Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 2017

Οι ραββίνοι κι ο ελληνορωμαϊκός πολιτισμός / Rabbis and Graeco-Roman culture

Ο Burton L. Visotzky (Jewish Theological Seminary) συζητά στο σύντομο άρθρο του στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation ποια στοιχεία του ελληνορωμαϊκού πολιτισμού αφομοίωσαν οι ραββίνοι, τα οποία τελικά έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του Ιουδαϊσμού μετά το 70 μ.Χ.

Σάββατο 30 Δεκεμβρίου 2017

In memoriam +2017


Giovanni Garbini 2.1.2017
Louis H. Feldman 25.3.2017
Richard I. Pervo 20.5.2017
Bruce John Malina 17.8.2017
Klaus Baltzer 6.9.2017
Dennis E. Smith 16.9.2017
Otto Kaiser 14.12.2017

Ας είναι αιωνία η μνήμη τους!

Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017

Ένα νέο τεύχος του BRP / A new issue of BRP

Brill Research Perspectives in Biblical Interpretation 2:3 (2017)

Steed Vernyl Davidson, Writing/Reading the Bible in Postcolonial Perspective (abstract)

Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017

Το αρχαίο Λέχαιον / The ancient Lechaion

H πέμπτη χρονιά εργασιών της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων και του Ινστιτούτου της Δανίας στην Αθήνα έφερε στο φως σημαντικά ευρήματα του αρχαίου λιμένα του Λεχαίου, σημαντικού λιμανιού της αρχαίας Κορίνθου. Οι μέχρι τώρα εργασίες έφεραν στο φως ενδιαφέροντα ευρήματα, τα οποία παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για την αρχιτεκτονική και την ιστορία του Λεχαίου.
Διαβάστε για αυτά στο δημοσίευμα του Guardian: 


και την αναφορά για τις φετινές εργασίες στη σελίδα του ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ:Στο τρέχον τεύχος του Pacifica / In the current issue of Pacifica

Pacifica 30:3 (2017)

Barbara Deutschmann, "Partners in crime? The partnership of the woman and man in the Garden of Eden narrative," 255-267 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του The Bible Translator / The current issue of The Bible Translator

The Bible Translator 68:3 (2017)

 • Paul Ellingworth, " 'On this rock I will build'  . . . My Synagogue? Translating Ekklēsia in the New Testament,"  219-226 (abstract)
 • Kristofer Dale Coffman, "Translating Khmer Second Person Pronouns: Respect, Relations, and Social Conventions in the Gospel of John," 227-237 (abstract)
 • Emmanuel K. Kogon, "Passivization Transformation in the New Gun Bible Translation: The Translation of “It was allowed” in Rev 13.5, 7, 14,"  238-252 (abstract)

Technical Papers

 • June F. Dickie, "Community Translation and Oral Performance of Some Praise Psalms within the Zulu Community," 253-268 (abstract)
 • Andrew Case, "Towards a Better Understanding of God’s Holiness: Challenging the Status Quo," 269-283 (abstract)

Ποιος ήταν ο Ιωάννης ο Πρεσβύτερος / Who was John the Elder?

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί το πολύ ενδιαφέρον άρθρο του Michael J. Kok σχετικά με την ταυτότητα του Ιωάννη του Πρεσβύτερου και την ταύτισή του με τον συγγραφέα του τετάρτου ευαγγελίου:

Τρίτη 26 Δεκεμβρίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του GRBS / In the current issue of GRBS

Greek, Roman and Byzantine Studies 57:4 (2017)

Στο τρέχον τεύχος του ExpT / In the current issue of ExpT

Expository Times 129:3 (2017)

 • Jared W. Hay, "Scrolling through Revelation: A Note on the βιβλ- Word-Group in the Narrative Structure of John’s Apocalypse," 105-111 (abstract)
 • David Seal, "Emotions, Empathy, and Engagement with God in Revelation 6:9–11," 112-128 (abstract)

Δευτέρα 25 Δεκεμβρίου 2017

Το τρέχον τεύχος του AnsSoc / The current issue of AncSoc

Ancient Society 47 (2017)

 • Lucia Criscuolo, "Ptolemy the Son: A Pretended Co-Regency?," 1-18 (abstract)
 • Catharine Lorber, "The Price (Timê) of the Silver Stater in Ptolemaic Egypt," 19-61 (abstract)
 • Willy Clarysse, "Emotions in Greek Private Papyrus Letters," 63-86 (abstract)
 • Ronald T. Ridley, "The Case of the Missing Sense of Humour: The Historian Livy," 87-117 (abstract)
 • Edward Champlin, "Asellius Sabinus: Culture, Wit, and Power in the Golden Age of Gastronomy," 159-196 (abstract)
 • Alberto Cafaro, "La praefectura fabrum, i collegia fabrum ed un prefetto tergestino," 197-219 (abstract)
 • Ghislaine van der Ploeg, "African and Ostian Connections: The Case-Study of Lucius Caecilius Aemilianus," 221-236 (abstract)
 • Ido Israelowich, "An Epileptic Aristides? A Neglected Aspect of Aristides' Reception," 237-254 (abstract)
 • Luuk de Ligt, "The Urban System of Roman Egypt in the Early Third Century AD: An Economic-Geographical Approach to City-Size Distribution in a Roman Province," 255-321 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του BZ / The current issue of BZ

Biblische Zeitschrift 61:2 (2017)

 • Egbert Ballhorn, "Der Psalter als Haus der Stimmen. Heteroglossie als Schlüssel zu einer christlichen Lektüre der Psalmen," 1-23
 • Agnethe Siquans, "Israels Exil und Gottes Weisheit: Die Rezeption von Dtn 4 und 6,4–9 in Bar 3,9–4,4," 24-40
 • Kristin Weingart, "Der Chronist als Davids Volkszähler. Israel und seine Zahlen in 1 Chr 21," 41-59
 • Michael Theobald, "„Petrus und Paulus – Pole der Einheit“ (Franz Mußner). Ein wegweisendes Buch: nach 40 Jahren wiedergelesen. Zum Gedenken an Franz Mußner (1916–2016)," 60-85
 • Christian Blumenthal, "Elija bei Lukas," 86-103
 • Roland Bergmeier, "Vier johanneische Fragen," 104-128
 • Romeo Popa, "Parusieverzögerung und Generationenkonflikt im Zweiten Petrusbrief," 161-181
 • Christoph Dohmen, "Zwischen Markionismus und Markion. uf der Suche nach der christlichen Bibel. Aktualität einer scheinbar zeitlosen Frage," 181-202
 • Walter Bührer, "Die Totenbefragung in 1 Sam 28 in ihrem literarischen und religionsgeschichtlichen Kontext," 203-218

Kleiner Beiträge

 • Bertrand Pinçon, "Tel père, tel fils? Enquête sur un drame familial selon Qo 5,12–16," 129-136
 • Dieter Böhler, "Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Zum alttestamentlichen Hintergrund der Damaskusberichte (Apg 9; 22; 26)," 137-147
 • Hans Förster, "Drei antijüdische Verzerrungen im achten Kapitel des Johannesevangeliums – am Beispiel der „Gute Nachricht“- Übersetzung," 219-229
 • Martin Mulzer, "Die Datierung des Jonabuches – eine Prüfung der Argumente," 230-248
 • Georg Freuling, "Die Vögel im Heiligtum – Anmerkungen zu Psalm 84,4," 249-254

Κυριακή 24 Δεκεμβρίου 2017

Το τρέχον τεύχος του SJOT / The current issue of SJOT

Scandinavian Journal of the Old Testament 31:2 (2017)

 • Aron Pinker, "Job’s Enemies in 30,17-18," 161-184 (abstract)
 • Gregory Goswell, "A Royal Isaianic Servant of YHWH?," 185-201 (abstract)
 • Erwan Chauty sj, "'Jérémie rejoint Guedalias: deux récits, combien de fabulae?'," 202-212 (abstract)
 • Nissim Amzallag, "Foreign Yahwistic Singers in the Jerusalem Temple? Evidence from Psalm 92," 213-235 (abstract)
 • Alexander Izuchukwu Abasili, "The Role of Non-Human Creatures in the Book of Jonah: The Implications for Eco-Justice," 236-253 (abstract)
 • Christoph Berner, "The Gibeonite Deception: Reflections on the Interplay between Law and Narrative in Josh 9," 254-274 (abstract)
 • Geula Twersky, "Lamech’s Song and the Cain Genealogy: An Examination of Gen 4,23-24 within its Narrative Context," 275-293 (abstract)
 • Karolien Vermeulen, "Verbal Creation: From Linguistic Feature to Literary Motif in Genesis 1-11," 294-313 (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του StTh / In the current issue of StTh

