Σάββατο 2 Μαΐου 2020

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του Scriptura / A new article in the current issue of Scriptura

Scriptura 119:1 (2020)

David Seal, "The Reception and Delivery of the Oracle in Revelation 13:9–10"

To τρέχον τεύχος του HBT / The current issue of HTB

Horizons in Biblical Theology 42:1 (2020)

  • Kimberly D. Russaw, "Reading Rahab with Larsen: towards a New Direction in African American Biblical Hermeneutics," 1–13 (abstract)
  • Jennifer Johnson Williams, "Contracts and Care of Oneself in the Book of Ruth," 14–46 (abstract)
  • John-Christian Eurell, "Mariological Developments in the New Testament," 47–57 (abstract)
  • Jason Ripley, "Atonement and Martyrdom in the Gospel of John," 58–89 (abstract)
  • Eric Smith, "Paul’s Map and Territory: Rethinking the Work of the Apostle in Light of Ancient Cartography," 90–107 (abstract)
  • Steven J. Duby, "Goldingay on God: Addressing the Distinction between Biblical and Dogmatic Theology," 108–130 (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του Open Theology / In the current issue of Open Theology

Open Theology 6:1 (2020)

Κυριακή 26 Απριλίου 2020

Στο τρέχον τεύχος του GRMS / In the current issue of GRMS

Greek and Roman Musical Studies 8:1 (2020)

  • James Lloyd, "Music and Materiality: An Overview of Ancient Greek and Roman Music Archaeology," 1–10 (abstract)
  • Karin Schlapbach, "The Dance of Priests, Matronae, and Philosophers: Aspects of Dance Culture in Rome and the Roman Empire," 190–199 (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του GRBS / In the current issue of GRBS

Greek, Roman, and Byzantine Studies 60:1 (2020)

Roy D. Kotansky, "A Silver Votive Plaque with a Judicial Prayer against Slander"