Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2014

Ένα νέο ηλεκτρονικό περιοδικό για την ΚΔ, τον αρχαίο Ιουδαϊσμό και τον αρχέγονο Χριστιανισμό / A new e-journal on NT, ancient Judaism and Early Christianity

Ένα νέο ηλεκτρονικό περιοδικό έκανε την εμφάνισή του χτες στο διαδίκτυο. Πρόκειται για το Journal of the Jesus Movement in its Jewish Setting, ένα περιοδικό με κριτές που εκδίδεται από τον εκδοτικό οίκο Eisenbrauns και σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο McMasters και το Κέντρο Caspari. Σύμφωνα με την περιγραφή το περιοδικό θα δημοσιεύει μελέτες που θα αφορούν στην ιστορία των Ιουδαϊκών και αρχαίων χριστιανικών παραδόσεων και θα καλύπτει τις εξής περιοχές:
Καινή Διαθήκη, απαρχές του Χριστιανισμού, αρχαίος Ιουδαϊσμός (συμπεριλαμβανομένων του Ιωσήπου και του Φίλωνα), Κουμράν, απόκρυφα και ψευδεπίγραφα, ραββινικές σπουδές, ιστορία του αρχαίου Χριστιανισμού, ιστορία της πρόσληψης και αρχαιολογία. Το περιοδικό θα κυκλοφορεί επίσης ως hard copy από τον Eisenbrauns: 


JJMJS 1 (2014)

Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2014

Το τρέχον τεύχος του VT / In the current issue of VT

Vetus Testamentum 64:4 (2014)

 • Csaba Balogh, "Historicising Interpolations in the Isaiah-Memoir," 519-538 (abstract)
 • John Burnight, "A New Interpretation and Translation of Job 5:5, " 539-553 (abstract)
 • Hans Debel, "Stones of Contention?! A Critical Evaluation of the Erotic Interpretation of Qoh 3:5a," 554-560 (abstract)
 • Edmon L. Gallagher, "Cult Centralization in the Samaritan Pentateuch and the Origins of Deuteronomy," 561-572 (abstract)
 • Roger Gil and Eberhard Bons, "Judith 5:5-21 ou le récit d’Akhior: les mémoires dans la construction de l’identité narrative du peuple d’Israël," 573-587 (abstract)
 • Jonathan Grossman, "The Structural Paradigm of the Ten Plagues Narrative and the Hardening of Pharaoh’s Heart," 588-610 (abstract)
 • Christopher M. Jones, "'The Wealth of Nations Shall Come to You': Light, Tribute, and Implacement in Isaiah 60," 611-622 (abstract)
 • Pieter van der Lugt, "Who Changes His Mind about Dust and Ashes? The Rhetorical Structure of Job 42:2-6," 623-639 (abstract
 • Christl M. Maier, "Jeremiah as yhwh’s Stronghold (Jer 1:18)," 640-653 (abstract)
 • Hermann-Josef Stipp, "Legenden der Jeremia-Exegese (II): Die Verschleppung Jeremias nach Ägypten," 654-663 (abstract)
 • Idan Dershowitz, "Flowing with Fat and (Bee) Honey: Evidence from Ancient Egypt," 665-667 (abstract)

Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2014

Η αναζήτηση της βασίλισσας της Σεβά / The quest for the queen of Sheba

Στην ηλεκτρονική έκδοση των Khaleej Times υπάρχει ένα σύντομο δημοσίευμα για τους αρχαιολόγους Wendell Philips και Merilyn Phillips Hodgson και το αρχαιολογικό έργο κυρίως του πρώτου στην σημερινή Υεμένη, όπου εντοπίζεται το γνωστό από την Παλαιά Διαθήκη βασίλειο της Σεβά. 


Για παλαιότερα δημοσιεύματα σχετικά με τις αρχαιολογικές ανασκαφές βλ:


Κανονικά και εξωκανονικά ευαγγέλια / Canonical and extracanonical Gospel

Στο ιστολόγιό του Acts and More ο Steve Walton δημοσιεύει περίληψη της πολύ ενδιαφέρουσας εισήγησης του Simon Gathercole στο φετινό British New Testament Conference, σχετικά με τη διάκριση μεταξύ κανονικών και εξωκανονικών ευαγγελίων. 


Ο Gathercole εντοπίζει 4 βασικά στοιχεία που συνιστούν την regula fidei και τα οποία περιέχονται στο αποστολικό κήρυγμα, όπως αυτό διασώζεται στο Α΄ Κορ 15, 3-4:
 • ο Ιησούς ως ο Χριστός
 • το σωτηριώδες έργο του Ιησού ως εκπλήρωση των Γραφών
 • ο ιλαστήριος χαρακτήρας της θυσίας του Ιησού
 • η ανάσταση του Ιησού


Στη συνέχεια αναζητά αυτά τα στοιχεία στα τέσσερα κανονικά βιβλία και σε επτά εξωκανονικά (Ευαγγέλιο Πέτρου, της Αλήθειας, του Θωμά, του Φιλίππου, της Μαρίας, των Αιγυπτίων και του Ιούδα). Καταλήγει ότι ενώ τα κανονικά ευαγγέλια περιέχουν και τα τέσσερα παραπάνω στοιχεία, στα εξωκανονικά μπορεί να έχουν ορισμένα από αυτά αλλά όχι όλα. 

Το νερό στον Ιουδαϊσμό της εποχής του Δεύτερου Ναού / Water in the Second Temple Judaism

Κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο de Gruyter ένας συλλογικός τόμος, τον οποίο επιμελούνται οι Ehud Ben Zvi και Christoph Levin κι έχει ως θέμα το νερό ως σύμβολο στον Ιουδαϊσμό της εποχής του Δεύτερου Ναού:

Ehud Ben Zvi / Christoph Levin, Thinking of Water in the Early Second Temple Period (BZAW 461), de Gruyter, Berlin 2014
xvi, 485 pages
ISBN: 978-3-11-034966-5
129,95 €

Πίνακας περιεχομένων  / Contents
 • Christoph Levin, "Introduction," 1-10
 • Ehud Ben Zvi, "Thinking of Water in Late Persian/Early Hellenistic Judah: An Exploration," 11-28
 • Martti Nissinen, "Sacred Springs and Liminal Rivers: Water and Prophecy in the Ancient Eastern Mediterranean," 29-48
 • Stéphanie Anthonioz, "Water(s) of Abundance in the Ancient Near East and in Hebrew Bible Texts: A Sign of Kingship," 49-76
 • Diana Edelman, "The Nile in Biblical Memory," 77-102
 • Kåre Berge, "Polluted, Bitter, and Sweet Water as a Matter of Ethnic Identity-Formation in Persian Yehud," 103-122
 • Ian Douglas Wilson, "The Song of the Sea and Isaiah: Exodus 15 in Post-monarchic Prophetic Discourse," 123-148
 • Sonya Kostamo, "Imagining Water: The Overflowing Stream in Isa 66:12," 149-166
 • Hermann-Josef Stipp, "'But into the Water You Must Not Dip It' (Jeremiah 13:1) – Methodological Reflections on How to Identify the Work of the Deuteronomistic Redaction in the Book of Jeremiah," 167-196
 • Christoph Levin, "Drought and Locust Plague in Joel 1–2," 197-228
 • Bob Becking, "Coping with Drought and Famine in some Post-Exilic Texts," 229-256
 • Reinhard Müller, "Adad’s Overflowing Scourge and the Weather God of Zion: Observations on Motif History in Isa 28:14–18," 257-278
 • Urmas Nõmmik, "Thinking of Water in the Book of Job: A Fluvial Introduction to the Job Literature," 279-298
 • Juha Pakkala, "Water in 1–2 Kings," 299-316
 • William S. Morrow, "Water Control and Royal Propaganda: Sennacherib’s Boast in 2 Kgs 19:24 (= Isa 37:25)," 317-338
 • Louis Jonker, "Manasseh in Paradise? The Influence of ANE Palace Garden Imagery in LXX 2 Chronicles 33:20," 339-358
 • Peter Juhás, "Dew in the Enochic Literature," 359-374
 • Samuel I. Thomas, "Living Water by the Dead Sea: Some Water Metaphors in the Qumran Scrolls," 375-392
 • James R. Linville, "The Fluid Boundaries of Life, the Universe and Yahweh," 393-408
 • Peter Sabo, "Drawing Out Moses: Water as a Personal Motif of the Biblical Character," 409-436
 • Francis Landy, "Fluvial Fantasies," 437-456