Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021

Οpen Access: Η Μητέρα Θεών στον ελληνορωμαϊκό κόσμο / Open Access: The Mother of Gods in the Graeco-Roman World

 Διαβάστε στην ηλεκτρονική του μορφή τη μελέτη της Françoise Van Haeperen για τη λατρεία της Μητέρας Θεών στον ελληνορωμαϊκό κόσμο:

Françoise Van Haeperen, Étrangèr et ancestrale: La mère des dieux dans le monde romain. Les conférences de l’EPHE. Paris: Publications de l’École Pratique des Hautes, 2019

e-ISBN: 9782492861024


Το τρέχον τεύχος του Horizons in Biblical Theology / The current issue of Horizons in Biblical Theology

 Horizons in Biblical Theology 43/2 (2021)

 • Josiah D. Hall, "Christian Mission in the Contemporary World: A Dialogue between 1 Peter and Postcolonial Critics," 119–145 (abstract)
 • Cole William Hartin, "The Parable of the Good Samaritan: Two Theological Readings in the Victorian Church of England," 146–165 (abstract)
 • Linda Stargel,"Exodus in Matthew’s Looking Glass: Jesus’s Flight to Egypt (Matt 2:13–18) as a Reflection Story," 166–186 (abstract)
 • Daniel C. Timmer, "When Is a Moabite a Moabite? Selectivity, Stereotypes, and Identity in the Gemeindegesetz, Deut. 23:2–9 [Eng 1–8]," 187–204 (abstract)
 • David H. Wenkel, "The Lord of Angel Armies and the Centurion of Capernaum in Matthew 8:5–13," 205–223 (abstract)

Yom Kippur: πράξη και θεολογία / Yom Kippur: practice and theology

 Με αφορμή τον χτεσινό εορτασμό του Yom Kippur από την ισραηλιτική κοινότητα διαβάστε μερικά ενδιαφέροντα άρθρα σχετικά με την εορτή, την πράξη και τη θεολογία της:

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του Verbum et Ecclesia / A new article in the current issue of Verbum et Ecclesia

 Verbum et Ecclesia 42/1 (2021)

Philip Suciadi Chia, "The debatable identity in Isaiah 62:5"

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article of biblical interest in the current issue of HTS

 Hervormde Teologiese Studies 77/2 (2021)

Doniwen Pietersen, "Reading a few exemplary books or texts in the Pentateuch and comparing how these books or texts portray the theme of violence and disempowerment"

Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021

Το τρέχον τεύχος του SJOT / The current issue of SJOT

 Scandinavian Journal of the Old Testament 35/1 (2021)

 • Bernard P. Robinson, "'Meat Seasoned with Divine Wrath'? The Quails Tradition(s),"  19-32 (abstract)
 • Wolfgang Schütte, "miṣwah oder tôrah? Ben Sira und das Aufkommen der Torah im 2. Jh. v.Chr.," 33-58 (abstract)
 • Miriam Sklarz, "'Ha’azinu' (Deut 32,1-43): Structure and Significance," 59-72 (abstract)
 • David Rothstein, "Is the Chronicler’s Tent of Meeting Really “Anti-Priestly”? Another Look," 73-94 (abstract)
 • Frederik Poulsen, "Daniel’s Prayer for Jerusalem: Reading Daniel 9 in a Diaspora Context," 95-110 (abstract)
 • Gili Kugler, "Egypt without Slavery—Tracing the Tradition of Israel’s Residence in Egypt," 111-125 (abstract)
 • Drew S. Holland, "The Genre of Source Texts Used in Chronographic Narratives of 1-2 Kings," 126-146 (abstract)
 • David Seal, "Proverbs Through the Eyes (and Ears) of Performance," 147-158 (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του ExpT / In the current issue of ExpT

 The Expository Times 132/12 (2021)

 • Peter Beckman, "Sirach in the Lutheran and Anglican Traditions," 533–540 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του JSPs / The current issue of JSPs

 Journal for the Study of Pseudepigrapha 31/1 (2021)

The Wisdom of Solomon

 • Emma Wasserman, "Philosophical cosmology and religious polemic: The “worship of creation” in the writings of Philo of Alexandria and the Wisdom of Solomon," 6-28 (abstract)
 • Benjamin Wold, "'Mystery' in the Wisdom of Solomon and 4QInstruction," 29-48
 • Bradley C Gregory, "The role of memory in the Wisdom of Solomon," 49-61 (abstract)
 • Mark Giszczak, "The quest of the king in the Wisdom of Solomon," 62-70 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του NTS / The current issue of NTS

 New Testament Studies 67/4 (2021)

 • Christian Blumenthal, "Die Raumfrage als Schnittstelle von Theologie, Politik und Sozialgeschichte: Kulturwissenschaftliche Raumwende und neutestamentliche Exegese," 475-495 (abstract)
 • Pieter B. Hartog, "Noah and Moses in Acts 15: Group Models and the Novelty of the Way," 496-513 (abstract)
 • Guido Baltes, "Διακρίνειν als Leseaufgabe: Petrus und Kornelius zwischen ungeschriebenem Gesetz und unzuverlässiger Erzählung," 514-540 (abstract)
 • Philip Michael Forness, "The Anonymous Source for Marcion's Gospel in British Library, Add. 17215: An Identification and Analysis," 541-559 (abstract)
 • Peter J. Gurry, "The Text of Eph 5.22 and the Start of the Ephesian Household Code," 560-582 (abstract)
 • Joseph Longarino, "Apocalyptic and the Passions: Overcoming a False Dichotomy in Pauline Studies," 582-597 (abstract)
 • Christopher S. Atkins, "The Justice of the Cosmos: Philosophical Cosmology and Apocalyptic Eschatology in the Wisdom of Solomon," 598-612 (abstract)
 • Josiah D. Hall, "‘With’ Not ‘for’: An Alternative Reading of Paul's Use of Psalm 68.10b OG in Romans 15.3," 613-630 (abstract)

    

    

      

Ένα νέο άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article of biblical interest in the current issue of HTS

 Hervormde Teologiese Studies 77/1 (2021)

Peter Nagel, "How the use of the Septuagint influences the theologies of Acts 2 and Hebrews 1"