Παρασκευή 20 Ιουνίου 2014

Διακειμενικότητα στο βιβλίο της Εσθήρ / Intertextuality in the book of Esther

Στην ιστοσελίδα The Bible and Intertextuality έχει αναρτηθεί ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο για διακειμενικά παραδείγματα στο βιβλίο της Εσθήρ. 

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JHS / A new article in the current issue of JHS

Journal of Hebrew Scriptures 14:3 (2014)

Simron Chivel, "Prophetic Imagination in the Light of Narratology and Disability Studies in Isaiah 40–48"

Ψηφιοποιημένα χειρόγραφα της ΚΔ στην Οξφόρδη / Digitized NT manuscripts in Oxford

Στο ιστολόγιο Evangelical Textual Criticism διαβάζουμε την είδηση για την διάθεση στο διαδίκτυο ψηφιοποιημένων χειρογράφων της ΚΔ στην Οξφόρδη. Πηγαίνετε στην παρακάτω διεύθυνση για να μπορέσετε να τα δείτε: 

Δύο ενδιαφέροντα άρθρα στο τρέχον τεύχος του JECS / Two interesting articles in the current issue of JECS

Journal of Early Christian Studies 22:2 (2014)


Τρίτη 17 Ιουνίου 2014

Το τρέχον τεύχος του CBR / In the current issue of CBR

Currents in Biblical Research 12:3 (2014)
  • Brad E. Kelle, "The Phenomenon of Israelite Prophecy in Contemporary Scholarship," 275-320 (abstract)
  • Graham H. Twelftree, "The Miraculous in the New Testament: Current Research and Issues," 321-352 (abstract)
  • Angela Standhartinger, "Recent Scholarship on Joseph and Aseneth (1988-2013)," 353-316 (abstract)

To τρέχον τεύχος του JSNT / In the current issue of JSNT

Journal for the Study of the New Testament 36:4 (2014)
  • Larry W. Hurtado, "Fashions, Fallacies and Future Prospects in New Testament Studies," 299-324 (abstract)
  • Adam Winn, "Tyrant or Servant? Roman Political Ideology and Mark 10.42-45," 325-352 (abstract)
  • Benjamin L. White, "The Eschatological Conversion of ‘All the Nations’ in Matthew 28.19-20: (Mis)reading Matthew through Paul," 353-382 (abstract)
  • Nicholas J. Moore, "Jesus as ‘The One who Entered his Rest’: The Christological Reading of Hebrews 4.10," 383-400 (abstract)