Σάββατο 4 Αυγούστου 2018

Εθνογραφία και αρχαίες χριστιανικές αιρέσεις / Ethnography and Ancient Christian Heresies

Διαβάστε την απάντηση του Todd Berzon, συγγραφέα του βιβλίου Classifying Christians, στις κριτικές εκτιμήσεις που αναρτήθηκαν στο ηλεκτρονικό forum του Ancient Jew Review, σχετικά με το νέο του βιβλίο για τις αρχαίες χριστιανικές αιρέσεις και την εθνογραφία του αρχαίου Χριστιανισμού:

Το τρέχον τεύχος του ETL / The current issue of ETL

Ephemerides Theologicae Lovanienses 94:2 (2018)
 • Giovanni B. Bazzana, "The Oracle of the Potter and the 'Apocalyptic Worldview' in Egypt," 207-222 (abstract)
 • Paul-Hubert Poirier, "Is there an 'Apocalyptic Worlview' in the Apocalypse of Adam (NHC V, 5)?," 223-233 (abstract)
 • Michael Kaler, "The Intriguing Absence of God in the Apocalypse of Paul," 235-240 (abstract)
 • Jan Dochhorn, " 'World' (ዓለም) in the Ascension of Isaiah," 241-256 (abstract)
 • Tobias Nicklas - Matthias Geigenfeind - Johannes Stettner, "Die Deutung der Weltgeschichte in der Langform der Apokalypse des Thomas (Codex Palatinus: §§ 2-10)," 257-274 (abstract)
 • Lorenzo DiTomasso, "The Apocryphal Daniel Apocalypses: Works, Manuscripts, and Overview," 275-316 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του Neot / The current issue of Neot

Neotestamentaria 51:2 (2017)
 • Ernest van Eck, "Realism and Method: The Parables of Jesus," 163-184 (abstract)
 • Thomas Farrar, "Today in Paradise?: Ambiguous Adverb Attachment and the Meaning of Luke 23:43," 185-207 (abstract)
 • Herman C. du Toit, "The Function of the Imperfect Tense-Form in the Narrative Discourse of John's Gospel: Some Remarks," 209-234 (abstract)
 • Jeremy Punt, "Not Child's Play: Paul and Children," 235-259 (abstract)
 • Christoph Stenschke, "Human and Non-Human Creation and Its Redemption in Paul's Letter to the Romans,"261-289 (abstract)
 • Jackson Wu, "Why Is God Justified in Romans?: Vindicating Paul's Use of Psalm 51 in Romans 3:4," 291-314 (abstract)
 • Seth Kissi - Ernest van Eck, "An Appeal to Personality in Hebrews: A Social-Scientific Study," 315-335 (abstract)
 • Jacobie M. Helena Visser, "Following the Man on the Slippery Slide: Christ in 1 Peter," 337-357 (abstract)
 • Maretha M. Jacobs, "On Fairness and Accuracy in the Academy: A Brief Response to Wim Vergeer's Use of Terminologies, and Some Simplifications, in the Article 'The Redeemer in an 'Irredeemable Text' (1 Timothy 2:9–15)'," 359-365 (abstract)

Πέμπτη 2 Αυγούστου 2018

Στο τρέχον τεύχος του HTS / In the current issue of HTS

Hervormde Teologiese Studies 74:3 (2018)

Douglas Mangum, "The Biblical Hebrew idiom ‘lift the face’ in the Septuagint of Job"

Η επίδραση των ιστοριών για τον Σαργκών στο Δευτερονόμιο / The influence of Sargon's stories on Deuteronomy

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation ο Don C. Benjamin συζητά την επίδραση που άσκησαν οι ιστορίες για τον Σαργκών στο Δευτερονόμιο και στον τρόπο που σύμφωνα με αυτό ο Μωυσής μοίρασε τη γη στο λαό:

Δευτέρα 30 Ιουλίου 2018

Ερωταποκρίσεις κι η απόκρυφη παράδοση στον Βυζάντιο / Erotapokriseis and apocryphal tradition in Byzantium

Στο ιστολόγιό του, Αpocryphicity, o Tony Burke έχει αναρτήσει ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο για το φιλολογικό είδος των Ἐρωταποκρίσεων κατά τη βυζαντινή περίοδο κι η σχέση του με την απόκρυφη παράδοση:

To τρέχον τεύχος του Neotestamentica / The current issue of Neotestamentica

Neotestamentica 52:1 (2018)

 • Christoph Stenschke, "Jewish believers in Paul’s letter to the Romans," 1-40 (abstract)
 • Philip la G. du Toit, "Galatians 3 and the redefinition of the criteria of covenant membership in the new faith-era in Christ," 41-67 (abstract)
 • Young Namgung, "What Isaiah has to say about the curse of the law in Galatians 3:10," 69-90 (abstract)
 • Nijay K. Gupta, "The Thessalonian believers, formerly “pagans” or “God-fearers”? : challenging a stubborn consensus," 91-113 (abstract)
 • Theuns Jacobs, "Social conflict in early Roman Palestine : a heuristic model," 115-139 (abstract)
 • Llewellyn Howes, " “You will not get out of there!” : reconsidering the placement of Q 12:58–59," 141-178 (abstract)
 • Susanna Asikainen, "Women out of place : the women who challenged Jesus," 179-193 (abstract)
 • Cornelis Bennema, "The referent of πνεῦμα in Mark 2:8 and 8:12 in light of early Jewish traditions : a study in Markan anthropology,"  195-213 (abstract)
 • Seth Kissi and Ernest van Eck, "A look at Hebrews in the light of an Akan perspective on personality," 215-236 (abstract)

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του RTR / An article of biblical interest in the current issue of RTRt

Reformed Theological Review 77:1 (2018)

Steven Voorwinde, "More of Paul's Emotions in Philippians"

Στο τρέχον τεύχος του RHPR / In the current issue of RHPR

Revue d'Histoire et de Philosophie Religieuses 98:2 (2018)

Christian Grappe, "Le motif de l’espérance en Hébreux. Son importance à la lumière de l’Ancien Testament, de la littérature intertestamentaire et en fonction de la place qui lui revient au sein de l’épître," 117-136
Though the theme of hope occurs only six times in Hebrews, its importance cannot be denied. In all the passages where it appears, the eschatological dimension that the word gradually acquired in the Septuagint and in the intertestamental Literature is effective. These passages are themselves of great importance within the epistle and are fully consistent with its main purpose. They reflect its major tensions and issues, taking place both within the circle of the Word and the conception of the renewed access to God the text wants to express and to promote.

Κυριακή 29 Ιουλίου 2018

Η ταξινόμηση των αρχαίων Χριστιανών / The classification of ancient Christians

Στη σειρά των σχολιασμών του νέου βιβλίου του Todd Berzon, Classifying Christians έχει αναρτηθεί το κείμενο της Mira Balberg στη σελίδα Ancient Jew Review:

Στο τρέχον τεύχος του StTh / In the current issue of StTh

Studia theologica 72:1 (2018)

 • Jutta Jokiranta, Katri Antin, Rick Bonnie, Raimo Hakola, Hanna Tervanotko, Elisa Uusimäki & Sami Yli-Karjanmaa, "Changes in research on Judaism in the Hellenistic and early Roman periods An invitation to interdisciplinarity," 3-29 (abstract)
 • Mads Peter Karlsen, "“Stony ground but not entirely”: On the metaphor of “grace” in Alain Badiou," 30-50 (abstract)

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / A new article in the current issue of In die Skriflig

In die Skriflig 52:1 (2018)

Mookgo S. Kgatle, "Globalisation of missions: An exegesis on the Great Commission (Mt 28:18–20)"

Το τρέχον τεύχος του JSPs / The current issue of JSPs

Journal for the Study of Pseudepigrapha 27:4 (2018)

 • Gabriele Boccaccini, "James Bruce's ‘Fourth’ Manuscript: Solving the Mystery of the Provenance of the Roman Enoch Manuscript (Vat. et. 71)," 237-263 (abstract)
 • Elisa Uusimäki, "A Mind in Training: Philo of Alexandria on Jacob's Spiritual Exercises," 265-288 (abstract)
 • Andrew W. Litke, "Following the Frankincense: Reassessing the Sitz im Leben of Targum Song of Songs," 289-313 (abstract)