Studia theologica 71:2 (2017)

Thomas Arentzen, "Dissolving with Lazarus: Late ancient liturgical bodies in pieces," 173-198 (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του JRS / In the current issue of JRS

Journal of Roman Studies 107 (2017)

 • Lisa Pilar Eberle / Enora Le Quéré, "Landed Traders, Trading Agriculturalists? Land in the Economy of the Italian Diaspora in the Greek East," 27-59 (abstract)
 • Cynthia Bannon, "Fresh Water in Roman Law: Rights and Policy," 60-89 (abstract)
 • Edmund Thomas, "The Cult Statues of the Pantheon," 146-212 (abstract)
 • Joseph A. Howley, "Book-Burning and the Uses of Writing in Ancient Rome: Destructive Practice between Literature and Document," 213-236 (abstract)

Σάββατο 23 Δεκεμβρίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του Religion and Theology / In the current issue of Religion and Theology

Religion and Theology 24/3-4 (2017)

Colleen Donnelly, "Apocryphal Literature, the Characterization of Satan, and the Descensus ad Inferos Tradition in England in the Middle Ages," 321-349 (abstract)

To τρέχον τεύχος του TC / The current issue of TC

TC: A Journal of Biblical Textual Criticism 22 (2017)

Στο τρέχον τεύχος του Acta Theologica / In the current issue of Acta Theologica

Acta Theologica 37:1 (2017)

 • H. Ausloos, "'Garden in Eden' or 'Paradise of Delight'? The Septuagint's Rendering of 'Eden' in the Book of Genesis,"  6-17 (abstract)
 • C.U. Manus / J.C. Ukaga, "The Narrative of the WOman Caught in Adultery (Jn 7:53-8:1-11) Re-Read in the Nigerian Context," 56-85 (abstract)

Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του RThL / In the current issue of RThL

Revue Théologique de Louvain 48:3 (2017)

 •  Martin Leiner / Olivier Riaudel, "Sola scriptura et solo verbo: Par l'Écriture seule, par la parole seule," 307 - 324 (abstract)
 • Louis Wetshokonda Mbolo, "«Voici que vous vous êtes levés à la place de vos pères»: Pères et fils face à la terre promise (Nb 32)," 325 - 346 (abstract)
 • Claude Lichtert, "Intertextualité du récit de Jonas: 2. Lorsque Jonas traverse l'œuvre de Luc," 347 - 367 (abstract)

Η μεταϊστορία της Δαλιδά / Delilah’s Afterlives

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί μία νέα μελέτη της Caroline Blyth που ως θέμα της έχει την παρουσία της Δαλιδά ως μοιραίας γυναίκας στην ιστορία πρόσληψης της σχετικής ιστορίας των Κριτών:

Στο τρέχον τεύχος του ZThK / In the current issue of ZThK

Zeitschrift für Theologie und Kirche 114:4 (2017)

Reinhard Gregor Kratz, "Gerechte und Frevler. Die Auslegung von Psalm 37 in Qumran und bei Martin Luther, " 367-397 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του Lectio Difficilior / The current issue of Lectio Difficilior

Lectio Difficilior 2/2017
Review of Susanne Scholz (ed.), Feminist Interpretation of the Hebrew Bible in Retrospect; Panel from the 2017 SBL Annual Meeting in Boston (MA)

Introduction: Margaret Aymer and Richard D. Weis

Carol J. Dempsey
Wil Gafney
Christl M. Maier
Tyler D. Mayfield
Monica Jyotsna Melanchthon

Response: Susanne Scholz

Το τρέχον τεύχος του ZAW / The current issue of ZAW

Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 129:4 (2017)

 • Bill T. Arnold, "The Holiness Redaction of the Primeval History," 483-500 (abstract)
 • Erhard Blum / Kristin Weingart, "The Joseph Story: Diaspora Novella or North-Israelite Narrative?" 501-521 (abstract)
 • Shuichi Hasegawa, "Josiah’s Death: Its Reception History as Reflected in the Books of Kings and Chronicles," 522-535 (abstract)
 • Burkard Maria Zapff, "Why is Micah similar to Isaiah?" 536-554 (abstract)
 • Richard J. Bautch, "In Vino Veritas? Critiquing Drunkenness and Deceit in Micah and Isaiah," 555-567 (abstract)
 • Bernard Gosse, "Le Ps 19 prolongement du Ps 18: Baal, El, Yahvé, le triple parallélisme synonymique, l’influence du livre des Proverbes et la Loi et David," 568-582 (abstract)
 • Jan Dietrich, "Die Weisheit bei Gott," 583-599 (abstract)


Mitteilungen
 • Joe H. Price, "A Note on the Implications of Two Mari Texts (ARM 26/1 106 and ARM 25 143) for Benaiah’s Leonine Episode in 2Sam 23:20 par. 1Chr 11:22," 600-604 (abstract)


Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017

Το τρέχον τεύχος του JECS / The current issue of JECS

Journal of Early Christian Studies 25:4 (2017)

 • J. Gregory Given, "'Finding' the Gospel of Thomas in Edessa," 501-530 (abstract)
 • H. Clifton Ward, "'Symbolic Interpretation Is Most Useful': Clement of Alexandria’s Scriptural Imagination," 531-560 (abstract)
 • †Zeke Mazur, "“To Try to Bring the Divine in Us Back Up to the Divine in the All”: The Gnostic Background of Plotinus’s Last Words," 561-580 (abstract)
 • Dana Robinson, "Shenoute’s Feast: Monastic Ideology, Lay Piety, and the Discourse of Food in Late Antiquity," 581-604 (abstract)
 • Eoghan Ahern, "Abundance, Luxuria, and Sin in Late Antique Historiography," 605-631 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του BN / The current issue of BN

Biblische Notizen 175 (2017)
 • Dan Batovici, "Introduction: Manuscripts, Their Texts and Their Use in Biblical and Patristic Studies," 3-4
 • Andrea Ravasco, "Scribal Processes in the Qumran Scrolls: The Case of 2Sam 15:1 in 4QSama and 4QSamc," 5-14
 • Lindsey A. Askin, "A Contradictory Text: Authorship, Redaction, and Interpolation in Jubilees," 15-33
 • Laura Quick, "Manuscripts and their (Proof-)Texts: Paradigms for Purity and Holiness in the Community Rule and the Damascus Document," 35-33
 • Benjamin Laird, "Early Titles of the Pauline Letters and the Formation of the Pauline Corpus," 55-81
 • Jordan Almanzar, "Codex Z in Galatians: Employing and Inventing Readings in the Fourth Century," 89-93
 • Peter Malik, "The Nomina Sacra in the Marcan Portion of Codex Vaticanus: A Note on the Scribal Habits," 94-106
 • Dan Batovici, "The Shepherd’s Abbreviations in Codex Sinaiticus,"  107-114
 • Donatella Tronca, "Libri maioris ecclesiae veronensis: The Works of Augustine of Hippo in the Cathedral Library of Verona," 115-131
 • Madalina Toca, "The Greek Manuscript Reception of Isidore of Pelusium’s Epistolary Corpus," 133-143Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JHS / A new article in the current issue of JHS

Journal of Hebrew Scriptures 17 (2017)

Liane Marquis Feldman, "Ritual Sequence and Narrative Constraints in Leviticus 9:1–10:3"

Στο τρέχον τεύχος του ARGe/ In the current issue of ARGe

Archiv für Religionsgeschichte 18-19/1 (2017)

