Σάββατο 2 Αυγούστου 2014

Ένας συλλογικός τόμος για τα ψευδεπίγραφα της ΠΔ και την ΠΔ / A collective volume on the OT pseudepigrapha and the OT


Κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό τόμο Peeters ένας συλλογικός τόμος με τις εισηγήσεις που διαβάστηκαν στο Colloquium Biblicum Lovaniense 2012:


coverE. Tigchelaar (ed.), Old Testament Pseudepigrapha and the Scriptures (BETL 270), Peeters, Leuven 2014
ISBN: 978-90-429-3128-2
95 ευρώ

Summary:
Old Testament Pseudepigrapha and the Scriptures contains the papers of the Colloquium Biblicum Lovaniense 2012, which focused on a series of contemporary questions in Pseudepigrapha research. The papers discuss the relationship of Old Testament Pseudepigrapha to scriptures, both in a technical sense (how did authors rewrite or interpret Scripture) and in a literary sense (how and why did authors expand or extend earlier scriptures). Many papers cover the phenomenon of pseudepigraphy, giving explanations ranging from pious forgery through various kinds of literary devices to authorial self-effacement. Some contributions discuss the historically fluid boundaries between canonical and pseudepigraphic texts, and the production and use of Old Testament pseudepigrapha in early Christianity.


Ένα συνέδριο για τον Αύγουστο / A conference on Augustus

Commemorating Augustus: a bimillennial re-evaluation
University of Leeds, UK, 18th–20th August 2014

The bimillennium of Augustus' death on 19th August 2014 commemorates the end of his life and the beginning of a rich posthumous reception history. Running over the bimillennium itself, the Commemorating Augustus conference will undertake a focused, comparative exploration of this history of responses, from AD 14 to 2014.

Already in his lifetime, Augustus was a man of many images. Since his death, he has served in one context as a model of ideal rule and another as a tyrant, while playing a key role in narratives about the emergence of Christianity, the foundation of Europe and the relationship between politics and the arts. His reception history is a vivid exemplum of historical relativism in action, demonstrating the scope of the source material to support utterly conflicting interpretations. Yet to date it has been studied only sporadically. The Commemorating Augustus conference aims to address the full range of Augustus' reception history, to trace its evolution, to explore its connections and disjunctions, to understand its impact on contemporary perspectives, and to put us in a better position to articulate what Augustus means to us in the 21st century.

Keynote speaker: Karl Galinsky (Austin, Texas).

Other invited speakers: Mary Harlow (Leicester), Ray Laurence (Kent), Valerie Hope (Open University), Alison Cooley (Warwick), Steven Green (UCL), Shaun Tougher (Cardiff), Martin Lindner (Göttingen).

Topics covered: Augustus' old age and death; worship and deification; Tiberius, Nero and the Flavians; Seneca, Tacitus and Suetonius; posthumous provincial responses; coinage and the visual arts; late antique responses; Byzantine politics and literature; early Christianity; medieval history and literature; European literature; European politics and power; Augustus in novels and on screen; Augustus between the wars; historiography and scholarship; monuments and architecture.

Further details: A full programme, abstracts and details of how to register are available at: http://augustus2014.com/conference/.

Registration closes on 1st August 2014, and a late fee will apply to bookings made after 17th July 2014. For any queries, pleased contact augustus2014@leeds.ac.uk.

The conference venue is Devonshire Hall, a self-contained University of Leeds residence in the style of an Oxbridge college.

The conference is generously supported by the Classical Association, the Society for the Promotion of Roman Studies and the Augustus Collection.

Programme & Abstracts
The conference at a glance

Monday 18th August – registration and check-in opens at 12 noon; conference opens at 14:00 and closes at 18:30; Dinner 19:00
Tuesday 19th August – conference opens at 09:00 and closes at 18:00; Conference Dinner 19:30
Wednesday 20th August - conference opens 09:00 and closes 17:30. There will be an opportunity for interested delegates to join an informal post-conference evening meal.

