Σάββατο 21 Απριλίου 2012

Αγγίζοντας του θεούς / Touching the gods

Μία ενδιαφέρουσα διατριβή από το Πανεπιστήμιο του Durham:

Polly Weddle, Touching the Gods: physical interaction with cult statues in the Roman world, PhD Dissertation, Durham University, 2010

(Πηγή: History of the Ancient World)

Η Ευχαριστία κατά τον 2ο αι. / Eucharist in the 2nd century

Samuel Andrew Gibby, The development of the Eucharist in the second century, Master Thesis, Regent University 2010

(Πηγή: History of the Ancient World)

Mεταφράσεις και πρωτότυπο της Αγίας Γραφής / Translation and original Bible text

Η ιστοσελίδα YouVersion παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης στο πρωτότυπο κείμενο της Παλαιάς και Καινή Διαθήκης καθώς και στη μετάφρασή του σε διάφορες γλώσσες. Για τους χρήστες iPad/iPhone και Android υπάρχει κι η δυνατότητα καταφόρτωσης σχετικής εφαρμογής καθώς και η λειτουργία offline.

YouVersion