I. Sacra Privata: Domestic Religion in Greco-Roman Antiquity and Early Christianity

 • Markus Öhler / Norbert Zimmermann, "Domestic Religion in Greco-Roman Antiquity and Early Christianity," 3-6
 • David Frankfurter, "The Spaces of Domestic Religion in Late Antique Egypt," 7-24 (abstract)
 • Günther Schörner, "Location of Domestic Rituals in the Roman Empire: An Interprovincial Comparison," 25-36 (abstract)
 • Nicolas Amoroso, "The roles of Isis in Roman domestic cults: A study of the “Isis-Fortuna” bronze statuettes from the Vesuvian area 37," 37-74 (abstract)
 • Judith Lieu, "Household and Family in Diaspora Judaism," 75-90 (abstract)
 • Margaret Y. MacDonald, "Re-envisioning Ekklēsia Space: Evidence of the Flexible Use of Household Space for Religious Instruction and Practice in the Pastoral Epistles," 91-104 (abstract)
 • Andrew McGowan, "A Missing Sacrament? Foot-washing, Gender, and Space in Early Christianity," 105-122 (abstract)
 • Marco Frenschkowski, "Domestic religion, family life and the apocryphal Acts of the Apostles," 123-156 (abstract)
 • Ulrich Volp, "Sacra Privata, Family Duties, and the Dead: Insights from the Fathers and Cultural Anthropology," 171-186 (abstract)
 • Andreas Müller, "The Cult in the Cell," 187-200 (abstract)
 • Verena Fugger, "Shedding Light on Early Christian Domestic Cult: Characteristics and New Perspectives in the Context of Archaeological Findings," 201-236 (abstract)


II. Savior Gods in the Mediterranean World
 • Fritz Graf, "Theoi Soteres," 239-254 (abstract)
 • Theodora Suk / Fong Jim, "‘Salvation’ (Soteria) and Ancient Mystery Cults," 255-282 (abstract)


III. Varia
 • Nicolas Cacace, "King Osiris and Lord Sarapis," 285-306 (abstract)
 • Antón Alvar Nuño, "Morality, Emotions and Reason: New Perspectives in the Study of Roman Magic," 307-326 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του RRE / The current issue of RRE

Religion in the Roman Empire 3:3 (2017)

 • Clifford Ando / Christopher A. Faraone, "Introduction: Historical Improvisations in Imperial Religion," 289-297 
 • Ian Moyer, "The Memphite Self-revelations of Isis and Egyptian Religion in the Hellenistic and Roman Aegean," 318-343 (abstract)
 • Michael Blömer, "Revival or Reinvention? Local Cults and their Iconographies in Roman Syria," 344-365 (abstract)
 • Carolina López-Ruiz, "'Not That Which Can Be Found Among the Greeks:' Philo of Byblos and Phoenician Cultural Identity in the Roman East," 366-392 (abstract)
 • Matthew M. McCarty, "Africa Punica? Child Sacrifice and Other Invented Traditions in Early Roman Africa," 393-428 (abstract)


Στο τρέχον τεύχος του JSHJ / In the current issue of JSHJ

Journal for the Study of the Historical Jesus 15:2-3 (2017)

 • Sarah E. Rollens, "Q in Matthew: A Review Essay," 169-191 (abstract)
 • Rafael Rodríguez, "Matthew as Performer, Tradent, Scribe: A Review of Alan Kirk’s Q in Matthew," 192-212 (abstract)
 • Robert A. Derrenbacker, "Matthew as Scribal Tradent: An Assessment of Alan Kirk’s Q in Matthew," 213-223 (abstract)
 • Mark Goodacre, "Q, Memory and Matthew: A Response to Alan Kirk," 224-233 (abstract)
 • Alan Kirk, "The Synoptic Problem, Ancient Media, and the Historical Jesus: A Response," 234-259 (abstract)
 • Richard H. Bell, "Richard Wagner’s Prose Sketches for Jesus of Nazareth: Historical and Theological Reflections on an Uncompleted Opera," 260-290 (abstract)
 • Benjamin C.F. Shaw, "What’s Good for the Goose is Good for the Gander: Historiography and the Historical Jesus," 291-309 (abstract)
 • Daniel N. Gullotta, "On Richard Carrier’s Doubts: A Response to Richard Carrier’s On the Historicity of Jesus: Why We Might Have Reason for Doubt," 310-346 (abstract)

Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του ThZ / In the current issue of ThZ

Theologische Zeitschrift 73:3 (2017)

 • Henk Jan de Jonge, "Erasmus’ Übersetzung des Neuen Testaments: Ziel und Methode," 207-221 (abstract)
 • Ueli Zahnd, "Der Humanist und die Scholastiker. Alte Reaktionen auf ein Neues Testament," 275-298 (abstract)
 • Martin Karrer, "Das Neue Testament des Erasmus und Luthers," 299-324 (abstract)
 • J. Keith Elliott, "Vom Erstdruck bis zum Ausdruck Erasmus, Basel und die erste gedruckte griechische Bibel," 325-338 (abstract)

Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017

Το τρέχον τεύχος του PzB / The current issue of PzB

Protokolle zur Bibel 26:2 (2017)

Το βιβλίο του Αγγαίου και η αναστήλωση του Ναού / The book of Haggai and the re-building of the Temple

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation ο John Robert Barker δημοσιεύει ένα σύντομο κείμενο για την αναστήλωση του Ναού κατά την πρώιμη περσική περίοδο:

Nέα άρθρα στο τρέχον τεύχος του Scriptura / New articles in the current issue of Scriptura

Scriptura 116:2 (2017)

Στο τρέχον τεύχος του JSPs / The current studies of JSPs

Journal for the Study of Pseudepigrapha 27:2 (2017)

 • Matthew P. Monger, "The Development of Jubilees 1 in the Late Second Temple Period," 83-112 (abstract)
 • Ari Mermelstein, "When History Repeats Itself: The Theological Significance of the Abrahamic Covenant in Early Jewish Writings," 113-142 (abstract)
 • Michael Gabizon, "The Development of the Matrilineal Principle in Ezra, Jubilees, and Acts," 143-160 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του NTS / The current issue of NTS

New Testament Studies 64:1 (2018)

 • Jason A. Staples, "‘Lord, Lord’: Jesus as YHWH in Matthew and Luke," 1-19 (abstract)
 • Marie de Lovinfosse, "Naïn ou Naïm (Lc 7.11) : une différence révélatrice," 20-32 (abstract)
 • Michael P. Theophilos, "John 15.14 and the ΦΙΛ- Lexeme in Light of Numismatic Evidence: Friendship or Obedience?," 33-43 (abstract)
 • Torsten Jantsch, "Kynische Argumentation im Römerbrief: Römer 1–2 und Ps.-Diogenes, Epistula 28 im Vergleich," 44-63 (abstract)
 • Logan Williams, "Disjunction in Paul: Apocalyptic or Christomorphic? Comparing the Apocalypse of Weeks with Galatians," 64-80 (abstract)
 • Matthijs den Dulk, "No More Itch (2 Tim 4.3)," 81-93 
 • Daniel Lanzinger, "‘A Sabbath Rest for the People of God’ (Heb 4.9): Hebrews and Philo on the Seventh Day of Creation," 94-107 (abstract)
 • Benjamin A. Edsall, "Hermogenes the Smith and Narrative Characterisation in The Acts of Paul: A Note on the Reception of 2 Timothy," 108-121 (abstract)


    

Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017

Το συναίσθημα της συμπόνοιας στον αρχαίο κόσμο / The emotion of pity in the ancient world

Η Françoise Mirguet (Arizona State University) συζητά σε μία σύντομη δημοσίευση τον τρόπο που εκδηλώνεται το συναίσθημα της συμπόνοιας στον αρχαίο κόσμο. Το κείμενό της στηρίζεται στην πρόσφατή της μελέτη στις εκδόσεις Cambridge University Press, An Early History of Compassion  (2017): 


Το τρέχον τεύχος του JSOT / The current issue of JSOT

Journal for the Study of the Old Testament 42:2 (2017)

 • Pekka Pitkänen, "Ancient Israelite Population Economy: Ger, Toshav, Nakhri and Karat as Settler Colonial Categories," 139-153 (abstract)
 • Kristin Weingart, "What Makes an Israelite an Israelite? Judean Perspectives on the Samarians in the Persian Period," 155–175 (abstract)
 • Ekaterina E. Kozlova, "Abraham's Burial (Genesis 25.9): An Idyllic Burial or a Dispute over Inheritance?," 177–197 (abstract)
 • Christina Marie Fetherolf, "Elijah's Mantle: A Sign of Prophecy Gone Awry," 199–212 (abstract)
 • Gregory Goswell, "‘David their king’: Kingship in the Prophecy of Hosea," 213–231 (abstract)
 • Karolien Vermeulen, "Save or Sack the City: The Fate of Jonah's Nineveh from a Spatial Perspective," 233–246 (abstract)
 • Matthew Seufert, "Zechariah 1.11's Allusion to Isaiah and Jeremiah," 247–263 (abstract)

Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του VigChr / In the current issue of VigChr

Vigiliae Christianae 71:5 (2017)

 • Warren C. Campbell, "Consonance and Communal Membership in the Didache: Examining the Structure of Did. 1-7 in Light of Qumran Induction and Rabbinic Proselytism," 469-494 (abstract)
 • David G. Hunter, "Rivalry between Presbyters and Deacons in the Roman Church: Three Notes on Ambrosiaster, Jerome, and The Boasting of the Roman Deacons," 495-510 (abstract)
 • Paul Robertson, "Greco-Roman Ethical-Philosophical Influences in Bardaisan’s 'Book of the Laws of Countries'," 511-540 (abstract)
 • Carl Johan Berglund, "Origen’s Vacillating Stances toward his “Valentinian” Colleague Heracleon," 541-569 (abstract)

Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017

To τρέχον τεύχος Biblical Interpretation / The current issue of Biblical Interpretation

Biblical Interpretation 25:4-5 (2017)

 • Yvonne Sherwood, "Introduction: Futures, Presents and Gestures of Supersession: The Futures of Biblical Studies at the University of Kent," 435-439
 • David J.A. Clines, "A Voyage round My Library," 440-477 
 • Megan Warner, "Back to the Future: Reading the Abraham Narratives as Prequel," 479-496 (abstract)
 • Susannah Ticciati, "The Future of Biblical Israel: How Should Christians Read Romans 9-11 Today?," 497-518 (abstract)
 • Yvonne Sherwood, "Grammars of Sacrifice: Futures, Subjunctives, and What Would Have/Could Have Happened on Mount Moriah?," 519-554 (abstract
 • Hannah Strømmen, "Biblical Blood-Lines: From Foundational Corpus to the Far Right Bible," 555-573 (abstract)
 • David Tollerton, "The Exile, the Nomad, and the Ghostly: Holocaust Memory and Identities of the Biblical at the Edge of Reception Studies," 574-590 (abstract)
 • Taylor Weaver, "Paul and Political Critique: Liberalism, Ontology, and the Pauline Community," 591-608 (abstract)
 • Rebekah Welton, "Ritual and the Agency of Food in Ancient Israel and Judah: Food Futures in Biblical Studies," 609-624 (abstract)
 • Jennifer M. Matheny, "Mute and Mutilated: Understanding Judges 19-21 as a משל of Dialogue," 625-646 (abstract)
 • Daniel McClellan, "Cognitive Perspectives on Early Christology," 647-662 (abstract)
 • Stephen Chin Ming Lim, "The Impe(/a)rative of Dialogue in Asian Hermeneutics within the Modern/Colonial World System: Renegotiating Biblical Pasts for Planetary Futures," 663-678 (abstract)

To τρέχον τεύχος του JSNT / The current issue of JSNT

Journal for the Study of the New Testament 40:2 (2017)

 • David G. Horrell, "Paul, Inclusion and Whiteness: Particularizing Interpretation," 123-147 (abstract)
 • Jennifer Eyl, "‘I Myself am an Israelite’: Paul, Authenticity and Authority," 148-168 (abstract)
 • Tyler Smith, "Deception in the Speech Profile of the Johannine Jesus (John 7.1-10)," 169-191 (abstract)
 • Ryan E. Stokes, "Not over Moses’ Dead Body: Jude 9, 22-24 and the Assumption of Moses in their Early Jewish Context," 192-213 (abstract)
 • Matthew Goldstone, "The Structure of Matthew’s Antitheses in Light of Early Jewish, Christian and Rabbinic Sources," 214-235 (abstract)
 • David L. Mealand, "The Synoptic Problem and Statistics: A Review," 236-241 (abstract)

Ένα νέο περιοδικό: Die Bibel in der Kunst (BiKu) / Bible in the Arts (BiA)

Kυκλοφόρησε από την Γερμανική Βιβλική Εταιρία ένα νέο ηλεκτρονικό περιοδικό με ελεύθερη πρόσβαση, το οποίο έχει ως θέμα του την ιστορία επίδρασης της Βίβλου στην τέχνη. Ήδη είναι διαθέσιμος ο πρώτος τόμος του περιοδικού:

Ένα αντιοχειανό εξηγητικό εγχειρίδιο / An Antiochene handbook on biblical exegesis

Μολονότι μας είναι γνωστή η πραγματεία του Ωριγένη για την ερμηνεία των βιβλικών κειμένων στο Περί Ἀρχῶν έργο του, το έργο του Αδριανού, Eἰσαγωγὴ εἰς τὰς θείας γραφάς, δεν έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των ερευνητών. Αυτό το κενό έρχεται να συμπληρώσει το νέο βιβλίο του Peter W. Martens στις εκδόσεις της Oxford University Press. Ο Martens επανεκδίδει το κείμενο με βάση τις παλαιότερες εκδόσεις και το νέο χειρόγραφο Conventi Soppressi 39 της Λαυρεντιανής Βιβλιοθήκης της Φλωρεντίας συνοδευόμενο από αγγλική μετάφραση, σχόλια κι εκτενή εισαγωγή:

Peter W. Martens (επιμ.), Adrian's Introduction to the Divine Scriptures: An Antiochene Handbook for Scriptural Interpretation, Oxford University Press 2017
ISBN: 9780198703624
350 σελίδες
$180.00

Διαβάστε μία σύντομη παρουσίασή του από τον συγγραφέα του στο Ancient Jew Review.  

Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του SJTh / In the current issue of SJTh

Scottish Journal of Theology 70:4 (2017)

Grant Macaskill, "History, providence and the apocalyptic Paul," 409-426 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του JSJ / The current issue of JSJ

Journal for the Study of Judaism 48:4-5 (2017)

 • Christine Leroy, "Spiritual Exercises in the Hodayot? 1QHa as Perfective Trajectory," 455-479 (abstract)
 • Jason M. Zurawski, "Mosaic Paideia: The Law of Moses within Philo of Alexandria’s Model of Jewish Education," 480-505 (abstract)
 • Sami Yli-Karjanmaa, "The New Life of the Good Souls in Josephus: Resurrection or Reincarnation?," 506-530 (abstract)
 • Anthony Sheppard, "The Letter of Barnabas and the Jerusalem Temple," 531-550 (abstract)
 • Isaiah Ben-Pazi, "Honi the Circle Drawer: “A Member of the Household” or “A Son Who Implores His Father”?," 551-563 (abstract)

Δύο νέα άρθρα στο τρέχον τεύχος του VE / Two new articles in the current issue of VE

Verbum et ecclesia 38:1 (2017)

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JHS / A new article in the current issue of JHS

Journal of Hebrew Scriptures 17 (2017)

David M. Dalwood, "Solomon, God, and Sharon Rose Walk into a Song: Dialoguing Polysemy in the Song of Songs"

Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του ThR / In the current issue of ThR

Theologische Rundschau 82:3 (2017)

 • Michael Tilly, "Aus der Literatur zum antiken Judentum 1998–2015," 195-223 (abstract)
 • Andreas Lindemann, "Neuere Literatur zu neutestamentlichen Wundererzählungen," 224-279 (abstract)

Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017

Το βιβλίο της Ρουθ / The book of Ruth

Στη σελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί ένα σύντομο κείμενο του Allen Jones III σχετικά με την ιστορία των πηγών, της σύνταξης και το σκοπό του βιβλίου της Ρουθ:


Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του PRSt / In the current issue of PRSt

Perspectives in Religious Studies 44:3 (2017)

Ronald F. Hock, "Reading the Beginning of Mark from the Perspective of Greco-Roman Education," 291–309
How would a well-educated Christian of the first century have read and assessed the beginning of the Gospel of Mark (1:1–15)? Answering this question reveals much that readers today would otherwise miss. An educated Christian at that time meant being rhetorically trained and so this reader would have used that training to read the gospel. He would have identified it as a narrative, indeed as a biographical narrative, as seen in the convention of naming the subject's father (1:1) and hometown (1:9). He would have looked to see if these verses displayed the qualities of a narrative, such as clarity, as seen in the use of the nominative case, unlabored diction, and starting at the beginning (1:1). He would have identified these verses as also a rhetorical introduction to the whole of Mark and hence would have read them to see if they fulfilled the functions of an introduction, such as gaining the reader's attention, as seen in its announcement of something momentous: the fulfillment of a long-awaited prophecy (1:2–3), the identification of Jesus as Son of God (1:11), and the imminence of the reign of God (1:15).