Programme mis à jour ici 
Abstracts 

Programme

Monday August 18th

12:00-14:00 Registration; sandwich lunch available from 13:00
14:00-14:30 Conference opening
14:30-16:00 1a) End of an era: the final days and death of Augustus 
Mary Harlow (Leicester) and Ray Laurence (Kent) – Augustus and Old Age
Alison Cooley (Warwick) – The last days of Augustus
Valerie Hope (Open University) – Grieving for Augustus: emotion and control in Roman imperial mourning ritual

1b) Text and persuasion
Daniel Sarefield (Fitchburg) – Book Burning After Augustus
Carey Fleiner (Winchester) – The Augustan shaping of imperial education and its legacy in ancient and medieval historians
Kathleen Lamp (Arizona) – Augustus in the Rhetorical Tradition

16:00-16:30 Refreshment break

16.30-18.30 2a) Becoming a god 
Rachel Thomas (Ohio) – Literary Time-Travel: Commemoration of Augustus in Virgil and Ovid
Susan Sorek (Open University) – He Who the Sun has Chosen: Augustus and the obelisks in Rome
Lya Serignolli (Sao Paulo) – Liber, Augustus, and Tiberius
Kelly Shannon (Virginia) – Temples and Memory: Augustus' Deification and Tiberius' Reputation in Tacitus' Annals

2b) Historiography and scholarship
Peter Wiseman (Exeter) – Missing the essentials: How we get Augustus wrong
Maggie L. Popkin (Case Western Reserve University Ohio) – The Parthian Arch of Augustus and its Legacy: Memory Manipulation in Imperial Rome and Modern Scholarship
Pawel Madejski (MCSU, Lublin) – Pax in the Augustan policy: between myths of historiography and the evidence
Marco Romani Mistretta (Harvard) – National Marxism: Gramsci's Augustan Rome and its Legacy in Italian Historiography

Tuesday August 19th

09:00-10:30 3a) The Tiberian response 
Penelope Davies (Austin, Texas) – Tiberius, Primus Supra Pares: Augustus Legacy And The Built City
Lovisa Brännstedt (Lund) – Femina Princeps? The response to Livia's adoption into the Julian family
Marius Gerhardt (Berlin) – Augustus in the age of Tiberius: the case of Velleius Paterculus

3b) Provincial perspectives
Greg Rowe (Victoria) – From Greece to Rome and Back Again: the Res Gestae in Provincial Context
Nayla Kabazi Muntasser (Austin, Texas) – Provincial Variations on Augustan Themes: representation, reception and local identity
Dario Calomino (British Museum) – Emperor or god? The commemoration of Augustus in the coinage of the Provinces

10:30-11:00 Refreshment break

11:00-13:00 4a) Neronians to Flavians 
Steven Green (UCL) – Seneca's Augustus: Fashioning a Protean Model for a Young Prince
Liz Gloyn (Royal Holloway University of London) – Fathers, be good to your daughters: Seneca, Augustus and familial ethics
Lauren Ginsberg (Cincinnati) – Remembering Nero's Augustan model in the Octavia
Victoria Gyori (KCL) – Flavian responses to Octavianic/Augustan coinage

4b) Monuments and architecture
Margaret L. Woodhull (Denver, Colorado) – Architecture and Female Agency in Post-Augustan Rome: Agrippina the Younger's Temple for Deified Claudius and the Demise of Imperial Women Building Rome
Thea Ravasi (Newcastle) – Imperial residences from Augustus to Hadrian: architectural planning and sculptural display
Andreina Maahsen-Milan (Bologna) – Heroes und Heldentum: Second and Third Reich War Memorials. The Mausoleum of Augustus as prototype, type and variation
Rubén García Rubio (Valladolid / Rome Tre) – The Forum of Augustus vs Yale University Art Gallery of Louis I. Kahn

13:00-14:00 Buffet lunch

14:00-16:00 5a) Late antiquity 
Shaun Tougher (Cardiff) – Julian Augustus on Augustus: a view from late antiquity
Jill Mitchell (Trinity Saint David) – Symmachus composes a panegyric for Augustus: an appreciation of Imperial panegyric in the late fourth century and its relationship to the oratory of the Augustan age
Frances Foster (Cambridge) – Praising Augustus through his Ancestors: Servius on Representations of Augustus in Virgil
Michael Sloan (Wake Forest) – Augustus: The Harbinger of Peace (Orosius' reception of Augustus in Historiae Adversus Paganos)

