current issue of JSJ

 Journal for the Study of Judaism 52/1 (2021)

 • Gard Granerød, "YHW the God of Heaven: An interpretatio persica et aegyptiaca of YHW in Elephantine," 1–26 (abstract)
 • Daniel Machiela, "Is the Testament of Qahat Part of the Visions of Amram? Material and Literary Considerations of 4Q542 and 4Q547," 27–38 (abstract)
 • Yonatan Adler, "Ritual Purity in Daily Life after 70 CE: The Chalk Vessel Assemblage from Shuʿafat as a Test Case, " 39–62 (abstract)
 • Rami Schwartz, "The Virgin Mother Sarah: The Characterization of the Matriarch in Genesis Rabbah,"63–103 (abstract)
 • Anders Klostergaard Petersen, "How Should We Understand Ancient Judaism?" 105–125 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του Vetus Testamentum / The current issue of Vetus Testamentum

 Vetus Testamentum 71/1 (2021)

 • Bill T. Arnold, "Deuteronomy’s Book and Hammurapi’s Stela: The Referent of “This Sēper” in Deuteronomy 28:58," 1–18 (abstract)
 • Joel S. Baden, "The Purpose of Purification in Leviticus 16: A Proposition Pertaining to Priestly Prepositions," 19–26 (abstract)
 • Jan Dietrich, "Materialität und Spiritualität im altisraelitischen Opferkult: Religionsgeschichtliche Abstraktionsprozesse," 27–47 (abstract)
 • Michael V. Flowers, "What Did the Psalmist Say about His Hands and Feet in Psalm 22:17?" 48–75 (abstract)
 • Mark Leuchter, "Hosea 6:5 and the Decalogue," 76–88 (abstract)
 • Adina Moshavi, "Answering Yes/No Questions in Biblical Hebrew Dialogue," 89–104 (abstract)
 • Benjamin D. Suchard, "The Origins of the Biblical Aramaic Reading Tradition," 105–119 
 • Tamar Zewi, "MS St. Petersburg RNL Yevr. II A 640: A Possible Remnant of Another Copy of Saadya Gaon’s Tafsīr by Samuel ben Jacob," 120-132 (abstract)
 • Carsten Ziegert, "A Case for Grace? Case-Grammar, Frame-Semantics, and Biblical Hebrew חֵן ," 133–150 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του JSNT / The current issue of JSNT

 Journal for the Study of the New Testament 43/3 (2021)

 • Jonah Bissell, "School Buildings in Mediterranean Antiquity: Notes on the Provenance of the Infancy Gospel of Thomas," 303-320 (abstract)
 • Mark A. Proctor, "Conjoined Fraternal Twins: Marking Something Other than Time in Matthew 13.44-46," 321-342 (abstract)
 • Philip La G. Du Toit, "Reconsidering the Salvation of Israel in Luke–Acts," 343-369 (abstract)
 • Jonathan Rivett Robinson, "Jonah’s Gourd and Mark’s Gethsemane: A Study in Allegorical Messianic Intertextuality," 370-388 (abstract)
 • J. Andrew Doole, "To Be ‘An Out-of-the-Synagoguer’," 389-410
 • Sean du Toit, "Practising Idolatry in 1 Peter," 411-430 (abstract)

O Χαμουραμπί κι ο Μωσαϊκός Νόμος / Hammurabi and the Mosaic Law

Στήλη του Hammurabi - Μουσείο Λούβρου (Φωτο: wikimedia)
 Στην ιστοσελίδα TheTorah.com ο Felix Wiedemann (Freie Universität Berlin) κάνει μία σύντομη  ανασκόπηση στη συζήτηση για τη σχέση των νόμων του Hammurabi προς εκείνων του Μωυσή και σκιαγραφεί το ιδεολογικό πλαίσιο αυτής της συζήτησης: 

Did the Discovery of Hammurabi’s Laws Undermine the Torah?

Η "Θεωρία των Πηγών" κι ο αντισημιτισμός / "Documentary Theory" and antisemetism

Julius Wellhausen (1844–1918) 
(Φωτο: Wikimedia)
 Πόσο η γνωστή "Θεωρία των Πηγών" του Julius Wellhausen επηρεάζεται από τον αντισημιτισμό που κυριαρχεί στη Γερμανία του Bismarck κατά τα τέλη του 19ου αι.; Ο Alan T. Levenson (University of Oklahoma) στη σελίδα TheTorah.com υποστηρίζει ότι βασικές θέσεις του Wellhausen οι οποίες απορρέουν από τη θεωρία του, όπως η σταδιακή παρακμή της ισραηλιτικής θρησκείας κι η σύνδεσή της με έναν στείρο νομικισμό καθώς και η απόρριψη των έργων του Νόμου από τον Ιησού. Το κείμενο του Levenson καταδεικνύει για μια ακόμη φορά πώς η ιστορία της βιβλικής έρευνας δε μπορεί να αποδεσμευθεί από το ιστορικό και πολιτισμικό συγκείμενο αλλά και τις προσωπικές ιστορίες των ερευνητών που τη σημαδεύουν:

Was the Documentary Hypothesis Tainted by Wellhausen’s Antisemitism?

Στο τρέχον τεύχος του HTS / In the current issue of HTS

 Hervormde Teologiese Studies 77/4 (2021)

Mark Wilson, "Hindrance as a motivation in divine guidance: The example of Paul"


Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021

Στο τρέχον τεύχος του RHPR / In the current issue of RHPR

Revue d'Histoire et de Philosophie religieuses 100/4 (2020)

 • Simon Butticaz, "Aux origines du christianisme : l’événement, la mémoire et la foi: II. Les christianismes de Luc et de Jean," 467-485 (abstract)
 • Jean Marcel Vincent, "Une interprétation historico-littéraire du Psaume 110 par Jean Masson à l’orée du XVIIIe siècle," 487-512 (abstract)

Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2021

Open access: ένας νέος συλλογικός τόμος για τους Κανόνες του Ευσεβίου / Open access: a new volume on Eusebius' Canon Tables

 Alessandro Bausi, Bruno Reudenbach and Hanna Wimmer (επιμ.), Canones: The Art of Harmony: The Canon Tables of the Four Gospels. Studies in Manuscript Cultures, 18. Berlin: deGruyter 2020 (pdf / epub)

DOI: https://doi.org/10.1515/9783110625844

Στο τρέχον τεύχος του Electrum / In the current issue of Electrum

 Electrum 27 (2020)

Το τρέχον τεύχος του Textus / The current issue of Textus

 Textus 30 (2021)

Το τρέχον τεύχος του CBQ / The current issue of CBQ

 Catholic Biblical Quarterly 82/1 (2021)

 • Blažej Štrba, "Sight or Skin? Revisiting Deuteronomy 34:7c,"  1-17 (abstract)
 • Stephen J. Smith, "The Shape and Message of Psalms 73–78," 18-37 (abstract)
 • David G. Horrell, "Religion, Ethnicity, and Way of Life: Exploring Categories of Identity," 38-55 (abstract)
 • Christopher A. Decaen,"An Embedded Chiastic Order in Matthew?"  56-74 (abstract)
 • Nicholas A. Elder, "Scribes and Demons: Literacy and Authority in a Capernaum Synagogue (Mark 1:21–28)," 75-94 (abstract)
 • Mark B. Giszczak, "The Rhetoric and Social Practice of Excommunication in 2 Thessalonians 3: 6–15," 95-114 (abstract)