Charles W. Hedrick, "Is the Baptism of Jesus by John Historically Certain?" 311–322
Many recent publications regard the baptism of Jesus by John as historically certain, or virtually so. This essay argues that unless one assumes the existence of an incipient oral form of the synoptic master-narrative that included Mark 1:9 in some form, there is no certain evidence until the latter half of the first century that John baptized Jesus.

Carey C. Newman, "Narrative Apocalyptic in Ephesians," 323–337
Two, mutually exclusive ways to read Paul now dominate.  One school of thought construes Paul as a covenant theologian who is gripped by a singular narrative about the Israel and Jesus.  The other school of thought sees Paul as an apocalyptic theologian who focuses on God's dramatic intrusion into and disruption of  the cosmos in Jesus.  The former privileges continuity, while the latter emphasizes discontinuity.  This article uses Ephesians as a sounding board for how Paul was first received.  The article discovers the presence of both apocalyptic and narrative in Ephesians.  Both apocalyptic and narrative fund the theological, scriptural, symbolic, and rhetorical world of Ephesians.  But the article also retraces the ways that Ephesians consciously uses apocalyptic to interpret, reframe and restage covenant.  Ephesians does so, particularly, by employing non-Biblical cosmic myths about a primal, cosmic Anthropos.  Finally, the article explores how Ephesians can conjoin both narrative and apocalyptic in its theological enterprise.  Ephesians capitalizes on the implications inherent in the enchained symbols of cross and resurrection one narrative, one apocalyptic to describe God's purposes for Jesus, the Church, and the World.

Ross Harriman, "Ecclesiology Under Pressure: The Importance of Theological Solidarity Language in 1 Thessalonians," 339–352
A neglected element in ecclesiological analysis of 1 Thessalonians studied in this paper is the crucial link between ecclesiology and its theological roots. Paul forges this link through “theological solidarity language.” Theological solidarity language is language that solidifies bonds within the group and with God by rooting the communal identity in common beliefs in and relationships with this God. Paul uses this language to reaffirm and reemphasize communal identity and solidarity against communal conflict and suffering. The particular shapes this language takes in 1 Thessalonians include insider language and theological and pneumatological incorporation into union with God.

Νέα άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του HTS / New articles of biblical interest in the current issue of HTS

Hervomde teologiese studies 73:3 (2017)Hervomde teologiese studies 73:4 (2017)

H King James: θετική κι αρνητική κριτική / King James: positive and negative criticism

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί το σύντομο κείμενο της Ellie Gebarowski-Shafer (Middlebury College) σχετικά με την κριτική πρόσληψη της μετάφρασης του King James: 

Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017

H πίστη του Αβραάμ στην ιουδαϊκή και χριστιανική παράδοση

Στο ιστολόγιο Torah.com η Dr.  Devorah Schoenfeld δημοσιεύει μία σύντομη επισκόπηση της ιουδαϊκής και χριστιανικής ερμηνείας για την πίστη του Αβραάμ και τη θυσία του Ισαάκ. Μολονότι από την χριστιανική οπτική απουσιάζουν πολλά, όπως για παράδειγμα όλη η πατερική ερμηνεία στο δυτικό και ανατολικό τμήμα της χριστιανοσύνης (με εξαίρεση την αναφορά στη μεσαιωνική Glossa ordinaria) το κείμενο της Schoenfeld δίνει μία γενική εικόνα για τις τάσεις ερμηνείας στον ραββινική ερμηνευτική παράδοση:

Forum για την αρχαία ιατρική / Forum on Ancient Forum

Κατά τις προηγούμενες εβδομάδες η σελίδα Ancient Jew Review φιλοξένησε ένα ενδιαφέρον forum με θέμα την αρχαία ιατρική και τις αντιλήψεις περί υγείας. Ήδη σε παλαιότερη ανάρτηση έγινε λόγος για κάποια από τα κείμενα που δημοσιεύθηκαν σε αυτήν την ανοικτή συζήτηση. Στη συνέχεια όλοι οι τίτλοι των παρεμβάσεων / άρθρων του σχετικού forum:Το τρέχον τεύχος του CBR / The current issue of CBR

Currents in Biblical Research 16:1 (2017)

 • Michael Avioz, "The Literary Structure of the Books of Samuel: Setting the Stage for a Coherent Reading," 8-33 (abstract)
 • Brandon R. Grafius, "Text and Terror: Monster Theory and the Hebrew Bible," 34-39 (abstract)
 • Max Botner, "What Has Mark’s Christ to Do with David’s Son? A History of Interpretation," 50-70 (abstract)
 • Mira Balberg, "Ritual Studies and the Study of Rabbinic Literature," 71-98 (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του Antiquity / In the current issue of Antiquity

Antiquity 36:2 (2017)

 • Benjamin Harnett, "The Diffusion of the Codex," 185-235 (abstract)
 • Dan-el Padilla Peralta, "Slave Religiosity in the Roman Middle Republic," 317-369 (abstract)

Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2017

To τρέχον τεύχος του JJMJS / The current issue of JJMJS

Journal of the Jesus Movement in its Jewish Setting 4 (2017)

To τρέχον τεύχος του RB / The current issue of RB

Revue Biblique 124:3 (2017)

 • Daniel Vainstub, "The Sons of Joab at the Valley of Pottery," 321-341 (abstract)
 • Émile Puech, "Le livre des Juges dans les copies qumraniennes (4Q559 4-6, 1Q6, 4Q49-50-50a)," 342-368 (abstract)
 • Karin Finsterbusch, "YHWH as the Speaker of the So Called 'Messenger Formula' in the Book of Jeremiah," 369-380 (abstract)
 • Wim Hendriks, "Das praesens historicum in der Septuaginta," 381-420 (abstract)
 • Francesco Filannino, "Mc 1,2-4: Tra intertestualità e intratestualità," 421-441 (abstract)
 • Yana Tchekhanovets / Yotam Teper / Guy Bar-Oz, "The Armenian Graffito from the Southern Church of Shivta," 446-454 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του Biblica / The current issue of Biblica

Biblica 98:3 (2017)

 • Koog P. Hong, "Elohim, the Elohist and the Theory of Progressive revelation," 321 - 338 (abstract)
 • Nili Wazana, "The Chosen City: Conquest and Sanctification Traditions of Jerusalem," 339-362 (abstract)
 • Wolfgang Schütte, "Israels Exil in Juda nach der Urfassung von 1-2Könige," 363-381 (abstract)
 • Jonathan Bourgel, "Brethern or Strangers? Samaritans in the Eyes of Second-Century B.C.E. Jews," 382-408 (abstract)
 • Jean-Noël Aletti, "Les Écritures annonçaient-elles un Mesie souffrant? Difficultés et réponses des évangiles," 409-424 (abstract)
 • Shira J. Golani, "Swords that are Ploughshares: Another Case of (Bilingual) Wordplay in Biblical Prophecy?" 425-434 (abstract)
 • Panayotis Coutsoumpos, "The Difficulty of μονογενὴς θεός in John 1,18: A Reassessment," 435-446 (abstract)

Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του SJTh / In the current issue of SJTh

Scottish Journal of Theology 70:3 (2017)

 • Richard S. Briggs, "The eclipse of Daniel's narrative: The limits of historical knowledge in the theological reading of Daniel," 264-277 (abstract)
 • Steven Edward Harris, "The word(s) the Spirit gives: Lutheran and Reformed exegesis of 1 Corinthians 2:13," 295-309 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του TynBull / The current issue of TynBull

Tyndale Bulletin 68:2 (2017)

William Ford, "The Challenge of the Canaanites," 161-184
The negative biblical portrayal of the Canaanites appears to contrast sharply with the wider portrayal of YHWH's relationship with humanity and with Israel in particular, raising a challenge for reading these parts of the Bible as Scripture. This article considers this portrayal by drawing together key biblical references to the Canaanites into two sections: Canaanites as a whole, and as individuals. Four potential images are evaluated as possible summaries of the biblical portrayal of the Canaanites: sinners, danger, warning, and challenge, with the last being the most appropriate. The Canaanites' proximity to Israel, both geographic and moral, raises both a negative and positive challenge. Israelites can become Canaanites and vice versa, depending on their response to YHWH.

Wen-Pin Leow, "Form and Experience Dwelling in Unity: A Cognitive Reading of the Metaphors of Psalm 133," 185-202
This article uses the cognitive approach to analyse the metaphors of Psalm 133 while concurrently using a study of the remaining Psalms of Ascents to understand the underlying world-view that Psalm 133's metaphors are based on. Such an approach reveals that the subjects of the metaphors of Psalm 133 are connected at a deeper conceptual level. This conceptual relationship allows the psalmist to both describe the blessings of brotherly unity and to provide a literary parallel of the experience of those blessings through the psalm's form.

Mark Wreford, "Diagnosing Religious Experience in Romans 8," 203-222
In this article, I consider Paul's use of adoption language in Romans 8 and argue that religious experience played an important role in its development. By looking closely at what Paul says about adoption and life in the Spirit, I try to identify what kind of experience this language might be articulating. Further, I suggest that it is necessary to consider how biblical scholars can best ensure they take account of religious experience when performing exegesis, offering a heuristic definition of religious experience which moves beyond the language of the NT itself, but is not conceptually anachronistic, to address a lack in the literature.

Kyu Seop Kim, "The Meaning of Cheirographon in Colossians 2:14 Revisited," 223-240
In this article we explore the uses of cheirographon in ancient papyri and ostraca and conclude that cheirographon does not refer to a debt certificate, contrary to scholars' consensus (except for Peter Arzt-Grabner). Instead, cheirographon was used to express various handwritten declarations including receipts, loans, contracts, and records of oath in ancient Greek papyri. In particular, cheirographon and its cognate words are used in the formula of declaration and with the expression of oath in Colossians 2:14 can be interpreted in this context. Declaration or oath on the observance of religious regulations was significant in ancient paganism and Judaism. Thus, cheirographon tois dogmasin in Colossians 2:14 can be read as the handwritten document which contains the declaration or oath with regard to the observance of religious regulation.

Martin Feltham, "1 Timothy 2:5-6 as a Christological Reworking of the Shema," 241-260
This article draws upon Richard B. Hays's observations regarding the way in which an 'allusive echo' can signal a broad intertextual interplay with a precursor text. I argue that the affirmation in 1 Timothy 2:5 that 'there is one God' is an 'allusive echo' of the Shema which points the attentive reader to an extended and carefully crafted intertextual interplay with the Shema and its Deuteronomic setting. I trace the way that 1 Timothy 2:5-6 reworks the Shema in the light of the story of Jesus Christ to affect the christologically driven opening up of God's people to all nation.

Peter J. Gentry, "Reassessing Jude's Use of Enochic Traditions (with Notes on their Later Reception History)," 261-286
A particular reference in the book of Jude to Enoch is commonly claimed to indicate canonical status for 1 Enoch. The origins and textual transmission of the Enochic traditions are described and reassessed for non-specialists and correlated with claims for inspiration made before, during, and after the period of Second Temple Judaism. The function of Jude's use of Enoch is interpreted within the literary structure of his work and the context of the NT, with implications for the later history of Christianity and Islam.

Eckhard J. Schnabel, "Knowing the Divine and Divine Knowledge in Greco-Roman Religion," 287-312
In his 2007 Tyndale Biblical Theology lecture, Brian Rosner has shown that the notion of being known by God is an important, albeit neglected, theme in the Old and New Testament. He explored the three relation notions of belonging to God, being loved or chosen by God, and being a child or son of God. After a concise survey of relevant biblical data in the Old and New Testament, he described the value of 'being known by God' in terms of warning, humility, comfort, and security. The following paper explores Greek and Roman religious texts with a view to establishing whether the notion of 'being known by God' surfaces in the context in which the early Christian movement engaged in missionary work, seeking to win polytheists for faith in the one true God and in Jesus Messiah. New Testament scholars do not seem to have explored the subject of the Greek and Roman gods 'knowing' human beings. Similar to Rosner's biblical theological essay, which surveyed texts without in-depth discussion of exegetical details and historical context, the following essay is wide-ranging, considering primary texts written over a large span of time, from Homer's epics (which continued to be read in the first century), the Homeric Hymns, Xenophanes' fragments, Callimachus' Hymn to Demeter, Cleanthes' Hymn to Zeus, Hesiod's Theogony, Cicero's De natura deorum, and Plutarch's religious texts to the Greek Hymns in the Furley/Bremer collection and the Lydian confession inscriptions. 

Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2017

Διαβάζοντας τη Βίβλο υπό το πρίσμα της φεμινιστικής κριτικής / Reading the Bible through the lens of feminist criticism

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation η Susanne Scholz (Southern Methodist University) συζητά τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει όποιος ερμηνευτής εφαρμόζει την φεμινιστική κριτική προσέγγιση όταν ερμηνεύει το βιβλικό κείμενο: 

Στο τρέχον τεύχος του HTS / In the current issue of HTS

Hervomde teologiese studies 73:4 (2017)

Ananda Geyser-Fouche / Carli Fourie , "Inclusivity in the Old Testament"

Στο τρέχον τεύχος του Pacifica / In the current issue of Pacifica

Pacifica 30:1 (2017)
 • Fergus J. King, "Pleasant places in the gospel according to John: A classical motif as introit to theological awareness," 3-19 (abstract)
 • Liam Miller, "A house built on sand– waterfront views and primordial seas: Job 38, Matthew 7, coastal erosion, and beachfront development," 42-55 (abstract)
 • Christopher John Monaghan, "The Synoptic Problem: Where to from here?" 72-87 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του HBTh / The current issue of HBTh

Horizons of Biblical Theology 39:2 (2017)
 • Isaac Kalimi, "Models for Jewish Bible Theologies: Tasks and Challenges," 107-133 (abstract)
 • Michael Kibbe, "‘You are a Priest Forever!’ Jesus’ Indestructible Life in Hebrews 7:16," 134-155 (abstract)
 • Mathias Nygaard, "Romans 8—Interchange Leading to Deification," 156-175 (abstract)
 •  Thomas Gaston / Andrew Perry, "Christological Monotheism: 1 Cor 8.6 and the Shema," 176-196 (abstract)
 • David H. Wenkel, "The Lord Will Reveal the Lord: God’s Invisibility and Jesus’ Visibility in 1 Timothy," 197-210 (abstract)
 • Darian Lockett, "Limitations of a Purely Salvation-historical Approach to Biblical Theology," 211-231 (abstract)

Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017

To τρέχον τεύχος του VT / The current issue of VT

Vetus Testamentum 67:4 (2017)
 • Robin Baker, "A Mother’s Refrain: Judges 5:28-30 in Cultural Context," 505-518 (abstract)
 • Krzysztof J. Baranowski, "The Biblical Hebrew 'Store Cities' and an Amarna Gloss," 519-527 (abstract)
 • Jonathan Ben-Dov, "Justice and the City: A Reading of Amos 3:9-15," 528-545 (abstract)
 • Helena M. Bolle / Stephen R. Llewelyn, "Intersectionality, Gender Liminality and Ben Sira’s Attitude to the Eunuch," 546-569 (abstract)
 • Gili Kugler, "Who Conquered Hebron? Apologetic and Polemical Tendencies in the Story of Caleb in Josh 14," 570-580 (abstract)
 • Alfred Marx, "La fin du récit sacerdotal de la création : Gn 2,4a ou Gn 2,3 ?," 581-588 (abstract)
 • C. A. Strine, "On the Compositional Models for Ezekiel 38-39: A Response to William Tooman’s Gog of Magog," 589-601 (abstract)
 • Karel van der Toorn, "Ezra in Egypt? The Significance of Hananyah’s Mission," 602-610 (abstract)
 • Ellen van Wolde, "Separation and Creation in Genesis 1 and Psalm 104, A Continuation of the Discussion of the בראV  ", 611-647 (abstract)
 • Carsten Ziegert, "Kultur und Identität. Wörtliches Übersetzen in der Septuaginta," 648-655 (abstract)
 • Takamitsu Muraoka, "Dan 7:2 עִם לֵילְיָא ‘by night’?" 677-670 (abstract)

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / A new article in the current issue of In die Skriflig

In die Skriflig 51:1 (2017)

Timothy Bertolet, "Hebrews 5:7 as the cry of the Davidic sufferer"

Στο τρέχον τεύχος του JGRChrJ / In the current issue of JGRChrJ

Journal of Greco-Roman Christianity and Judaism 13 (2017)

Zachary K. Dawson, "The Books of Acts and Jubilees in Dialogue: A Literary-Intertextual Analysis of the Noahide Laws in Acts 15 and 21"

Το τρέχον τεύχος του CBQ / The current issue of CBQ

Catholic Biblical Quarterly 79:4 (2017)

 • Michael B. Hundley, "What Is the Golden Calf?" 559-579
 • Mark A. Awabdy, "Did Nadab and Abihu Draw Near before Yhwh? The Old Greek among the Witnesses of Leviticus 16:1," 580-592
 • Joel B. Kemp, "Renounced and Abandoned: The Legal Meaning of עזב in Ezekiel 8:12 and 9:9," 593-614
 • Alexey Somov and Vitaly Voinov, "'Abraham’s Bosom' (Luke 16:22-23) as a Key Metaphor in the Overall Composition of the Parable of the Rich Man and Lazarus," 615-633
 • J. David Woodington, "Charity and Deliverance from Death in the Accounts of Tabitha and Cornelius," 634-650
 • Benjamin L. White, "The Traditional and Ecclesiastical Paul of 1 Corinthians," 651-669

Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017

Το τρέχον τεύχος του BTB / The current issue of BTB

Biblical Theology Bulletin 47:4 (2017)

 • Lesleigh Cushing Stahlberg, "Sex and the Singular Girl: Dinah, Tamar, and the Corrective Art of Biblical Narrative," 195-204 (abstract)
 • Sun Wook Kim, "An Investigation of a Cyclic Pattern in Mark 4:35–8:21 and Its Theological Significance," 205-215 (abstract)
 • InHee C. Berg, "The Gospel Traditions Inferring to Jesus’ Proper Burial through the Depictions of Female Funerary Kinship Roles," 216-229 (abstract)

Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017

Αντισημιτισμός και βία στο κατά Ιωάννην / Antisemitism and violence in the Gospel of John

Στη σελίδα The Bible and Interpretation ο γνωστός ειδικός στο κατά Ιωάννην ευαγγέλιο Paul N. Anderson (George Fox University) συζητά τη  γνωστή θέση ότι το κατά Ιωάννην έχει στοιχεία αντισημιτισμού κι ότι ο τρόπος που παρουσιάζει τον Ιησού ευνοεί πρακτικές θρησκευτικής βίας. Ένα εξαιρετικό κείμενο 77 σελίδων με πλήρη βιβλιογραφική παρουσίαση και λεπτομερής ερμηνευτική ανάλυση:

Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017

Το τρέχον τεύχος του RRE / The current issue of RRE

Religion in the Roman Empire 3:2 (2017)

 • Georgia Petridou, "Introduction: Lived Ancient Religion and the Body," 137-142 
 • Patricia Baker, "Viewing Health: Asclepia in their Natural Settings,"  (abstract)
 • Jane Draycott, When Lived Ancient Religion and Lived Ancient Medicine Meet: The Household Gods, the Household Shrine and Regimen," 164-180 (abstract)
 • Jessica Hughes, "'Souvenirs of the Self': Personal Belongings as Votive Offerings in Ancient Religion," 181-201 (abstract)
 • Matteo Martelli, "Alchemy, Medicine and Religion: Zosimus of Panopolis and the Egyptian Priests,"  202-220 (abstract)
 • Antoine Pietrobelli, "Galen's Religious Itineraries," 221-241 (abstract)
 • Georgia Petridou, "What is Divine about Medicine? Mysteric Imagery and Bodily Knowledge in Aelius Aristides and Lucian," 242-264 (abstract)
 • Annette Weissenrieder, "Disease and Healing in a Changing World: 'Medical' Vocabulary and the Woman with the 'Issue of Blood' in the Vetus Latina Mark 5:25–34 and Luke 8:40–48," 265-285 (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του ZThK / In the current issue of ZThK

Zeitschrift für Theologie und Kirche 114:3 (2017)

 • Samuel Vollenweider, "Die historisch-kritische Methode – Erfolgsmodell mit Schattenseiten: Überlegungen im Anschluss an Gerhard Ebeling," 243-259 (abstract)
 • Knut Backhaus, "Aufgegeben? Historische Kritik als Kapitulation und Kapital von Theologie," 260-288 (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του JThS / In the current issue of JThS

Journal of Theological Studies 68:2 (2017)

 • Hindy Najman, "Ethical Reading: The Transformation of the Text and the Self," 507-529 (abstract
 • Zoltán Schwáb, "Faith and Existential Security: Making Deuteronomy 8 Respond to a Current Sociological Theory," 530-550 (abstract)
 • Tikhon Alexander Pino, "An Essence–Energy Distinction in Philo as the Basis for the Language of Deification," 551-571 (abstract)
 • Dan Batovici, "Two Lost Lines of the Coptic Hermas in BnF Copte 130 (2) F. 127," 572-575 (abstract)
 • Brent Nongbri /  Stuart George Hall, "Melito’s Peri Pascha 1–5 as Recovered from a ‘Lost’ Leaf of Papyrus Bodmer XIII," 576-592 (abstract)
 • Ophir Münz-Manor, "The Parable of The Lame and The Blind In Epiphanius and its Relation to Jewish Sources: New Texts," 593-606 (abstract)
 • Lincoln H Blumell, "P.Mich. inv. 4461KR: The Earliest Fragment of the Didascalia CCCXVIII Patrum Nicaenorum," 607-620 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του ABR / The current issue of ABR

Australian Biblical Review 65 (2017)

 • Christopher J. Monaghan, "Why Have We Reduced the Oral Tradition to Silence? The Oral Tradition’s Role in the Formation of the Minor Agreements," 1-16
 • Rachelle Gilmour, "A Tale of the Unexpected: The Ending of 2 Kings 3 Re-examined," 17-29
 • James R. Harrison, "Beneficence to the Poor in Luke’s Gospel in Its Mediterranean Context: A Visual and Documentary Perspective," 30-46
 • Robyn J. Whitaker, "From Cross to Ascension: The Surprising Locus of Salvation in Luke–Acts," 47-60
 • Francis J. Moloney, "The First Days of Jesus and the Role of the Disciples: A Study of John 1:19–5," 61-77
 • Stephen C. Haar, "To Be Lutheran Is To Be a Bad Exegete: Reading the Bible in the Light of the Lutheran Reformation," 78-91


Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017

Tο τρέχον τεύχος του BN / The current issue of BN

Biblische Notizen 174 (2017)

 • Aron Pinker, "On the Meaning of Job 34:20 in Elihu’s Second Speech," 3-20
 • Mathias Winkler, "Sechs und eine halbe Säule der Weisheit. Spr 22,17-21 und das Gliederungssystem des Sprichwörterbuchs," 21-40
 • Bernard Gosse, "Le Ps 90 comme début de réponse, dans le cadre de l’exil, à la question posée par la disparition de la dynastie davidique (Ps 84-89)," 53-72
 • Thomas Witulski, "Das sogenannte ‚Apostelkonzil‘ in Jerusalem (Gal 2,1-10) und seine Ergebnisse," 53-72
 • Michał Marciak, "Idumea and the Idumeans in the Context of the Jewish War Against Rome (66-73 CE)," 73-90
 • Eran Viezel, "The Order of the Tribes in 1Chron 2-8 according to the Commentary on Chronicles Attributed to Sa’adia Gaon’s Student," 91-105
 • Stefan Bojowald, Noch einmal zur Vertreibung von bösen Mächten in unbewohnte Gegenden: eine neu entdeckte innerägyptische Parallele für pBerlin 3027, Spruch B, I 4-5," 107-111


Περιλήψεις / Abstracts

Στο τρέχον τεύχος του JECS / In the current issue of JECS

Journal of Early Christian Studies 25:3 (2017)

 • Jeremiah Coogan, "Mapping the Fourfold Gospel: Textual Geography in the Eusebian Apparatus," 337-357 (abstract)
 • Sissel Undheim, "The Wise and the Foolish Virgins: Representations of Vestal Virginity and Pagan Chastity by Christian Writers in Late Antiquity," 383-409 (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του HTR / In the current issue of HTR

Harvard Theological Review 110:4 (2017)

 • Eric Lawee, "Exegesis and Appropriation: Reading Rashi in Late Medieval Spain," 494-519 (abstract)
 • Phillip Michael Lasater, “The Emotions” in Biblical Anthropology? A Genealogy and Case Study with ירא ",   (abstract) 520-540
 • L. L. Welborn, "Paul's Place in a First-Century Revival of the Discourse of “Equality”," 541-562 (abstract)
 • James Corke-Webster, "A Man for the Times: Jesus and the Abgar Correspondence in Eusebius of Caesarea's Ecclesiastical History," 563-587 (abstract)
 • Sara Ronis, "Space, Place, and the Race for Power: Rabbis, Demons, and the Construction of Babylonia," 588-603 (abstract)

Τα χριστιανικά μαγικά φυλακτήρια της αρχαιότητας / Ancient Christian magical amulets

Στην ιστοσελίδα asorblog.org ο καθηγητής στο Παν/μιο της Ottawa, Theodore de Bruyn, δημοσιεύει ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο για τον τρόπο που οι χριστιανοί υιοθέτησαν τις μαγικές πρακτικές και κυρίως τα μαγικά φυλακτήρια από το περιβάλλον τους και τους έδωσαν χριστιανικό "χρώμα":

Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017

Το όνομα της Παλαιστίνης / The name of Palestine

Διαβάστε ένα σύντομο αλλά κατατοπιστικό κείμενο για την ιστορία του ονόματος "Παλαιστίνη" στο ιστολόγιο Τextual Cultures, Material Cultures: 

Εξωκανονικά κείμενα κι η ιστορική αμνησία / Extra-canonical texts and historical amnesia

Στη σελίδα asorblog.org ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Baylor, Philip Jenkins, δημοσιεύει ένα κείμενο σχετικά με τις ανακαλύψεις κατά τα τελευταία χρόνια εξωκανονικών κειμένων και τη συμβολή τους στη μελέτη του αρχαίου Ιουδαϊσμού και του αρχέγονου Χριστιανισμού. Ο Jenkins σημειώνει ότι πολλές από αυτές τις ανακαλύψεις δεν είναι τόσο νέες όσο συχνά υποστηρίζεται από τα ΜΜΕ ούτε συμβάλουν σημαντικά στην αλλαγή του τρόπου κατανόησης του αρχαίου Ιουδαϊσμού και Χριστιανισμού. Τέτοιες ανακαλύψεις κι ο υπερβολικός τρόπος με τον οποίο προβάλλονται ουσιαστικά στηρίζονται στη λογική της ιστορικής αμνησίας: 


[Α.Τ. Αναμφισβήτητα ο Jenkins έχει δίκιο, όταν παρατηρεί ότι ο τρόπος που τέτοιες ανακαλύψεις παρουσιάζονται είναι συχνά υπερβολικός. Είναι επίσης βέβαιο ότι κείμενα, όπως το ευαγγέλιο του Ιούδα ή της Μαρίας ή το αμφιλεγόμενο Ευαγγέλιο της Συζύγου του Ιησού, δεν αλλάζουν σε κάτι τα όσα γνωρίζουμε (ή δεν γνωρίζουμε) για τον ιστορικό Ιησού. Είναι, όμως, εξίσου υπερβολικό να ακυρώνουμε τη σημασία που έχουν τέτοια κείμενα για την κατανόηση του αρχέγονου Χριστιανισμού ή της αρχαίας Εκκλησίας, για τις θεολογικές ζυμώσεις που πραγματοποιούνται ήδη στις πρώτες γενιές μετά τους αποστόλους, για την αλληλεπίδραση μεταξύ Ιουδαϊσμού, Χριστιανισμού αλλά και εθνικού κόσμου. Είναι μάλλον βέβαιο ότι η εποχή των μεγάλων ανακαλύψεων, όπως των κειμένων της Genizah στο Κάιρο, του Κουμράν ή του Nag Hammadi, έχει παρέλθει. Αυτό όμως δεν καθιστά λιγότερο σημαντικές, έστω κι αν δεν είναι τόσο εντυπωσιακές, τις μικρές αυτές ανακαλύψεις που ακολούθησαν. Νομίζω ότι μας βοηθούν να καθαρίσουμε την εικόνα που έχουμε ήδη σχηματίσει ή γνωρίζουμε από τις άλλες πηγές της αρχαιότητας. Η ιστορική αμνησία είναι αναμφισβήτητα ένα σημαντικό μειονέκτημα  όπως όμως είναι κι η ιστορική ακαμψία, η αδυναμία δηλαδή ο σύγχρονος ιστορικός να αξιοποιήσει τις νέες ανακαλύψεις για μία περισσότερο ακριβή κατανόηση του παρελθόντος.] 

H ιουδαϊκή αποκαλυπτική στα κείμενα της Καινής Διαθήκης / Jewish apocalyptic in the NT texts

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί ένα σύντομο άρθρο του Benjamin E. Reynolds σχετικά με την αξιοποίηση της ιουδαϊκής αποκαλυπτικής παράδοσης στα κείμενα της Καινής Διαθήκης. Ο συγγραφέας παρουσιάζει τη χρήση της ιιουδαϊκής αποκαλυπτικής στη διδασκαλία του Ιησού και του Παύλου και παρατηρεί ότι η ΚΔ αξιοποιεί το βασικό χαρακτηριστικό της αποκαλυπτικής, το οποίο είναι εκείνο της αποκάλυψης των κρυμμένων ουράνιων μυστηρίων στους εκλεκτούς διαμέσου συνήθως ενός ουράνιου όντος (π.χ. ενός αγγέλου). 

Το τρέχον τεύχος του JSPs / The current issue of JSPs

Journal for the Study of Pseudepigrapha 27:1 (2017)

 • Simon Bellmann, "The Theological Character of the Old Latin Version of Esther," 3-24 (abstract)
 • Nathan Hays, "Orphanhood and Parenthood in Joseph and Aseneth," 25-46 (abstract)
 • Ruth Henderson, "A Scriptural Model for the Song of Tobit (Tobit 13.1–18)," 47-79 (abstract)

Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017

Η υγεία στον αρχαίο κόσμο: Ρωμαίοι και Ραββίνοι / Health in the ancient world: Romans and Rabbis

Στη σελίδα Ancient Jew Review δυο πρόσφατα κείμενα πραγματεύονται πτυχές της αρχαίας υγείας και της ιατρικής στο ρωμαϊκό κόσμο γενικά και στα ραββινικά κείμενα αντίστοιχα:

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / A new article in the current issue of In die Skriflig

In die Skriflig 51:2 (2017)

Hendrik G. Stoker - Paul Derengowski, "A discussion about the version of the Bible available to Muhammad"

Νέα άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του VE / New articles in the current issue of VE

Verbum et ecclesia 38:1 (2017)

Το τρέχον τεύχος του JBL / The current issue of JBL

Journal of Biblical Literature 136:3 (2017)

 • Matthew Richard Schlimm, "Jealousy or Furnace Remelting? A Response to Nissim Amzallag,"  513-528 (abstract)
 • George M. Hollenback, "Who Is Doing What to Whom Revisited: Another Look at Leviticus 18:22 and 20:13," 529-537 (abstract)
 • Matthew Kraus, "Rabbinic Traditions in Jerome's Translation of the Book of Numbers," 539-563 (abstract)
 • Mika S. Pajunen, "The Saga of Judah's Kings Continues: The Reception of Chronicles in the Late Second Temple Period," 565-584 (abstract)
 • Max Rogland, "A 'Cryptic Phrase' in Haggai 2:6," 585-592 (abstract)
 • Diana Abernethy, "Translation of Horse Colors in Zechariah 1:8; 6:2–3, 6 Based on Textual and Material Evidence," 593-607 (abstract)
 • Drew J. Strait, "The Wisdom of Solomon, Ruler Cults, and Paul's Polemic against Idols in the Areopagus Speech, 609-632 (abstract)
 • Karel van der Toorn, "Celebrating the New Year with the Israelites: Three Extrabiblical Psalms from Papyrus Amherst 63," 633-649 (abstract)
 • David L. Balch, "Mary's Magnificat (Luke 1:46b–55) and the Price of Corn in Mexico," 651-665 (abstract)
 • Michael Kochenash, "You Can't Hear 'Aeneas' without Thinking of Rome," 667-685 (abstract)
 • Michal Beth Dinkler, "Building Character on the Road to Emmaus: Lukan Characterization in Contemporary Literary Perspective," 687-706 (abstract)
 • M. David Litwa, "Paul the 'god' in Acts 28: A Comparison with Philoctetes," 707-726 (abstract)
 • Emma Wasserman, "Gentile Gods at the Eschaton: A Reconsideration of Paul's 'Principalities and Powers' in 1 Corinthians 15," 727-746 (abstract)