5b) Tacitus, Suetonius and Augustus
Alice Hu (Pennsylvania) – Tacitus' Philippics: Tiberius, Augustan precedent, and literary memory
Aske Damtoft Poulsen (Lund) – Conflicting reports? Three accounts of Augustus' involvement in the civil wars
Trevor Luke (Florida) – A Gift for the Princeps: Suetonius on Augustus Final Journey
Patrick Cook (Cambridge) – Embodying the Legacy of Augustus

16:00-16:30 Refreshment break

16:30-18:00 6a) Byzantine politics and literature 
Birgitta Hoffmann (Liverpool) – Belisarius' triumph and Justinian's Equestrian statue – Justinian as a new Augustus?
Kosta Simic (Brisbane) – The Byzantine Augustus: Examples from Chronicles – Homiletics and Hymnography
Elizabeth Fisher (George Washington University) – The “Essential” Augustus in the Excerpta of Constantine Porphyrogenitus

6b) The power of images
Matteo Cadario (Milan) – The image of Nero and Augustan legacy
Nandini Pandey (Loyola, Baltimore) – Augustus and the Ara Coeli Legend in Northern Renaissance Art
Nicole Berlin (Johns Hopkins) – Augustus as Propaganda: The Case of the Vatican Gallery of Maps

18:30 Pre-Dinner Drinks reception

19:30 Commemorative dinner

Wednesday August 20th

09:00-10:30 7a) Bridging the gap: towards the Middle Ages 
Joseph Geiger (Hebrew University, Jerusalem) – The First Emperor
Paulo Martins (Sao Paulo) – A new perspective on the post mortem image of Augustus
Jürgen Strothmann (Siegen) – Augustus and the new Roman emperor in the West. The case of the Carolingian views on Augustus

7b) Augustus in the novel
Martin Lindner (Göttingen) – In Search of a German Princeps: Günther Birkenfeld and his Augustus novels (1934-1962)
Ayelet Peer (Tel Aviv) – Letters to Augustus: John Williams' portrayal of the princeps in his novel Augustus
Juliette Harrisson (Newman University) – I, Claudius Augustus in text and on screen

10:30-11:00 Refreshment break

11:00-13:00 8a) Augustus between the wars 
Penelope Goodman (Leeds) – Beyond Italy: the 1938 bimillennium as a global phenomenon
Fabio Cavallero (Rome ‘La Sapienza') – Augustus and Mussolini: city planning and architecture. An effective use of power for the creation of a new cultural and communicative memory.
James Chlup (Manitoba) – The Proconsul and the Emperor: John Buchan's Augustus
Phyllis Brighouse (Liverpool) – The Influence of John Buchan's Calvinism on his reception of Augustus

8b) European literature
Giampiero Scafoglio (Naples) – Augustus in Dante's Thought and Works
Bobby Xinyue (UCL) – Augustus in Book 8 of Morisot's Fasti
Paul Hammond (Leeds) – Dryden's Virgilian Kings

13:00-14:00 Buffet lunch

14:00-16:00 9a) The 21st-century Augustus 
Anna Clareborn (Swedish Institute, Rome) – Augusto Reframed: Exhibiting Augustus in Bimillennial Rome
Chloe Bent (UCL) – Engaging with Augustus in the 21st Century: A biographical analysis of Rome's northern Campus Martius
Eleanor OKell (Leeds) – What does it mean to be an Augustus today? A comparative online perspective

9b) Augustus on screen
Melissa Beattie (Aberystwyth) and Amanda Potter(Open University)– Res Gestae per Televisionem Nuntio Divi Augusti: Octavian and Rome
Jess Anderson (Leeds) – Augustus' adventures beyond history: ahistorical screen treatments
Fiona Hobden (Liverpool) – Life through a lens: Augustus and the politics of the past in television documentaries today

15:30-16:15 Refreshment break

16:15-17:15 10) Karl Galinsky: Augustus: an assessment

Tο τρέχον τεύχος του RB / In the current issue of RB

Revue biblique 121:3 (2014)

Το τρέχον τεύχος του JSJ / In the current issue of JSJ

Journal for the Study of Judaism 45:3 (2014)
 • Hans Debel, "Anchoring Revelations in the Authority of Sinai: A Comparison of the Rewritings of “Scripture” in Jubilees and in the P stratum of Exodus," (abstract)
 • Yishai Kiel, "Penitential Theology in East Late Antiquity: Talmudic, Zoroastrian, and East Christian Reflections," (abstract)
 • Magnar Kartveit, "Samaritan Self-Consciousness in the First Half of the Second Century B.C.E. in Light of the Inscriptions from Mount Gerizim and Delos," (abstract)
 • Anna Krautbauer / Stephen Llewelyn / Blake Wassell, "A Gift of One Eunuch and Four Slave Boys: P.Cair.Zen. I 59076 and Historical Construction," 305-325 (abstract)
 • Fernando Bermejo-Rubio, "Was the Hypothetical Vorlage of the Testimonium Flavianum a “Neutral” Text? Challenging the Common Wisdom on Antiquitates Judaicae 18.63-64," 326-365 (abstract)
 • Peter-Ben Smit, "Reaching for the Tree of Life: The Role of Eating, Drinking, Fasting, and Symbolic Foodstuffs in 4 Ezra," 366-387 (abstract)

Παρασκευή 1 Αυγούστου 2014

Το τρέχον τεύχος του Apocrypha / In the current issue of Apocrypha

Apocrypha 24 (2013)
 • À la mémoire de François Bovon (1938-2013) - La redaction p. 7
 • Marie Anne POLO DE BEAULIEU, «Les apocryphes dans les recueils d’exempla : traces, réécritures et diffusion », 9-56 (abstract)
 • Stephen PELLE, «A Preliminary Study of the Historia de Melchisedech in the Latin West », 57-90 (abstract)
 • François BOVON et Bertrand BOUVIER, «Miracles additionnels de Thècle dans le manuscrit de Rome, Angelicus graecus 108», 91-110 (abstract
 • Valentina CALZOLARI, «La version arménienne du Martyre de Philippe grec : passages encratites et manuscrits inédits», 111-138 (abstract
 • Christiane FURRER et Christophe GUIGNARD, «Titre et prologue des Actes de Pilate. Nouvelle lecture à partir d’une reconstitution d’un état ancien du texte», 139-206 (abstract)
 • Florence JULLIEN, «La légende des Trente pièces d’argent de Judas et le roi Abgar»,  207-220 (abstract)
 • Pierluigi PIOVANELLI, THE GOSPEL OF THE SAVIOR (‘UNBEKANNTES BERLINER EVANGELIUM’) « Liminaire », 221-222 (abstract)
 • Charles W. HEDRICK, «Dating the Gospel of the Savior : Response to Peter Nagel and Pierluigi Piovanelli», 223-236 (abstract)
 • Paul DILLEY, «Christus Saltans as Dionysios and David : The Dance of the Savior in its Late-Antique Cultural Context», 237-253 (abstract)
 • Erik YINGLING, «Gather Unto Me O My Holy Members : Liturgical Dance, Coptic Theology, and a Reconstructed Lacuna in the Gospel of the Savior»,  255-279 (abstract)

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του TC / A new article in the current issue of TC

TC: A Journal of Biblical Textual Criticism

Gareth Wearne, ‫ קרנים מידו לו‬and ‫:מימינו אשדת למו‬ Reading Habakkuk 3:4 and Deuteronomy 33:2 in Light of One Another

Πέμπτη 31 Ιουλίου 2014

Το τρέχον τεύχος του The Bible Translator / The current issue of The Bible Translator

The Bible Translator 65:2 (2014)
 • Andrew Bowden, "Count What All Joy? The Translation of πειρασμός in James 1.2 and 12," 113-124 (abstract)
 • Yongbom Lee, "Alternative Translation of 1 Corinthians 12.2: Unreal (Contra-Factual) Sense of ἂν ἤγεσθε ἀπαγόμενοι," 125-134 (abstract)
 • Stephen G. Louy, "The Septuagint Text of Ezra 9.2," 135-144 (abstract)
 • Valérie Kabergs, "Ἀντιτάσσομαι in Hosea 1.6 (LXX): Its Label of “Lexical Error” Reconsidered," 145-156 (abstract)
 • Max Rogland, "The Verbal Forms in Haggai 1.8-9," 157-164 (abstract)
 • Brittany Kim and Charlie Trimm , "Yahweh the Dragon: Exploring a Neglected Biblical Metaphor for the Divine Warrior and the Translation of ’Ap," 165-184 (absract)
 • Phil King, "Perspectives on Translating YHWH in Papua New Guinea," 185-204 (abstract)
 • Anicia del Corro, "Tinggian: What If There Is No Standard Dialect?," 205-221 (abstract)
 • Florian Voss, "The Fifth Edition of the UBS Greek New Testament," 222-230 (abstract)

