Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2021

Στο τρέχον τεύχος του HTS / In the current issue of HTS

 Hervormde Teologiese Studies 77/4 (2021)

Ananda Geyser-Fouche, Lerato L.D. Mokoena, "Qohelet as liminal intellectualism"

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / A new article in the current issue of In die Skriflig

 In die Skriflig 55/1 (2021)

Solomon O. Ademiluka, "‘For the husband is the head of the wife’: A contextual re-reading of Ephesians 5:22–33 among Nigerian Yoruba Christians"


Το τρέχον τεύχος του BTB / The current issue of BTB

Biblical Theology Bulletin 51/1 (2021)

 • Robert Gnuse, "Psalm 104: The Panorama of Life," 4-14 (abstract)
 • David J. Zucker, "Four Women in Samuel Confront Power—Part 1: Contemporary Views," 15-23 (abstract)
 • Philip Suciadi Chia, "The Word Ekklēsia in Matthew and Its Implication for Social Justice," 24-53 (abstract)
 • James A. Sanders, "Scripture and Ideology," 33-46 (abstract)

Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021

Το τρέχον τεύχος του ZNW / The current issue of ZNW

 Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft 112/1 (2021)

 • Nadine Ueberschaer, "Der Einzelne und die Gemeinschaft. Joh 21 als johanneisches Narrativ synoptischer Traditionen," 1-25 (abstract)
 • Seon Yong Kim, "God’s “Handing Over” as a Divine Curse: A New Reading of the παραδιδόναι Clause in Romans 1:24, 26, 28," 26-51 (abstract)
 • Juan Chapa, "Concerning 'Everywhere' (1Cor 1,2): Resonances of Cultic Promises?" 52-68 (abstract)
 • Christopher D. Land, "The Benefits Outweigh the Costs: Divine Benefaction and Human Obedience in 2Cor 6,1–7,2," 69-88 (abstract)
 • Jason Maston, "'What is Man?' An Argument for the Christological Reading of Psalm 8 in Hebrews 2," 89-104 (abstract)
 • Phillip Andrew Davis, "Marcion’s Gospel and its Use of the Jewish Scriptures," 105-129 (abstract)
 • Alida C. Euler, "Drinking Gall and Vinegar: Psalm 69:22: An Underestimated Intertext in Matt 27:34, 48," 130-140 (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του VigChr / In the current issue of VigChr

 Vigiliae Christianae 75/1 (2021)

Ann Conway-Jones, "Exegetical Puzzles and the Mystical Theologies of Gregory of Nyssa and Dionysius the Areopagite," 1-21 (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του SLA/ In the current issue of SLA

 Studies in Late Antiquity 4/4 (2020)Το τρέχον τεύχος του CBR / The current issue of CBR

 Currents in Biblical Research 19/2 (2021)

 • Brad E. Kelle, "Moral Injury and Biblical Studies: An Early Sampling of Research and Emerging Trends," 121-144 (abstract)
 • Gert T.M. Prinsloo, "Reading the Masoretic Psalter as a Book: Editorial Trends and Redactional Trajectories," 145-177 (abstract)
 • Timothy A. Gabrielson, "Parting Ways or Rival Siblings? A Review and Analysis of Metaphors for the Separation of Jews and Christians in Antiquity," 178-204 (abstract)


Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2021

Στο τρέχον τεύχος του Ancient Society / In the current issue of Ancient Society

 Ancient Society 50 (2020)

 • Werner Huss, "Die Gesellschaft des ptolemaiischen Ägypten," 29-39
 • Katelijn Vandorpe -  Lisa Vanoppré, "Private and Commercial Pigeon Breeding Taxed: Ptolemaic Levies on Pigeon Houses and their Revenues," 41-64
 • Hans Hauben, "Playing Monopoly on the Nile: Captain Païs in his Dealings with Zenon (249-248 BC)," 65-98
 • Eddy Lanciers, "The Evolution of the Court Titles of the Ptolemaic Dioiketes in the Second Century," 99-128
 • Willy Clarysse, "The Emergence of God(s) in Private Greek Papyrus Letters," 129-151
 • Brent D. Shaw, "Social Status and Economic Behavior: A Hidden History of the Equites?" 153-202
 • Jeremy A. Simmons, " Pepper Consumption and the Importance of Taste in Roman Medicine," 277-324

Το τρέχον τεύχος του Ancient Narrative / The current issue of Ancient Narrative

 Ancient Narrative 17 (2021)

Online First: δύο ενδιαφέροντα άρθρα στο JSNT / Online First: two interesting new articles in JSNT

Το περιοδικό Journal for the Study of the New Testament, όπως κι άλλα περιοδικά, παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε άρθρα που πρόκειται να δημοσιευθούν σε προσεχή τεύχη. Διαβάστε τα δύο τελευταία των Cédric Brélaz και της Angela Standhartinger: