Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2008

Ένα νέο βιβλίο για τη βιβλική ερμηνευτική στον 21ο αι.

Από τις εκδόσεις Herder θα κυκλοφορήσει μέσα στο Νοέμβριο ένας τιμητικός τόμος για τον καθ. της Κ.Δ. Joachim Gnilka.Schmeller, Thomas (Hrsg.), Neutestamentliche Exegese im 21. Jahrhundert. Grenzüberschreitungen, Herder 2008
ISBN 978-3-451-29933-9
€ 52

Στον τόμο αυτό σύμφωνα με την ανακοίνωση του εκδοτικού οίκου επιχειρείται μία διεύρυνση του κλάδου της ερμηνείας. Οι διάφοροι συγγραφείς του όχι μόνο πραγματεύονται εκ νέου ζητήματα της Κ.Δ. σε ένα επιστημονικό επίπεδο, αλλά πολύ περισσότερο τα εξετάζουν σε μία συγκεκριμένη κάθε φορά συνάφεια εκτός της Κ.Δ. Δεν πρόκειται δηλαδή για μία συζήτηση εντός των ορίων της ίδιας της καινοδιαθηκικής ερμηνευτικής αλλά για μία συνειδητή υπέρβαση ορίων. Ιδιαίτερα επίκαιρα είναι εκείνα τα κείμενα του συλλογικού αυτού τόμου, όπου γίνεται σύγκριση των βιβλικών κειμένων με βουδδιστικά ή ισλαμικά κείμενα.


Στον τόμο αυτό γράφουν οι: O. Böcher, S. Brown, D. Dormeyer, P. Egger, H. Frankemölle, H. Hübner, F. Jung, H.-J. Klauck, J. Lambrecht, K. Löning, O. Merk, L. Montes Peral, F. Mußner, F.-J. Ortkemper, M. Schiefer Ferrari, H. Schreiner, E. Schüssler Fiorenza, T. Siuda, L. Wehr, F. Kard. Wetter, F. Zeilinger, D. Zeller

Άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο JETS

Στο νέο τεύχος του Journal of Evangelical Theology 51.3 (2008) δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:
 • Rodger Dalman, "Egypt and Early Israel's Cultural Setting: A Quest for Evidential Possibilities"
 • Douglas Petrovich, "The Dating of Hazor's Destruction in Joshua 11 by Way of Biblical, Archaeological, and Epigraphical Evidence"
 • Andrew E. Steinmann, "A Chronological note: The Return of the Exiles under Shesbazzar and Zerubbabel (Ezra 1-2)"
 • Alan J. Thompson, "Unity in Acts: Idealization or Reality?"

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2008

Ένα νέο απόσπασμα του εβραϊκού κειμένου της Σοφίας Σειράχ

Στο ιστολόγιο Ancient Hebrew Poetry δημοσιεύεται η είδηση για την εύρεση 4 νέων σελίδων του εβραϊκού κειμένου της Σοφίας Σειράχ και παρουσιάζεται ένα μέρος του με σχολιασμό. Φωτογραφίες και το κείμενο μπορεί κανείς να δει στο άρθρο της Shulamit Elizur, “A New Fragment from the Hebrew Text of the Book of Ben Sira,” Tarbiz 76 (2008) 17-28 (στα εβραϊκά) ενώ με το ίδιο εύρημα ασχολείται και η Renate Egger-Wenzel, “Ein neues Sira-Fragment des MS C,” Biblische Notizen 138 (2008) 107-14.

Το νέο τεύχος του BAR


Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος του Biblical Archeology Review Nov./Dec. 2008:
 • Dorothy Resig, "Exploring the Holy Land Closer to Home"
 • Anson Rainy, "Inside Outside" (ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο)
 • Anson Rainy, "Shasu or Habiru" (ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο)
 • Hershel Shanks, "Inscription Reveals Roots of Maccabean Revolt"
 • Steve Mason, "Did the Essenes Write the Dead Sea Scrolls?"
 • Gloria London, "Why Meat and Milk Don't Mix"
Επίσης ελεύθερη πρόσβαση προσφέρεται για τα παρακάτω άρθρα:
"Exploring the World of Jesus"
"Josephus on the Essenes"
"Making Sense of Kosher Laws"

Συνέδριο για τον Codex Sinaiticus

Από το ιστολόγιο Evangelical Textual Criticism πληροφορούμαστε για τη διοργάνωση συνεδρίου με θέμα τον Σιναϊτικό Κώδικα, ο οποίος, όπως αναφερθήκαμε και σε παλαιότερη ανάρτηση, πρόκειται να ψηφιοποιηθεί στο σύνολό του. Ήδη μέρος του είναι προσβάσιμο στη διεύθυνση http://www.codexsinaiticus.org/en/
Στη συνέχεια παραθέτουμε την ανακοίνωση του Συνεδρίου:

Codex Sinaiticus Conference
British Library, London,
6-7 July 2009

The Codex Sinaiticus Project, an international initiative to reunite the entire manuscript in digital form and make it accessible to a global audience for the first time (see http://www.codexsinaiticus.org/en/), will host a conference devoted to this seminal fourth-century Bible.Leading experts have been invited to present papers on the history, codicology, and text of Codex Sinaiticus, among other topics. A call for papers, registration information, and programme will be made available soon.

Πρόσκληση για συμμετοχή σε συνέδριο

Το Σεμινάριο Αρχαίας Ιστοριογραφίας/Ancient Historiography Seminar / Groupe de Travail sur l’Historiographie Ancienne της Καναδικής Εταιρείας Βιβλικών Σπουδών διοργανώνει τη συνάντησή του για το έτος 2009. Το θέμα της συνάντησης θα είναι “Prophets and Prophecy in Ancient Israelite Historiography.” Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση για την υποβολή θέματος και τη συμμετοχή στη συνάντηση του σεμιναρίου, πατήστε εδώ.

Νέο εύρημα: απόσπασμα του Νεεμία σε σπάραγμα παπύρου από το Κουμράν

Από το ιστολόγιο bibiablog πληροφορούμαστε ότι ένα νέο εύρημα, το οποίο πιθανόν προέρχεται από τη βιβλιοθήκη του Κουμράν ήρθε στο φως. Πρόκειται για ένα σπάραγμα παπύρου με απόσπασμα από το βιβλίο του Νεεμία (3,14-15). Με βάση παλαιογραφικά κριτήρια χρονολογείται στα τέλη του 1ου π.Χ. - αρχές του 1ου αι. μ.Χ. Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση το κείμενο ανήκει στον πρωτομασωριτικό τύπο με μία γραφή ωστόσο από το κείμενο των Ο΄(καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτῶν), την οποία ωστόσο στη συνέχεια ο γραφέας διόρθωσε ίσως για να συμφωνεί κάπως με το ΜΤ.
Στο δημοσίευμα λέγεται μάλιστα:
It is conceivable, that the scribe was influenced by the movement to make the MT the dominant text type. Most likely this procedure was already evident in the beginning of the first century CE.
Σύμφωνα με πληροφορίες το κείμενα προέρχεται από το σπήλαιο 4. Η γραφή ομοιάζει εκείνη του 4Q117 (αντίγραφο του Έσδρα), αλλά μάλλον δεν προέρχεται από τον ίδιο πάπυρο. Αν τελικά το νέο αυτό εύρημα προέρχεται από το Κουμράν, τότε είναι το μόνο αντίγραφο του Νεεμία που διαθέτουμε από τη βιβλιοθήκη της Ν. Θαλάσσης.
Για να διαβάσετε το πλήρες δημοσίευμα, μετάφραση του σχετικού κειμένου του Νεεμία και να δείτε εικόνες του σε υψηλή ανάλυση, πατήστε εδώ.

Τα ψευδεπίγραφα της Π.Δ. και η Ιρλανδική Εκκλησία

Στην ιστοσελίδα Old Testament Pseudepigrapha του Παν/μίου St Andrews (Σκωτία) έχει αναρτηθεί το κείμενο της διάλεξης του G. Macaskill (20/4/2007) με θέμα τον τρόπο που αντιμετώπισε η Εκκλησία της Ιρλανδίας τα ψευδεπίγραφα της Π.Δ. Στην ίδια σελίδα, στο μενού αριστερά μπορείτε να βρείτε και άλλα κείμενα σχετικά με τα ψευδεπίγραφα της Π.Δ. Για να βρεθείτε στη σχετική σελίδα, πατήστε εδώ.

Διεθνές Συνέδριο για την Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα

Από το ιστολόγιο του Jim West πληροφορούμαστε τη διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου για την αρχαία εβραϊκή στο Πανεπιστήμιο Johannes-Gutenberg του Mainz. To συνέδριο θα λάβει χώρα από 14 έως 16 Νοεμβρίου 2008.
Πάνω από 50 ειδικοί από όλο τον κόσμο θα λάβουν μέρος στο συνέδριο, το οποίο θα επικεντρωθεί σε ζητήματα της αρχαίας εβραϊκής γλώσσας κατά την πρώτη χιλιετία π.Χ., τις γειτονικές της γλώσσες και τη μετέπειτα εξέλιξή της. Θα παρουσιασθούν έτσι εργασίες σχετικές με τη γραμματική και τη σημειολογία της αρχαίς εβραϊκής, μία νέα επιγραφή από τη Φοινίκη, νέες αραμαϊκές λέξεις, νέα προσωνύμια. Επίσης θα διαβασθούν εισηγήσεις σχετικές με τις πολιτιστικές επαφές των Ελλήνων με τους λαούς της Εγγύς Ανατολής.
Για να βρεθείτε στο πρόγραμμα της διοργάνωσης και να διαβάσετε περιλήψεις των περισσοτέρων εισηγήσεων, πατήστε εδώ.

Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2008

Περιλήψεις εισηγήσεων στα συνέδρια του SOTS του 2008

Στη σελίδα του SOTS έχουν αναρτηθεί οι περιλήψεις των εισηγήσεων που διαβάστηκαν και θα διαβαστούν στα συνέδρια της εταιρείας κατά το έτος 2008.
Για να τις διαβάσετε, πατήστε εδώ.

H γυναίκα στην Παλαιά Διαθήκη

Στο ιστολόγιο του καθ. Claude Mariottini αναρτήθηκε σήμερα ακόμη ένα κείμενο από τη σειρά άρθρων του καθηγητή με το γενικό θέμα "Γυναίκα στην Π.Δ.". Στα δύο προηγούμενα κείμενα είχαμε αναφερθεί σε προηγούμενη ανάρτηση. Για να διαβάσετε το τρίτο μέρος καθώς και τα δύο προηγούμενα, εάν επιθυμείτε, πατήστε εδώ.

Μία έκθεση για το Βυζάντιο και το Ιερό Δισκοπότηρο

Με αφορμή την έκθεση για το Βυζάντιο, η οποία εγκαινιάσθηκε πριν λίγες μέρες στο Λονδίνο, σε πολλά ιστολόγια και εφημερίδες γίνεται λόγος για ένα ενδιαφέρον έκθεμα, ένα αργυρό ποτήριο, το οποίο κατά καιρούς ταυτίσθηκε με το Ιερό Δισκοπότηρο (Holy Grail), το ποτήριο που χρησιμοποίησε ο Ιησούς κατά το Μυστικό Δείπνο και το οποίο υπήρξε πηγή έμπνευσης για μεσαιωνικούς (βλ. πχ. Αρθούρος και ιππότες της Στρογγυλής Τραπέζης) αλλά και σύγχρονους (π.χ. Κώδικας Da Vinci) μύθους. Φυσικά τίποτε στο αντικείμενο (βλ. φωτογραφία δεξιά), το οποίο εκτίθεται τώρα στο Λονδίνο δεν προδίδει μία σύνδεσή του με τα βιβλικά γεγονότα. Το αντικείμενο αυτό βρέθηκε στις αρχές του 20αι. κατά πάσα πιθανότητα στην Αντιόχεια, μία πόλη που συνέδεσε το όνομά της με τις απαρχές του Χριστιανισμού. Αποτελείται από ένα εσωτερικό ασημένιο κύπελο (αυτό ταυτίσθηκε με το ιερό Δισκοπότηρο) κι ένα εξωτερικό αργυρό περίβλημμα σκαλισμένο με παραστάσεις αμπέλου, ζώων, 10 ανθρώπων που κρατούν ειλητάρια (απόστολοι ή αρχαίοι φιλόσοφοι) και δύο μορφές, που θεωρήθηκαν ότι απεικονίζουν τον Χριστό. Σύμφωνα με τους ειδικούς το αντικείμενο αυτό χρονολογείται στον 6ο αι. Σύμφωνα με μερικούς μάλιστα επιστήμονες δεν είναι ευχαριστηριακό ποτήριο αλλά μάλλον καντήλι και ανήκε αρχικά στα λειτουργικά σκεύη του ναού του Αγ. Σεργίου στο Kaper Koraon ΝΑ. της Αντιόχειας.
Στη χθεσινή ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Independent υπάρχει ένα ενδιαφέρον άρθρο για το συγκεκριμένο αντικείμενο αλλά και για το θέμα γενικότερα του Ιερού Δισκοπότηρου και της γοητείας που ασκεί στην ανθρώπινη φαντασία. Για να το διαβάσετε, πατήστε εδώ.

Άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο WJTh

Στο νέο τεύχος του περιοδικού Wiener Jahrbuch für Theologie 7 (2008) δημοσιεύονται ανάμεσα στα άλλα και μερικά άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:
 • Pratscher, Wilhelm, "Ein Dokument macht Geschichte : der Römerbrief des Apostels Paulus" 167-179
 • Niederwimmer, Kurt, "Pax Dei custodia cordis (Phil 4,7)", 293-311
 • Öhler, Markus, "Wer war Johannes der Täufer? : von Johannes 1,19-28 bis Herakleon", 327-352

Το Khirbet Qeiyafa

Στο ιστολόγιο Bible Places Blog υπάρχει μία ενδιαφέρουσα ανάρτηση με γεωγραφικά και ιστορικά στοιχεία για το Khirbet Qeiyafa. Πρόκειται για μια τοποθεσία κοντά στην κοιλάδα του Ελά, όπου έλαβε χώρα η μονομαχία μεταξύ Δαυίδ και Γολιάθ. Η περιοχή του Khirbet Qeiyafa έχει γίνει αντικείμενο αρχαιολογικής έρευνας κατά τα δύο τελευταία χρόνια. Σε παλαιότερη ανάρτησή μας αναφερθήκαμε στην εύρεση εκεί μίας επιγραφής του 10ου αι. π.Χ. Για να διαβάσετε το κείμενο, πατήστε εδώ.

Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2008

Ανασκαφές στο ναό του Αυγούστου στην Άγκυρα


Στο ιστολόγιο του David Meadows διαβάζουμε το δημοσίευμα της τουρκικής Zaman ότι ομάδα του Anatolian Civilizations Museum και του Παν/μίου της Αγκύρας έχει αρχίσει ανασκαφές στον αρχαιολογικό χώρο του ναού του Αυγούστου στην Άγκυρα. Ο ναός αυτός, o οποίος είναι γνωστός και με το όνομα Monumentum Ancyranum, συνδἐεται με ένα πολύ σημαντικό επιγραφικό κείμενο, τα πεπραγμένα του αυτοκράτορα Αυγούστου Res Gestae Divi Augusti. Πρόκειται για ένα κείμενο ιδιαίτερης ιστορικής αξίας, όχι διότι παραθέτει τα γεγονότα με αντικειμενική ακρίβεια, αλλά γιατί αποτελεί ουσιαστικά κομμάτι της προπαγάνδας του αυτοκράτορα Αυγούστου και μας επιτρέπει να δούμε προπαγανδιστικούς μηχανισμούς και ιδεολογικά σχήματα της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας κατά την εποχή αυτή. Αν θέλετε να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο στα αγγλικά, πατήστε εδώ.

Ενημερωτική σελίδα για τα ραββινικά υπομνήματα

Από το ιστολόγιο Biblische Ausbildung πληροφορούμαστε την ύπαρξη μίας ιστοσελίδας για τα ραββινικά υπομνήματα της Βίβλου. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει εδώ πληροφορίες για τα διάφορα ραββινικά κείμενα και για το μασωριτικό κείμενο. Για να βρεθείτε στη σχετική σελίδα, πατήστε εδώ. Αρκεί να κινήσετε το ποντίκι επάνω στην εικόνα και θα δείτε το μενού της σελίδας.

Νέα έκδοση του Ιουδαϊκού Πόλεμου

Από τον εκδοτικό οίκο του Brill κυκλοφόρησε τη μετάφραση και με ερμηνευτικό υπόμνημα του 2ου βιβλίου του έργου του Φλ. Ιωσήπου, Ιουδαϊκός Πόλεμος. Από όσο γνωρίζω ο εκδοτικός οίκος σκοπεύει να κυκλοφορήσει όλα τα βιβλία του Ιωσήπου μεταφρασμένα και υπομνηματισμένα από επιστήμονες ειδικευμένους στη μελέτη του Ιουδαίου ιστορικού. Ο τόμος αυτός έχει ως εκδότη και μεταφρασή τον Steve Mason. Στο δεύτερο βιβλίο του Ιουδαϊκού Πολέμου παρουσιάζονται τα χρόνια της Ηρωδιανής δυναστείας, η μετατροπή της Παλαιστίνης σε ρωμαϊκή επαρχία, οι Ρωμαίοι διοικητές (ανάμεσά τους και ο Πιλάτος), οι θρησκευτικές ομάδες του Ιουδαϊσμού και τα διάφορα επαναστατικά κινήματα καθώς και οι προετοιμασίες για τον Ιουδαϊκό πόλεμο.


Judean War 1-4, Volume 1B - Judean War 2 Translation and Commentary
Translated and commented by Steve Mason
(Language Reference Works), Brill: 2008
ISBN: 978 90 04 16934 0
€ 168.00


Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2008

Ανακήρυξη σε επίτιμο διδάκτορα του E. Tov και συμπόσιο για τα κείμενα της Ν. Θαλάσσης

Από το ιστολόγιο του Jim West πληροφορούμαστε ότι στις 28/10/2008 ο καθηγητής Emmanuel Tov του Εβραϊκού Παν/μίου της Ιερουσαλήμ θα ανακηρυχθεί επίτιμος διδάκτορας του Παν/μίου της Βιέννης. Ο καθηγητής Tov θεωρείται σήμερα ως ο ειδικός για την ιστορία κειμένου τόσο της εβραϊκής όσο και της ελληνικής Παλαιάς Διαθήκης καθώς επίσης και για τα κείμενα της Ν. Θαλάσσης. Η απονομή θα γίνει στο πλαίσιο του συμποσίου με τον τίτλο "Qumran und die Bibel".
Στο συνέδριο αυτό θα συμμετέχουν ειδικοί στα κείμενα της Ν. Θαλάσσης και κεντρικό θέμα θα είναι η συμβολή του Tov στη μελέτη αυτών των κειμένων και στη σύνδεσή τους με την Π. και την Κ. Διαθήκη.
Για να διαβάσετε τη σχετική ανακοίνωση του Παν/μίου, πατήστε εδώ. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα θέματα των εισηγήσεων του συνεδρίου, πατήστε εδώ.

Ένα νέο άρθρο για τη σημασία των Κειμένων της Νεκράς Θαλάσσης

Στο ηλεκτρονικό περιοδικό Visions δημοσιεύεται ένα άρθρο για την σπουδαιότητα των κειμένων της Νεκράς Θαλάσσης και την κοινότητα του Κουμράν. Για να το διαβάσετε, πατήστε εδώ.

Ανεύρεση νεοασσυριακού ανακτόρου


Από το ιστολόγιο του Antonio Lombatti πληροφορούμαστε ότι στα πλαίσια σωστικών ανασκαφών μίας διεθνούς αρχαιολογικής ομάδας ήρθε στο φως τμήμα του ανακτόρου ενός διοικητού του νεοασσυριακού κράτους στο Ziyaret Tepe (ΝΑ Τουρκία). Το κτίριο χρονολογείται μεταξύ του 9ου και 7ου αι. π.Χ. Για να διαβάσετε την πλήρη ανακοίνωση του Παν/μίου του Mainz, μέλους της διεθνούς αρχαιολογικής ομάδας, και να δείτε μερικές ενδιαφέρουσες εικόνες από την ανασκαφή, πατήστε εδώ.

Η χρονολόγηση του κατά Ιωάννην

Συνεχίζοντας τη σειρά αναρτήσεων σχετικά με τη χρονολόγηση των βιβλίων της Κ.Δ. ο Mark Goodacre δημοσίευσε σήμερα στο ιστολόγιό του ένα μικρό κείμενο για τη χρονολόγηση του κατά Ιωάννην. Με αφορμή το περιστατικό της μυράλειψης καταλήγει στο συμπέρασμα της εξάρτησης της ιωάννειας διήγησης από εκείνην των συνοπτικών.
Για να διαβάσετε το ενδιαφέρον αυτό σύντομο κείμενο, πατήστε εδώ.

Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2008

Ένα νέο βιβλίο για την αρχαία ιουδαϊκή μαγεία

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του Παν/μίου του Cambridge ένα νέο βιβλίο του Gideon Bohak για την αρχαία ιουδαϊκή μαγεία:

Gideon Bohak , Ancient Jewish Magic. A History, Cambridge: Cambridge Univ. Press 2008
ISBN-13: 9780521874571
$135.00

Στην ανακοίνωση του εκδοτικού οίκου γράφονται στα εξής:
Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό έργο της ιστορίας της αρχαίας ιουδαϊκής μαγείας στην περίοδο από το Δεύτερο Ναό μέχρι και τη ραβινική περίοδο. Στηρίζεται σε πηγαίο υλικό στα ελληνικά, αραμαϊκά και εβραϊκά καθώς και σε περιγραφές μη μάγων. Ο συγγραφέας προσπαθεί να ανασυνθέσει την ιστορική εικόνα όσο πιο αντικειμενικά γίνεται. Το κύριο βάρος του βιβλίου είναι στην πολιτιστική διάσταση του φαινομένου της μαγείας και των διαπολιτισμικών επαφών μεταξύ Ιουδαίων και μη Ιουδαίων ή και μεταξύ ιουδαϊκών ομάδων. Επίσης εξετάζεται ο ρόλος που διαδραματίζει η μαγεία μέσα στην ιουδαϊκή κοινωνία και την στάση των Ιουδαίων απέναντι σε αυτήν. Ο συγγραφέας προσπαθεί να απαντήσει σε μεθοδολογικά ζητήματα και να εντοπίσει περιοχές που χρήζουν περαιτέρω έρευνας.

Περιεχόμενα

1. Jewish magic: a contradiction in terms?

2. Jewish magic in the Second Temple period

3. Jewish magic in late antiquity - the ‘insider’ evidence

4. Non-Jewish elements in late-antique Jewish magic

5. How ‘Jewish’ was ancient Jewish magic?

6. Magic and magicians in rabbinic literature

Epilogue

Τα δύο τελευταία τεύχη του Revue Biblique

Κυκλοφόρησαν τα δύο τελευταία τεύχη του Revue Biblique 115:3-4 (2008):

115:3
 • Morrow, William S., "Resistance and hybridity in Late Bronze Age Canaan", 321-339
 • Ceulemans, Reinhart, "The 'Onomastica sacra': a neglected corpus of Hexaplaric data", 340-359
 • Mimouni, Simon C., "Les origines du christianisme: nouveaux paradigmes ou paradigmes paradoxaux? : bibliographie sélectionnée et raisonnée", 360-382
 • Smit, Peter B., "The final verdict : a note on the structure of Jesus' trial in the Gospel of John", 383-395
 • Venard, Olivier T., "'Dans toutes les Écritures ce qui le concernait' (Lc 24,27) : und approche historico-christique du canon biblique ; (première partie)", 396-420
 • Beeri, Ron - Cohen, Oren, "Burial remains at Huzuk Musa", 421-439
 • Garric, Nathanaël, "L'homme ou la représentation divine : le terme "çelem" en Genèse 1,26", 440-447

115:4
 • Timmer, Daniel C., "Sinai 'revisited' again : further reflections on the appropriation of Exodus 19-Numbers 10 in 1 QS", 481-498
 • Finkelstein, Israel, "The settlement history of Jerusalem in the eighth and seventh centuries BC", 499-515
 • Venard, Olivier T., "'Dans toutes les Écritures ce qui le concernait'(Lc 24,27) : une approche historico-christique du canon biblique ; (deuxième partie)", 516-545
 • Viviano, Benedict T., "The adoration of the magi : Matthew 2:1-23 and theological aesthetics", 546-567
 • Boucher, Pierre M., "gennethenai anothen: la valeur de l'adverbe anothen en Jn 3,3 et 7 : 2 partie: les acceptions du terme anothen en grec classique et koinè non sémitisé", 568-595
 • Redalié, Yann, "Le rôle de la figure de Paul dans la théologie des épîtres pastorales", 596-612
 • Elihai, Yohanan, "Tora ou Torah? : ou du bon usage du h final", 613-615

Τo τελευταίο τεύχος του Bibliotheca sacra

Κυκλοφόρησε το τελευταίο τεύχος του περιοδικού Bibliotheca sacra 165 [660] (2008) με τα εξής άρθρα:
 • Waltke, Bruce K., "Fundamentals for preaching the book of Proverbs : part 4", 387-396
 • Kim, Stephen S., "The christological and eschatological significance of Jesus' miracle in John 5"., 413-424
 • Rydelnik, Michael A., "The Jewish people and salvation", 447-462
 • Dillow, Joseph C., "'Did Jesus teach salvation by works'? : a review", 463-479

Το υπόμνημα του Rashi στην Παλαιά Διαθήκη

Από το ιστολόγιο Βiblische Ausbildung πληροφορούμαστε ότι το υπόμνημα του Rashi (Rabbi Shlomo Yitzchaki, 1040-1105), ενός από τους σημαντικότερους υπομνηματιστές της εβρ. Βίβλου κατά το Μεσαίωνα στη Γαλλία, διατίθεται ελεύθερο και μεταφρασμένο στα αγγλικά στη σελίδα chabad.org library. Για να βρεθείτε σε αυτήν, πατήστε εδώ.
(φωτ. από Wikipedia, εικόνα του Rashi, 16oς αι.)

Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2008

Ένα νέο βιβλίο για τον Ιουδαϊσμό στην εποχή της Κ.Δ.


Από τον εκδοτικό οίκο Mohr Siebeck κυκλοφόρησε ένας τόμος με μελέτες του καθηγητή της Κ.Δ. στο Παν/μιο του St. Andrews (Σκωτία), Richard Bauckham.

Richard Bauckham, The Jewish World around the New Testament. Collected Essays Volume I, Tübingen: Mohr 2008
ISBN: 978-3-16-149614-1
€ 130.00

Στον τόμο αυτό περιλαμβάνονται 24 μελέτες του καθηγητή Bauckham (βλ. περιεχόμενα στη συνέχεια), οι οποίες δημοσιεύθηκαν αρχικά στο διάστημα 1976-2008. Η θεματική τους είναι η ιουδαϊκή γραμματεία της εποχής της Κ.Δ. και οι ιδέες που περιέχονται σε αυτήν. Ο Bauckham πραγματεύεται επίσης το λεγόμενο "parting of the ways" του Ιουδαϊσμού και του Χριστιανισμού καθώς επίσης και το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ιουδ. γραμματεία στη μελέτη της Κ.Δ. Σε όλες τις μελέτες του ο Bauckham τονίζει ότι τα καινοδιαθηκικά κείμενα μπορούν να κατανοηθούν σωστά μόνο, εάν τοποθετηθούν μέσα στο ιστορικό πλαίσιο της εποχής του Δεύτερου Ναού.

Περιεχόμενα

Introduction

- The Martyrdom of Enoch and Elijah: Jewish or Christian?

- Enoch and Elijah in the Coptic Apocalypse of Elijah

- The Rise of Apocalyptic

- The Delay of the Parousia

- A Note on a Problem in the Greek Version of 1 Enoch 1:9

- The Son of Man: 'A Man in my Position' or 'Someone'? - The Apocalypses in J. H. Charlesworth’s Old Testament Pseudepigrapha

- Pseudo-Apostolic Letters

- Kainam the Son of Arpachshad in Luke's Genealogy

-The List of the Tribes of Israel in Revelation 7

- The “Parting of the Ways”: What Happened and Why

- The Messianic Interpretation of Isaiah 10:34

- The Relevance of Extra-Canonical Jewish Texts to New Testament Study

- Josephus' Account of the Temple in Contra Apionem 2.102-109

-Life, Death, and the Afterlife in Second Temple Judaism

- What if Paul had Travelled East rather than West?

- Covenant, Law and Salvation in the Jewish Apocalypses

- The Restoration of Israel in Luke-Acts

- Paul and Other Jews with Latin Names in the New Testament

- The Horarium of Adam and the Chronology of the Passion

- The Spirit of God in Us Loathes Envy: James 4:5

- Tobit as a Parable for the Exiles of Northern Israel

- The Continuing Quest for the Origins of the Old Testament Pseudepigrapha

Ψηφιοποίηση χειρογράφων του μοναστηριού St. Gallen

Στο ιστολόγιο News for Medievalists διαβάζουμε το χθεσινό άρθρο της New York Times, στο οποίο ανακοινώνεται η δημοσίευση στο διαδίκτυο μίας σειράς ψηφιοποιημένων (σε υψηλή ανάλυση) χειρογράφων από την Stiftsbibliothek του μοναστηριού St. Gallen στην ομώνυμη πόλη της Ελβετίας. Η βιβλιοθήκη, η οποία ιδρύθηκε τον 9ο αι. περιλαμβάνει μία σειρά σπάνια χειρόγραφα. Σκοπός του προγράμματος, το οποίο επιχορηγήθηκε με 1 εκατομ. δολλάρια από το Andrew W. Mellon Foundation, σκοπό έχει να διαθέσει στο ακαδημαϊκό κοινό τα σπάνια αυτά χειρόγραφα, τα οποία δεν θα ήταν προσβάσιμα με κάποιον άλλο τρόπο. Ήδη έχουν δημοσιευθεί στο διαδίκτυο 144 χειρόγραφα κυρίως διαφόρων βιβλίων της Αγίας Γραφής (στα λατινικά). Η νέα αυτή ψηφιακή βιβλιοθήκη παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όχι μόνο για το μελετητή της μεσαιωνικής ιστορίας της Δ. Ευρώπης αλλά και για τον βιβλικό ερευνητή και κυρίως για όποιον ασχολείται με την ιστορία του κειμένου της Αγίας Γραφής.
Για να βρεθείτε στην αρχική σελίδα της ψηφιακής βιβλιοθήκης του St. Gallen, πατήστε εδώ.