Γυναίκες κι η ερμηνεία της Βίβλου / Women and Bible interpretation

΄Ενα πολύ ενδιαφέρον άρθρο της Joy A. Schroeder σχετικά με την παρουσία και το ρόλο γυναικών ερμηνευτών της Βίβλου έχει αναρτηθεί στη γνωστή ιστοσελίδα The Bible and Interpretation. Η συγγραφέα θίγει μια συχνά παραμελημένη πτυχή της γυναικείας παρουσίας στις βιβλικές σπουδές: όχι πλέον ως αντικείμενο μελέτης μέσα στα βιβλικά κείμενα αλλά το ερμηνεύον υποκείμενο του βιβλικού κειμένου. Ερώτηση: αλήθεια πώς είναι τα πράγματα στην ορθόδοξη ερμηνευτική παράδοση;RBL 30/7/2014

Robert L. Cole, Psalms 1–2: Gateway to the Psalter
Reviewed by Richard S. Briggs

Avraham Faust, The Archaeology of Israelite Society in Iron Age II
Reviewed by William G. Dever

Gregory P. Fewster, Creation Language in Romans 8: A Study in Monosemy
Reviewed by Andrew W. Pitts

Steven Fine, Art, History and the Historiography of Judaism in Roman Antiquity
Reviewed by Yael Wilfand

Christian Frevel and Christophe Nihan, eds. Purity and the Forming of Religious Traditions in the Ancient Mediterranean World and Ancient Judaism
Reviewed by Jason M. Silverman 

Jey J. Kanagaraj, John  
Reviewed by Nijay Gupta

John S. Kloppenborg and Judith H. Newman, eds. Editing the Bible: Assessing the Task Past and Present
Reviewed by Scott Charlesworth

Cynthia Miller-Naudé and Ziony Zevit, eds. Diachrony in Biblical Hebrew
Reviewed by Stephen A. Kaufman

Yann Redalié, La deuxième épître aux Thessaloniciens
Reviewed by Abson Joseph

Carolyn J. Sharp, Wrestling the Word: The Hebrew Scriptures and the Christian Believer
Reviewed by Robert Wafawanaka

Δευτέρα 28 Ιουλίου 2014

Το τρέχον τεύχος του HeBAI / In the current issue of HeBAI

Hebrew Bible and Ancient Israel 3:1 (2014)
Το τρέχον τεύχος είναι αφιερωμένο στον Αβράαμ

Thomas Römer, "Introduction," 1–2

Israel Finkelstein/Thomas Römer, "Comments on the Historical Background  of the Abraham Narrative.
Between “Realia” and “Exegetica”," 3–23

Jean Louis Ska, "Abraham between History and Poetry," 24–42

Matthias Köckert, "Wie wurden Abraham- und Jakobüberlieferung  zu einer „Vätergeschichte“
verbunden?," 43–66

Irmtraud Fischer, "Wenn „Völker“ geboren werden, entsteht kein Volk  ohne Frauen. Eine
gender-faire Reflexion  der Sara-Figur im Kontext der Welt erzeugenden Erzählungen der Genesis," 67–86

Mark G. Brett, "The Priestly Dissemination of Abraham," 87–107

New Projects
Jan Dušek, "Mt. Gerizim Sanctuary, Its History and Enigma of Origin,"111–133

New Findings
Dominique Charpin, The Assyriologist and the Computer: The “Archibab” Project,"137–153

Το πρώτο τεύχος του JBR / The first issue of JBR

Journal of the Bible and its Reception 1:1 (2014)


Κυριακή 27 Ιουλίου 2014