Παρασκευή 30 Μαΐου 2014

Λουκάς - Παύλος - Ποιμαντικές επιστολές / Luke - Paul - Pastorals


Κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο ο τιμητικός τόμος με αφορμή τα 80 χρόνια του καθηγητή της Καινής Διαθήκης Alfons Weiser.


R. Hoppe / M. Reichardt (επιμ.), Lukas - Paulus - Pastoralbriefe: Festschrift für Alfons Weiser zum 80. Geburtstag (SBSt 230), Bibelwerk, Stuttgart 2014
ISBN-13: 978-3460033047
29,90 ευρώ

Για να διαβάσετε τα περιεχόμενα και το άρθρο του Hans-Ulrich Weidemann, "Selbstbeherrschte Hausherren. Beobachtungen zur rhetorischen Funktion des Maskulinitätsideals in den Pastoralbriefen" πατήστε εδώ.

Στο τρέχον τεύχος του Scriptura / In the current issue of Scriptura

Scriptura 113 (2014)

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article in the current issue of HTS

Hervomde teologiese studies 70:1 (2014)

Gert J. Malan, "Is rewritten Bible/Scripture the solution to the Synoptic Problem?"

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος της ThLZ / An article of biblical interest in the current issue of ThLZ

Theologische Literaturzeitung 139:5 (2014)

Bernd Janowski, "Anthropologie des Alten Testaments : Grundfragen - Kontexte - Themenfelder,"  535-554

Πέμπτη 29 Μαΐου 2014

RBL 27/5/2014

William P. Atkinson, Baptism in the Spirit: Luke-Acts and the Dunn Debate
Reviewed by Lars Kierspel

Edward Ball and Margaret Barker, eds.,  ‘The Unconquered Land’ and Other Old Testament Essays
 Reviewed by David J. Reimer

Carol J. Dempsey and Elayne J. Shapiro, Reading the Bible, Transforming Conflict
Reviewed by Joel Stephen

Williams Desiderius Erasmus; Andrew J. Brown, ed., VI-4 Ordinis sexti tomus quartus: Novum Testamentum ab ErasmoRecognitum, IV, Epistolae Apostolicae (secunda pars) et Apocalypsis Iohannis
Reviewed by Jerome A. Lund

Shimon Gesundheit, Three Times a Year: Studies on Festival Legislation in the Pentateuch 
Reviewed by William A. Tooman

Francisco Lozada Jr. and Greg Carey, eds., Soundings in Cultural Criticism: Perspectives and Methods in Culture,Power, and Identity in the New Testament
Reviewed by Earl Kellett

Matthew R. Malcolm, The World of 1 Corinthians: An Exegetical Source Book of Literary andVisual Backgrounds
Reviewed by Bradley J. Bitner

John Oleson, Humayma Excavation Project, I: Resources, History and the Water-Supply System
Reviewed by Anne Lykke

Kathleen M. Rochester, Prophetic Ministry in Jeremiah and Ezekiel
Reviewed by Georg Fischer

Karlheinz Schüssler, Das koptisch-sahidische Johannesvangelium sa 506 aus demJeremia-Kloster von Sakkara: mit Textvarianten der Handschriften in Barcelona, Cairo, Dublin, Naqlun, New York
Reviewed by Johanna Brankaer

Τι γλώσσα μιλούσε ο Ιησούς / What language did Jesus speak?

Με αφορμή τη στιχομυθία μεταξύ του πάπα Φραγκίσκου και του πρωθυπουργού του Ισραήλ Netanyahu για τη γλώσσα που μιλούσε ο Ιησούς ο Jim Davila σχολιάζει στο ιστολόγιό του PaleoJudaica το περιστατικό και το άρθρο του R. Stephen Notley: Your Holiness, "Bibi was right – Jesus spoke Hebrew! " που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα The Times of Israel: 

Η ψηφιοποίηση αρχαίων κειμένων / The digitized ancient texts

H Diane H. Cline δημοσιεύει στη διαδικτυακή σελίδα Bible History Today ένα ενδιαφέρον κείμενό της για το παρόν, μέλλον και τις δυνατότητες της ψηφιοποίησης των αρχαίων κειμένων:

Κυριακή 25 Μαΐου 2014

Ένα νέο βιβλίο για τα θαύματα θεραπείας στον αρχέγονο Χριστιανισμό / Α book on the healing miracles in Early Christianity


Enno-Edzard Popkes, Der Krankenheilungsauftrag Jesu Studien zu seiner ursprünglichen Gestalt und seiner frühchristlichen Interpretation (BThS 96), Neukirchener Verlag, Neukirchen 2014, p. 180 

ISBN 978-3-7887-2280-7
€ 26,99

Περίληψη εκδοτικού οίκου

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Ιησούς έδωσε την εντολή στους μαθητές του να θεραπεύουν αρρώστους. Παραμένει, ωστόσο, ανοικτό το θέμα, ποια μορφή είχε αρχικά αυτή η εντολή. Στην παρούσα μελέτη εξετάζονται οι διαφορετικές μορφές της εντολής του Ιησού μέσα στα κανονικά ευαγγέλια κι οι πιθανοί τρόποι με τους οποίους αυτή ερμηνεύθηκε σε ένα θεολογικό και ηθικό επίπεδο. 

Στο τρέχον τεύχος του JETS / In the current issue of JETS

Στο τρέχον τεύχος του Journal of the Evangelical Theological Society 57:1 (2014) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:

  • Robert W, Yarborough, "The Future of Cognitive Reference for the Bible"
  • Ben Witherington III, "The Truth Will Out: An Historian's Perspective on the Inerrancy Controversy" 
  • John M. Frame, "Inerrancy: A Place to Live"
  • D.A. Carson, John Frame, and Ben Witherington III, "Plenary Discussion on Biblical Inerrancy"
  • Matthew Rowley, "The Epistemology of Sacralized Violence in the Exodus and Conquest"
  • Adam Warner Day, "Eating Before the Lord: A Theology of Food According to Deuteronomy"
  • Robert E. Picirilli, "Orher and Relative Time in the Participles of the Greek New Testament"
  • Dane Ortlund, "Inaugurated Glorification: Revisiting Romans 8:30"